بدترین اشتباهات فنی بلک جک – اشتباهات اصلی در بازی بلک جک

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

بدترین اشتباهات فنی بلک جک – اشتباهات اصلی در بازی بلک جک

بدترین اشتباهات فنی بلک جک – اشتباهات اصلی در بازی بلک جک

حتی بازیکنان حرفه اي ممکن اسـت در بلک جک اشتباهات فنی انجام دهند. در این جا با بدترین اشتباهات فنی بلک جک آشنا خواهید شد .بلک جک همه ی چیز درباره محاسبات اسـت. دراین بازی ؛ شـما باید بـه کارت هاي‌ توزیع شده توجه کنید ؛ در مورد کارت هایي کـه قرار اسـت پخش شوند حدس بزنید و سپس بـه ترتیب عمل کنید. مهم نیست کـه چقدر در قوانین و نظریه هاي‌ بلک جک مهارت دارید. اگر تمرینات زیادی انجام ندهید ؛ نمی‌توانید از اشتباهات ظریف بلک جک پیش گیری کنید. هنگام بازی ؛ عوامل زیادی از جمله فضای بازی وجوددارد کـه میتواند بر شـما تأثیر بگذارد. اگر میخواهید با اشتباهات بلک جک آشنا شوید کـه باید از آن ها اجتناب کنید ؛ این مقاله از pomabet.com را در مورد بدترین اشتباهات فنی بلک جک بخوانید .

 

بدترین اشتباهات فنی بلک جک چیست؟

هرچه بیشتر بلک جک بازی کنید ؛ بیشتر با خطرات احتمالی کـه ممکن اسـت دراین بازی ایجاد کنید ؛ آشنا میشوید. حالا اگر از بزرگ ترین اشتباهات بلک جک اطلاع دارید و میخواهید اشتباهات احتمالی بلک جک را برای شـما مشکل ساز کند ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

درباره ایستادن

این یکی از رایجترین موارد در فهرست اشتباهات فنی بلک جک اسـت. هرگز روی نرم 17 نایستید. در بازی ؛ 17 نرم بـه ترکیب یک آس اشاره می‌کند ؛ کـه 11 و 6 ارزش دارد. ممکن اسـت بـه نظر برسد کـه این دست بـه اندازه کافی خوب برای ایستادن اسـت و ما درک می‌کنیم کـه چرا ممکن اسـت ان را احساس کنید اسـت. با این وجود ؛ واقعیت امر کمی متفاوت اسـت و شـما پول نقد خودرا بیشتر از ضربه زدن از دست خواهید داد.

 

میتوانید این موضوع را از نظر فروشنده و باشگاه درنظر بگیرید. کروپیرها باید 17 نرم را بزنند زیرا این باعث میشود خانه بـه نفع باشگاه باشد. اگر شرط بندی روی بازی نرم 17 برای مکان بازی مفیدتر باشد ؛ بـه چه دلیلی از نظر بازیکن چیزی شبیه بـه ان نیست؟ باوجود نوع بلک جک ؛ هنگام برخورد با نرم 17 هرگز ایستادگی نکنید.

بدترین اشتباهات فنی بلک جک

ایستادن روی 12 هنگامی کـه فروشنده 2 یا 3 را نشان میدهد ؛ حرکت مشتاق ضربه اسـت
در هر راهنمای اشتباهات فنی بلک جک ؛ این مورد را خواهید خواند. کارت هاي‌ 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 و 6 “کارت فروشنده فروشنده” نامیده می‌شوند ؛ زیرا فروشنده مخصوصاً اگر یکی از این کارت ها کارت اعتباری او باشد ؛ می‌تواند بیش از 21 شماره داشته باشد. بـه این ترتیب ؛ هنگامی کـه فروشنده یکی از این موارد را داشته باشد ؛ بازیکنان مرتباً روی 12 می‌ایستند – بـه این ترتیب بازیکن از احتمال شکستن قبل از این‌که فروشنده فرصتی برای انجام چنین کاری بگیرد ؛ جلوگیري می‌کند.

 

با این حال ؛ همه ی کارت هاي‌ مجسمه فروشنده معادل نیستند – در حالی کـه شانس یک مجسمه فروشنده بـه اندازه کافی بالا اسـت کـه وقتی 12 ؛ 4 ؛ 5 یا 6 نمایندگی نشان می‌دهد ؛ میتوان روی 12 ایستاد ؛ بهتر اسـت وقتی 12 را بزنید فروشنده 2 یا 3 دارد

 

ایستادن روی 16 وقتی باید ضربه بزنید

اکثر بدترین اشتباهات فنی بلک جک عبارتند از: بیش از حد محافظه کار بودن «ترس از سقوط یا دو برابر شدن شرط بندی» یا بیش از حد طمع ورزی «تقسیم یک جفت قابل توجه یا دو برابر شدن هنگام ایستادن».

 

ترس از انفجار بـه طور منظم انگیزه اصلی این اسـت کـه چرا عده اي از بازیکنان مانند 15 یا 16 سالگی روی دست ایستاده اند. انها متوجه می‌شوند کـه اگر کارت دیگری بگیرند ؛ بیشتر اوقات شکست خواهند خورد. چیزی کـه این بازیکنان نمی فهمند این اسـت کـه فروشنده بیشتر از 17 سال درآمد کسب می‌کند ؛ بنابر این 16 شـما کافی نخواهد بود. شـما باید خطر ترک خوردن را برای فرصت التیام دست خود تصدیق کنید.

 

Standing on Soft 18 اگر نمایندگی نمایشی A 3 ، 4 ، 5 ، یا 6 را نشان دهد

اکثر بازیکنان متوجه میشوند کـه شـما باید اغلب روی نرم 18 ایستاده باشید ؛ اما شـما بـه طور مداوم روی نرم 18 نمی‌ایستید. اگر فروشنده 3 ؛ 4 ؛ 5 یا 6 داشته باشد ؛ احتمال شکست او بیشتر اسـت. با این حال ؛ با نرم همه ی از 18 ؛ ان را برای شـما غیرقابل تصور اسـت کـه شـما را شکست. بنابر این شـما باید در این جا دو برابر شوید تا پول نقد بیشتری بـه دست بیاورید وقتی کـه فروشنده متضرر شد.

 

این یکی از اشتباهات ظریف بلک جک و همچنین یک لغزش ساده برای فرار اسـت. علاوه بر این ؛ این یک لغزش پرهزینه اسـت-در صورتی کـه در مقابل 18 قرار بگیرید ؛ برای هر 100 دلار شرط بندی خود 10.13 دلار اضافی از دست خواهید داد.

 

ایستادن با نرم 18 وقتی نمایندگی نمایندگی A 9 را نشان می دهد

واضح اسـت کـه چرا افراد این اشتباه را انجام می‌دهند. مبلغ 18 مجموع مناسبی اسـت و بـه احتمال زیاد دست شـما التیام نمییابد. با این حال ؛ اگر فروشنده دارای 9 باشد ؛ احتمال مناسبی وجوددارد کـه او 19 داشته باشد ؛ دراین صورت ؛ 18 شـما هنوز هیچ چیزی را از دست نمیدهد. دراین مناسبت ؛ اقدام درست ضربه زدن اسـت. در شرایطی کـه دراین شرایط ایستاده اید ؛ بـه ازای هر 100 دلار شرط بندی 8.37 دلار برای خودتان هزینه دارید. این یکی از پرهیز از اشتباهات بلک جک اسـت کـه باید درنظر بگیرید.

 

ایستادن روی سخت 12 اگر فروشنده A 2 یا 3 را نشان دهد

در نقطه اي کـه فروشنده یک شماره 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 یا 6 نشان میدهد ؛ احتمال شکست وی بیشتر اسـت. بنابر این ؛ عمل صحیح اغلب ایستادن بـه جای ضربه اسـت. اگر قبل از فروشنده شکست بخورید ؛ بازنده میشوید – حتی اگر فروشنده بعدا در دست بازنده باشد. در واقع ؛ اگر از 13 بـه بالا سخت دارید ؛ اگر فروشنده نمایش 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 یا 6 داشته باشد ؛ همیشه صحیح اسـت.

 

شـما باید بـه فروشنده فرصتی برای شکستن پیشنهاد دهید. با این حال ؛ با 12 مطلق سخت ؛ بهتر اسـت ضربه بزنید. بی شک ؛ شـما 16 کارت در عرشه دارید کـه دست شـما را محکم می‌کند. با این حال ؛ 36 کارت دیگر در عرشه وجوددارد کـه دست شـما را التیام می بخشد. شـما باید از این اشتباه بلک جک اجتناب کنید ؛ در غیر این صورت بـه طور کلی 4.50 دلار برای هر 100 دلار شرط بندی می‌شود.

 

 ایستادن روی سخت 16 اگر فروشنده آس را نشان دهد

پیگیری فهرست اشتباهات ما در بلک جک باعث ایجاد مشکل در ایستادن روی 16 سخت می‌شود وقتی کـه فروشنده آس را نشان می‌دهد. ما متوجه شدیم – ضربه زدن بـه ضربه سخت روی 16 با ترس از سقوط ممکن اسـت بسیار خطرناک باشد. با این وجود ؛ گاهی اوقات بهترین حرکت یک حرکت بازنده در مسافت طولانی اسـت.

 

در حالی کـه در واقع میتوانید با ضربه زدن بـه 16 سختی را از بین ببرید ؛ احتمالاً با استفاده از جای گزین دیگر پول کمتری از دست میدهید. اگر ضربه نزنید ؛ احتمال برنده شدن فروشنده درصورت نمایش خال زیاد اسـت بـه حدی کـه پول بیشتری را در مسافت طولانی از دست میدهید.

بدترین اشتباهات فنی بلک جک - اشتباهات اصلی در بازی بلک جک

بدترین اشتباهات فنی بلک جک

در مورد ضربه زدن
– ضربه زدن بـه جفت هاي‌ 4 ثانیه هنگامی کـه کارت بالا 5 یا 6 اسـت

 

خیلی خوب اسـت کـه یک جفت 4s را بزنید ؛ در نهایت اگر با 10 یا کارت چهره بـه شـما داده شود ؛ سرنگون نمیشوید. گفته می‌شود ؛ هنگامی کـه یک فروشنده 5 یا 6 را بـه عنوان کارت بالا دارد ؛ احتمال شکستن فروشنده بیشتر اسـت ؛ بنابر این انجام یک حرکت متناوب بـه خوبی نشان میدهد. با توجه بـه همه ی موارد ؛ شـما باید 4s خودرا تقسیم کنید ؛ در نتیجه شرط خودرا دو برابر کنید در عین حال پرداخت را دو برابر کنید. این مورد از فهرست اشتباهات فنی بلک جک ما را درنظر بگیرید.

 

ضربه زدن روی 8-8 هنگامی که فروشنده A 7 را نشان می دهد

یک جفت 8s یکی از ترسناک ترین نمرات بازی را بـه ارمغان می آورد: 16. نمره 16 شـما را در موقعیت شدید قرار می‌دهد زیرا بـه اندازه کافی بالاست «62٪ احتمال» ؛ اما بسیار پایین اسـت تا قابل رقابت باشد. بـه همین دلیل ایده آل اسـت کـه یک جفت 8 را تقسیم کنید. با تقسیم ؛ می‌توانید ان 16 را بگیرید ودر عوض 18 دریافت کنید ؛ کـه شـما را در موقعیت بسیار التیام یافته قرار میدهد.

 

توضیحی کـه عده اي از بازیکنان از این راهنمای ما در مورد اشتباهات فنی بلک جک نادیده می‌گیرند و وقتی نماینده 7 را نشان می‌دهد 8 را می‌زنند بـه این دلیل اسـت کـه انها انتظار دارند فروشنده 10 در حفره داشته باشد. این تکنیک باعث می‌شود بیش از آنکه در دراز مدت برتری داشته باشید ضرر کنید. اگر می‌خواهید با یک جفت 8 ضربه بزنید ؛ ان را برای زمانی نگه دارید کـه کارت راهنمای فروشنده 10 یا آس باشد-نه 7.

 

عدم ضربه زدن به نرم 18 وقتی نمایندگی نمایندگی 9 یا 10 نشان می دهد

داشتن 18 سالگی یک دست منصفانه اسـت. این یک مجموعه مناسب اسـت و شانس التیام چنین دستی بی نهایت نیست. با این وجود ؛ ثابت شده اسـت کـه اگر تصمیم بـه ایستادن بگیرید تا ضربه بزنید ؛ پول بیشتری از دست می‌دهید ؛ کـه یکی از بدترین اشتباهات فنی بلک جک اسـت. شـما باید دائماً در مورد این احتمال فکر کنید کـه فروشنده میتواند کارتی را بیرون بیاورد کـه دست خودرا بهتر از دست شـما کند و شـما ضرر کنید ؛ همان طور کـه در مورد 9 یا 10 وجوددارد.

 

ثابت شده اسـت کـه اگر یک فروشنده دارای 9 باشد ؛ حدود 38٪ احتمال دارد کـه کارت پنهان یک آس یا 10 باشد. برعکس نیز صادق اسـت. صرف نظر از این‌که چقدر 18 برای شـما خوشایند بـه نظر میرسد ؛ بازی خودرا با ایستادن بـه خطر نیندازید. از شانس خود استفاده کنید و بـه دنبال ضربه باشید.

 

 ضربه زدن به یک جفت 2 ثانیه به جای تقسیم وقتی نمایندگی نمایندگی A 7 را نشان می دهد

ممکن اسـت بی معنی بـه نظر برسد ؛ با این حال کارت شروع 2 برای بازیکن ترجیح داده میشود بیش از انچه شـما فکر می‌کنید. ضربه زدن بـه 4 یک بازی آشکار اسـت ؛ اما حرکت درست در برابر فروشنده 7 این اسـت کـه 2 ها را تقسیم کنید تا پول بیشتری وارد عمل کنید. انجام این اشتباه ظریف بلک جک بـه ازای هر 100 دلاری کـه در طول زمان شرط بندی می‌کنید 9.68 دلار برای شـما هزینه دارد.

 

ضربه زدن به 12 زمانی که فروشنده 2 یا 3 نمایش دارد

بـه ما دستور داده شده اسـت کـه انتظار داریم فروشنده دارای 10 در حفره باشد و کارت زیر 10 خواهد بود. ما همچنین دستور دادیم کـه وقتی نماینده “کارت مجسمه” 2-6 نشان می‌دهد ضربه نزنید. در پی یادگیری استراتژی اساسی ؛ متوجه خواهید شد کـه این شرایط درست نیست.

 

این حرکتی اسـت کـه یا مورد تشویق یا خشم سایر بازیکنان قرار می‌گیرد. برخی افراد استراتژی مناسب را می‌دانند و برخی دیگر بـه سادگی یک بازی اساطیری انجام می‌دهند. این یکی از پرهیز از اشتباهات بلک جک اسـت کـه باید درنظر بگیرید.

 

با دو برابر شدن خود بسیار سخت گیر باشید

طبق معمولً میتوانید شرط خودرا در بلک جک آنلاین پس از معامله دو برابر کنید بـه شرطی کـه شـما یا فروشنده بلک جک نداشته باشید. برای انجام اینکار ؛ شرط دیگری را بـه اندازه شرط اولیه خود اضافه می‌کنید. علاوه بر این ؛ بـه طور کلی ؛ شـما همان طور کـه طبق معمولً انجام میدهید ؛ دست بـه دست می‌شوید ودر صورت تحمل فروشنده دو برابر مبلغ اصلی برنده خواهید شد.

 

بازیکنان آماتور آنلاین بلک جک مکرراً دو برابر میشوند مگر این‌که کارت ها بـه وضوح از خود پشتیبانی کنند ؛ و این یکی از اشتباهات بلک جک اسـت کـه باید از ان اجتناب کنید. انها احتمالاً بـه انجام اینکار فکر نمی‌کنند مگر این‌که بعد از دو کارت اولیه خود روی 10 یا 11 قرار گرفته باشند. مسئله این اسـت کـه انها بدون فکر کردن در مورد فروشنده بـه سادگی دست خودرا بازی می‌کنند.

 

اگر فروشنده کارتی دارد کـه نشان میدهد انها را در موقعیت دشواری قرار میدهد ؛ ممکن اسـت مواقعی وجود داشته باشد کـه دو برابر شدن ارزش ها یک فکر هوشمندانه باشد. اگر یک کارت استراتژی اصلی بلک جک را مرور کنید ؛ احتمالاً چند نمونه را مشاهده خواهید کرد کـه توصیه می‌شود با 9 دو برابر کنید. حتی ممکن اسـت چند مورد را ببینید کـه باید با 8 برابر کنید. اگر این شانس ها را نادیده بگیرید ؛ بـه شانس شـما برای کسب حداکثر مبلغ آسیب میرساند.

 

عدم دو برابر شدن در 10 یا 11

بازیکنان بـه طور منظم در دو برابر کردن تردید دارند. همچنین ؛ انها بـه طور کلی حق انجام چنین کاری را دارند ؛ زیرا شرایطی کـه شانس شـما را دو برابر می‌کند بسیار نازک اسـت. بـه احتمال زیاد شـما برای یک کارت دیگر هزینه اضافی پرداخت میکنید. از نظر همه ی ؛ بـه نظر میرسد کـه این یک معامله عاجز اسـت – شـما هزینه اضافی را برای “مزیت” دریافت تنها یک کارت دیگر پرداخت می‌کنید؟ در واقع ؛ بـه همین دلیل اسـت کـه باید محتاط باشید.

 

با این حال ؛ هنگامی کـه شـما 10 یا 11 دارید ؛ شانس کشیده بـه نفع شـما دو برابر می‌شود ؛ بـه شرطی کـه فروشنده 8 یا کمتر داشته باشد. راستش را بخواهید ؛ با توجه بـه دست 11 نفره ؛ می‌توانید بدون توجه بـه این‌که فروشنده 10 نفر دارد ؛ دو برابر شوید. با پیروی از این دستورالعمل ها در راه دور برد آزادانه خواهید برد. شـما همچنین میتوانید با دو برابر کردن دست 9 ؛ کمی پیشرفت کنید ؛ اما بـه شرطی کـه فروشنده دست 6 یا کمتر داشته باشد.

 

اجتناب از دوبل دائمی یکی از اشتباهات بلک جک اسـت کـه شـما رابا مشکل روبه‌رو میکند ؛ و اشتباهی کـه با انجام ان در حال دور زدن پتانسیل ورود بـه حاشیه خانه هستید.

– درباره تقسیم
– تقسیم 10 ثانیه

بدترین اشتباهات فنی بلک جک - اشتباهات اصلی در بازی بلک جک

بدترین اشتباهات فنی بلک جک

تقسیم کارت هاي‌ اشتباه یک مورد اصلی در فهرست اشتباهات فنی بلک جک اسـت. گاهی اوقات ؛ لازم اسـت کـه جدا شوید ؛ ودر موارد دیگر شـما ملزم بـه انجام اقدامات مختلف هستید. بـه عنوان مثال ؛ تقسیم 10s. دلیل منطقی تقسیم 10s این اسـت کـه ما فکر میکنیم بهتر اسـت بـه جای یک 20 با دو 20 بازی کنیم. مسئله فرکانس اسـت. کارت هاي‌ 10 و تصویر بیش از آنکه دریک دسته کارت وجود داشته باشند ؛ با این وجود عرشه را نمی سازند.

 

تعداد زیادی کارت دیگر وجوددارد و تقسیم 10 باعث افزایش جفت شدن کارت 10 با کارت 10 شـما می‌شود. نتیجه ممکن اسـت نابود کننده باشد. اگر بـه درستی ارزیابی کنید ؛ مشخص می‌شود کـه شانس برنده شدن با یک 20 بسیار بیشتر از تقسیم 10 اسـت. در امتداد این خطوط ؛ بـه طور مداوم بـه جای تقسیم ان روی 20 بایستید.

 

جدا نشدن آس ها

این مورد در هر راهنمای اشتباهات فنی بلک جک در مورد بازی آنلاین بلک جک با پول نقد واقعی ذکر شده اسـت. اگر یک جفت آس دارید ؛ این می‌تواند یک دست بسیار ضعیف باشد. چگونه میتوانید دو یا 12 را مدیریت کنید؟ بی معنی اسـت. با این وجود ؛ اگر انها را بـه دو دست جداگانه تقسیم کنید ؛ میتوانید چند دست نیرومند در اختیار داشته باشید کـه می‌تواند فروشنده را بـه زانو درآورد.

 

بـه طور واقعی ؛ 31٪ احتمال دارد کـه بتوانید از عرشه یک شماره 10 بگیرید ؛ کـه فوراً دست شـما را بـه یک عکس سیاه تبدیل میکند. این وضعیت ایده آلی اسـت کـه ما در مورد ان بحث میکنیم. تعداد زیادی از گزینه هاي‌ دیگر وجوددارد کـه در هر صورت میتواند دست شـما را بـه دست شگفت انگیزی تبدیل کند. احتمال ضربه زدن بـه فروشنده و باشگاه قمار را در جایی کـه بیشترین آسیب را می‌زند ؛ رد نکنید.

 

عدم تقسیم 7s و 8s

16 واقعا یک دست ترسناک اسـت. اگر بـه ان پایبند باشید ؛ متکی هستید کـه فروشنده برای شکستن با ان شکست می‌خورد. بـه طور هم زمان ؛ 16 بـه اندازه کافی بالا اسـت کـه درصورت تلاش برای افزایش ان ؛ امکان مناسبی برای رکود وجوددارد. حتی ؛ با فرض این‌که شـما بـه یک رکاب نزنید ؛ یک آس یا 2 «یا حتی 3» در هر صورت ممکن اسـت منجر بـه پیروزی شـما نشود.

 

پس راه حل چیست؟ در واقع ؛ میتوانید جفت ها را تقسیم کنید ؛ این بدان معناست کـه شرط را دو برابر میکنید. در حال حاضر شـما دو فرصت برای برنده شدن دارید و یکی از این 8 ها ممکن اسـت یک دست واقعا محکم ایجاد کند. شـما باید بـه طور مداوم 8 ها را تقسیم کنید. 7s دقیقاً چندان واضح نیست ؛ اما هنوز ارزش تقسیم آن ها را دارد. بـه طور خلاصه ؛ تقسیم نکردن 8 ها و 7 ها از بدترین اشتباهات فنی بلک جک اسـت.

 

خط پایین

همه ی در مورد این‌که چگونه بلک جک شانس هاي‌ باورنکردنی ارائه می‌دهد بحث می‌کنند ؛ اما آن ها مرتباً نادیده میگیرند تا روشن کنند کـه درصورت اشتباه کردن ؛ شانس چندان حيرت انگيز نیست. اگر بتوانید از اشتباهات ظریف بلک جک ذکر شده دراین مطلب پیش گیری کنید ؛ بـه احتمال زیاد بـه ایده آل ترین شانس نزدیک میشوید. با این حال ؛ در هر صورت بهتر اسـت استراتژی اصلی را بـه طور کامل حفظ کنید. بـه طور کلی ؛ انجام ان چندان سخت نیست.

 

همچنین اگر دوست دارید بازی آنلاین بلک جک انجام دهید ؛ مراقب باشید. تعداد زیادی سایت آنلاین در وب وجوددارد ؛ اما همه ی انها استاندارد نیستند و عده اي از انها شهرت بسیار مشکوکی دارند. بازی در سایت هاي‌ اشتباه میتواند باعث یک برخورد ترسناک شود ؛ بنابر این خاطرجمعی حاصل کنید کـه با احتیاط محل بازی را انتخاب کنید.

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *