مهمترین آداب پوکر و روش های برنده شدن چگونه است ؟

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

مهمترین آداب پوکر و روش های برنده شدن چگونه است ؟

مهمترین آداب پوکر – مانند بهترین بازی کنید!

پوکر یک علاقه جهانی با دکوراسیون خاص اسـت. این بازی طرفداران زیادی دارد. در این جا با مهمترین آداب پوکر آشنا خواهید شد .همه ی طرفداران کازینو از محبوبیت پوکر اطلاع دارند. این بازی با ورق کازینو بسیار محبوب اسـت کـه دارای مسابقات بین المللی با میلیونها دلار جایزه اسـت.

 

برای یک بازی با چنین جلالی ؛ تعجب آور نیست کـه یک عادت خاص ؛ بـه نام آداب رفت و آمد ؛ وجود داشته باشد کـه باید فوراً دنبال شود. اگر میخواهید از مهم‌ترین آداب پوکر جهان مطلع شوید ؛ این مقاله از pomabet.com را بخوانید .

 

در مورد مهمترین آداب پوکر روی زمین چطور؟

اگر می‌خواهید مانند بهترین بازیکنان پوکر جهان پوکر بازی کنید ؛ یادگیری قوانین و ترفندهای بازی کافی نیست. شـما همچنین باید مجهز بـه اعتبار بازی باشید. برای رسیدن بـه این مدرک باید از شیوه هاي‌ پوکر پیروی کنید. اگر هدف شـما این اسـت ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

پشته های تراشه

نخستین چیزی کـه باید در مورد دکور پوکر بدانید این اسـت کـه مرتباً چیپ هاي‌ با ارزش خودرا بالای پشته یا قبل از پشته قرار دهید. دراین راستا ؛ انها برای رقبای شـما قابل توجه هستند. این یکی از تعداد زیادی از قوانین مهم پوکر اسـت تا از وقوع حوادث وخیم جلوگیري شود.

 

بـه عنوان مثال ؛ با ارزش ترین تراشه در اکثر مسابقات پوکر 5 هزار دلار اسـت. اگر تراشه 5 هزار دلاری شـما پشت تراشه تراشه هاي‌ 1 هزار دلاری شـما قرار دارد و دشمن شـما همه ی شـما را بـه این دلیل وارد می‌کند کـه معتقد اسـت شـما کوتاه دسته هستید ؛ این رفتار پوکر ضعیفی اسـت.

 

علاوه بر این ؛ سعی کنید خاطرجمعی حاصل کنید کـه یک پشته کثیف ندارید ؛ کـه بـه این معنی اسـت کـه شـما دارای یک تراشه فرق متفاوت در داخل یک تکه تراشه هاي‌ یکسان هستید. همچنین رفتار پوکر خوبی اسـت کـه هر یک از پشته هاي‌ خودرا در دسته هاي‌ مستقیم قرار دهید.

 

بـه عنوان مثال ؛ شـما نباید تراشه هاي‌ 16 دلاری 100 دلاری را دریک پشته داشته باشید. شـما باید انها را در پشته هاي‌ 10 یا 20 قرار دهید تا دشمنان شـما متوجه شوند کـه آن ها مجموعه اي از 1000 یا 2000 دلار هستند.

 

ضربه نزنید و فرار کنید

دریک بازی نقدی ؛ می‌توانید در هر نقطه اي کـه میخواهید حرکت کنید. در تئوری! در عمل ؛ درصورت عدم موفقیت کـه اینکار را مستقیماً پس از برنده شدن دریک گل بزرگ انجام می‌دهید ؛ بـه ویژه با یک دست خوش شانس ؛ سایر بازیکنان از این‌که “ضربه و دویدن” اسـت شکایت می‌کنند. شـما باید حداقل یک مدار منتظر بمانید. این مورد را در فهرست کارهای پوکر انجام دهید.

مهمترین آداب پوکر - مانند بهترین بازی کنید!

دارایی های خود را حفظ کنید

اندازه میزهای پوکر تغییر می‌کند ؛ اما برای مثال با یک بازی حلقه کامل ؛ باید بدانید کـه فضای زیادی وجود ندارد. خاطرجمعی از این‌که کارت ها و تراشه ها بین بازیکنان بـه هم نمی ریزد ؛ بـه اندازه وظیفه فروشنده و سایر بازیکنان اسـت. هیچ راهنمای روش پوکر بدون این راهنما کامل نیست.

 

چیپس های خود را داخل قابلمه نریزید

پرتاب مستقیم تراشه هاي‌ خود در گلدان ؛ کـه در غیر این صورت “پاشیدن گلدان” نامیده می‌شود ؛ تصمیم گیری در مورد این‌که آیا مبلغ مناسب را شرط کرده‌اید برای نمایندگی و سایر بازیکنان دشوار میکند. در واقع ؛ هنگامی کـه بازیکنی گلدان را می پاشد ؛ ممکن اسـت برای فروشنده مهم باشد کـه وارد بازی شود و برای خاطرجمعی از درست بودن ان ؛ شمارش معکوس را انجام دهد.

 

یکی از نکات مهم هر لیستی از بازی هاي‌ پوکر انجام این اسـت کـه از روش صحیح شرط بندی خود پیروی کنید و ان را مستقیماً روی میز قرار دهید. فروشنده شرط بندی شـما را برای صحت مورد بررسی قرار میدهد و سپس ان را بـه تراشه هاي‌ دیگر در مرکز جدول اضافه می‌کند.

 

شرط بندی رشته ای نکنید

تمایل بد دیگر فیلم ها شرط بندی رشته اسـت ؛ جایی کـه بازیکن میگوید “من با 500 شـما تماس می‌گیرم … و 1000 دیگر جمع می‌کنم!” هنگامی کـه می‌گویید “تماس بگیرید” ؛ این تنها کاری اسـت کـه میتوانید انجام دهید. درصورت افزایش سرمایه ؛ بلافاصله افزایش و مبلغ را بگویید. این امر بـه ویژه در مورد هر گونه آداب پوکر بسیار مهم اسـت.

 

در صورت نیاز با “زمان” تماس بگیرید

اگر چه شـما باید دائماً قصد داشته باشید کـه بـه شیوه اي مناسب عمل کنید ؛ اما هنگامی کـه در دست شدید قرار میگیرید و نیاز بـه زمان برای اندیشیدن دارید ؛ وادار بـه تندروی نیستید. دریک باشگاه ؛ بـه عنوان رفتار پوکر ؛ می‌توانید با “زمان” تماس بگیرید تا بـه فروشنده و سایر بازیکنان اطلاع دهید کـه در حال فکر کردن بـه یک حرکت هستید. در پوکر آنلاین ؛ “بانک زمان” دارید کـه برای زمانی کـه بـه ان نیاز دارید نگه داشته میشود.

 

به میز توجه کنید

وقتی نوبت بـه عمل شـما میرسد ؛ زمان مشخصی در اختیار شـما قرار می‌گیرد تا بتوانید اقدامی انجام دهید. در پوکر آنلاین ؛ نرم افزار بـه طور کلی با توجه بـه زمانی کـه بـه شـما میدهند بسیار سخاوتمند اسـت. بنابر این سعی کنید فقط از اندازه گیری زمان کـه قبل از تصمیم گیری در مورد انتخاب حیاتی اسـت استفاده کنید.

 

بـه هیچ عنوان ؛ شکل یا فرم نباید هر انتخابی را کـه انجام میدهید ؛ افزایش دهید ؛ اما بـه احتمال زیاد تمرکز نکرده اید و اجازه داده اید ساعت برای مدتی کار کند ؛ قبل از هر بار انتخاب کردن ؛ سپس می‌تواند تبدیل بـه تا حدودی برای سایر بازیکنان روی میز کسل کننده اسـت. بنابر این جدول را درنظر بگیرید و این ملاحظه را بـه عنوان مهم‌ترین آداب پوکر درنظر بگیرید.

 

دست خود را به بازیکنان دیگر نشان ندهید

در حالی کـه در دست هستید ؛ نمی‌توانید دارایی هاي‌ خودرا بـه کسی نشان دهید. صرف نظر از این‌که بازیکنی کـه قبلاً نزدیک شـما نشسته اسـت ؛ میتواند بـه طور عمدی یا سهوا عده اي از علائم را نشان دهد یا پوکر رابا واکنش خود در مورد قدرت دست شـما نشان دهد. همچنین ؛ بدون هیچ شرایطی ؛ می‌توانید از هر شخصی راهنمایی بخواهید و باید بـه تنهایی دست خودرا بازی کنید. بـه یاد داشته باشید کـه از جمله شیوه هاي‌ پوکر این اسـت کـه دست خودرا بـه بازیکنان دیگر نشان ندهید.

 

ذخیره نظرات تا بعد از دست

تا زمانی کـه دست تمام نشده اسـت و اظهارات شـما نمی‌تواند بر افراد درگیر در دست تأثیر بگذارد ؛ در مورد دست صحبت نکنید. شاید بدترین حالت دکوراسیون پوکر نقطه اي باشد کـه در ان شخصی دست خودرا جمع میکند و فلاپ A7 7 پایین می‌آید و شخصی اعلام می‌کند “نمیتوانم باور کنم کـه من چهار نفره داشتم”.

 

با ارائه نکاتی در حین کار ؛ ممکن اسـت داده هایي را بـه بازیکنانی کـه بازی می‌کنند ارائه دهید و آن ها را ناعادلانه کنید. بنابر این چه درگیر دست باشید یا نه ؛ اگر نکاتی برای بیان دارید ؛ پس از اتمام دست آن ها را بیان کنید.

 

با سرعت بازی همراه باشید

صرف نظر از بهترین سایت هاي‌ پوکر آنلاین کـه دارای محدودیت زمانی خاصی هستند ؛ هنوز از بازیکنان خواسته میشود کـه از پوکر انجام دهند و نسبتاً قاطعانه عمل کرده و تا آخرین ثانیه از ساعت خود برای انجام اقدامات خود بایستند. اگر شـما “چند جدول” هستید ؛ مطمئن شوید کـه فقط تعداد معقول میزها را پخش می‌کنید ؛ کـه در آن ها میتوانید در همه ی آن ها اقدامات بـه موقع انجام دهید. هر زمان کـه شرایط اجازه میدهد ؛ از توابع پیش انتخاب استفاده کنید.

 

نورد آهسته

نورد آهسته یک زمان گزاف را برای نشان دادن دست برنده نگه می دارد. برخی ان را نقض اسفناک رفتار پوکر می‌دانند ؛ در حالی کـه برخی دیگر ان را راهی ساده برای قرار دادن نابهنجاری ها روی میز روی کاشی میدانند. رویکرد ایده آل برای پیش گیری از چرخش آهسته این اسـت کـه فقط درصورت تقاضای برای نشان دادن دست ؛ سریع دست خودرا بـه سمت بالا بچرخانید.

 

همیشه به نوبت عمل کنید

در هر گونه راهنمای رفتار پوکر ؛ این مورد را مشاهده خواهید کرد. فقط زمانی باید حرکت خودرا اعلام کنید کـه زمان ان فرا رسیده اسـت. اگر بازیکنی دارید کـه هنوز در فکر شماست ؛ هرگز اقدام خودرا اعلام نکنید. با عمل خارج از نوبت ؛ بـه ان بازیکن اطلاعات اضافی میدهید ؛ کـه واقعاً برای دیگران در میز خارج از خط اسـت – و بسیار بی ملاحظه اسـت. ممکن اسـت تمام دست را خراب کنید!

 

تلفن را در جیب خود بگذارید

دوست عزیز شـما میتواند چند ساعت منتظر بماند – این شب شماست تا با دوستان خود از نزدیک و شخصی برخلاف صفحه نمایش کنار هم بمانید. ودر حالی کـه ما امیدواریم همه ی کسانی کـه روی میز هستند بـه اندازه کافی از شـما محاسبه کنند کـه این مسئله مشکلی ایجاد نمیکند ؛ ممکن اسـت هنگام جستجوی کمک هاي‌ اضافی در ماهر برای شرط بندی در Google جست‌وجو کنید. بنابر این اگر در حال تهیه لیستی از کارهای پوکر هستید ؛ این مورد را نیز اضافه کنید.

 

مست بازی نکنید

این امر باید بدیهی باشد ؛ اگر چه در هر گونه آداب پوکر بـه ان اشاره شده اسـت. اکثر بازیکنان پوکر برای توضیح اصلی بازی مست مستلزم انتخاب هاي‌ ترسناک هستند. در هر صورت ؛ اگر تازه وارد بازی دریک مناسبت یا باشگاه هستید ؛ توصیه کنید کـه چند نوشیدنی خوب اسـت. گچ گرفتن نیست

 

احترام بگذارید

برای حفظ هوای سالم و مثبت روی میز پوکر ؛ بـه هر یک از بازیکنان احترام متقابل نشان دهید. سعی کنید هیچگونه رفتارهای مزخرفی مانند تحقیر سایر بازیکنان ؛ بی ادبی یا بد اخلاق بودن ؛ وحشیانه رفتار کردن ؛ پاره کردن کارت یا پرتاب کردن چیپس را نداشته باشید. احترام گذاشتن مهمترین آداب پوکر اسـت.

 

 دیگران را به خاطر بازی ضعیف خود مورد انتقاد قرار ندهید

از آنجایی کـه یک بازیکن پوکر کار احمقانه اي انجام داده اسـت کـه هزینه ان برای شـما پول نقد اسـت ؛ بـه این معنی نیست کـه شـما باید بـه او بگویید کـه او چه کار کرده اسـت. بـه عنوان نخستین اهمیت ؛ ترجیح میدهید بـه پیشرفت او کمک نکنید. بـه طور کلی ؛ ترکیب بعدی او ممکن اسـت یک گلدان را بـه دامان شـما بیندازد. در عوض رفتار پوکر را درنظر بگیرید ؛ یک تقلب نباشید و بر سر او فریاد نزنید کـه کل پول خودرا بر روی یک تساوی ضعیف انداخته اسـت.

 

شـما وجوه خودرا پس نمی‌گیرید ؛ و او ممکن اسـت التیام یابد – و شـما را بـه چالش بکشد. صرف نظر از این ؛ میز کمتر سرگرم کننده خواهد بودو او «و دیگر بازیکنان ضعیف» ممکن اسـت فقط بروند.

 

سرزنش فروشنده

یک فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال اعمال یا انتخاب هاي‌ شـما روی میز پوکر ندارد. از این پس ؛ با درنظر گرفتن مسئولیت پذیری یا سوء رفتار بد با او در از دست دادن ثروت ؛ باعث ایجاد جو غیر دوستانه میشود. فروشندگان حتی بـه طور قطعی با بازیکنی کـه گلدان را از دست داده یا مجموعه اي از کارتهایی کـه هر بازیکن پوکر با ان تخصیص داده اسـت ؛ مشخص نمیشوند. متعاقباً ؛ انها شایسته این نیستند کـه بخاطر یک روز بد روی میز پوکر ؛ نارضایتی شـما را برطرف کنند. دکوراسیون پوکر را دنبال نمایید و بـه فروشنده احترام بگذارید.

 

تیراندازی زاویه ای

تیراندازی نقطه اي در پوکر اشاره بـه تلاش برای برنده شدن یا کسب برتری با سوء استفاده از استاندارد ها دارد. می‌توان ان رابا یافتن یک روزنه و استفاده از ان برای منافع احتمالی برابر دانست. کنتراست بین عکسبرداری از زاویه و تقلب واقعاً زیاد دور نیست. نمونه اي از این موضوع ممکن اسـت بازیکنی باشد کـه کارت هاي‌ خودرا زیر دستان خود پنهان میکند تا سعی کند بازیکنان دیگر را فریب دهد کـه فکر می‌کنند در حال حاضر فولد کرده اند.

 

در حالی کـه پوشاندن کارت هاي‌ شـما بـه طور مشخص درکتاب پوکر دو پوشانده نشده اسـت ؛ انجام اینکار عمیقا غیراخلاقی اسـت. اکثر باشگاه ها بـه طور بالفعل بازیکنانی را کـه در تیراندازی زاویه اي مداوم گرفتار شده اند ؛ تحریم میکنند. علاوه بر این‌که خودتان اینکار را انجام نمیدهید ؛ باید مراقب سایر بازیکنانی باشید کـه در چنین فعالیتی شرکت میکنند.

 

کارکنان باشگاه قمار همیشه در مورد ضربات زاویه حکم نمی‌دهند ؛ بنابر این شـما باید برای حفظ امنیت خود پاسخگو باشید. دور ماندن از تیراندازان زاویه دار یکی از مزایای بازی در وب بـه جای زندگی در باشگاه قمار اسـت. تقریبا دشوار اسـت کـه از کامپیوتر با زاویه عکس بگیرید.

 

 بهداشت شخصی

روی این نکته از راهنمای ما در مورد شیوه هاي‌ پوکر تمرکز کنید. اگر بـه صورت زنده در باشگاه قمار با تگزاس هولدم بازی کنید ؛ با افراد دیگر در مجاورت خواهید بود. این بدان معناست کـه اگر بوی می‌دهید و اخیراً دوش نگرفته اید ؛ بدبخت خواهید شد کـه نزدیک باشید. تعداد زیادی از بازیکنان پوکر سعی میکنند این آداب را رعایت کنند. وقتی بـه بازی می‌آیید خاطرجمعی حاصل کنید کـه لباس تازه می‌پوشید.

مهمترین آداب پوکر - مانند بهترین بازی کنید!

جشن بیش از حد

بسیار خوب اسـت کـه خوش بین باشید ؛ حتی وقتی برنده می‌شوید ؛ اما بسیار دور از انتظار نیست در فهرست کارهای پوکر انجام دهید و اکثر بازیکنان و طرفداران ان را دوست ندارند. بـه طور معمول ؛ بازیکنان هیجان زده میشوند و جشن ها باید این را نشان دهند – با این حال ؛ لمس احترام بـه بقیه میز یا اتاق نیز خوب اسـت.

 

اشاره کردن

احتمالاً بزرگ ترین پرسشی کـه یک تن از بازیکنان جدیدتر دارند این اسـت کـه باید بـه چه کسانی توجه کنید ؛ چه مقدار باید بـه آن ها امتیاز دهید و چه زمانی باید امتیاز دهید. در حالی کـه هیچوقت بـه اخطار نیازی نیست ؛ در موارد معدودی طبق معمولً وقتی بـه صورت زنده پوکر بازی می‌کنید تا از فروشنده مطلع شوید. همان طور کـه گفته شد لازم نیست ؛ اما هر گونه آداب پوکر از بازیکنان می‌خواهد کـه اینکار را بـه عنوان مودبانه بـه کارکنان کازینو انجام دهند.

 

خط پایین

در حالی کـه دانستن قوانین پوکر برای دستیابی بـه موفقیت در بازی بسیار مهم اسـت ؛ باید بـه خاطر بسپارید کـه تنها بازی نمی‌کنید. ایجاد یک تجربه مثبت و صمیمی بـه همه ی کمک می‌کند و ما در کل باید ان را بـه خاطر بسپاریم. محتوای این مقاله قصد داشت نشان دهد کـه شـما همیشه باید از مهمترین آداب پوکر ذکر شده در بالا پیروی کنید.

 

اینطور نیست کـه نیروی انتظامی میزها را تماشا کند تا مطمئن شود کـه شـما اینکار را انجام میدهید ؛ اما رفتار نکردن طبق دکوراسیون پوکر صرفاً یک آسيب بـه بازی و کسانی اسـت کـه با شـما بازی میکنند.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *