حداکثر بازیکنان برای میز بازی پوکر چند نفر است ؟ اطلاعات کامل

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

حداکثر بازیکنان برای میز بازی پوکر چند نفر است ؟ اطلاعات کامل

حداکثر بازیکنان برای پوکر

از حداکثر تعداد بازیکنان در پوکر و این کـه چگونه تعداد اکران پوکر روی کل استراتژی تأثیر می‌گذارد ؛ مطلع شوید. در آخر ؛ یاد بگیرید پوکر 6 حداکثر چیست.

 

شانس پوکر

از آنجا کـه تعداد محدودی کارت دریک عرشه وجوددارد ؛ تعداد محدودی بازیکن وجوددارد کـه می‌توانند در هر زمان پوکر بازی کنند. در غیر این صورت کارت کافی برای همه ی وجود نخواهد داشت! بنابر این ؛ حداکثر تعداد بازیکنان در پوکر چقدر اسـت؟

 

بنابر این حداکثر تعداد بازیکنانی وجوددارد کـه میتوانند در هر زمان بازی کنند ؛ اما بعید بـه نظر می‌رسد کـه یک کازینو یک میز با حداکثر بازیکنان برای پوکر ارائه دهد .

حداکثر بازیکنان برای پوکر میز پوکر حداکثر بازیکن درپوش

میز پوکر حداکثر بازیکن درپوش

بنابر این اگر بـه تعداد کارتهای یک عرشه فکر کنیم ؛ حداکثر تعداد بازیکنانی کـه می‌توانند در هر زمان بازی کنند چیست؟ این بـه نوع بازی بستگی خواهد داشت اما ما از Texas Hold’em استفاده خواهیم کرد زیرا این همان چیزی اسـت کـه اکثر مردم بازی می‌کنند. 5 کارت جامعه مورد نیاز و 3 کارت رایت وجوددارد کـه 44 کارت از مجموع 52 کارت باقیمانده اسـت. این بدان معنی اسـت کـه حداکثر 22 نفر میتوانند هم زمان Texas Hold’em را بازی کنند!

 

بدیهی اسـت کـه برای اینکار یک میز خیلی بزرگ برای نشستن همه ی در اطراف لازم اسـت ؛ وگرنه کمی تنگ میشود. در سبک بازی نیز تنگ خواهد بود – همانگونه کـه دستهای زیادی وجوددارد کـه شـما در مقابل آن ها قرار دارید ؛ استراتژی صحیح بازی تنگ و محکم از ابتدای موقعیت اسـت «بـه معنای واقعی کلمه فقط بازی AA / KK از موقعیت اول!» .

حداکثر بازیکنان برای پوکر

این خیلی سرگرم کننده نخواهد بود ؛ بنابر این اغلب محدودیت هاي‌ بازیکنان دریک میز وجوددارد تا بازی ها را متوقف کند و بـه عنوان 22 بازی کننده تبدیل بـه یک جشن نباشند . بیشترین متداولی کـه در کازینوها مشاهده خواهید کرد 9/10 اسـت. این تعداد نه تنها یک نفر آسان اسـت کـه دور یک میز نشسته اند ؛ بلکه تعادل خوبی برای کازینوها از نظر فضای اشغال شده و قابل حمل اسـت.

 

در گذشته کازینوها حداکثر 13 بازیکن پشت یک میز می نشستند ؛ اما دریافتند کـه با این تعداد بازیکن مدت ها طول میکشد و آن ها نمی‌توانند بـه اندازه دلخواه خود رنده شوند . با تقسیم 2 جدول از 13 بازیکن بـه 3 جدول 9 ؛ 9 و 8 بازیکن ؛ آن ها میتوانند مقدار چنگک گرفته شده را افزایش دهند.

 

سایت هاي‌ پوکر آنلاین از نظر فضا محدود نیستند و میتوانند هر تعداد بازیکن را پشت میز بنشینند. اینجاست کـه قالب 6 حداکثر متولد شد.

 

محبوبیت قالب پوکر 6 مکس

پوکر 6 حداکثر همان طور کـه از نامش مشخص اسـت پوکر با حداکثر 6 بازیکن در جدول اسـت . 6-max توسط سایت هاي‌ پوکر آنلاین ایجاد شده اسـت بـه عنوان روشی برای تلاش برای افزایش مقدار چنگک جمع شده از هر میز ؛ در حالی کـه هنوز قالب ارائه می‌دهد مردم از بازی لذت میبرند. این حالت مشابه زمانی اسـت کـه کازینوها حداکثر تعداد بازیکنان را از 13 بـه 9 بازیکن کاهش میدهند.

 

از آنجا کـه میزهای آنلاین از نظر تعداد بازیکنان بسیار انعطاف پذیرتر هستند و هیچ فروشنده اي برای پرداخت وجود ندارد ؛ سایت هاي‌ پوکر میتوانند از نظر تئوریک هر تعداد بازیکن «یا تعداد کمی» بازیکن را دور یک میز بگذارند. هرچه تعداد بازیکنان روی میز کمتر باشد ؛ تعداد دستها در هر ساعت بیشتر بازی می‌شود و سایت پوکر بیشتر رکاب میزند.

 

با داشتن 3 بازیکن کمتر از 9 دست معمولی ؛ پرده ها خیلی سریع تر بـه اطراف می‌آیند ؛ این بدان معناست کـه اگر نمی‌خواهید کور شوید ؛ باید مرتباً آن ها را بدزدید.

حداکثر بازیکنان برای پوکر میز پوکر حداکثر بازیکن درپوش

این امر باعث ایجاد اقدامات بسیار بیشتری می‌شود زیرا افراد بیشتر از آنچه دریک میز 9 یا 13 دستی انجام می‌دهند ؛ پرورش میدهند. از آنجایی کـه بالا بردن بیشتر اوقات با حداکثر 6 حداکثر در مقایسه با 9max صحیح اسـت ؛ اغلب توسط بازیکنان ترجیح داده میشود زیرا “انتظار برای دستهای خوب” بسیار کمتر اسـت مانند انچه کـه شـما باید هنگام بازی 9 دست انجام دهید.

حداکثر بازیکنان برای پوکر

این واقعیت کـه صحیح اسـت کـه بیشتر بازی هاي‌ Preloplop انجام شود ؛ بازیکنان تفریحی را بـه سمت بازی می کشاند ؛ زیرا آن ها بـه دلیل بازی شل مجازات مجازات بازی هاي‌ 9 دست را نخواهند داشت. این بـه نوبه خود افراد عادی را بـه سمت بازی ها سوق می‌دهد زیرا انها پول آسان را دنبال می‌کنند.

 

اکنون ؛ این بدان معنا نیست کـه دیگر هیچ میزبان تفریحی یا هیچ برنامه منظمی در میزهای 9 دست وجود ندارد ؛ اما بـه دلیل قالب ؛ متوجه خواهید شد کـه این بازیکنان کمی تنگ تر از برنامه هاي‌ تفریحی و عادی هستند کـه دریک مکان میز 6 حداکثر

 

تعداد مخالفان چگونه روی بازی شـما تأثیر میگذارد
تعداد بازیکنانی کـه در مقابل انها بازی می‌کنید ؛ پویایی بازی شـما را از طرق مختلف تغییر می‌دهد کـه دانستن انها هنگام انتخاب این کـه چه قالبی را بازی خواهید کرد مهم اسـت.

 

چگونه تعداد بازیکنان روی پوکر تأثیر می گذارد.

این یک روش مشکل اسـت زیرا دو روش برای بررسی وجوددارد. یک راه این اسـت کـه هرچه تعداد بازیکنان در جدول بیشتر باشد ؛ احتمال این کـه گلدان چند راهی شود بیشتر میشود و بنابر این اندازه گلدان را افزایش می‌دهد.

 

با این حال ؛ هرچه تعداد بازیکنان بیشتری در جدول باشد ؛ شـما باید از موقعیتهای قبلی تنگتر بازی کنید ودر برابر افزایش موقعیت هاي‌ اولیه نیز باید از بازیکنان محکم تری استفاده کنید ؛ بنابر این این گلدان هاي‌ چند راهی ممکن اسـت اغلب اتفاق نیفتند.

 

روش دیگر بررسی این اسـت کـه با داشتن تعداد بازیکنان کمتر در میز ؛ تعداد بیشتری باید برای کور جنگید تا دریک جدول 6 حداکثر دریک مسابقه 6 ؛ حداکثر افزایش ؛ 3 شرط بندی و 4 شرط بندی کنید یک میز 9 دستی با این حال ؛ اگر تعداد زیادی بازیکن منفعل در میز 6 حداکثر شـما وجود داشته باشد ؛ گلدان ها بسیار کوچک خواهند بود ؛ مگر این کـه وضعیت خنک تری داشته باشید.

 

احتمال یک ماهی

منطقی اسـت کـه هرچه تعداد بازیکنان دریک میز بیشتر باشد ؛ احتمال حضور بازیکن تفریحی نیز بیشتر اسـت. با این حال ؛ شـما نمیخواهید بـه تعداد مطلق بازیکنان تفریحی فکر کنید ؛ شـما می‌خواهید بـه درصد بازیکنانی کـه در میز خود هستند کـه تفریحی هستند فکر کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر در جدول شـما یک بازیکن تفریحی وجود داشته باشد ؛ دریک میز 9 نفره آن ها 12.5٪ از مخالفان شـما را نشان می‌دهند ؛ دریک جدول 6 حداکثر آن ها 20٪ از مخالفان شـما را نشان میدهند ؛ ودر یک میز سربرگ ؛ انها نماینده 100٪ مخالفان خود هستید.

 

برای این کـه میزان برد خودرا بـه حداکثر برسانید ؛ میخواهید در بازی هایي بازی کنید کـه تعداد بازیکنان تفریحی بیشتری دارند. قالب بازی کـه بالاترین نسبت بازیکنان تفریحی را داشته باشد ؛ بسته بـه مکانی کـه بازی می‌کنید متفاوت خواهد بود ؛ بنابر این ارزش دارد قبل از تصمیم بـه تخصص دریک قالب ؛ تحقیقات خودرا انجام دهید.

حداکثر بازیکنان برای پوکر میز پوکر حداکثر بازیکن درپوش

حداکثر بازیکنان برای پوکر

وقتی تعداد بازیکنان زیادی در میز شـما قرار دارد ؛ بازیکنان بیشتری دارید کـه باید برگه هایي را نگه دارید کـه انجام انها کار سختی باشد «بـه مطالعه بازه دستی مراجعه کنید » . مخصوصاً اگر چندین میز آنلاین بازی می‌کنید. نکته مثبت در مورد بسیاری از بازیکنان این اسـت کـه شـما اغلب می‌بینید کـه مردم با یک دیگر بازی می‌کنند کـه بـه شـما کمک میکند تا سریع تر مطالب را بخوانید.

 

در بازی هاي‌ حداکثر 6 ؛ افراد کمتری وجود دارند کـه باید انها را بخاطر بسپارید کـه هم تمرکز روی بازی شـما را آسان تر میکند و هم از طرف مقابل خواندن خوبی میکند. هنگام بازی 6 حداکثر ؛ احتمالاً آنلاین خواهید بودو اکثر سایت هاي‌ پوکر دارای ویژگی یادداشت برداری هستند کـه بـه شـما امکان می‌دهد خواندهایی را کـه برای رقیب خود درنظر گرفته اید بنویسید بـه گونه اي کـه میتوانید انها را در بازی مشاهده کنید کـه باعث ایجاد موارد آسان تر اسـت زیرا شـما وادار نیستید آن ها را برای هر رقیب بـه خاطر بسپارید.

 

شانس پوکر

اکنون ؛ تعداد بازیکنان روی میز تاثیری در مواردی مانند تعداد دفعاتی کـه با شـما پیش می‌رود یا هرچند وقت یک بار دیگر سر و کله خودرا ایجاد می‌کنید ؛ تأثیر نمی‌گذارد ؛ اما هرچه تعداد بازیکنان شـما در جدول بیشتر باشد ؛ حقوق شـما کمتر اسـت . این بـه این دلیل اسـت کـه هرچه دستان شـما در مقابل بیشتر باشد ؛ ارزش سهام بین بازیکنان باقیمانده بیشتر میشود.

 

اگر دستی مانند AA بگیرید ؛ در برابر یک دست تصادفی حدود 85٪ ارزش سهام دارد ؛ اما اگر ان را در برابر سه دست تصادفی قرار دهید ؛ ارزش سهام 64٪ خواهد بود. این بخشی از دلیل این اسـت کـه ما از موقعیتهای زودتر محکم بازی می‌کنیم زیرا بازیکنان زیادی در پشت سر ما هستند کـه می‌توانند دست خوبی داشته باشند ؛ هرچه بازیکنان بیشتری در جدول حضور داشته باشند تقویت می‌شود.

 

حتی اگر هرگز جدولی با حداکثر بازیکنان روی پوکر وجود نداشته باشد ؛ اما دانستن این کـه تعداد بازیکنان چگونه روی بازی تأثیر میگذارد بـه شـما کمک می‌کند فرمت مورد نظر خودرا انتخاب کنید.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *