نحوه بازی رولت اروپا – یک راهنمای کامل شش نوع بازی رولت

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

نحوه بازی رولت اروپا – یک راهنمای کامل شش نوع بازی رولت

نحوه بازی رولت اروپا – یک راهنمای کامل

نحوه بازی رولت اروپا و شش نوع بازی رولت وجوددارد کـه رولت اروپا یکی از آنهاست. دراین متن ؛ ما بـه شـما یاد خواهیم داد کـه چگونه رولت اروپا بازی کنید .رولت یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ کازینو در سطح جهان اسـت ودر شش نوع مختلف ارائه میشود. اگر چه بنیان همه ی آن ها تقریبا یکسان اسـت.

 

اما هر نوع دارای ویژگی های منحصر بـه فردی اسـت کـه ان را از بقیه خانواده متمایز می‌کند. این ویژگی هاي‌ منحصر بـه فرد میتواند احتمال برنده شدن شـما را تحت تأثیر قرار دهد و بـه همین دلیل یادگیری انها برای یک متعصب رولت ضروری اسـت. برای کمک بـه شـما دراین زمینه ؛ سیگاری بت می‌خواهد دراین مقاله نحوه بازی رولت اروپا را بـه شـما بیاموزد . اگر می‌خواهید عملکرد خودرا التیام ببخشید ما را دنبال نمایید.

 

نحوه بازی رولت اروپا

رولت اروپایی بـه عنوان نسخه اصلی رولت در کشور های اروپایی بازی می‌شود. برای ان دسته از شـما کـه در کشور آمریکا زندگی نمی‌کنید و عاشق رولت هستید ؛ یادگیری این سازگاری مهم اسـت. این راهنمای جامع در رابطه با این موضوع بـه شـما کمک می‌کند.

 

رولت اروپا چیست؟

کسی کـه با باشگاه هاي‌ قمار و باشگاه هاي‌ آنلاین آشنا باشد از خود می پرسد “چگونه رولت اروپا بازی کنیم؟” و احتمالاً این بازی حيرت آور را پشت سر گذاشته و دوباره ان را اجرا خواهید کرد. اگر بپرسید رولت اروپا چیست؟ می‌توان گفت ؛ این شناخته شده ترین بازی رولت در خارج از ایالات امریکا و یکی از بازی هاي‌ رولت اروپا اسـت.

 

انگیزه اصلی این‌که چرا رولت اروپا سازگاری مطلوبی در بین بازیکنان رولت اسـت این اسـت کـه لبه خانه ان 2.7٪ اسـت ؛ کـه بـه طور کلی 50٪ مزیت خانه در رولت آمریکایی اسـت «5.26٪». اگر رولت بازی کنید ؛ در ان مرحله ؛ رولت اروپایی بی شک امن ترین و پربارترین شرط اسـت. این دلیل دیگری اسـت کـه چرا هرازگاهی کسی می پرسد “رولت اروپا چیست؟ یا چگونه میتوان رولت اروپا بازی کرد؟ “

نحوه بازی رولت اروپا - یک راهنمای کامل شش نوع بازی رولت

نحوه بازی رولت اروپا

در سطح ابتدایی ؛ رولت یک بازی ساده برای انجام اسـت. باوجود تمام لوازم جانبی همراه بازی مانند تراشه ها ؛ میز و چرخ ؛ چیز کمی وجوددارد. بازیکنان فکر میکنند کـه در کدام شکاف شماره قرار دارد کـه توپ چرخشی در چرخ رولت اروپا فرود آید. انها با قرار دادن درزهای خود دریک موقعیت خاص روی میز رولت اروپا ؛ تعداد یا طیف وسیعی از اعداد را انتخاب می‌کنند.

 

در اجرای رولت در کشور آمریکا ؛ 38 اسلات روی چرخ وجوددارد تا 37 ؛ مانند اقتباس اروپایی رولت. شکافی کـه دراین بازی وجود ندارد ؛ صفر اضافی اسـت. این ممکن اسـت مهم نباشد با این حال ؛ تأثیر فوق العاده اي در مزیت خانه دارد. در واقع ؛ این اساساً ان را تقسیم می‌کند: در رولت آمریکایی ؛ مزیت 5.26؛ ودر رولت اروپا ؛ 2.7 اسـت.

 

این موضوع از آنجا کـه رولت اروپا دو شکاف صفر داشت ؛ تا حدی اشتباه اسـت – فقط یک صفر پس از مدتی حذف شد. در همان زمان ؛ دو چرخ صفر با جمعیت بیش از دریاچه ماند.

 

تفاوت رولت اروپایی با رولت آمریکایی چگونه است؟

تمایز اصلی نسبت بـه رولت اروپا این اسـت کـه طرح جدول رولت اروپا «و شکافهای چرخ مربوط» فقط یک صفر انفرادی دارد. در حالی کـه ؛ رولت آمریکایی دو برابر صفر دارد. تعداد یا شکاف کمتری روی چرخ رولت اروپا وجوددارد. بنابر این ؛ احتمال ضربه زدن بـه هر تعداد افزایش مییابد – 1 از 37 احتمال ؛ در مقایسه با 1 از 38 برای اجرای آمریکایی.

 

بـه نظر می‌رسد تمایز بین یک شماره خیلی زیاد نباشد. با این حال ؛ تقریبا لبه خانه را بـه 2.7 درصد کاهش میدهد در مقایسه با رولت آمریکایی 5.26 درصد. بـه طور قابل ملاحظه اي ؛ این یک ترتیب برتر برای طرف بازیکن چیزهای طولانی اسـت. با این حال ؛ تغییر در لبه خانه بر نتیجه هیچ یک از شرط بندی هاي‌ فردی تأثیر نمی‌گذارد.

 

میز و چرخ رولت اروپا

اگر بـه دنبال یک راهنما برای بازی رولت اروپا هستید ؛ همچنین باید بدانید کـه جدول رولت اروپایی از سایر سبک هاي‌ قابل مقایسه بسیار قابل تشخیص اسـت. با انجام این بازی میتوانید امیدوار باشید کـه میتوانید یک چرخ با 37 جیب مشاهده کنید کـه از این تعداد 18 شماره قرمز ؛ 18 شماره سیاه و یک شماره جیب صفر اسـت. همچنین خوب اسـت بدانید کـه انواع مختلفی از چرخ هاي‌ رولت وجوددارد .

 

رولت اروپایی دقیقاً همان طراحی رولت فرانسوی را ارائه میدهد کـه ممکن اسـت از همان ابتدا آشفتگی ایجاد کند. با این حال ؛ شـما بـه سرعت خواهید فهمید کـه چگونه این دو را جدا کنید. روی چرخ رولت اروپایی خواهید دید کـه جیب هاي‌ رنگی مشخص بین قرمز و سیاه بـه عقب و جلو میروند. چرخ شامل توالی همراه اعداد اسـت:

0-32-15-19-4-21-2-25-17-34-6-27-13-36-11-30-8-23-10-5-24-16-33-1-20-14-31-9-22-18-29-7-28-12-35-3-26

 

جدول رولت اروپایی خود محلی اسـت کـه میتوانید چیدمان را کشف کنید ؛ کـه شامل تمام شرط بندی هایي اسـت کـه میتوانید قرار دهید. اعداد بـه ترتیب و بـه ترتیب منظم «1-2-3-…» با پوزخند 3 × 12 معرفی میشوند ؛ در حالی کـه صفر در بالا قرار می‌گیرد. نزدیک بـه شبکه اعداد ؛ ادعاهای خارج از ادعا را کشف خواهید کرد.

 

کـه بعدا بـه انها خواهیم پرداخت. در کل ؛ اگر بپرسید “چگونه رولت اروپا بازی کنیم؟” میتوان گفت کـه کار با ان بسیار راحت اسـت. پس از چند چرخش بـه سرعت معلق خواهید شد.

 

قوانین رولت اروپا

دراین قسمت ؛ راهنمای قوانین رولت اروپا بـه شـما ارائه شده اسـت. با فرض این‌که شرط بندی هاي‌ بالفعل در نهایت درک میشوند ؛ رولت یک بازی بی سر و صدا برای انجام اسـت.

 

برای هر چرخش ؛ وقتی همه ی شرط بندی ها با استفاده از تراشه هاي‌ رنگی برای شناسایی هر بازیکن قرار داده شده اسـت ؛ کروپیه شرط بندی را تمام می‌کند ؛ چرخ را می چرخاند و توپ را از راه دیگر می چرخاند. در نقطه اي کـه توپ در یکی از شکاف ها متوقف میشود ؛ کروپیر نتیجه را گزارش می‌کند ؛ تمام شرط بندی هاي‌ باخته را جمع می‌کند و منافع برنده را پرداخت میکند.

 

قوانین اضافی رولت اروپا وجوددارد کـه عده اي از باشگاه ها و خانه هاي‌ قمار بازی می‌کنند. هردو قانون رولت اروپایی La Partage و En Prison بـه اندازه کافی لبه باشگاه قمار را بر اساس شرطبندی هاي‌ نقدی تقسیم میکنند. در مورد بازی در خانه ؛ اگر می‌خواهید یکی از استاندارد هاي‌ همراه را بازی کنید ؛ ابتدا را انتخاب کنید. راهنمای ما برای قوانین رولت اروپا شامل موارد زیر اسـت:

 

قانون “در زندان”

این یک قانون رولت اروپایی اسـت کـه فقط می‌تواند در شرطبندی هاي‌ نقدی حتی بـه کار رود. در نقطه اي کـه صفر روشن میشود ؛ بازیکن دو گزینه دارد:

نیمی از شرط را بازیابی کنید و نیمه دیگر را از دست دهید.
برای چرخش بعدی چرخ رولت ؛ شرط بندی «در زندان = در زندان» را برای یک قمار تمام یا هیچ چیز بگذارید.
بـه احتمال زیاد کـه چرخش حاصل دوباره صفر شود یا باهم شرط زندانی را هماهنگ نکند ؛ در ان مرحله کل شرط از بین میرود. اگر نتیجه چرخش بعدی شرط بندی را تأیید کند ؛ پول نقد بازیکن بازگردانده میشود.

 

قانون “La Partage”

در بین قوانین رولت اروپا ؛ la partage مانند قانون زندان اسـت. فقط برای این وضعیت ؛ وقتی صفر روشن میشود و نیمی از مبلغ را از دست میدهد ؛ بازیکن هیچ گزینه دیگری ندارد.

 

حداکثر و حداقل سهام

این باشگاه طبق معمولً حداکثر و حداقل سهم را برای یک میز رولت ارسال می‌کند. این اکنون و پس از ان برای بازی هاي‌ تفریحی انجام میشود. بـه طور معمول ؛ برای هر چرخش چرخ ؛ مجموع کل درهای ورودی بازیکن باید از هر چرخش حداقل سهام چرخ بیشتر شود.

 

در بیشتر موارد ؛ حداکثر سهم ثبت شده حداکثر مجاز برای یک شماره شرط بندی “مستقیم” را نشان می‌دهد. حداکثر سهم برای سایر انواع شرط بندی ها بـه تناسب افزایش مییابد. بـه عنوان مثال ؛ حداکثر شرط مجاز برای یک جفت شماره دو برابر حداکثر شرط مستقیم اسـت. حداکثر درنظر گرفته شده برای شرط بندی کرنر چهار برابر حداکثر صاف و غیره اسـت. محدودیت در مورد مبلغی اسـت کـه باشگاه می‌تواند از دست بدهد!

 

قوانین رولت آمریکای شمالی

در آمریکای شمالی و کارائیب ؛ چرخ هاي‌ رولت صفر دو برابر میکنند. همه ی شرط بندی ها «بـه غیر از شرط بندی مستقیم روی صفر انتخاب شده» با روشن شدن صفر از بین میروند. نتیجه اساساً شانس کمتری برای شرط بندی و گسترش برش کازینو اسـت. بـه همین دلیل معروف اسـت کـه رولت دراین منطقه کمتر از سایر نقاط جهان معروف اسـت.

 

این استاندارد ها معادل رولت اروپایی فوق اسـت. صفر دو برابر بـه طور مشابه بـه عنوان یک نتیجه صفر واحد کار میکند.

 

عده اي از باشگاه هاي‌ آمریکایی شرط بندی اضافی را بـه نام “شرط بندی سبد” مجاز میدانند. این شرط با تنظیم تراشه ها بـه روشی مشابه در مورد شرط بندی خارج از خط تقسیم بین ردیف صفر و خط برجسته 1 ؛ 2 و 3 انجام می‌شود. این شرط بـه طور منظم 6 تا 1 پرداخت می‌کند ؛ کـه شانس بیشتری برای ان دارد برخی دیگر از شرط بندی هاي‌ رولت.

 

بازی قدیمی اصلی رولت

ارائه راهنمای قوانین رولت اروپا ؛ بدون ذکر این مورد امکان‌پذیر نیست. در رولت فرانسوی اصلی ؛ اعداد 1 تا 36 صفر و “صفر مضاعف” داشتند. صفر قرمز رنگ بودو “Pair” و “Manque” درنظر گرفته شد. دو صفر سیاه بودو “Impair” و “Passe” را می شمرد.

 

فرض کنید توپ وارد یکی از دو تقسیم صفر شود. دراین صورت ؛ بانک تمام سهام از دست رفته را برداشت. با این حال اگر شرط بندی بـه جای پیروزی با جفت ؛ ایمپایر ؛ روژ ؛ نوآر ؛ پاس یا مانک همراه بود ؛ سهام تا پیچ بعدی چرخ زندانی می شد. در ان دور بعدی ؛ سهم یا از بین رفت یا اگر توپ یکبار دیگر باهم شرط بندی می‌کرد ؛ سهم بدون هیچ سود دیگری بـه قمار باز می گشت.

 

نحوه بازی آنلاین رولت اروپا

آموزش کامل ما در مورد نحوه بازی رولت اروپا ؛ همچنین شامل راهنمای چگونگی بازی آنلاین رولت اروپا اسـت. شکی نیست کـه رولت اروپا یکی از خیره کننده ترین بازی هاي‌ کازینو در جهان اسـت کـه توجه بازیکنان از هر درجه تسلط را بـه خود جلب میکند. توسط و توسط ؛ بازی هاي‌ رولت بـه سبک اروپایی در کلوپ هاي‌ زمینی و آنلاین بسیار معروف هستند.

 

رولت یک بازی باشگاهی مبتنی بر شانس اسـت. قبل از شروع بـه کار کردن با ان در وب ؛ باید خاطرجمعی حاصل کنید کـه دستورالعمل نحوه بازی آنلاین رولت اروپا را خوانده اید و کاملاً با دوره بازی هاي‌ در حال انجام آشنایی دارید.

 

بیش از هر چیز دیگر ؛ طرفداران باشگاه قمار باید بـه یاد داشته باشند کـه در رولت آنلاین اروپا نیز 37 جیب و یک جیب صفر وجوددارد. بـه همین ترتیب ؛ با رولت آمریکایی ؛ در حالی کـه بازی رولت اروپایی را انجام می‌دهید ؛ علاقه مندان بـه شرط بندی باید سعی کنند تعداد برنده زیر را بـه طور دقیق پیشبینی کنند.

 

قبل از شروع دور ؛ بازیکنان باید مبلغی را کـه روی سهم خود قرار می‌دهند انتخاب کنند. انها نباید فقط روی بخشهای تراشه قابل دسترسی تمرکز کنند ؛ اما علاوه بر این بـه محدودیتهای جدول کـه اکثر انها با بارگذاری بازی سریعاً قابل دسترسی هستند.

 

بازیکنان در حالی کـه در وب مشغول شرط بندی هستند ؛ از هیچ یک از بازهای شرط بندی ارائه شده در میزهای رولت دریک باشگاه فیزیکی محروم نخواهند شد. انها میتوانند شرط بندی هاي‌ خودرا روی یک شماره خاص ؛ گروهی از اعداد ؛ رنگ شماره برنده ؛ اگر فرد یا زوج باشد ؛ و غیره انجام دهند.

نحوه بازی رولت اروپا - یک راهنمای کامل شش نوع بازی رولت

نحوه بازی رولت اروپا

پایین آوردن یک شرط بندی بسیار شگفت آور اسـت زیرا طرفداران شرط بندی باید روی تراشه اي کـه ارزش ان را دوست دارند کلیک کنند و سپس ان را بـه سمت منطقه در مورد سهمی کـه می‌خواهند بکشند راهنمایی کنند. وقتی چرخ چرخیده میشود ؛ چند لحظه طول میکشد تا شماره برنده را کشف کنید.

 

اگر چه این ممکن اسـت بـه طور کلی آن گونه نباشد ؛ عده اي از تغییرات رولت اروپا بـه بازیکنان این امکان را می‌دهد کـه اگر شرط بندی خودرا قبل از این‌که شرط بندی کنند ؛ بـه یک برنده تبدیل شود ؛ جایزه خودرا کشف کنند.

 

این بدان معنی اسـت کـه تضادهای مطمئنی بین شرط بندی در رولت از طریق اینترنت و یک باشگاه زمینی وجوددارد. مشخص ترین تمایز در سرعت انجام بازی اسـت. هنگام بازی در وب ؛ جدا از زمانی کـه مشغول فروش مستقیم رولت اروپا هستید ؛ تنها شرط بندی شخصی خواهید بودو یک فروشنده رایانه اي نیز در ان حضور خواهید داشت.

 

در نتیجه ؛ شرط بندی ها برای یک ساعت تعداد قابل توجهی دور از زمان بازی دریک کازینو خشت و خمپاره را تجربه خواهند کرد. تعداد زیادی از طراحان نرم افزار همچنین خاطرجمعی حاصل کرده اند کـه بازی هاي‌ رولتی کـه تولید می‌کنند ؛ نتیجه ایده آلی را در بین ابزارهای صفحه لمسی بـه همراه خواهد داشت.

 

شرط بندی های رولت اروپا

اگر می پرسید چگونه در رولت اروپا شرط بندی کنید؟ این قسمت مخصوص شماست بازی با قرار دادن تراشه هاي‌ خود دربخش هاي‌ مختلف جدول شروع می‌شود. شرط بندی ها تا زمانی کـه کروپیر توپ را پرتاب کند مجاز اسـت و چند ثانیه بعد از ان آخرین شرط بندی ها انجام می‌شود.

 

هنگامی کـه شماره برنده اعلام شد ؛ کروپیر شروع بـه پرداخت شرط هاي‌ برنده می‌کند ؛ و همه ی آنهایی کـه باخته اند از جدول خارج میشوند. از ان مرحله بـه بعد ؛ قماربازان می‌توانند یک‌بار دیگر شرط بندی کنند. بازیکنان در مورد شرط بندی هاي‌ مختلف گزینه هاي‌ مختلفی دارند. هر جدول حداقل و حداکثر حد متفاوتی دارد.

 

بازیکنان میتوانند هر تعداد شرطبندی کـه دوست دارند تهیه کنند ؛ بـه شرطی کـه از نقاط قطع استفاده کنند. طراحی wagering تفاوت چندانی با سایر انواع رولت ندارد. در مورد نحوه شرط بندی روی رولت اروپا ؛ همچنین باید بدانید کـه شرط بندی ها در دو جمع مهم قرار می‌گیرند – شرط بندی “داخل” و “خارج”.

 

داخل شرط بندی ها

در داخل داوطلبان شانس کمتری برای برنده شدن دارند ؛ اما بازده بسیار بالاتر اسـت. شش زیرگروه از سهام داخلی وجوددارد:

 

شرط مستقیم

روی یک شماره قرار میگیرد. شـما پول نقد خودرا فقط روی یک شماره مشخص قرار میدهید. اگر توپ دقیقاً روی جیب شماره گذاری شده مشخص قرار بگیرد ؛ برنده میشوید. پرداخت 35: 1 اسـت.

 

Split Bet

با تنظیم تراشه هاي‌ روی خط در وسط اعداد ؛ روی دو شماره مجاور روی منطقه شرط بندی قرار می‌گیرد. بـه عنوان مثال ؛ شـما در 17 و 18 شرط بندی میکنید ؛ و فقط اگر توپ روی یکی از این دو قرار بگیرد ؛ برنده خواهید شد. پرداخت 17: 1 اسـت.

 

شرط خیابان

با قرار دادن تراشه ها روی خط لبه بـه سمت انتهای ردیف ؛ روی سه شماره قرار می‌گیرد کـه پشت سر هم در منطقه شرط بندی قرار می‌گیرند. این بدان معناست کـه شـما در حال بازی بر روی هر سه عددی هستید کـه دریک ردیف زوج انفرادی قراردارند. پرداخت 11: 1 اسـت.

نحوه بازی رولت اروپا - یک راهنمای کامل شش نوع بازی رولت

گوشه شرط بندی

با قرار دادن تراشه ها در قسمت تقاطع چهار شماره ؛ روی چهار شماره مجاور در منطقه شرط بندی قرار می‌گیرد. چهار شماره یک مربع را ساختار می‌دهند ؛ مانند اعداد 1 ؛ 2 ؛ 4 و 5. بازپرداخت 8: 1 اسـت.

 

شش خط شرط بندی

با تنظیم تراشه هاي‌ تقاطع خطوط لبه بـه سمت انتهای دو ردیف ؛ در دو خیابان «شش شماره» در منطقه شرط بندی قرار میگیرد. بـه عنوان مثال ؛ شـما روی اعداد 13 ؛ 14 ؛ 15 ؛ 16 ؛ 17 و 18 شرط بندی میکنید. بازپرداخت 5: 1 اسـت.

 

شرط های بیرون

این دقیقاً معکوس با شرط بندی هاي‌ بیرونی اسـت – شـما فرصت هاي‌ بهتری برای برنده شدن دارید ؛ با این وجود بازده کمتری بـه شـما ارائه میدهد. این نوع سهام علاوه بر این شامل شش زیرگروه اسـت:

 

شرط ستون

با تنظیم تراشه هاي‌ روی جعبه بـه سمت انتهای ستون ؛ روی همه ی اعداد موجود در یکی از سه ستون موجود در قلمرو شرط بندی قرار می‌گیرد. بـه عنوان مثال شـما روی اعداد 1 ؛ 4 ؛ 7 ؛ 10 ؛ 13 ؛ 16 ؛ 19 ؛ 22 ؛ 25 ؛ 28 ؛ 31 ؛ 34 شرط بندی می‌کنید. بازپرداخت 2: 1 اسـت.

 

شرط دوازده / گروهی

با قرار دادن تراشه روی جعبه دوازده شرط بندی ؛ روی همه ی اعداد موجود در گروه اول «1-12» ؛ دوم «13-24» یا سوم «25-36» تنظیم می‌شود. پرداخت 2: 1 اسـت.

 

شرط سیاه / قرمز

این رنگ روی یک رنگ سیاه یا قرمز تنظیم شده اسـت تا با قرار دادن تراشه ها روی جعبه شرط بندی رنگ برنده شوید. پرداخت 1: 1 اسـت کـه بـه ان حتی پول نقد نیز می‌گویند.

 

شرط بندی فرد / زوج

روی شماره برنده قرار می‌گیرد تا فرد یا حتی با تنظیم تراشه ها روی جعبه فرد یا زوج باشد. پرداخت حتی نقدی اسـت.

 

شرط بندی بالا / پایین

با قرار دادن تراشه ها روی جعبه کم یا زیاد روی شماره برنده تنظیم میشود کـه کم «1-18» یا زیاد «19-36» باشد. بازپرداخت دوباره حتی نقدی اسـت.

 

شرط بندی های اعلام شده

هر قمارباز متوجه می‌شود کـه بخش شرط بندی اروپا یک گزینه دیگر می‌دهد ؛ کـه صحبت از چرخ اسـت. این مسابقه بـه عنوان یک پیست اتومبیلرانی شناخته میشود ؛ در غیر این صورت wagers call نامیده میشود. در این جا ؛ فقط کروپیر مجاز اسـت کـه بـه تقاضای بازیکن شرط بندی کند. سه نوع اصلی وجوددارد کـه دراین نوع شرط بندی ها گنجانده شده اسـت:

 

همسایگان صفر

روی اعدادی تنظیم میشود کـه همسایه هاي‌ صفر هستند. شـما شرط خودرا روی 17 شماره قرار میدهید کـه تقریبا بـه صفر رسیده اند. روی چرخ اروپایی ؛ این قسمت بـه طور خاص بخشی بین جیب شماره 22 و 25 اسـت. این قسمت شامل تمام شماره هاي‌ همراه اسـت:

22 ؛ 18 ؛ 29 ؛ 7 ؛ 28 ؛ 12 ؛ 35 ؛ 3 ؛ 26 ؛ 0 ؛ 32 ؛ 15 ؛ 19 ؛ 4 ؛ 21 ؛ 2 و 25. این یک شرط بندی 9 تراشه اسـت ؛ جایی کـه شـما 2 تراشه را در سه ؛ 0 ؛ 2 و 3 سه ؛ 2 تراشه در گوشه 25 ؛ 26 ؛ 28 ؛ 29 و بقیه قرار می‌دهید. فقط با یک تراشه تقسیم شده اسـت.

 

سوم استوانه

این شماره روی اعداد تنظیم شده اسـت کـه چیزی مغایر با اعدادی اسـت کـه توسط Voisins du Zero تأمین شده اسـت. این یک منشور تراشه 6 خرد شده اسـت کـه بخش 27 تا 33 چرخ را پوشش می‌دهد. این شامل اعداد همراه اسـت: 27 ؛ 13 ؛ 36 ؛ 11 ؛ 30 ؛ 8 ؛ 23 ؛ 10 ؛ 5 ؛ 24 ؛ 16 ؛ 33.

 

یتیمان

این یک شرط بندی اسـت کـه روی 8 شماره باقیمانده چرخ تنظیم شده اسـت. در دو طرف چرخ ؛ 2 مرتب سازی از اعداد وجوددارد کـه دراین نوع گنجانده شده اسـت: 17 ؛ 34 ؛ 6 و 1 ؛ 20 ؛ 14 ؛ 31 ؛ 9. چیپس.

 

راهنمای استراتژی برای بازی رولت اروپا

تمام مهم‌ترین استراتژیهای رولت اروپا برای محافظت از برنامه هزینه بازیکن در بالاترین سطح خود ارائه شده اسـت. بنابر این ؛ نخستین استراتژی این اسـت: قبل از شروع هر بازی ؛ پس از رسیدن بـه جایی کـه برای پایان جلسه بازی آماده خواهید شد ؛ مبلغ مشخصی از پول نقد را تعیین کنید.

 

این هم برای مبلغ برنده و هم برای اندازه گیری ضرر اعمال میشود. ارائه راهنمایی در مورد مبالغ صریح برای این پرونده کار سختی اسـت زیرا شـما می‌توانید با 19 دلار تمام شب را بازی کنید. در مقایسه ؛ ممکن اسـت دیگری بخواهد در هر دور 50 دلار شرط بندی کند. ضروری اسـت کـه مبلغی را انتخاب کنید کـه با ان موافق باشید.

 

درباره چگونگی بازی رولت اروپا و شرط بندی دراین بازی ؛ آیا قرار دادن شرط بندی روی یک شماره منفرد نیست – احتمال برنده شدن در این جا بسیار ناچیز اسـت. عده اي از افراد دوست دارند “شماره شانس” خودرا انتخاب کنند – تولد ؛ عروسی ؛ تولد جوانان و غیره ودر ان شرط بندی می‌کنند.

 

برای این وضعیت ؛ برای افرادی کـه دوست دارند با چالش روبه‌رو شوند تجویز میشود 25٪ و 75٪ از حساب بانکی. برای ایجاد این شرط هاي‌ خطرناک غریزی و باقیمانده وجه نقد ؛ از نخستین موارد استفاده کنید تا شرط بندی هاي‌ بیرونی با امنیت بیشتری انجام شود.

 

بـه همین ترتیب مهم نیست کـه در همان روز بردهای بازی دریافت شده برای شركت هاي‌ بعدی را نیز در بر نگیرید. در شانس این‌که شـما کارما بی عظیمی داشته اید ؛ بهتر اسـت این مبلغ را دریک مکان امن قرار دهید و برای گسترش سود فعلی سعی در برداشتن پول نقد از ان نداشته باشید. پول بدست آمده باید پس گرفته شود و یا ترتیب بودجه بازی روز دیگر را بدهد.

 

برخی نکات مفید در مورد رولت اروپا

ما بـه شـما تجویز میکنیم کـه بازی رابا شرط بندی برابر شروع کنید. آن ها کمترین پرداخت ودر عین حال بهترین شانس برد را دارند.اگر می‌خواهید چند ترفند و تکنیک جدید رولت اروپایی را امتحان کنید ؛ با فرم رایگان شروع کنید و اگر ترفند شـما جواب داد ؛ در ان مرحله ؛ می‌توانید بـه بازی واقعی ادامه دهید.

 

با این نکته فریب نخورید کـه میتوانید با دانستن برخی ترفندهای ویژه رولت اروپایی شماره زیر را رقم بزنید. حتی اگر 15 شماره پشت سر هم سیاه داشته باشید ؛ بـه این معنی نیست کـه شماره زیر قرمز اسـت.تحت تأثیر الکل بازی نکنید. این بـه شـما اجازه نمی‌دهد تا محاسبه صحیحی از شرایط داشته باشید ودر صورت لزوم بازی را کامل کنید.

نحوه بازی رولت اروپا - یک راهنمای کامل شش نوع بازی رولتنحوه بازی رولت اروپا

سوالات متداول در مورد رولت اروپا

لبه خانه در رولت اروپا چیست؟

لبه خانه رولت اروپا 2.70٪ اسـت. این دو برابر کمتر از لبه خانه تنوع آمریکایی اسـت.

 

چگونه رولت اروپا بازی می کنید؟

بازی رولت اروپایی به‌ صورت آنلاین راحت اسـت. وقتی کلاه هاي‌ خودرا پایین میگذارید ؛ می غلتید.

 

تفاوت بین رولت اروپا و رولت فرانسوی چیست؟

چرخ رولت اروپا دارای یک جیب صفر اسـت کـه مشابه چرخ آمریکایی نیست. تمایز اصلی بین ان و رولت فرانسوی چیدمان و دو واگن کناری اضافی اسـت.

 

تفاوت بین رولت اروپا و رولت آمریکایی چیست؟

رولت اروپایی یک نوع تغییر صفر اسـت ؛ در حالی کـه رولت آمریکایی یک نوع صفر دو برابر اسـت. بـه این ترتیب ؛ نوع اروپایی حاشیه مجلس بسیار پایین تر اسـت – 2.70٪ در مقابل 5.26٪.

 

کدام یک از انواع رولت بهترین است؟

این کاملا بـه شـما متکی اسـت. با این وجود ؛ بـه دلیل پایین بودن خانه و استانداردهای راحت تر ؛ رولت اروپا محبوب ترین بازیکن اسـت.

 

آیا رولت اروپایی در وب قابل دسترسی است؟

آره. شـما این شانس را دارید کـه بـه صورت آنلاین و بدون پول نقد واقعی رولت اروپا را بازی کنید.

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *