سایت شرط بندی بتینگ سایت 90

سایت شرط بندی بتینگ سایت 90 منبع معتبرترین سایت های شرط بندی کازینو آنلاین

آموزش شرط بندی

رایج ترین خرافات بلک جک – باورهای عجیبو قریب بلک جک

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

رایج ترین خرافات بلک جک – باورهای عجیبو قریب بلک جک

رایج ترین خرافات بلک جک – باورهای عجیبو قریب بلک جک

ممکن اسـت یک بازیکن واقعی بلک جک با خواندن این مقاله حيرت زده شود. در این جا با رایج ترین خرافات بلک جک آشنا خواهید شد .مهم نیست چقدر تلاش میکنید ؛ همیشه افرادی در اطراف شـما هستند کـه زندگی خودرا با مفاهیمی هدایت می‌کنند کـه هیچ زمینه منطقی و علمی ندارند. این مفاهیم و باورها خرافات نامیده میشوند و بخشی از هر جامعه مدرن هستند. نکته جالب در مورد انها این اسـت کـه آن ها حتی در صنعت قمار ما نیز نفوذ می‌کنند. حال اگر از طرفداران واقعی بلک جک هستید و میخواهید درباره مفاهیم عجیب‌وغریب بلک جک بدانید ؛ این مقاله راجع بـه رایج ترین خرافات بلک جک را در pomabet.com بخوانید .

 

رایج ترین خرافات بلک جک جهان چیست؟

حتی ان دسته از قماربازهای حرفه اي بلک جک ممکن اسـت هنگام بازی از سنت هاي‌ خاصی در مورد بلک جک پیروی کنند. ممکن اسـت برای شـما عجیب باشند ؛ اما باید بـه این باورهای بازی احترام بگذارید زیرا در مورد اولویت دادن بـه مهمترین آداب ادبی بلک جک بر قضاوت هاي‌ شخصی اسـت. اگر می‌خواهید درباره این مفاهیم بدانید ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

اثر بازیکن بد

مفهوم اول مربوط بـه “بازیکن بد” اسـت. این نشان میدهد کـه بازی کوسه هاي‌ کارتی بر تعداد زیادی از نتایج دیگر بازیکنان در بازی بلک جک تأثیر می‌گذارد. این بدان معناست کـه وقتی یکی از شرط بندی کنندگان ؛ معمولاً یک بازی بلک جک ؛ طبق استراتژی اصلی بلک جک روی میز بازی نمی‌کند ؛ “مقابل تیم” بازی میکند. با این حال ؛ شـما باید دائماً بـه خاطر داشته باشید کـه در بلک جک هیچکس نمیتواند بر نتایج شـما تأثیر بگذارد و فرد منزوی کـه میتواند نتیجه بازی شـما را تغییر دهد ؛ خود شـما هستید.

 

بازیکنان دیگر کارت های خود را می گیرند

این تصور یک ستاره درخشان در هر راهنمای خرافات مشهور بلک جک اسـت و میگوید وقتی بـه کارت خاصی نیاز دارید ؛ بـه دست بازیکن دیگری می‌رود. بـه سادگی بـه یاد بیاورید ؛ اگر تصمیم بازیکن دیگری با “گرفتن” کارت مجسمه فروشنده بر شانس شـما تأثیر نگذارد ؛ بی شک نمی‌تواند کارت 21 شـما رابا همان اصل “بگیرد”.

 

 بازیکنان جدید برابر بدشانسی هستند

عده اي از بازیکنان کهنه کار بلک جک کـه بـه همین ترتیب طرفدار خرافات هستند معتقدند کـه یک بازیکن آماتور روی میز میتواند بدشانسی را بـه ارمغان بیاورد. صرف نظر از این‌که از نمایشنامه هایي اسـت کـه بـه نظر میرسد عجیب‌وغریب اسـت یا ناکارآمد اسـت یا بانوی خوش شانس بـه کسانی کـه تازه وارد بازی هستند اهمیت نمیدهد ؛ عده اي از بازیکنان بر اساس شیوه هاي‌ بلک جک خود میگویند از جداول با تعداد زیادی بازیکن نوپا باید اجتناب شود.

رایج ترین خرافات بلک جک - باورهای عجیبو قریب بلک جک

زنان بر شانس شما تأثیر می گذارند

درست مانند تعداد زیادی از بازیهای باشگاهی ؛ مفاهیم عجیبی نیز در بلک جک وجوددارد. چندین تصور وجوددارد کـه در گذشته توسط باشگاه هاي‌ قمار و بازیکنان رد می شد. یکی از تصورات رایج بلک جک در گذشته کـه توسط تعداد زیادی از باشگاه هاي‌ قمار پذیرفته شده بود این بود کـه بازیکنان زن بدشانسی را روی میز می آورند. زنان در باشگاه مورد استقبال قرار نگرفتند و بـه عنوان یک قاعده حتی مجاز نبودند.

 

این مفهوم در حال حاضر در گذشته اسـت و امروزه افراد کمی بـه ان اعتماد می‌کنند. امروزه بانوان در همه ی باشگاه ها استقبال میکنند و پول نقد آن ها نیز بـه همین ترتیب قابل احترام اسـت. میزان بازی بانوان در سطح پایینی باقی میماند کـه مایه شرمساری قابل توجهی اسـت ؛ اما بـه دلایل زیادی در مقایسه با مردان از مزایای قابل توجهی در باشگاه هاي‌ قمار برخوردار هستند.

 

 انتخاب صندلی بر شانس شما تأثیر می گذارد

حتی در مورد بازی بلک جک آنلاین ؛ مفاهیم عجیب‌وغریب بلک جک وجوددارد ؛ و یکی از آن ها در مورد انتخاب صندلی اسـت. مبتدیان و بازیکنان باتجربه هم تسلیم آخرین صندلی بـه ظاهر بدشانس در سمت چپ می‌شوند. تعداد زیادی از بازیکنان بلک جک این صندلی را “پایگاه سوم” می‌نامند زیرا فکر می‌کنند این نشست می‌تواند تأثیر غیر قابل توجیه اي روی بقیه میزها داشته باشد ؛ بـه خصوص اگر بازیکنی کـه تمرین نمیکند ان صندلی را انتخاب کند.

 

وقتی بازیکنی کـه در پایه سوم نشسته اسـت از سیستم اصلی بلک جک فاصله می‌گیرد ؛ اگر دستش آن طور کـه انتظار می رفت تمام نشود ؛ مرتباً در معرض ظاهر آشفته و اعتراض بقیه میزها قرار می‌گیرد. اگر چه هیچ اعدادی این تصور را تأیید نمی‌کند ؛ اگر با اظهارات عصبانی زیادی روبه‌رو شدید ؛ اگر تصمیم گرفتید کارت دیگری را در زمان ایستادن دریافت کنید و فروشنده بـه بلک جک برخورد کند ؛ حيرت زده نشوید. چرا؟ خوب ؛ اگر شـما می ماندید ؛ کارت شـما «احتمالاً» باعث می شد کـه فروشنده متلاشی شود و میز برنده شود.

 

طراحی پشته تراشه

یکیدیگر از مواردی کـه افراد رابا توجه بـه سنت هاي‌ بلک جک اذيت می‌دهد نحوه چیده شدن چیپ هاي‌ آن ها اسـت. این امر در موارد خاص نیز می‌تواند بسیار دیوانه کننده باشد. در حالی کـه ممکن اسـت برای شـما معمولی بـه نظر برسد کـه کل چیپس هاي‌ مشابه خودرا در شمع هاي‌ جداگانه نگه دارید ؛ عده اي از افراد معتقدند کـه این بدشانسی کاملاً بد اسـت. این افراد تراشه هاي‌ خودرا دریک توده کثیف نگه می دارند زیرا معتقدند این بـه نوعی ایده آل تر اسـت.

 

خط پیروزی فروشنده

شاید متداول ترین عادت بلک جک در اطراف این باشد کـه دلال هاي‌ گرم و معامله گران سرد وجوددارد و هر میز با فروشنده اي کـه دریک دور برد قرار دارد ؛ باید فاصله استراتژیکی از هر چیزی داشته باشد. اکثر بازیکنان بلک جک دوست دارند پشت میز باشند کـه فروشنده در ان کار تحسین برانگیزی انجام نداده اسـت. با این وجود ؛ واقعیت این اسـت کـه بلک جک یک دور از شانس اسـت ؛ بـه این معنی کـه هیچ راهی برای برگزاری یکسری بردها بـه صورت عمدی وجود ندارد.

 

جذابیت ها و آیین های خوش شانس

هر راهنمای خرافات مشهور بلک جک دارای مفاهیمی اسـت کـه میتوان برای سایر بازی ها یافت. این بازیکنان در هر نقطه اي کـه روی میز بازی می‌کنند جذابیت هاي‌ خوش شانس رابا خود دارند. این جذابیت هاي‌ خوش شانس میتواند هر چیزی باشد ؛ یک مچ بند خوش شانس ؛ یک تکه لباس کـه بـه اعتقاد آن ها برای انها خوش شانس اسـت ؛ یک تسبیح ؛ کتاب مقدس یا هر نوع وسایل مذهبی دیگر ؛ یک استخوان حیوانات و غیره را حمل می‌کند.

 

سایر بازیکنان مراسم خاصی دارند کـه قبل از شروع بازی انجام می‌دهند مانند مالیدن دستان خود با روغن خوش شانس ؛ خواندن دعا یا هر چیزی کـه فکر میکنند برای انها برای میز مفید اسـت.

 

قرمز رنگ شانس است

با شروع از آسیا ؛ این افسانه کـه قرمز رنگ شانس اسـت در سراسر جهان گسترش یافته ودر حال حاضر چیزی عظیم در باشگاه ها اسـت. اینروزها بازیکنان متعدد باشگاه با درنظر گرفتن عده اي از اسطوره هاي‌ چینی سعی میکنند تا شانس خودرا تا حد امکان قرمز بپوشند. برای افرادی کـه تحت تأثیر نگاه بازیکنان دیگر قرار نمی‌گیرند ؛ پوشیدن تمام رنگ قرمز بـه یک چیز تبدیل شده اسـت. این عمل در بین سایر شیوه هاي‌ بلک جک فقط در باشگاه هاي‌ قمار زمینی دیده نمیشود ؛ حتی کسانی کـه دریک باشگاه آنلاین بازی میکنند می‌توانند با انتخاب ان دسته از باشگاه هاي‌ آنلاین با رنگ قرمز بـه عنوان سایه اصلی سایت ؛ این قطعه از اسطوره هاي‌ چینی را تثبیت کنند.

 

نمایندگی های جدید بدشانسی می آورند

بـه نظر می‌رسد Lady Luck بازیکنانی را دوست دارد کـه میدانند چه میکنند! بازیکنان آماده بلک جک معتقدند این تصور بلک جک این اسـت کـه انها هرگز نباید بـه میزی بپیوندند کـه اخیراً یک کروپیر جدید ظاهر شده اسـت. این میتواند بـه این دلیل باشد کـه می‌توان تصور کرد کـه مجموعه اي از بردها پس از خروج فروشنده متعهد شکسته شده اسـت ؛ بنابر این حاشیه خانه بیشتر از گذشته تاثیر خواهد گذاشت. با این وجود ؛ در مورد فحش دادن بـه کروپیر جدید یا حتی نخستین مورد دقت کنید. این تقریبا تضمین شده اسـت کـه شـما را متلاشی کند.

 

بازیکن بلک جک کازینو

یکیدیگر از تصورات عجیب‌وغریب بلک جک این اسـت کـه عده اي از بازیکنان دائماً معتقد بودند کـه در هر عرشه بلک جک بازیکنی برای باشگاه قمار وجوددارد کـه بـه این معنی اسـت کـه بازیکنی در حال بازی اسـت تا هر بار بـه نفع باشگاه بازنده باشد. این نیز درست نیست زیرا اگر بازیکنی برای باشگاه بازی کند ؛ ان بازیکن دائماً بازنده خواهد بودو این بـه بازیکنان دیگر در مورد دست ان بازیکن و فروشنده امتیاز می‌دهد و چارچوب شمارش کارت دراین شرایط کاملاً کار می‌کند.

 

اگر بازیکن بـه نفع خانه بازی کند ؛ ان بازیکن هرگز کارت ها را دو برابر یا تقسیم نمیکند و بـه این ترتیب سایر بازیکنان از دانستن کارت هاي‌ ان دست سود خواهند برد. اگر بیشتر از معمول کارت می شناسید ؛ می‌توانید از شمارش کارت بـه طور کامل استفاده کنید کـه شانس برنده شدن شـما را افزایش می‌دهد. اگر بازیکن برای باشگاه قمار بازی کند و هر بار بازنده باشد ؛ بازیکن پول نقد باشگاه را از دست می‌دهد و این برای باشگاه سودمند نیست.

 

شمارش کارت ها همیشه برنده است

این واقعاً یکی از رایج ترین خرافات بلک جک اسـت کـه حتی جانبازان بازی نیز باید از ان کلاهبرداری کنند. شمارش کارت شانس برنده شدن شـما را افزایش می‌دهد اما بـه شـما خاطرجمعی نمیدهد کـه هر دست را برنده خواهید شد. حتی تیم هاي‌ حرفه اي شمارش کارت با دوندگی روبه‌رو می‌شوند ؛ این توضیح می‌دهد کـه احتمالاً بهترین تیم ها در اندازه گیری دست هایي کـه بازی میکنند بـه سمت اهداف خاصی پیشرفت میکنند.

 

بودن به دلیل پیروزی

بعد از این‌که یک دسته بازی را از دست دادید ؛ ممکن اسـت تصور برنده شدن در بازی در روان بازیکن اتفاق بیفتد و وی را متقاعد کنید کـه از برخی سنت هاي‌ بلک جک پیروی کند. با این حال ؛ این اتفاق نمی افتد. از آنجایی کـه شـما 10 بازی را باختید ؛ یک برد برای شـما امکان‌پذیر نیست. همچنین ؛ این فقط یک افسانه بلک جک اسـت کـه افراد برای مخفی کردن شانس بد خود دارند.

 

بلک جک یک بازی مساوی اسـت و شـما در اصل می‌توانید بدون پیروزی 100 دست بروید. در صورتی کـه در مورد بازی کاملاً آگاه هستید ؛ رفتن بـه 10 دست بدون پاسخ دهی چندان مشکل ساز نیست. اگر شـما بازیکن بلک جک با استعدادی هستید ؛ این احتمال وجوددارد کـه از توانایی کافی برای خاطرجمعی از عدم وقوع چنین اتفاقی برخوردار باشید و اسطوره هاي‌ بلک جک صرفاً یک افسانه باقی بمانند.

 

ضربه زدن به 12 در مقابل نمایندگی 2 یا 3 در پایگاه سوم

بازیکنان زیادی کـه در پایگاه سوم نشسته اند ؛ سیستم خودرا – آگاهانه یا ناخودآگاه – تغییر می‌دهند. در صورتی کـه آخرینبار دریک بازی بلک جک بازی کنید ؛ خیره شدن بـه شش چهره دیگر کـه «بـه اشتباه» فکر میکنند انتخاب هاي‌ شـما سرنوشت آن ها را تعیین میکند میتواند کار دشواری باشد. با توجه بـه این فشار همسالان ؛ خواهید دید افرادی کـه بـه طور کامل از هر صندلی دیگری بازی میکنند از پایه سوم مرتکب اشتباهات اساسی می‌شوند.

 

این سفارشی بلک جک ممکن اسـت هم تیمی هاي‌ شـما را درکنار خود نگه دارد ؛ اما وقتی تصمیم میگیرید روی 12 در مقابل 2 یا 3 فروشنده بایستید ؛ عموماً از نظر ریاضی پایین تر بازی می‌کنید ؛ بی شک ؛ هنگامی کـه بازی “غیر معمول” شـما باعث می‌شود کـه یک فروشنده برنده شود. با این وجود ؛ با گذشت زمان ؛ کنار گذاشتن راحت روش شناسی اولیه برای شـما بسیار بیشتر از احساسات آسیب دیده هزینه خواهد داشت.

 

تقسیم آس و هشت

اگر مواردی در مورد بلک جک میدانید ؛ احتمالاً می‌دانید کـه شرایط متعددی وجوددارد کـه در ان جدایی برای شـما بسیار خوب اسـت. البته ؛ همه ی چیز بـه کارت هایي کـه دارید و انچه نمایندگی نشان میدهد بستگی دارد. علیرغم انچه کـه یک نمودار استراتژی بـه آن ها میگوید ؛ و صرف نظر از این‌که این توصیه بـه لحاظ ریاضی چقدر محکم اسـت ؛ افرادی هستند کـه هرگز هیچ چیزی را بـه جز آس و هشت نفر تقسیم نمیکنند – و حتی زمانی کـه این انتخاب بـه عنوان تصور درنظر گرفته شود ؛ اینکار را خواهند کرد. از نظر عددی ترسناک این در واقع یک مورد ثابت از راهنمای آن ها برای خرافات رایج بلک جک اسـت.

 

هدف Blackjack

نخستین قانونی کـه اکثر بازیکنان بلک جک یاد می‌گیرند این اسـت کـه باید سعی کنند تا جایی کـه ممکن اسـت با دست خود بـه 21 برسند. این ممکن اسـت یک قاعده اصلی بازی بـه نظر برسد ؛ اما این یک روش مناسب برای از دست دادن بیشتر از بردن اسـت. هدف اصلی بلک جک تلاش و ضرب و شتم مداوم دستی اسـت کـه بـه فروشنده داده شده اسـت.

 

اینکار با داشتن دست با ارزش تر از دست فروشنده انجام می‌شود و باید بـه طور مداوم هدف اصلی کسانی باشد کـه مرتباً بلک جک بازی می‌کنند. بنابر این اگر در حال تهیه راهنمای خرافات مشهور بلک جک برای خود هستید ؛ این مورد را حذف کنید.

رایج ترین خرافات بلک جک - باورهای عجیبو قریب بلک جک

از ورودی اصلی فاصله بگیرید

اعتقاد بر این اسـت کـه بیشتر از پایتخت سرگرمی جهان شروع شده اسـت. لاس وگاس. MGM Grand در لاس وگاس کـه ورودی اصلی ان با طراحی فک هاي‌ شیر خروشان طراحی شده اسـت ؛ توسط تعداد زیادی از بازیکنان تصور میشود کـه بدشانس هستند. با توجه بـه همه ی موارد ؛ اکثر بازیکنان بـه ویژه کسانی کـه در باشگاه بازی هاي‌ رومیزی انجام میدهند از استفاده از ورودی اصلی خودداری کرده و از ورودی پشتی استفاده می‌کنند. در بین خرافات رایج بلک جک ؛ این یکی از ان زمان بـه دیگر باشگاه هاي‌ قمار در لاس وگاس و فراتر از ان گسترش یافته اسـت.

 

بیمه در برابر آس فروشنده

هیچ یک از شرط بندی هاي‌ بیمه خوب نیستند. آن ها کاملاً توسط چیزی نامربوط احاطه شده اند. 16 کارت بـه ارزش 10 امتیاز دریک عرشه استاندارد 52 کارته وجوددارد ؛ کـه نشان می‌دهد کـه فروشنده 31٪ شانس دارد کـه 10 کارت نزدیک بـه خال خود داشته باشد. 69 chance احتمال وجوددارد کـه آن ها بر ان غلبه نکنند. این احتمال بی شک نشانه از دست دادن اسـت کـه بـه سادگی بازیکن را در همه ی موارد ناامید می‌کند. بنابر این فرار از این خرافات رایج بلک جک ؛ بازیکن را از ناامیدی نجات میدهد.

 

در مورد شرط بندی حتی یک خرافات وجوددارد. 95 times از مواقع ؛ بازیکنان فقط زمانی کـه با بلک جک کار میکنند حتی پول دریافت میکنند ؛ زیرا کارت بازی فروشنده بی شک یک آس اسـت. با این وجود ؛ استفاده از ریسک احتمالاً ارزش ان را خواهد داشت و بـه نظر میرسد شواهد عددی برای کمک بـه این امر وجوددارد. احتمال این‌که هر فروشنده اي 10 در حفره داشته باشد فقط 3 از 10 اسـت زیرا شانس مقابل ان 7 از 10 بزرگ‌تر اسـت – ودر قهرمان بزرگ‌تر در معرض اسـت.

 

انتظار ده تا کارت سوراخ دلال

تعداد زیادی از بازیکنان استراتژی انتظار ده را بـه دلیل کارت حفره دلال حفظ میکنند. از نظر آماری ؛ این یک توصیه فوق العاده ضعیف اسـت و فقط یک تصور عجیب‌وغریب از بلک جک اسـت زیرا فقط 30 the کارت ها دریک عرشه می‌توانند 10 ثانیه باشند در حالی کـه 70 times مواقع اینطور نیست. بـه عنوان راهنما ؛ در هر نقطه اي کـه یک فروشنده با یک کارت آس روبه‌رو شود ؛ شـما یک کارت 2 بـه 1 فرد اصلی دارید کـه کارت خانه فروشنده 10 نیست.

 

نگه داشتن کارت های خاص

عده اي از افراد وجود دارند کـه معتقدند وقتی کارت خاصی در دست دارند ؛ بدون توجه بـه انتخابی کـه انجام می‌دهند ؛ بـه طور خودکار ان دست را از دست می‌دهند. بـه عنوان مثال ؛ فرض کنید کـه شخص سمت چپ شـما کارت خاصی را کـه باعث ضعف فروشنده در دست قبلی شده اسـت دریافت می‌کند. برای این فرد ؛ ممکن اسـت فاجعه بار باشد ؛ زیرا شخص مورد نظر تصور میکند کـه این نقطه توقف اسـت. در بین رایج ترین خرافات بلک جک ؛ این یکی یک ستاره درخشان اسـت.

 

پاهایتان را صاف نکنید

هنگام بزرگ شدن ؛ گفتن انگشتان دست نشاندهنده خوش شانسی اسـت و این ما را از هر قولی کـه داده ایم و نمی‌توانیم بـه ان عمل کنیم ؛ رها میکند. سریع بـه زندگی بزرگسالان در باشگاه قمار میپردازیم ؛ عکس این حالت در مورد عبور از پاها صادق اسـت. بـه عنوان یک سنت blackjack ؛ اعتقاد بر این اسـت کـه عبور از پاهای شـما در هنگام بازی blackjack یا برخی دیگر از بازی هاي‌ روی میز باعث بدشانسی بازیکن میشود و بـه همین دلیل باید از هر چیزی پیشگیری کرد.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com

علی تنها

بالای 10 سال سابقه شرط بندی در سایت های شرط بندی و کازینویی دارم. در این سایت می خواهم تجربیات شرط بندی خودم را با شما به اشتراک بگذارم و سایت های معتبر شرط بندی را معرفی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *