قوانین بازی های ورق تف ، سرعت یا اسلم چگونه است ؟ انواع بازی پاسور

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

قوانین بازی های ورق تف ، سرعت یا اسلم چگونه است ؟ انواع بازی پاسور

قوانین بازی های ورق تف ، سرعت یا اسلم

بازگشت بـه بالاSpit ؛ یک بازی با ورق کـه بـه Speed ​​یا Slam نیز مشهور اسـت ؛ یک بازی سریع اسـت و می‌تواند بـه کارت ها آسیب برساند ؛ بنابر این از بهترین عرشه خود استفاده نکنید.در ین مطلب قوانین بازی های ورق تف ؛ سرعت یا اسلم را مطالعه نمایید.

 

بازیکنان

2 بازیکن .

 

عرشه

عرشه استاندارد 52 کارته . آس بالا اسـت ؛ 2 کم اسـت.

 

هدف

برای خلاص شدن از شر همه ی کارت هاي‌ خود در اسرع وقت.

برپایی

کارت ها را بـه هم بزنید و بـه طور مساوی بـه بازیکنان بدهید ؛ بـه طوری کـه هر بازیکن 26 کارت دریافت کند.سپس هر بازیکن پنج کارت پشت سر هم در جلوی خودش و با همه ی کارت ها رو بـه پایین تقسیم میکند. شمع اول دارای یک کارت ؛ دو کارت دوم و بـه همین ترتیب تا دسته پنجم دارای پنج کارت اسـت. کارت بالای هر شمع را رو بـه بالا بچرخانید. این ها بـه عنوان “انبارها” شناخته می‌شوند.

 

در حال حاضر ؛ هر بازیکن 11 کارت در دست خود دارد. او نباید بـه این کارت ها نگاه کند. انها بـه عنوان “کارت تف” شناخته میشوند.

قوانین بازی های ورق تف ، سرعت یا اسلم

گیم پلی

هنگامی کـه هردو بازیکن آماده هستند ؛ آن ها می‌گویند “تف” بـه طور هم زمان و هر بازیکن ورق ورق را بـه سمت بالا می چرخاند و ان را در وسط جدول بین دو ردیف انبار قرار می‌دهد. این دو کارت “شمع تف” را تشکیل میدهند.

 

سپس بازی بـه همان سرعتی پیش می‌رود کـه بازیکنان می‌توانند حرکت کنند. دو محدودیت وجوددارد:

هر بازیکن فقط می‌تواند از یک دست استفاده کند.
هر بازیکن میتواند فقط یک کارت را دریک زمان حرکت دهد.

 

هدف این اسـت کـه 15 کارت موجود در انبارهای خودرا بر روی شمع هاي‌ تف کرده بازی کنید تا رقیب شـما بتواند همین کار را انجام دهد. برای پخش کارت روی شمع تف ؛ باید کارت بعدی بـه ترتیب «بالاتر یا پایین» باشد. کت و شلوار و رنگ بی ربط اسـت.

 

وقتی بازیکنی یک کارت را از یکی از انبارهای خود بـه شمع تف میکند ؛ ممکن اسـت کارت بعدی موجود در انبار را رو بـه بالا بچرخاند.

 

اگر بازیکنی کمتر از پنج انبار داشته باشد زیرا یکی از آن ها با ورق بازی بـه ستون هاي‌ تف خسته شده اسـت ؛ ممکن اسـت کارت رو بـه بالا را از انبار دیگر منتقل کند تا شکاف خالی را پر کند. سپس ممکن اسـت او کارت را کـه زیر کارت جابه‌جا شده بود ؛ رو بـه بالا بچرخاند.

 

بـه محض این کـه قسمتی از ان کارت بـه شمع تف میرسد ؛ یک کارت بـه طور رسمی روی شمع تف پخش میشود. اگر هردو بازیکن تقریبا دریک زمان سعی می‌کنند روی یک شمع تف یکسان بازی کنند ؛ بازیکنی کـه کارت او بـه لول تف می‌خورد ابتدا کارت خودرا قرار می‌دهد.

 

قوانین قابل توجه:

هنگامی کـه یک کارت بـه طور رسمی پخش می‌شود ؛ نمی‌توان ان را برداشت.هنگامی کـه یک آس روی شمع تف نشان داده میشود ؛ میتوان یک سلطان یا 2 را روی ان بازی کرد.ممکن اسـت یک بازیکن هرگز بیش از پنج انبار نداشته باشد.دیگر بازی قانونی وجود ندارد

 

اگر بازی بـه حدی برسد کـه هیچ یک از بازیکنان نتوانند از انبار خود بازی کنند ؛ هردو بازیکن بار دیگر بـه طور هم زمان می‌گویند “تف” و هر بازیکن بالاترین کارت تف خودرا رو بـه بالا می گرداند و ان را روی یکی از شمع هاي‌ تف قرار میدهد. سپس بازی بـه شرح بالا ادامه مییابد.

 

پایان دور

یک دور زمانی بـه اتمام میرسد کـه یکی از دو مورد اتفاق بیفتد: یا بازیکنی کارت هاي‌ خودرا با بازی همه ی انها تمام میکند یا هیچ یک از بازیکنان نمی‌توانند یک بازی قانونی انجام دهند و هردو بازیکن هنوز کارت هایي در انبار خود دارند «اما نه توده هاي‌ تف انها».

 

در هردو حالت ؛ هردو بازیکن با ضربه زدن بـه یکی از شمع هاي‌ تف ؛ سعی میکنند بـه توده کوچک تر سیلی بزنند. اگر بازیکنان بـه شمع هاي‌ مختلف سیلی بزنند ؛ هر کدام توده اي را کـه سیلی زده اند میگیرند. اگر آن ها بـه همان شمع سیلی بزنند ؛ بازیکنی کـه ابتدا بـه آنجا رسیده اسـت «کـه دستش در پایین اسـت» ان شمع را دریافت میکند. بازیکن دیگر شمع دیگر را دریافت میکند.

 

سپس هردو بازیکن هر گونه کارت تف و کارتهای باقیمانده را کـه درکنار آن ها باقیمانده اسـت بـه توده اي کـه برداشته اند اضافه کرده و کارت هاي‌ خودرا بـه هم می‌زنند. سپس از کارت ها برای ایجاد یک طرح بندی جدید استفاده میشود کـه در “Setup” در بالا توضیح داده شده اسـت.

 

با این حال ؛ دراین مرحله ؛ بازیکنان میتوانند تعداد نابرابر کارت تف در دست داشته باشند.هنگامی کـه هردو بازیکن آماده هستند ؛ می‌گویند “تف” و بازی همانگونه کـه در “گیم پلی” بالا توضیح داده شده ادامه مییابد.

 

کمتر از 15 کارت

اگر یک بازیکن کمتر از 15 کارت در پایان یک دور داشته باشد ؛ نمی‌تواند مجموعه اي کامل از ذخایر را بـه دست آورد. هنگامی کـه این اتفاق میوفتد ؛ ان بازیکن تا جایی کـه می‌تواند کارت ها را بـه پنج انبار تبدیل میکند و کارت بالای هر شمع را رو بـه بالا می‌کند. از آنجا کـه بازیکن نمیتواند تف کند ؛ فقط یک شمع تف وجود خواهد داشت.

قوانین بازی های ورق تف ، سرعت یا اسلم

برنده شدن «استاندارد»

هنگامی کـه فقط از یک شمع تف استفاده میشود ؛ نخستین بازیکنی کـه کارت هاي‌ سهام خودرا از بین میبرد چیزی از مرکز نمی‌گیرد. رقیب او شمع تف و کارت هاي‌ ذخیره نشده بازی شده را می‌گیرد.

 

اگر بازیکنی کـه کارتهای تف در دست ندارد نیز کسی اسـت کـه ابتدا از ذخایر خود خلاص می‌شود ؛ ان شخص برنده بازی اسـت. اگر رقیب ابتدا ذخایر خودرا از بین ببرد ؛ بازی ادامه مییابد.

 

برنده شدن «متفاوت»

یکسری دورها را بازی کنید و هر بازیکن برای هر کارتی کـه بازیکن در پایان هر دور باقی میماند یک امتیاز کسب کند. وقتی حداقل یک بازیکن 100 یا بیشتر امتیاز کسب کند ؛ بازی تمام میشود. برنده کلی بازیکنی اسـت کـه کمترین امتیاز را کسب کند.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *