مهمترین آداب رولت – درباره پیروزی قوانین یادگیری

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

مهمترین آداب رولت – درباره پیروزی قوانین یادگیری

مهمترین آداب رولت – درباره پیروزی قوانین یادگیری

رولت مبتنی بر شانس اسـت ؛ اما روش هاي ثابتی دارد کـه باید رعایت شود. در این جا با مهمترین آداب رولت آشنا خواهید شد .مهم نیست چقدر خوش شانس هستید ؛ شـما نمیتوانید رولت را دریک قمار عادلانه شکست دهید ؛ زیرا این بازی کاملاً مبتنی بر شانس اسـت و نتایج ان کاملاً غیر قابل پیشبینی اسـت.

 

این طبیعت رولت اسـت و فارغ از استانداردهای بازی ؛ برخی قوانین نانوشته اما مهم وجوددارد کـه باید رعایت کنید تا بـه عنوان یک بازیکن رولت معتبر دیده شوید. دراین مقاله از pomabet.com ؛ با مهمترین آداب رولت آشنا میشوید.

 

مهمترین آداب رولت ؛ درباره پیروزی احترام است

رولت یک بازی درجه یک اسـت و یک موضوع ساده مانند استراتژی رولت جیمز باند ان را بـه تنهایی ثابت میکند. انچه باید در مورد این بازی مورد توجه قرار گیرد این اسـت کـه رعایت روش هاي‌ رولت بر شانس برنده شدن شـما تأثیر نمیگذارد ؛ اما حداقل جلسه شـما را بـه یاد ماندنی می‌کند. اگر می‌خواهید بـه این شرایط برسید ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

قوانین یادگیری

بـه عنوان یک فرصت ؛ برای برنده شدن در میز رولت ؛ نیازی بـه زحمت هیچگونه توانایی و روش منحصر بـه فردی ندارید. تنها کاری کـه باید بـه عنوان دکوراسیون رولت انجام دهید یادگیری قوانین اسـت ؛ بـه این فکر کنید کـه فکر می‌کنید توپ رولت بـه کجا میرسد و مبلغی را کـه میخواهید شرط بندی کنید انتخاب کنید.

 

 پیوستن به جدول

در رولت در باشگاه هاي‌ قمار متعدد ؛ تراشه هاي‌ خاصی ارائه شده اسـت. این امر برای آگاهی از تمایز برنده هاي‌ خود از رولت و سایر بازی ها اسـت. بـه عنوان یکی از رولت هاي‌ Do’s ؛ باید با احتیاط بـه میز بپیوندید کـه در دستورالعمل هاي‌ ان مشخص شده اسـت. میزهایی وجوددارد کـه هزینه پایه پیوستن انها وجوددارد بنابر این باید در مورد هزینه اصلی پیوستن بـه ان فکر کنید و بعد از ان شروع بـه بازی کنید. علاوه بر این ؛ هنگامی کـه چرخ میچرخد ​​؛ باید بایستید.

مهمترین آداب رولت - درباره پیروزی قوانین یادگیری

مهمترین آداب رولت

میز انحصاری

میزهای رولت بـه طور منظم در جمعیت جمع می‌شوند. این بـه این دلیل اسـت کـه بازی نه تنها ساده اسـت بلکه تماشای ان نیز لذت بخش اسـت. در نقطه اي کـه سر میز شلوغ بـه سر میبرید ؛ هیچ دلیل قانع کننده اي وجود ندارد کـه در مورد حضور واقعی خود با بیرون کشیدن و بـه دست گرفتن نظارت بر روی کل میز ؛ حرف بزنید. این نکته از راهنمای ما در مورد شیوه هاي‌ رولت را بـه خاطر بسپارید کـه بـه جای بازیکنان دیگر بـه مصاف خانه می‌روید.

 

شانس شـما یکسان اسـت آیا شـما بـه تنهایی بازی میکنید یا بازیکنان زیادی روی میز حضور دارند. بـه یاد بیاورید کـه رولت زنده یک بازی عمیقاً اجتماعی اسـت. با این برنامه همراه باشید و از دریافت راهنمایی دریغ نکنید و روش هاي شرط بندی دوستان خوش شانس یا آموخته خودرا دنبال نمایید.

 

 قرار دادن شرط بندی

هیچ فهرستی از رولت Do’s بدون این یکی کامل نیست. یک رسم مهم رولت این اسـت کـه بدانید زمان هاي‌ مشخصی برای کنار گذاشتن شرط وجوددارد. فروشنده اعلام میکند “شرط بندی کنید” و بـه شـما اجازه داده می‌شود کـه تراشه هاي‌ خودرا روی میز بگذارید. شـما باید شرط هاي‌ جدیدی را روی میز بگذارید بعد از این کـه برنده هاي‌ گذشته پرداخت شدند و تراشه ها پاک شدند.

 

این دوره شرط بندی طبق معمولً حدود 60 ثانیه طول می‌کشد. در نقطه اي کـه فروشنده دست خودرا بالا می آورد و اعلام میکند “دیگر شرط بندی نکنید” ؛ هرگز نباید پس از این اظهارنامه شرط بندی کنید. اساساً شـما هرگز نباید تقاضای شرط بندی دیگری داشته باشید. اگر چیزی ثابت ماند تا چرخش زیر بعد از چرخش انجام شود.

 

 چیدن چیپس

این مورد در مورد هر بازی روی میز صدق میکند ودر هر خلاصه اي از آداب رولت گنجانده شده اسـت ؛ زیرا شـما اغلب چندین توده بلند از “رنگ آمیزی” را در دست دارید. یک لغزش و تراشه ها در همه ی جا وجوددارد. در بهترین حالت ؛ شـما رفتن خودرا از دست میدهید یا میز را بالا نگه می دارید و بدتر از ان ؛ باعث آشفتگی میشوید و رئیس گودال باید وارد عمل شود و آشفتگی شـما را برطرف کند.

 

 ارسال قبلی

توجه داشته باشید کـه هنوز میتوانید پس از شروع چرخش توپ شرط بندی کنید ؛ اما همانگونه کـه در بالا ذکر شد ؛ توپ دست خودرا روی میز تکان می‌دهد و می‌گوید: “دیگر شرط بندی نکنید!” هنگامی کـه این اتفاق میوفتد ؛ نگه داشتن ان تا زمانی کـه توپ در جیب فرود بیاید ؛ یک رفتار رولت اسـت.

 

درصورت عدم شرط بندی مجدد بعد از این مرحله ؛ یا کروپیر یا “چشم در آسمان” شـما را خواهند دید! در حال حاضر ؛ در حالت ایده آل ؛ باشگاه بـه سادگی شرط بندی شـما را باطل می‌کند. با این وجود ؛ اگر خدمه باشگاه قمار متوجه شوند کـه شـما نتیجه نهایی را مشاهده کرده‌اید یا پیشبینی کرده‌اید ؛ میتوانید اقدام بیشتری انجام دهید. این بـه عنوان پست قبلی شناخته میشود و توسط باشگاه بـه عنوان تقلب تلقی میشود.

 

 لباس مناسب پوشیدن

عده اي از باشگاه هاي‌ قمار و عده اي از انواع رولت دارای کدهای مخصوص استراحت هستند کـه باید آن ها را رعایت کنید. سبک بازیکنان بـه طور کلی منعکس کننده سبک مناسب بازی اسـت ؛ جایی کـه ادب و بیان تخصصی بـه عنوان دو مورد از مهمترین آداب رولت درنظر گرفته میشود. تصور میشود کـه رفتار مناسب و لباس پوشیدن یکی از اساسی ترین جنبه هاي‌ یک بازی رولت فیزیکی اسـت.

 

دست زدن به دستان خود

یکیدیگر از نکات مهم در مورد شیوه هاي‌ رولت کـه باید روی میز رولت مشاهده کنید این اسـت کـه دستان خودرا بـه ویژه بین چرخش رولت و توقف توپ دریک شکاف نگه دارید. از لمس تراشه هاي‌ خود بین چرخش و مدت زمان لازم برای پرداخت خودداری کنید. این ساده‌ترین روش برای اخراج از باشگاه اسـت.

 

میز شلوغی

بـه خاطر داشته باشید ؛ وقتی در باشگاه قمار رولت بازی می‌کنید ؛ فقط شـما نیستید. بارهای زیادی از بازیکنان دیگر وجوددارد کـه بـه دنبال پایین آوردن شرط بندی در دور رولت هستند. عده اي از بازیکنان ممکن اسـت در داخل بازی کنند. دیگران ممکن اسـت در خارج بازی کنند. صرف نظر از جایی کـه انها بازی می‌کنند ؛ انها باید دور میز جمع شوند تا شرط بندی خودرا وارد کنند.

 

اگر موقعیت عالی دارید ؛ برای دیگران حساب کنید. علاوه بر این ؛ اگر فضایی برای افراد دیگر وجود ندارد ؛ دکوراسیون رولت را دنبال نمایید و اجازه دهید بازیکنان پشت سرخود تراشه هاي‌ خودرا روی نمد بیندازند. آن ها می‌توانند بـه فروشنده در جایی کـه باید شرط خودرا واگذار کنند ؛ سیگنال دهند.

 

سبک نوشیدن

ما میدانیم کـه شـما فکر می‌کنید “وقتی در اینترنت شرط می بندم میتوانم هر چقدر کـه می‌خواهم بنوشم” و این معتبر اسـت. متعاقباً ؛ بیشتر در مورد بهترین روش بازی و بردن رولت آنلاین بـه جای رولت آنلاین Do’s توصیه می‌شود.

 

اگر چه هنگام شرط بندی در وب نیازی بـه استرس بر عملکرد مناسب ندارید ؛ اما باید بر روی شرط بندی هایي کـه قرار می‌دهید استرس داشته باشید. همچنین ؛ تأثیر مشروب ممکن اسـت باعث شود کـه بـه طور کامل از ان بگذرید. بنابر این ؛ هنگام شرط بندی زیاد مشروب نخورید زیرا این موضوع بـه پول شـما مربوط می‌شود.

 

سبک سیگار کشیدن

اکثر باشگاه هاي‌ قمار اجازه می‌دهند کـه سیگار کشیده شود و برخی حتی سیگار و نوشابه می‌دهند. خاکسترهای روی میز نشانه مناسبی برای مجاز بودن سیگار کشیدن اسـت ؛ اما تقاضای اجازه هرگز ضرری ندارد ؛ اگر چه برخی مانند ما ان را در راهنمای روش هاي رولت گنجانده اند. بـه عنوان احترام بـه سایر بازیکنان کـه ممکن اسـت غیرسیگاری باشند ؛ خاکسترها باید مستقیماً در جلوی صندلی بازیکن قرار بگیرند ؛ نه در قسمتی کـه ممکن اسـت فضای بازیکن دیگر را نقض کند.

 

سبک تماس

این یک نکته مهم در فهرست رولت هاي‌ Do’s رولت اسـت. موزیک هاي‌ زنگ باید روی حالت آرام یا ارتعاش تنظیم شوند. درصورت عدم امکان تماس یا برقراری تماس ؛ باید دور از منطقه گودال انجام شود. در واقع ؛ تعداد زیادی از باشگاه هاي‌ قمار محدودیتی در استفاده از ابزارهای ارتباطی تلفن همراه در هر نقطه از منطقه بازی دارند.

 

برقراری ارتباط واضح

همانگونه کـه اکنون مطلع هستید ؛ رولت یک بازی اجتماعی اسـت. گاهی اوقات ؛ باید با یک بازیکن یا فروشنده صحبت کنید. این امر بـه ویژه هنگامی آشکار میشود کـه نیاز بـه شرط بندی دور یا در مکانی دارید کـه دسترسی بـه ان دشوار اسـت.

 

دراین صورت ؛ بـه عنوان ملاحظه اي از آداب رفت و آمد خود در رولت ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه تراشه هاي‌ خودرا گرد آوری کرده‌اید و پس از ان توجه فرد مورد نیاز را جلب کرده و شاید با گفتن “عفو کنید”. تراشه ها را بـه سمت آن ها بکشید و بدون تردید مشخص کنید کـه دوست دارید کجا بروند. بـه سادگی تراشه ها را اسلاید نکنید و نشان دهید.

مهمترین آداب رولت - درباره پیروزی قوانین یادگیری

توصیه به دیگران

رفتار مناسب رولت علاوه بر این باعث میشود کـه هیچ یک از بازیکنان خویشاوند خودرا بـه خاطر تشویق یا رفتار غلط اذيت ندهید. در میز رولت ؛ شـما باید بـه شیوه اي مطلوب عمل کنید. دائماً تجویز می‌شود کـه تمام احساسات خودرا نظارت کنید ؛

 

بـه ویژه هنگامی کـه بـه طور مداوم در حال شکست دادن رقابت هستید. همانگونه کـه در بالا ذکر شد ؛ شـما باید قوانین متنوع رولت را بیاموزید و بـه این اصول پایبند باشید. این بـه شـما در بازی خود کمک میکند ؛ همانگونه کـه سرگرمی بیشتری را در بازی بازی تضمین می‌کند.

 

احترام به گروه کروپی خود

فروشنده شـما شخص میانی بین تراشه هاي‌ شـما و رولت اسـت کـه بـه شـما پول زیادی میدهد! باید خاطرجمعی حاصل کرد کـه او با احترام شدید رفتار میکند. کروپیر باید با مشاغل مختلف سر و کار داشته باشد. او باید احساس رضایت کند تا برنده ها را بـه درستی توزیع کند. بـه خاطر داشته باشید ؛ فروشندگان رولت مجاز بـه شرط بندی هستند.

 

بـه عنوان یکی از مهم‌ترین آداب رولت ؛ از این فرصت استفاده کنید تا بـه مرد کمک کنید تا چند پنی اضافی تهیه کند! هرگز درصورت از دست دادن شرط از او ناراحت نشوید. یک کروپیر ممکن اسـت میز رولت را اداره کند ؛ اما تسلط بر بازی کاملاً بر اساس شانس شـما اسـت.

 

گرفتن برنده خود را

بعد از این کـه توپ در شکاف برنده افتاد ؛ فروشنده یک دالی «نشانگر» را بالای شکاف قرار میدهد تا نشان دهد کـه کدام عدد برنده بود. بر اساس فروشنده اسـت کـه برنده ها را توزیع می‌کند. در حال حاضر ؛ بازیکنان مجاز بـه لمس تراشه ها نیستند. این یک نکته مناسب از روش هاي‌ رولت اسـت کـه بـه فروشنده اجازه دهید سودها را توزیع کند. همچنین لمس تراشه هاي‌ شـما قبل از این کـه همه ی برنده شوند ؛ نامناسب اسـت.

 

با توجه به جشن های خود

دریک میز رولت و بر اساس دکوراسیون رولت ؛ همیشه باید از جشن هاي‌ خود آگاه باشید. درصورت پیروزی آزاد هستید کـه جشن بگیرید. در هر صورت ؛ شـما فقط باید خاطرجمعی حاصل کنید کـه در انجام ان زیاده روی نمی‌کنید. در حالی کـه شـما ممکن اسـت بـه تازگی برنده شده باشید ؛ تعداد زیادی از دیگران روی میز ممکن اسـت فقط شکست خورده باشند. اگر میخواهید جشن بگیرید ؛ ان را کوتاه و خیلی پر هیاهو نگه دارید.

 

اگر ان را بـه مدت طولانی بکشید یا در صورتی کـه بیش از حد پر سر و صدا باشید ؛ بـه احتمال زیاد برخی نگاه هاي‌ عصبانی را از همکلاسی هاي‌ خویشاوند خود جلب خواهید کرد.

 

اشاره کردن

این نه تنها یک تمرین معمولی اسـت ؛ بلکه یکی از کارهای رولت اسـت کـه هنگام خروج از میز رولت یا اگر بـه تازگی برنده شده اید ؛ بـه یک فروشنده/کروپیه اشاره کنید. بدیهی اسـت ؛ این استاندارد مورد نیاز نیست زیرا اکثریت قریب بـه اتفاق دستورالعمل ها و اندازه نکات می‌تواند اساساً با توجه بـه مکان تغییر کند. همچنین ؛ گاهی اوقات مالکان باشگاه هاي‌ قمار اجازه نمیدهند خدمه خودرا مطلع کنند ؛ بنابر این دستیابی بـه اطلاعات مربوط بـه هر یک از این ظرافت ها هوشمندانه تر اسـت.

 

نقد کردن پول

بازیکنان باید تا زمان شرط بندی بایستند ؛ در ان زمان ؛ هنگامی کـه توجه فروشنده را جلب کردند ؛ تقاضای پول نقد کنند و تراشه هاي‌ خودرا بـه سمت فروشنده هل دهند. فروشنده با تراشه هاي‌ باشگاه مبادله می‌کند ؛ کـه می‌توان انها را در قفس/میز با پول عوض کرد. این نکته همیشه در راهنمای روش هاي رولت گنجانده شده اسـت.

 

خط پایین

درصورت عدم رعایت مهم‌ترین آداب رولت کـه در بالا بـه ان اشاره شد ؛ بعید اسـت کـه سایر بازیکنان یا مدیریت ادعایی داشته باشند. درصورت بروز هر گونه سوالی ؛ از مشاوره رئیس گودال دریغ نکنید. بـه یاد داشته باشید کـه رفتار خوب و مودبانه بـه ایجاد هوایی دلپذیر کمک می‌کند کـه بـه بازیکنان اجازه می‌دهد از بازی لذت ببرند.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *