استراتژی پارتی پرچین تاس – سیستم شرط بندی Parity Hedge

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

استراتژی پارتی پرچین تاس – سیستم شرط بندی Parity Hedge

استراتژی پارتی پرچین تاس – سیستم شرط بندی Parity Hedge

برای ایجاد شادی در جلسه Craps خود میتوانید از سیستم شرط بندی Parity Hedge استفاده کنید . در این جا نحوه استفاده از استراتژی پارتی پرچین تاس را خواهید آموخت .قمار بازها بـه استراتژی هایي نیاز دارند کـه بتوانند در بازی هاي‌ مورد علاقه خود در کازینو شرط بندی کنند و باید از بیش از یک استراتژی استفاده کنند زیرا شرایط بازی ها ثابت نیست.

 

در بازی هاي‌ کازینو مانند کرپ و رولت ؛ نتایج تقریبا غیر قابل پیشبینی هستند و بازیکنان هیچ کنترلی بر انها ندارند ؛ استفاده از سیستم هاي‌ شرط بندی یکی از چندین رویکرد موجود برای افزایش شانس برنده شدن اسـت. اگر یک بازیکن craps هستید و می‌خواهید بـه شرط بندی خود ساختار بدهید و از بازی خود لذت ببرید ؛ می‌توانید از سیستم شرط بندی Parity Hedge کـه دراین مقاله از pomabet.com توضیح داده شده استفاده کنید .

 

استراتژی Parity Hedge Craps و ویژگی های آن

یادگیری نحوه بازی کرپ یک چیز اسـت و مدیریت شرط بندی هوشمندانه یک چیز دیگر اسـت. برای رسیدن بـه دومی میتوانید استراتژی هاي‌ شرط بندی را پیاده سازی کنید. اگر سیستم شرط بندی Parity Hedge همان چیزی اسـت کـه میخواهید پیاده کنید ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

استراتژی Parity Hedge چیست؟

سیستم Parity Hedge با افسانه اي پشت ان همراه اسـت. تا بـه امروز ؛ هیچکس واقعاً نمی‌داند کـه داستان پشت سیستم واقعی اسـت یا فقط یک افسانه شهری اسـت ؛ با این حال ما خود سیستم پریتی پرچ را بررسی می‌کنیم. این امر ظاهرا در دهه 1970 آغاز شد ؛ هنگامی کـه گردهمایی فیزیکدانان از محدوده تست نوادا متدولوژیکی را پیدا کردند کـه شانس در بازی هاي‌ خرچنگ را بـه نفع بازیکن تلنگر می زد.

 

در حالی کـه تلاش می‌کردند بودجه لازم برای پیگیری باشگاه ها و سکوت هم زمان در مورد سیستم را کشف کنند ؛ انها با یک نهنگ شرط بندی ژاپنی همکاری کردند کـه خوشحال شد علاقه مند شود. بـه دنبال نشان دادن روش Parity Hedge ؛ این نهنگ شرط بندی تنها در چند روز میلیونها نفر را از باشگاه ها برد و پس از ان دیگر هرگز دیده نشد و دوباره با انها برخورد نشد. آیا او با پولی کـه بـه دست آورد فرار کرد یا بـه دلیل کلاهبرداری از قماربازی بـه نتیجه ناگواری رسید؟ هیچکس نمیداند ؛ اما بیشتر معتقدند این مورد دوم اسـت.

استراتژی پارتی پرچین تاس - سیستم شرط بندی Parity Hedge

استراتژی Parity Hedge در Craps چگونه کار می کند؟

پروژه مخترعان روش Parity Hedge ساده شده ودر 11 نقطه بـه خوبی جمع آوری شده اسـت ؛ و بـه انواع متفاوتی از چارچوب شرط بندی Doey-Don’t پرداخته اسـت. در چارچوب Parity Hedge ؛ یک بازیکن بـه مبالغ معادل شرط بندی در هردو پاس/بیا و نگذر/نرو. روش ایده آل برای محدود کردن ضرر و زیان شرط بندی مبالغ معادل در دو طرف خط عبور «یا جعبه Come» اسـت.

 

در مورد چارچوب Parity Hedge ؛ مغزهای مشتاق شرط بندی کلهای کوچک تر را در ساعات آرام ؛ آزمایش استراتژی خود و گرد آوری پول میکنند. با توجه بـه همه ی موارد ؛ ماندن در رادار خطرناک بود ؛ در حالی کـه از تکنیک آهسته دریک بازی سریع استفاده میکرد ؛ و آن ها باید بـه یک چیدمان جای گزین فکر میکردند.

 

چگونه می توان از استراتژی پارتی پرچین تاس استفاده کرد؟

در اینبخش از راهنمای ما ؛ می‌توانید نمونه اي از استفاده از روش Parity Hedge را بر اساس حداقل جدول 10 دلار بخوانید. 3 مرحله منحصر بـه فرد ودر عین حال مرتبط با این تکنیک وجوددارد.

 

مرحله 1 «الف» – «هدف – ایجاد شرط بندی شرط بندی Don’t Pass و 2 Come Come»

در رول بیرون آمدن:

10 دلار روی خط عبور و خط عبور ندهید

 

با قرار دادن هردو ؛ از شرط بندی Pass Pass خود محافظت می‌کنید ؛ زیرا 8 روش مختلف برای باختن و فقط 3 روش مختلف برای برنده شدن در بازی Don’t Pass on the Come-Out وجوددارد. «چطور نحوه عملکرد ان را بررسی می‌کنیم».

 

«2» یا «3» – خط عبور 10 دلاری خودرا از دست دهید ؛ 10 دلار خودرا از دست ندهید «شرط خط عبور خودرا جای گزین کنید».

«7» یا «11» – خط عبور 10 دلاری خودرا برنده شوید ؛ 10 دلار خودرا از دست ندهید «شرط بندی “پاس پاس” خودرا جای گزین کنید».

 

«12» – خط عبور 10 دلاری خودرا از دست دهید ؛ 10 دلار شـما پاس نمی‌شود یک فشار اسـت «10 دلار در این جا در دسترس خطر اسـت» «شرط خط عبور خودرا جای گزین کنید».

 

«4» ؛ «5» ؛ «6» ؛ «8» ؛ «9» یا «10» – هردو خط Pass و Don’t pass بـه شماره نورد شده حرکت میکنند.

 

وقتی نقطه مشخص شد:

شانس دو برابر «20 دلار» را در شرط بندی Pass خود قرار ندهید.
قبل و بعد از رول بعدی ؛ 10 دلار برای آمدن و ندادن قرار دهید.
بازهم ؛ با قرار دادن هردو ؛ از شرط بندی خودداری می‌کنید محافظت میکنید «اجازه دهید اینبار نتایج را بررسی کنیم» ؛
«2» یا «3» – 10 دلار خودرا از دست بدهید بیایید ؛ 10 دلار خودرا برنده نشوید «شرط آمدن خودرا جای گزین کنید».
«11» – 10 دلار خودرا ببرید بیا ؛ 10 دلار خودرا از دست نده «نیازی بـه شرط بندی نیست»

 

«12» – 10 دلار خودرا از دست دهید بیایید ؛ 10 دلار شـما نمی‌آید یک فشار اسـت «10 دلار در این جا در دسترس خطر اسـت» «شرط بیا را جای گزین کنید».
«7» – اگر اکنون «7» رول شود.
10 دلار برنده شوید بیا ؛ 10 دلار از دست ندهید نیاید.
خط عبور 10 دلار را از دست بدهید ؛ 10 خط عبور نکنید
برنده شانس عبور نکنید
«4» ؛ «5» ؛ «6» ؛ «8» ؛ «9» یا «10» – هردو Come and don’t com بـه # نورد حرکت می‌کنند.

 

وقتی می آیید و نمی آیید به یک شماره بروید:

شانس دو برابر «20 دلار» را برای شرط بندی Come Come خود قرار ندهید.
قبل از رول بعدی ؛ 10 دلار برای آمدن و عدم آمدن مجدد قرار دهید.
«2» یا «3» – 10 دلار خودرا از دست بدهید بیا ؛ 10 دلار خودرا نیاورید «شرط آمدن خودرا جای گزین کنید».
«11» – 10 دلار خودرا ببرید بیا ؛ 10 دلار خودرا از دست نده «شرط DC خودرا جای گزین کن».
«12» – 10 دلار خودرا از دست دهید بیایید ؛ 10 دلار شـما نمی‌آید یک فشار اسـت «10 دلار در این جا در دسترس خطر اسـت» «شرط بیا را جای گزین کنید».
«7» – اگر اکنون «7» رول شود.

 

10 دلار برنده شوید بیا ؛ 10 دلار از دست ندهید نیاید.
خط عبور 10 دلار را از دست بدهید ؛ 10 خط عبور نکنید
برنده شانس خودرا قبول نکنید
«4» ؛ «5» ؛ «6» ؛ «8» ؛ «9» یا «10» – هردو آمدن و نیامدن بـه سمت # نورد حرکت میکنند.

 

وقتی دومین آمدن و نیامدن شما به یک عدد حرکت می کند:

برای شرط دوم “نیا بیا” شانس دو برابر «20 دلار» قرار دهید.
حالا اگر «7» رول شود.
خط عبور خودرا از دست میدهید و 2 شرط بیا «- 30 دلار».
شـما برنده می‌شوید و شرط نمی بندید «+30 دلار» خالص 0 دلار.
شـما برنده نمیشوید و شرط بندی دو برابر نمی‌کنید «برنده ها بستگی بـه تعداد بدست آمده دارند».

 

موارد فوق ساختار و “راه اندازی” متدولوژی Parity Hedge اسـت. شـما در تلاش هستید تا 3 را دور نگه دارید با دور ماندن از گرفتاری هاي‌ پاسپورت و عدم آمدن و ایجاد شانس کـه با پرداخت شانس واقعی پرداخت میشود. علاوه بر این ؛ اکثر قماربازها در 6 رول یا کمتر 7 بازی میکنند ؛ زیرا بـه طور متوسط ​​7 در 1 از هر 6 رول ظاهر می‌شود. سیستم شرط بندی Parity Hedge در Craps شـما را قادر می سازد تا از این وضعیت کـه در 70 of مواقع اتفاق میوفتد سوء استفاده کنید.

 

مرحله 1 «B» – «استقرار تعداد معکوس 5»

مرحله 1B سیستم شرط بندی Parity Hedge در Craps از چارچوب معکوس 5 شماری استفاده می‌کند. نخستین چارچوب 5 شمارش توسط بازیکن محبوب کرپ ؛ فرانک اسکوبلت «کاپیتان» ایجاد شد و برای بازی “سمت راست” شرط بندی روی میزهای کراپس تهیه شد. برای اهداف خود ؛ ما از یک ایده مشابه استفاده می‌کنیم ؛ اما در مورد شرط بندی روی میزهای خرچنگ استفاده نمی‌کنیم و وقتی تعداد 5 شماره بـه اتمام رسید ؛ حرکت می‌کنیم.

 

در ابتدا با مرحله بالا در مرحله 1A شروع کنید

هنگامی کـه خط عبور شـما و خط عبور نمیکنید ؛ شرط بندی بـه یک شماره حرکت می‌کند.
هر «2» ؛ «3» ؛ «11» ؛ «12» ؛ یا «7» قبل از نقطه در حال راه اندازی رول نمی‌شود.
از شماره 2 تا #5 بشمارید.
آیا 4 رول زیر بدون درنظر گرفتن تعداد خرچنگ در حال چرخش اسـت.
در حال انجام مراحل مرحله 1A در طول این 4 رول هستید.

بعد از رول شماره 5

همه ی شرط بندی ها را از شرط بندی خود حذف کنید و شرط بندی نکنید.
راه اندازی شرط بندی بیا/نیامدی را متوقف کن.
اینکار را صرف نظر از این کـه آیا هر یک از 3 نقطه را تنظیم کرده‌اید یا نه انجام دهید.
حالا ؛ تا زمانی کـه تیرانداز 7s-Out بایستید یا بـه نقطه او ضربه بزنید ؛ بایستید.

استراتژی پارتی پرچین تاس - سیستم شرط بندی Parity Hedge

استراتژی پارتی پرچین تاس

اگر تیرانداز 7s-Out ؛ یک‌بار دیگر فریم ورک را از بالا شروع کنید.
اگر تیرانداز نظر خودرا بیان کرد:
درصورت باقی ماندن شرط بندی هایي کـه روی میز دارید ؛ شانس دو برابر قرار دهید.
اکثر تیراندازان سعی میکنند در بیرون آمدن 7 را بچرخانند.
یک‌بار دیگر نقطه را تنظیم کنید ؛ شرط بندی خودرا حذف کنید.
مرحله 2 «آماده بهره برداری از “سمت راست”»

 

اگر شانس خودرا ادامه دادید و روی میز سرد یا سرد شروع کردید ؛ باید از باشگاه قمار برنده شوید ودر حال حاضر آماده هستید کـه ریسک بیشتری را در شرط بندی خود حفظ کنید و بـه مرحله 2 حرکت کنید. سیستم استراتژی پارتی پرچین تاس توضیح داد. هیچ میز برای همیشه سرد نمیماند ؛ و حالا ؛ اگر تعداد شـما برای تیرانداز مشابه بـه شماره 6 برسد و یک امتیاز در بازی باشد ؛ ممکن اسـت در آستانه یک تیرانداز داغ باشید.

 

بـه شرط هاي‌ خود شانس تک اضافه کنید و تعداد باقیمانده شرط را قرار دهید.
در شرط بندی Come and Place خود از سیستم «گرد آوری و فشار» یا «2 بازدید و پایین» استفاده کنید.
شـما می‌توانید موارد بالا را برای سازگاری با ریسک و حراج خود تغییر دهید ؛ اما نباید مرحله 2 را شروع کنید تا زمانی کـه برنده هاي‌ باشگاه قمار را در قفسه خود داشته باشید.

 

مرحله 3

مرحله 3 سیستم پارتیس پرچین توضیح داده شده اسـت کـه شامل شرط بندی میدان میشود ؛ کـه درکنار ریسک بیشتر ؛ حاشیه خانه بالاتر را همراهی می‌کند. بـه این ترتیب ؛ مرحله 3 را شروع نمیکنید تا در هر صورت 300 دلار برنده باشگاه در قفسه خود داشته باشید. با اینبخش از روش ؛ شـما امیدوار هستید کـه از خط تیره اعداد میدان استفاده کنید.

 

در نقطه ای که اولین فیلد رول می شود:

10 دلار در میدان قرار دهید.
اگر یک شماره غیر فیلدی رول شد ؛ تا زمانی کـه شماره فیلد زیر نورد شود ؛ بایستید و یک‌بار دیگر شروع کنید.
اگر شماره فیلدی وارد شد ؛ برنده هاي‌ خودرا فشار دهید «در حال حاضر شرط بندی $ 20 دلار».
مراحل بالا را تا زمانی کـه 3 ضربه متوالی «40 دلار برد» داشته باشید ؛ تکرار کنید.

برنده ها را بـه جیب بزنید و یک بار دیگر شروع کنید.
معمولاً ؛ پیشنهاد میشود کـه با چارچوب شرط بندی Parity Hedge تمرین کنید و دوبار مراقب باشید کـه قبل از این کـه واقعا پول نقد واقعی را روی میز بگذارید ؛ بانک شـما برای کمک بـه ان کافی اسـت.

 

مزایا و معایب استراتژی پارتی پرچین

از آنجایی کـه شـما بـه پرسش هاي‌ “استراتژی پریته پرچ چیست؟” پاسخ دارید. و “چگونه می‌توان از استراتژی Parity Hedge در Craps استفاده کرد؟” ما باید در مورد مزایا و معایب ساختار شرط بندی Parity Hedge صحبت کنیم.

 

مانند هر روش شرط بندی دیگری ؛ این چارچوب شرط بندی نیز دارای بالا و پایین اسـت. ترجیحات اساسی استراتژی Parity Hedge Craps این اسـت کـه از جلسه شرط بندی شـما رضایت دارد ودر حالی کـه هر اتفاقی ممکن اسـت رخ دهد ؛ اگر بتوانید در طرف پایین «سرد» کمی پول نقد بـه دست آورید ؛ میتوانید برنده هاي‌ خودرا بـه صورت صعودی تقویت کنید ؛ و اگر شـما در مسیر خود چند خط در زمین بازی میکنید ؛ میتوانید ببینید چگونه می‌توانید با این روش چند صد دلار سریع گرد آوری کنید.

 

از طرف دیگر ؛ سیستم شرط بندی Parity Hedge بیش از سایر تکنیک ها گیج کننده اسـت و واضح اسـت کـه وقتی شرط بندی Pass Pass از دور بعدی خارج شده اسـت ؛ شانس برنده شدن با 7 امتیاز بیشتر اسـت. بیشتر از هر شماره واحد نشان داده می‌شود. باوجود این کـه 6 یا 8 پنج بار در هر شش حضور از 7 نمایش داده میشود ؛ شرط بندی کننده هنوز برنده شدن یک واحد شرط بندی ترجیح داده شده اسـت.

 

آیا سیستم استراتژی پارتی پرچین تاس کار می کند؟

راهبرد Parity Hedge Craps تنها یک کلاهبرداری جذاب و با ظرافت اسـت کـه در برابر بررسی قرار نمی‌گیرد. در حالی کـه ایده آل این اسـت کـه فکر کنیم موفق شدن در بازی craps بـه اندازه بـه خاطر سپردن چند فکر و ترکیب صحیح شرط بندی اساسی اسـت ؛ اما در حقیقت هرگز بـه این سادگی ها نخواهد بود – و اگر اینطور بود ؛ باشگاه بـه سادگی تغییر می‌دهد. قوانین craps برای شکست دادن موقعیت مطلوب بازیکنان حیله گر پیدا شده بود.

 

در شانس خالی کـه واقعاً بـه بهترین فرصت برای برنده شدن در بازی craps نیاز دارید ؛ بارزترین فرصت شـما این اسـت کـه شانس craps را کاملاً درک کرده و بهترین شرط ها را تصور کنید ؛ مانند گرفتن شانس کامل در پشت پاس یا خط پاس نکردن. اگر واقعاً بـه دنبال یک بازی با مزیت هستید ؛ بهترین امید شـما ممکن اسـت در بازرسی تاس هاي‌ خرچنگ یا چند نوع بازی کالیفرنیا باشد.

 

با این حال ؛ با چارچوب هایي مانند سیستم شرط بندی Parity Hedge درگیر نشوید – خیالات مانند این ممکن اسـت سرگرم کننده باشد ؛ با این حال انها بـه شـما کمک نمی‌کنند کـه پول نقد را در میز خرچنگ بدست آورید.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *