بزرگترین اشتباهات بلک جک – از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

بزرگترین اشتباهات بلک جک – از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید

بزرگترین اشتباهات بلک جک – از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید

مهم نیست کـه چقدر در بلک جک مهارت دارید. اشتباهاتی وجوددارد کـه می‌تواند شـما را خراب کند در این جا بزرگترین اشتباهات بلک جک را خواهید خواند .عده اي از ما ممکن اسـت فکر کنیم در بلک جک آن قدر خوب هستیم کـه ممکن اسـت هنگام بازی اشتباه نکنیم. این فکر اشتباه اسـت در شرایط بازی ؛ میتوانید مرتکب اشتباهاتی شوید کـه کاملاً قابل پیشبینی هستند ؛ صرف نظر از میزان تسلط شـما در نظریه هاي‌ بازی یا استفاده از استراتژی ها در عمل. اگر می‌خواهید درباره بدترین اشتباهات بلک جک بدانید تا در جلسه بعدی خود از آن ها پیشگیری کنید ؛ این مقاله از pomabet.com را در مورد بزرگترین اشتباهات بلک جک بخوانید .

 

بزرگترین اشتباهات بلک جک چیست؟

یادگیری نحوه بازی بلک جک یک چیز اسـت ؛ اجتناب از اشتباهات اساسی بلک جک هنگام بازی چیز دیگری اسـت. در واقع ؛ پس از انجام این اشتباهات ممکن اسـت از خود سوال کنید و حتی بـه خودتان بخندید. اگر می‌خواهید درباره آن ها بیاموزید ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

عدم خواندن چاپ خوب

یکی از رایجترین اشتباهات بلک جک غفلت از صندلی و میز اسـت. انتخاب محل نشستن بسیار مهم اسـت. مهم این نیست کـه کدام نقطه از میز را انتخاب میکنید ؛ بلکه مهم این اسـت کـه کدام میز اسـت. قبل از این‌که پایین بیایید ؛

 

استانداردهای اساسی و شرط پایه را پیدا کنید. یک عامل مهم این اسـت کـه آیا یک بازیکن طبیعی «یک آس و یک کارت 10 ارزشی در دو کارت اولیه شـما» با نرخ 6 بـه 5 یا 3 بـه 2 دست مزد دریافت می‌کند. این می‌تواند با حروف بزرگ روی میز نوشته شود یا روی یک تابلو در سمت راست فروشنده نشان داده شود.

 

درصورت عدم امکان پرداخت 6 بـه 5-یا ترسناک تر ؛ حتی پول-جدول دیگری را دنبال نمایید. در زمانی کـه یک بلک جک دریافت میکنید ؛ باید 3 تا 2 یا 15 دلار برای 10 دلار شرط بندی دریافت کنید. جداول پرداخت 6 تا 5 ؛ کـه مانند یک عفونت ترسناک در حال گسترش اسـت ؛ فقط 12 دلار برای یک ماده طبیعی با شرط بندی 10 دلار پرداخت می‌کند.

بزرگترین اشتباهات بلک جک - از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید

بزرگترین اشتباهات بلک جک

یکیدیگر از عوامل مهم شرط بندی پایه میز اسـت کـه بـه عنوان یک قاعده در سمت راست فروشنده ارائه می‌شود. در نقطه اي کـه بـه تازگی مشغول کار در بلک جک هستید ؛ کمترین حداقل موردی را کـه میتوانید کشف کنید جست‌وجو کنید. بـه طور معمول 10 دلار یا 15 دلار اسـت ؛ اگر چه چند نقطه حداقل 5 دلار یا حتی 3 دلار ارائه میدهند.

 

عده اي از جداول دارای قوانینی هستند کـه پیروزی را برای بازیکنان سخت می‌کند. بـه غیر از کاهش سود طبیعی ؛ ممکن اسـت دو برابر شدن آن ها بـه دو کارت 9 ؛ 10 یا 11 محدود شود یا پس از تقسیم یک جفت اجازه دوبل شدن را ندهد.

 

اگر جدول دارای جزوه اي اسـت کـه استاندارد ها را توصیف میکند ؛ قبل از انتخاب بازی با احتیاط ان را مطالعه کنید. ودر نهایت مهمتر ؛ سعی کنید درصورت عدم آشنایی با قوانین ؛ نکات ؛ ترفندها ؛ استراتژی ها و سیستم هاي‌ بازی ؛ از انجام بازی خودداری کنید.

 

پخش میزها با یک دستگاه مختلط مداوم «CSM»

یک CSM طبق معمولً چهار یا پنج عرشه دارد و هر دور نیاز بـه یک دسته جدید از کارت هاي‌ مختلط دارد. برخلاف دیگر برنامه هاي‌ مخلوط کن معمولی ؛ CSM کارت هاي‌ دور ریخته شده را حداقل از یک دور جمع میکند و بدون وقفه آن ها را بـه طور تصادفی مخلوط میکند. این امر باعث میشود لبه خانه در تمام طول دوره ثابت باشد.

 

با افزایش تعداد دستها در هر ساعت ؛ CSM تمرکز شـما را بر توجه بـه کارت هاي‌ روی میز کاهش می‌دهد. در نهایت شانس باخت شـما را افزایش میدهد. یک سیستم بلک جک مناسب این اسـت کـه با میزهای معمولی اتوماتیک ؛ کـه در هر ساعت دست کمتری کار می‌کنند ؛ ودر یک بازی انفرادی یا دو طبقه بازی کنید. بـه طور خلاصه ؛ بازی روی میز با CMS را یکی از اشتباهات بلک جک بدانید کـه باید از ان اجتناب کنید.

 

 پذیرش شرط حتی پول یا بیمه

بیمه نمیتواند شرط بندی مناسبی باشد. تعداد زیادی از بازیکنان بلک جک در مورد ان می‌دانند. اگر فروشنده یک خس بگیرد ؛ یک بازیکن می‌تواند نیمی از سهام اولیه خودرا بـه عنوان یک شرط جانبی بگیرد. اگر فروشنده یک بلک جک را بکشد ؛ شرط اولیه خودرا از دست می‌دهید. با این حال ؛ شرط جانبی ضرر را جبران می‌کند و با شانس 2/1 پرداخت میشود. با این وجود ؛ از آنجا کـه شانس بازی بلک جک 30.8 of از مواقع اسـت ؛ در بیشتر موارد ؛ شرط بندی جانبی بـه هدر میرود.

 

با درنظر گرفتن همه ی موارد ؛ تعداد زیادی از بازیکنان هنوز بـه یک شرط بندی بـه نام Even Money وابسته هستند و این یکی از اشتباهات بلک جک اسـت کـه باعث شکست شـما میشود. این یک نوع شرط بندی بیمه اي اسـت کـه هنگامی کـه یک فروشنده یک آس را می‌گیرد در حالی کـه بازیکن یک بلک جک دارد استفاده میشود. برای این وضعیت ؛ یک پرداخت 1: 1 توسط بازیکن واگذار می‌شود. باوجود این ؛ اگر فروشنده و بازیکن هردو یک بلک جک بکشند ؛ سود بازیکن 2/1 در شرط بندی طرفین آن ها اسـت.

 

باید توجه داشت کـه هزینه هاي‌ شرط بندی در دراز مدت ؛ پرداخت نمی‌شود-هردو حتی پول و بیمه شرط بندی ضعیفی هستند کـه بازیکنان باید در هر شرایطی از آن ها چشم پوشی کنند.

 

ندانستن زبان اشاره

در فیلم ها ؛ بـه عنوان یک اشتباه معمول بلک جک ؛ بازیکنان می‌گویند “بـه من ضربه بزن!” یا وقتی نوبت آن ها فرا میرسد “من می‌مانم”. طبق معمولً اینطور عمل نمی‌کند. اکثر بازیکنان برای نشان دادن انچه می‌خواهند انجام دهند از علائم دستی استفاده میکنند.

 

این امر همانگونه کـه مانع از هر گونه سوء تفاهم میشود ؛ این امر بـه دوربین هاي‌ نظارتی درباره برنامه انها اثبات می‌کند. در همین راستا ؛ ندانستن زبان اشاره بلک جک یکی از بزرگترین اشتباهات بلک جک اسـت. قبل از نخستین بازی خود ؛ با سیگنال اصلی دست آشنا شوید تا بفهمید چه کار می‌کنید. اگر نتوانستید اواسط بازی را بـه خاطر بیاورید ؛ با این حال فریز نکنید. اگر مهم اسـت ؛ فروشنده با خوشحالی بـه شـما یادآوری میکند.

 

پیروی از پیشرفت های شرط بندی

این یکی از مواردی اسـت کـه بیشتر در فهرست اشتباهات بلک جک ذکر شده و بـه طور کلی بازیکنی میتواند انجام دهد. از چارچوب هایي مانند Martingale و Fibonacci اجتناب کنید. این ها بستگی بـه پیشرفت شرط بندی دارد کـه انتظار میرود اندازه شرط بندی هاي‌ خودرا بر اساس نتایج گذشته تغییر دهید. بـه هرحال ؛ شانس شـما برای بردن دست بعدی تحت تأثیر برد یا باخت شـما در دور آخر نیست.

 

اگر بـه صورت معمولی بازی میکنید بهتر اسـت با یک سیستم پایه کامل شرط بندی کنید. اگر آرزو دارید کـه بـه یک بازیکن متخصص تبدیل شوید ؛ باید نحوه شمارش کارت ها را بیابید. بازهم شرط بندی خودرا افزایش یا کاهش میدهید ؛ اما اینکار را بر اساس نسبت کارت هاي‌ بالا بـه پایین انجام دهید. شـما میتوانید با تسلط بر یکی از چارچوب هاي‌ شمارش کمتر پیچیده مانند Speed ​​Count قبل از کسب تجربه کافی برای حرکت بـه چارچوب مشکل زا «و قانع کننده تر» مانند Hi-Lo.

 

پیوستن به بازیهایی که 6-5 پرداخت می کنند

هر گونه راهنمای اشتباهات بلک جک شـما را ملزم بـه اجتناب از این اشتباهات می‌کند! یکی از اشتباهات اساسی بلک جک انجام بازی هایي اسـت کـه صرفاً 6-5 پرداخت میکنند ؛ صرف نظر از این‌که آن ها یک طبقه هستند. بـه بازیهای ارزشمند 3-2 پایبند باشید و از برد خود لذت ببرید. قبل از این‌که زمین بخورید از فروشنده سوال کنید.

 

بازی نکردن با فروشنده

احتمالاً شنیده اید کـه در بلک جک ؛ هدف نزدیک شدن بـه 21 اسـت. این یک اشتباه عجیب بلک جک اسـت. در هر صورت ؛ هدف اصلی ضرب و شتم فروشنده اسـت. این احتمال وجوددارد کـه درصورت شکستن نمایندگی ؛ با 12 نفر برنده شوید ودر صورت مدیریت فروشنده با دست 20 ؛ دست خودرا از دست دهید. بازیکن باید هر انتخابی را بسته بـه موقعیت فروشنده در هنگام بازی بلک جک استاندارد در وب یا زمین انجام دهد. باشگاه ها

 

از آنجا کـه فروشنده فقط یک کارت را نشان میدهد ؛ هنگام تعیین کل فروشنده باید از احتمالات کارت استفاده کنید. بـه همین ترتیب ؛ اقداماتی کـه ممکن اسـت نمایندگی انجام دهد را درنظر بگیرید. اقدامات یک فروشنده در مقایسه با آنچه شـما میتوانید بـه عنوان بازیکن انجام دهید ؛ محدود شده اسـت. فروشنده فقط تا 17 می‌تواند ضربه بزند و بعد باید بایستد.

 

بازی مست یا خسته

چند بار دیده اید کـه بازیکنی این اشتباه اصلی بلک جک را مرتکب شده و با چشمانی کاملا ترسناک بلک جک بازی کرده اسـت؟ یا بازیکنی کـه خودش رابا الکل پر کرده اسـت؟ اگر فرسوده شده اید ؛ نباید بلک جک بازی کنید زیرا بیشتر مستعد اشتباه هستید. معادل ان برای مصرف الکل اسـت. بازی مناسب بلک جک نیاز بـه تمرکز و ملاحظه دارد و هر چیزی کـه شـما را منحرف کند بـه سادگی پول بیشتری از دست میدهد «بـه همین دلیل باشگاه الکل رایگان بـه بازیکنان ارائه می‌دهد».

 

بازی بد با آس

بـه طور کلی آس ها بازیکنان را بیش از هر کارت دیگری در بلک جک درگیر میکنند. بخشی از توجیه این امر در نیروی آس اسـت ؛ زیرا این تنها کارت در بازی با دو مقدار «1 یا 11» اسـت. تعداد زیادی از افراد بـه عنوان یکی از بزرگترین اشتباهات بلک جک ؛ ارزش کمتری را نادیده میگیرند ودر همین راستا شانس خودرا دریک دست محدود میکنند. بـه این ترتیب ؛ هر بار کـه یک آس دریافت می‌کنید ؛ بـه دو مجموعه فکر کنید.

 

فرض کنید شـما یک آس و 7 دریافت میکنید. این میتواند بـه عنوان 8 یا 18 تعیین شود و اگر کارت راهنمای فروشنده 9 یا 10 باشد کارت اول برای شـما مفیدتر خواهد بود. با این وجود ؛ افراد بـه سادگی با ارزش کارت مشکل ندارند. آس ها علاوه بر این شرط بندی هاي‌ بیمه را نیز در هم می‌زنند. بـه عنوان مثال ؛ تعداد زیادی از بازیکنان کـه روی یک بلک جک نشسته اند ؛ بیمه انتخاب می‌کنند در حالی کـه کارت بازی فروشنده یک خل اسـت. این یک لغزش اسـت زیرا بیمه فقط بـه گسترش حاشیه خانه کمک می‌کند.

 

شمارش کارت به روش اشتباه

شمارش کارت ها یکی از سرگرمی هاي‌ شناخته شده بازیکنان باشگاه اسـت ؛ اما هنوز تعداد زیادی از متقاضیان نمی‌دانند چگونه میتوانند ان را بـه طور ماثر انجام دهند. بـه همین ترتیب ؛ پیگیری بازی هاي‌ مبتنی بر وب دشوارتر اسـت زیرا محاسبات RNG را شامل می‌شود کـه از شمارش کارت ها از طریق توالی هاي‌ تصادفی پیش گیری میکند. با گذشت زمان ؛ شمارش کارت غیرقانونی نیست و بسیار مفید اسـت. با این وجود مطمئن شوید کـه با انجام صحیح ان از یکی از بدترین اشتباهات بلک جک جلوگیري میکنید.

 

اگر فقط چند مقاله راجع بـه این موضوع یا چند تمرین آموزشی مطالعه می‌کنید ؛ خودرا متخصص کارت شمار نبینید. شمارش کارت یک چرخه پیچیده اسـت و نیاز بـه مهارت و تمرین دارد – کـه پای نازک فاقد ان اسـت. بسته بـه توانایی ضعیف شمارش کارت ممکن اسـت جلسه شـما بـه طور غیر قابل انکاری بیشتر از انجام ندادن ان بـه هیچ عنوان بـه خطر بیفتد. دراین راستا ؛ اگر می‌خواهید بـه ان ضربه بزنید ؛ ان را در بازی هاي‌ باشگاهی رایگان کـه در ان برای سرگرمی بازی میکنید و نه پول واقعی ؛ امتحان کنید.

 

عدم استفاده از کارت استراتژی

یکی از بهترین روشها برای بردن بلک جک ؛ پیروی از تکنیک هاي‌ مناسب بلک جک اسـت. بـه این ترتیب ؛ منطقی اسـت کـه یکی از رایجترین اشتباهات بلک جک عدم استفاده از این تکنیک اسـت. بازیکنان جدید تصور میکنند کـه شامل یادگیری یا حفظ قوانین طولانی مدت اسـت ؛ اما این اشتباه اسـت.

 

شـما می‌توانید از یک کارت استراتژی بلک جک برای راهنمایی شـما در انتخاب بهترین انتخاب برای هر دست ؛ واقعاً استفاده کنید. این کارت استراتژی راهنمایی اسـت کـه بـه شـما نشان میدهد چه زمانی باید بایستید ؛ ضربه بزنید ؛ دو برابر کنید ؛ تقسیم کنید یا تسلیم شوید. این بر اساس نمره شـما و کارتی اسـت کـه فروشنده در اختیار دارد.

 

اجتناب از کازینو های آنلاین

اینروزها ؛ سایت هاي‌ شرط بندی مبتنی بر وب انواع مختلفی از بازی هاي‌ رومیزی ؛ از جمله سیاه و سفید را ارائه می‌دهند. علاوه بر این ؛ اگر چه عده اي از مردم بـه انها مشکوک هستند ؛ اما بازی آنلاین بلک جک میتواند از دیدگاه هاي‌ متعددی سودمند باشد. بـه عنوان مثال ؛ اکثر سایت هاي‌ کازینو تبلیغات فوق العاده و بسته هاي‌ استقبال را ارائه میدهند.

 

عده اي از باشگاه ها بـه مشتریان اجازه می‌دهند تا مبلغ 2000 دلار پاداش واریز اولیه را دریافت کرده و از آن ها برای شرط بندی در هر بازی استفاده کنند. علاوه بر این ؛ اگر مولفه اي از تعامل انسان را دوست دارید ؛ میتوانید با یک فروشنده زنده نیز بازی بلک جک انجام دهید. بـه طور خلاصه ؛ نادیده گرفتن کازینوهای آنلاین یکی از اشتباهات بلک جک اسـت کـه باید از ان اجتناب کنید.

 

تلاش برای جبران ضررها

علاوه بر این ؛ وضعیت مخالف نیز صادق اسـت. تعداد زیادی از بازیکنان در پی از دست دادن یکسری دستها تسلیم احساسات منفی می‌شوند و سعی می‌کنند با افزایش شرط خود بازپس گرفته شوند. این شبیه چارچوب شرط بندی Martingale اسـت کـه در ان شرط بندی کننده شرط بندی خودرا برای هر باخت دو برابر میکند ؛ بنابر این یک برد احتمالی با کل خط شرط هاي‌ از دست رفته تعادل دارد. این یکی از اشتباهات بلک جک اسـت کـه باعث از دست دادن شـما میشود.

 

بازیکنان ممکن اسـت وقتی دریک بازی شکست خورده هستند از جدول مایوس شوند و جدول را ترک کنند ؛ یا بسیار ترسناک تر – آن ها می‌توانند شرط بندی خودرا بیشتر کنند تا پول خودرا پس بگیرند. این احتمالاً ترسناک ترین کاری اسـت کـه میتوانید انجام دهید زیرا احتمالاً ضررهای شـما را تسریع کرده ودر نهایت منجر بـه خرابی میشود.

 

از دست دادن جلسات ؛ حتی تمام سفرها ؛ چیزی معمولی در بلک جک معمولی اسـت و باید توسط بازیکنان بـه شیوه اي مشروع پردازش شود. با حفظ آرامش و پایبندی بـه شیوه عمل خود ؛ میتوانید شرایط فعلی خودرا بدون مواجهه با شرایط اضافی التیام دهید. بـه چالش کشیدن

 

شرط بندی بیش از حد برای بانک خود

اگر بیش از انچه کـه می‌توانید از دست بدهید پول نقد شرط بندی میکنید ؛ تقاضای ناراحتی میکنید. بلک جک یک دور از شانس اسـت ؛ بنابر این شـما دو بازی خوب و چند مورد بد خواهید داشت. یک اشتباه رایج بلک جک کـه عده اي از بازیکنان مرتکب میشوند این اسـت کـه وقتی چند دوره خشک را تجربه میکنند ؛ بیش از حد شرط بندی میکنند. انها بـه جای کوچک جلوه دادن شرط بندی خود ؛ 20 دلار در دست با 100 دلار پول بانکی شرط بندی می‌کنند.

 

اگر پشت سر هم پنج دست خودرا از دست بدهید ؛ فقط خودتان را از بازی خارج کرده‌اید! هرگز اینکار را نکنید. اگر مبلغ بانک شـما 300 دلار اسـت ؛ ان را بـه 30 واحد 10 دلار در هر دست تقسیم کنید. شرط بندی با دست مزد 10 دلار با 300 دلار بانک کامل اسـت. این موفقیت بزرگی را بـه شـما وعده نمی‌دهد ؛ اما بـه شـما فرصتی برای مبارزه می‌دهد.

 

بازی برای ساعت های طولانی

بازیکنانی کـه در میز زنده جایی پیدا میکنند باید در وسط ست ها استراحت کنند یا هرروز تعداد مشخصی بازی انجام دهند. ساعات طولانی نشستن پشت میز زنده بازی بلک جک می‌تواند بـه ویژه برای بازیکنان جدید کسل کننده باشد. گروگان ها باید برای دوره هاي‌ کوتاهی بازی کنند زیرا سطح تخصص خودرا قبل از تمایل طولانی مدت افزایش میدهند. این موردی اسـت کـه در فهرست اشتباهات بلک جک ذکر شده اسـت.

 

 امتناع از تسلیم

این اتفاق میوفتد کـه یک بازیکن میترسد نیمی از شرط را بـه سرعت از دست بدهد و سپس ان را بـه طور کلی از دست میدهد. آیا متوجه شده اید کـه در تعداد زیادی از باشگاه هاي‌ قمار تسلیم شدن بـه عنوان یک “سلاح” باورنکردنی تلقی می‌شود کـه بازیکنان از آن ها بـه هیچ عنوان استفاده نمیکنند یا اجازه استفاده از انها را ندارند؟ درنظر بگیرید کـه آیا دفعه بعد ان را انکار کنید یا خیر. اگر در حال نوشتن راهنمای اشتباهات بلک جک برای خود هستید ؛ ان را در ان لحاظ کنید.

 

بیش از حد جدی با بازی

هیچ مشکلی وجود ندارد کـه وقتی بازی را روی میز blackjack پیدا کردید چهره خودرا روی ان قرار دهید. با این حال ؛ باید بـه یاد داشته باشید کـه این همه ی یک بازی اسـت. پول نقد فقط یک انگیزه برای دوره هاي‌ طولانی سرگرمی اسـت کـه هنگامی کـه بدانید در نهایت چند مورد را از دست خواهید داد ؛ لذت خواهید برد.

 

اوقات خوشی داشته باشید اما زیرکانه بازی کنید. این اشتباه بلک جک اسـت کـه جلسه خودرا یک بازی مرگ و زندگی درنظر بگیرید. اگر از اینکار اجتناب کنید ؛ خاطرات باورنکردنی ایجاد خواهید کرد و شانس مناسبی برای بازی در مدت زمان معینی خواهید داشت و شاید با پول اضافی بـه خانه بازگردید.

 

حدس زدن فروشنده دارای 10 شماره در سوراخ اسـت

 

صرف نظر از این‌که کارت بازی فروشنده یک آس نباشد ؛ تعداد زیادی از بازیکنان این اشتباه اصلی بلک جک را مرتکب می‌شوند و دوست دارند فرض کنند کـه کارت ضعیف 10 قبل از انتخاب آن ها برای انجام کار اسـت. ده امتیاز رایجترین احتمال اسـت ؛ اما در بیشتر مواقع ؛ یک کارت در جایی نزدیک بـه Deuce و Nine خواهد بود. با این روش پول نقد خودرا از دست خواهید داد.

 

تقلید از فروشنده

کپی بودن نخستین کاری اسـت کـه نباید در بلک جک انجام دهید و همچنین یکی از بزرگترین اشتباهات بلک جک اسـت. از آنجا کـه او یک فروشنده اسـت ؛ باور نکنید کـه او یک متخصص بلک جک اسـت. حرکتهای فروشنده بر اساس قوانین باشگاه قمار انجام می‌شود. او روی 17 یا بالاتر می‌ایستد و روی 16 یا پایین می‌زند. بنابر این حرکات دلال را میتوان توسط یک طوطی انجام داد. قانع کننده ترین انگیزه ؛ این‌که ترجیح میدهید از فروشنده کپی نکنید این اسـت کـه بـه خانه منافع حیرت انگیز 5.38 میدهید.

بزرگترین اشتباهات بلک جک - از این اشتباهات وحشتناک خودداری کنید

انتخاب صندلی اشتباه

کارت ها بـه صورت نیم دایره از سمت چپ فروشنده بـه راست وی در جهت عقربه هاي‌ ساعت تقسیم می‌شوند. بـه این ترتیب ؛ کارت هاي‌ اول بـه صندلی اول در سمت چپ فروشنده و سپس صندلی دوم تقسیم می‌شوند. جداسازی دست نیز بـه طور مشابه اتفاق میوفتد.

 

سعی کنید در صندلی هاي‌ اول یا دوم ننشینید ؛ زیرا این یکی از بدترین اشتباهات بلک جک اسـت. در قسمت سوم «عموماً وسط میز بازی» یا بعد از ان بنشینید. بنابر این ؛ این گزینه را خواهید داشت کـه هر یک از کارت ها را بهتر ببینید و داده هاي‌ شمارش کارت «و زمان ارزیابی» را هنگام تعیین شرط بندی خود بیشتر کنید.

 

فکر می کنم اگر…

نگاه کردن بـه بازی هاي‌ بلک جک با مزیت دانستن گذشته مایوس کننده اسـت. اکثر بازیکنان متخصص نیستند ؛ اما تا آنجایی کـه می‌خواهند واجد شرایط بازی هستند. بنابر این هدایت تجزیه و تحلیل پس از بازی کـه شروع میشود: “اگر او این بازی را می‌کرد ؛ اما او در سافت 17 باقیمانده بود …” فقط شـما را ناراحت میکند و تنها یکی از رایجترین اشتباهات بلک جک اسـت. درصورت نارضایتی از یک بازی ؛ میز دیگری را بیابید – با این حال ؛ هیچکس نمیتواند قول دهد کـه بازی بهتر بازی می‌کند.

 

اعتقاد به رویکرد تیمی

دیر یا زود ؛ یک بازیکن احتمالاً میگوید بلک جک یک فعالیت گروهی اسـت و همه ی سر میز باید برای شکستن فروشنده همکاری کنند. این یکی از بزرگترین اشتباهات بلک جک اسـت کـه باید از ان اجتناب کنید. در زمانی کـه هر بازیکنی دست محکمی دارد و فروشنده کارت سینه نشان می‌دهد ؛ “نیمکت” کیسه باد میگوید: “کسی باید ضربه بزند.” هیچ ملاحظه اي نکنید طبق استراتژی اصلی کارت هاي‌ خودرا بازی کنید. هیچ من در بلک جک وجود ندارد ؛ با این حال هیچ تیمی با همان اصل وجود ندارد.

 

عدم پیگیری طرح بندی کارت ها

اغلب ؛ بازیکنانی کـه برای تنفس آسان بـه بازی می پیوندند و لحظات خوبی دارند از تمرکز روی تعداد و انواع کارت ها در طرح غافل میشوند ؛ کـه یکی از اشتباهات بلک جک باعث از دست دادن شـما می‌شود. بیشتر اشتباهات بلک جک ناشی از عدم پاسخگویی اسـت. بـه عنوان مثال ؛ برای توجه بـه نسبت کارت هاي‌ بزرگ بـه کارت هاي‌ کوچک پس از هر زدن بازی بدون روش هوشمندانه اي برای کنار گذاشتن شرط بندی ؛ توجه داشته باشید.

 

اگر دراین مرحله چهره ها و خال هاي‌ بی شماری مشاهده کردید ؛ شانس ها در دورهای اولیه تعیین میشوند ؛ نباید فوراً شرط بندی بزرگتری انجام دهید.

 

سرزنش دیگران به خاطر بدشانسی شما

شـما با نوسانات خلقی روبه‌رو خواهید شد ؛ بـه ویژه هنگامی کـه می‌بازید. بـه فروشنده یا سایر بازیکنان بلک جک اطراف خود لفظی حمله نکنید ؛ اگر چه این یک اشتباه معمولی بلک جک اسـت. رفتار و عملکرد آن ها هیچ تاثیری بر بدشانسی شـما ندارد. سرهای سردتر برنده خواهند شد – ودر نهایت سود خواهند برد.

 

خط پایین

دور ماندن از بزرگترین اشتباهات بلک جک ذکر شده با مطالعه نمودار استراتژی شروع می‌شود. این تصورات نادرست متعددی را در مورد نحوه بازی شـما در شرایط خاص برطرف می‌کند. بدیهی اسـت کـه اختلاط هاي‌ جدی دیگری نیز وجوددارد کـه برای پیروزی در بلک جک باید از انها دوری کنید.

 

این موارد شامل عدم جستجوی قوانین خوب بلک جک ؛ بیمه شدن ؛ عدم استفاده از سیستم عامل ؛ استفاده از چارچوب هاي‌ شرط بندی و بازی روی میز با CSM اسـت ؛ همان طور کـه در فهرست اشتباهات ما در بلک جک ذکر شده اسـت. اگر بتوانید از این مخلوط ها دور بمانید و بهترین میزهای بلک جک را پیدا کنید ؛ شانس برنده شدن پول خودرا بـه میزان قابل توجهی افزایش می‌دهید.

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *