استراتژی رولت آندروچی – همه آنچه از یک سیستم نیاز دارید ؟

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

استراتژی رولت آندروچی – همه آنچه از یک سیستم نیاز دارید ؟

استراتژی رولت آندروچی – همه آنچه از یک سیستم نیاز دارید

آیا از ناکارآمدی سیستم هاي‌ شرط بندی خسته شده اید؟ بیایید استراتژی رولت آندروچی را امتحان کنیم . سیستم شرط بندی آندروچی هر انچه را کـه نیاز دارید بـه شـما میدهد.هنگام بازی رولت باید توجه داشته باشید کـه تنها کاری کـه میتوانید انجام دهید این اسـت کـه ساختار شرط بندی خودرا تقویت کنید تا تاثیر منفی نتایج چرخش رولت را بـه حداقل برسانید.

 

عده اي از استراتژی ها مانند مارتینگل واقعاً شدید هستند و جدا از شانس محور بودن ؛ شـما را وادار می‌کنند با هر باخت شرط خودرا دو برابر کنید. علاوه بر آن ها ؛ چارچوب هایي نیز وجوددارد کـه ممکن اسـت پر فشار و پرخطر باشند اما مبتنی بر شانس نیستند. یکی از این سیستم ها استراتژی رولت اندروچی اسـت کـه دراین مقاله از pomabet.com بـه طور کامل مورد بحث قرار گرفته اسـت .

 

استراتژی رولت اندروچی – دوره ای برای افزایش برد شما در رولت

مهم نیست کـه در رولت چه کار می‌کنید ؛ همیشه این واقعیت را کـه نسبتاً غیر قابل پیشبینی اسـت در اولویت قرار دهید. این طبیعت رولت ؛ قماربازان عاقل را تشویق می‌کند تا ابتدا خودرا با انواع مختلف چرخ هاي‌ رولت آشنا کرده و سپس در درجه اول برای سرگرمی بازی کنند. حال اگر از این گروه از بازیکنان هستید و میخواهید عملکرد شرط بندی خودرا افزایش دهید ؛ بـه شـما پیشنهاد می‌کنیم این قسمت درباره سیستم شرط بندی آندروچی را بررسی کنید.

 

سیستم آندروچی چیست؟

سیستم آندروچی حول نظریه هرج و مرج میچرخد ​​کـه اشاره میکند چگونه رویداد های ظاهرا بی نظم و آشفته می‌توانند الگوهای اساسی و تکرار را برجسته کنند. رولت در اصل یک بازی تصادفی اسـت. با این وجود ؛ درصورت عدم انطباق این بازی با نظریه آشوب ؛ در ان مرحله ؛ ممکن اسـت الگوهای قابل استفاده اي را ارائه دهد.

 

سیستم آندروچی از شـما انتظار دارد کـه 30 تا 37 دور چرخ رولت را تماشا کرده و نتایج را ثبت کنید. بعد از این مدت ؛ بیشترین تعداد را انتخاب کرده و روی آن ها شرط بندی می‌کنید. چرخ هاي‌ رولت باید نتایج تصادفی ایجاد کنند. باوجود این ؛ روش آندروچی بـه این ایده بستگی دارد کـه نتایج در همه ی موارد چندان تصادفی نیست. بـه شـما توصیه می‌شود از این سیستم با شرط هاي‌ زیر استفاده کنید.

استراتژی رولت آندروچی - همه آنچه از یک سیستم نیاز دارید

بهترین شرط بندی با روش آندروچی

برای این چارچوب خاص ؛ شرط “مستقیم” ایده آل اسـت. فقط ؛ شرط خودرا روی یک شماره واحد قرار دهید با این امید کـه در چرخش زیر انتخاب شود. پرداخت مستقیم شرط بندی 35/1 انها را پر بازده ترین در میان همه ی شرط بندی هاي‌ رولت قابل تصور میکند. یک روش ساده برای ثبت داده هاي‌ دور قبل با هیستوگرام اسـت ؛ گراف کـه میتوانید با نشان دادن هر شماره با Xs ان را پر کنید.

 

منطق پشت چارچوب اندروچی

کم و بیش ؛ هدف چارچوب آندروچی شناسایی اعدادی اسـت کـه اغلب در طول بازی اتفاق میوفتد. با توجه بـه نظریه هرج و مرج ؛ چارچوب آندروچی بیان می‌کند کـه در دراز مدت ؛ هر عددی ؛ از جمله صفر و دو صفر ؛ در چرخ رولت در نهایت در تعداد دفعات مشابه ظاهر می‌شود.

 

با این حال ؛ هنگام صحبت کوتاه مدت ؛ عده اي از اعداد “خوش شانس” در هر صورت قادر خواهند بود بیشتر از سایر اعداد روی چرخ رولت ظاهر شوند. چند وقت؟ متخصصان روش آندروچی تضمین می‌کنند کـه بـه هرحال ؛ تعداد کمی تا 8 بار نشان داده میشود. این اتفاق میوفتد قبل از این کـه همه ی اعداد و ارقام دریک بازی خاص ظاهر شوند.

 

برای این کـه روش آندروچی کار کند ؛ یک بازیکن باید بتواند این اعداد “خوش شانس” را شناسایی کرده و بـه عنوان نتیجه قابل تصور روی انها شرط بندی کند.

 

دیدگاه میز در سیستم شرط بندی آندروچی در رولت

از آنجا کـه شـما ملزومات را میدانید ؛ چگونه میتوانیم سیستم شرط بندی آندروچی را در رولت روی میز بررسی کنیم.شـما درکنار میز می‌مانید و فقط با چرخاندن چرخ رولت بـه اعداد توجه میکنید. شـما انها را ضبط می‌کنید. نتایج چیزی شبیه بـه این اسـت.بیشترین اعداد عبارتند از 1 ؛ 8 و 15. شـما با 15 رنگ مشکی کار میکنید ؛ زیرا تاکنون 3 بار بـه نظر می‌رسید ؛ و احساس می‌کنید جادوگری باقیمانده اسـت.

 

با قرار دادن شرط بندی 5 دلاری روی 15 رنگ مشکی ؛ میتوانید چرخ را بچرخانید و منتظر بمانید. 8 دور بعد شـما 40 دلار کاهش یافته اید و دور نهم تعداد خوش شانس شـما را نشان میدهد! پرداخت 35/1 برای شرط بندی 5 دلار بـه 175 دلار می افزاید. حذف خسارت 40 دلاری شـما 135 دلار سود خالص بـه همراه دارد.

 

بدیهی اسـت کـه چند موقعیت جای گزین وجوددارد. این شماره فقط از یک شماره داغ استفاده می‌کند و موقعیت ایده آل را بـه تصویر می‌کشد. عده اي از بازیکنان در هر بار انتخاب دو یا سه شماره برتر کـه بیشترین تکرار را دارند بر روی بیش از یک شماره خوش شانس شرط بندی میکنند.

 

استراتژی آندروچی در رولت چگونه کار می کند؟

سیستم رولت آندروچی توضیح داده شده اسـت کـه بر اساس استانداردهای فیزیک اسـت ؛ مانند نظریه هرج و مرج. این چارچوب بر اساس دستورالعمل هاي‌ خاصی معرفی شده اسـت کـه بازیکنان باید هنگام استفاده از ان رعایت کنند:

 

اعدادی را کـه دریک الگوی 30 تا 35 دور انتخاب کرده‌اید ؛ از نزدیک مشاهده کرده و حفظ کنید.عددی را انتخاب کنید کـه احتمالاً توپ بیشتر در ان فرود می‌آید و مستقیماً شرط بندی کنید. متخصصان رولت ادعا می‌کنند کـه توپ بـه اعداد خاصی علاقه دارد.

 

هنگامی کـه شرط بندی خودرا کنار گذاشتید ؛ بـه هر قیمتی برای 15-25 چرخش اولیه یا تا زمان برنده شدن بـه ان پایبند باشید. تقریبا مطمئناً ؛ با اعداد مطلوب ؛ در هر 34 چرخش اولیه ؛ حتی بـه نفع خود عمل میکنید یا ممکن اسـت منفعتی کسب کنید.

 

این فرضیه بستگی بـه منطقی دارد کـه از ریاضیات گرفته شده اسـت. از نظر عددی ؛ تعداد دفعاتی کـه توپ در هر جیب فرود می‌آید در آخرین سطح از بین می‌رود و شـما را بـه این باور می‌رساند کـه هر شماره درصورت انتخاب در هر زمان امکان مشابهی دارد.

 

بـه همین دلیل اسـت کـه سیستم رولت آندروچی توضیح داد کـه از نظریه آشوب انگیزه میگیرد. با گذشت زمان ؛ هر شماره پوشانده میشود ؛ اما در کوتاه مدت ممکن اسـت در اعدادی کـه ضربه می‌خورند نوسان ایجاد شود.

 

مزایا و معایب استراتژی رولت اندروچی

اکنون کـه بـه سوالی مبنی بر “چگونه میتوان از استراتژی آندروچی در رولت استفاده کرد؟” اجازه دهید مزایا و معایب استراتژی رولت آندروچی را بررسی کنیم.

 

طرفدار چارچوب شرط بندی آندروچی:

سازگاری:

میتوانید در متدولوژی خود سازگار باشید و بازی را قضاوت کنید تا تضمین کند کـه در آینده جلو میکشید یا زودتر ضررها را کاهش دهید.

 

پرداخت های عظیم:

استراتژی رولت اندروچی تکنیکی اسـت کـه شامل شرط بندی مستقیم می‌شود. باشگاه ها شرط بندی خودرا مستقیماً با 35 بـه 1 پرداخت میکنند ؛ بنابر این درصورت عدم دسترسی زودهنگام بـه شـما ؛ در ان مرحله ؛ منفعت زیادی خواهید برد.

 

تعصب چرخ:

سیستم شرط بندی آندروچی از هرگونه تعصب چرخ در بازی استفاده می‌کند. این فقط در مورد رولت در باشگاه هاي‌ آجری و ملات صدق میکند ؛ زیرا باشگاه هاي‌ قمار آنلاین از مولد اعداد تصادفی استفاده می‌کنند.

استراتژی رولت آندروچی - همه آنچه از یک سیستم نیاز دارید

نکات منفی چارچوب شرط بندی آندروچی:

اندازه نمونه کوچک:

30-37 چرخش پیشنهاد شده در سیستم شرط بندی آندروچی نسبتاً کوچک اسـت و ممکن اسـت واقعاً تصویری واقعی ارائه ندهد. بدیهی اسـت ؛ شـما می‌توانید با رضایت داوطلب شوید تا چرخش هاي‌ بیشتری را ثبت کنید.

 

استراتژی فرار:

استراتژی رولت اندروچی یک روش شناسی با ریسک بالا و سود بالا اسـت. شـما میتوانید بدون برد با راه هاي‌ طولانی روبه‌رو شوید و باید برای ان آماده باشید. از سوی دیگر ؛ شـما میتوانید دریک لحظه یک پیروزی بزرگ کسب کنید.

 

استراتژی رولت آندروچی چه تضمینی دارد؟

یک چرخ رولت کامل نتایج را بـه طور مساوی در هر یک از جیب هاي‌ 37 «چرخ اروپایی» یا 38 «چرخ آمریکایی» پخش می‌کند. چرخ هاي‌ برش Starburst بـه خوبی نگه داشته میشوند و نتایج تصادفی را برای مدتی طولانی تولید می‌کنند. در انتها ؛ چرخ هاي‌ رولت با سایش روبه‌رو میشوند و جیب هاي‌ خاصی را ترجیح می‌دهند. باشگاه هاي‌ قمار آزمایشات را انجام می‌دهند و چرخش هاي‌ الکترونیکی را برای بدست آوردن این موارد انجام میدهند.

 

بـه طور کلی ؛ باشگاه ها در برداشتن چرخ هاي‌ مغرضانه از کف شرط بندی قبل از این کـه بازیکنان مزیت بازنویسی کنند ؛ موفق هستند. هر از گاهی ؛ اما آن ها آن طور کـه انتظار می رفت دریافت نمی‌کنند. تحقیقات نشان میدهد کـه شـما می‌توانید تا 18 درصد موقعیت ترجیحی رابا یک چرخ کـه حتی تا حدودی خراب شده اسـت انتخاب کنید. شـما باید نتایج چرخ را برای هزاران چرخش مشاهده کنید تا واقعاً سود ببرید.

 

در هر صورت ؛ استراتژی رولت آندروچی ممکن اسـت بـه شـما کمک کند تا چرخ هاي‌ مغرضانه را تا حدی تضمین کنید. با گفتن این کـه در حال چرخیدن روی یک چرخ خراب هستید ؛ در ان مرحله ؛ ممکن اسـت شانس بیاورید و جیب «هاي‌» مغرض رابا اندازه نمونه کوچک خود پیدا کنید.

 

انواع دیگر چارچوب آندروچی

نوع دیگری از سیستم شرط بندی آندروچی وجوددارد. مانند چارچوب اصلی آندروچی از این جهت کـه یک استراتژی برای انتخاب اعداد خوش شانس اسـت. با این وجود ؛ تکنیک انتخاب این اعداد بـه طور تصادفی بیشتر اسـت. شـما باید حداقل 5 تا 7 شماره خوش شانس را انتخاب کنید تا شانس برنده شدن بـه 18.93 expand افزایش یابد. بارزترین مانع این تکنیک احتمال ضررهای هنگفت دریک بازه زمانی کوتاه اسـت.

 

آیا سیستم رولت اندروچی کار می کند؟

در حقیقت ؛ این همه ی بـه میزان پولی کـه می‌خواهید خرج کنید و مبلغی کـه مایل بـه از دست دادن ان هستید بستگی دارد. قرار دادن پول خود روی یک شماره واحد برای 30 چرخش اغلب تصور ضعیفی اسـت زیرا احتمالاً مقدار زیادی از راه را از دست خواهید داد. یا شاید ؛ شـما باید بر روی شرط بندی نقدی کـه حاوی ان جیب اسـت تمرکز کنید.

 

با این حال ؛ بـه جای قرار دادن پول نقد خود روی رنگ قرمز ؛ اگر هردو این کلاسها شـما را پوشش می‌دهند ؛ می‌توانید هم رنگ قرمز و هم سطح بالای مقیاس را انتخاب کنید. برای تمیز کردن با شـما ؛ هیچ روش مطمئنی وجود ندارد کـه مطمئن شوید شـما برنده را ترک میکنید. با این وجود ؛ استراتژی رولت آندروچی بـه منظور بررسی نیروهای ادراکی شـما و اجازه تمرین تکنیک رولت کـه با ان آشنا نیستید ؛ تمرین می‌کند.

 

آیا استفاده از سیستم شرط بندی آندروچی برای من ایده خوبی خواهد بود؟

اگر مدتی مدیتیشن کنید کـه این ارتباط سرگرم کننده بـه نظر میرسد ؛ بنابر این باید بی چون و چرا تلاش خودرا وقف کنید. استراتژی رولت آندروچی ترکیبی آشکار از بازتاب اجباری و کارت بازی را ارائه میدهد. با آندروچی میتوانید سرگرمی هاي‌ بیشتری را بـه رولت خود اضافه کنید. علاوه بر این ؛ شـما می‌توانید برنده مستقیم مشتاق در حمل و نقل برنده شوید.

 

بـه تدریج ؛ شـما نباید این طرح را بـه عنوان روشی برای بازآرایی شبکه تصور کنید. هیچ چیز قابل ذکر نیست تا بـه حال نشان داده اسـت کـه برنامه بازی آندروچی برد بلند مدت را ارائه میدهد. این بر روی حدس و گمان topsy-turvydom کار می‌کند. منحصر بـه فرد پدال شیب دار ؛ نظریه هرج و مرج پیشبینی نمیکند برنده آزمون را تخمین زده اسـت.

 

بالاخره شـما قبل از بهره برداری از آندروچی بـه مزایا و معایب ان فکر می‌کنید. اگر از شرایط مطلوبی کـه این طرح ارائه میدهد لذت ببرید ؛ بنابر این باید کاملاً بـه ان اعتماد کنید.

 

خط پایین

سیستم شرط بندی آندروچی برای بازیکنانی مفید اسـت کـه در مورد ضربه زدن بـه بازی آگاهی بیشتری دارند. اگر به‌ دنبال چارچوب شرط بندی شگفت انگیزتری هستید ؛ در ان زمان نمی‌توانید این چارچوب شرط بندی را از بین ببرید زیرا بازیکنان این آزادی را دارند کـه بر اساس درک انها از بازی و تشخیص اعداد بـه همان شیوه ؛ روی گزینه هاي‌ اعداد تصمیم بگیرند.

 

شرط بندی در رولت آنلاین هرگز نمی‌تواند واضح باشد ؛ اما چنین چارچوب هایي برای محدود کردن ضررها و افزایش شانس برای برنده شدن بـه ویژه برای طرفداران بازی بـه طور مداوم مفید اسـت.

 

نکاتی در مورد استراتژی رولت اندروچی

زمان استفاده از این چارچوب رابا استفاده از ان فقط برای یک بازه زمانی کوتاه محدود کنید.

 

هرگز برای پیروزی هاي‌ مطمئن بـه چارچوب رولت وابسته نباشید. رولت دور امکان اسـت!

 

بودجه اي را انتخاب کنید و بگذارید برنده شدن بر اهداف شـما بیشتر باشد.

 

بـه طور مشابه ؛ مانند هر چارچوبی ؛ چارچوب آندروچی ممکن اسـت برای بازیکنانی کـه برای تعیین محدودیت هاي‌ فردی و جستجوی باخت تلاش میکنند ایده آل نباشد.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *