10 راه برای میزبانی یک شب بهتر پوکر با دوستان خود

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

10 راه برای میزبانی یک شب بهتر پوکر با دوستان خود

10 راه برای میزبانی یک شب بهتر پوکر با دوستان خود

اگر می توانستم ؛ شب پوکر با دوستان را بـه یک تعطیلات ملی تبدیل میکردم. میزبان بازی هاي‌ پوکر مجاز بـه تعطیلات روز کاری برای آماده سازی همه ی چیز اسـت و بازیکنان نیم روز بـه کار خود می‌پردازند تا بتوانند بـه خانه بروند و از نظر روحی آماده بازی شوند.بـه همین منظور ؛ در این جا 10 راه برای میزبانی یک شب بهتر پوکر با دوستان خود و تبدیل ان بـه بهترین شب سال آورده شده اسـت.

 

این همان قدر بازی پوکر با دوستانم را دوست دارم «یا شاید چقدر خلاق باشم تا از کار اجتناب کنم …».با جدیت کامل ؛ یک شب خوب پوکر زمانی اسـت کـه می‌توانید با دوستان در حین بازی پوکر ارتباط برقرار کنید و پویایی کاملاً متفاوتی با بازی پوکر در کازینو یا اتاق پوکر دارد. من واقعاً از این حال و هوا لذت میبرم و میخواهم ان را برای همه ی بازیکنان بـه همان اندازه مثبت کنم.

 

در حالی کـه فکر نمی‌کنم دریک شب بد پوکر حضور داشته باشم ؛ مطمئناً کارهایی وجوددارد کـه میتوان انجام داد تا تجربه را بـه سطح بعدی برساند.

 

10. کارت های سفارشی سفارش دهید

در بیشتر موارد ؛ پشت کارت هاي‌ بازی بسیار کسل کننده اسـت و چهره کارت هاي‌ بازی تقریبا یکسان بـه نظر می‌رسد. «این مگر این کـه شـما در مورد ان نوع کارتها صحبت کنید ؛ کـه من نیستم. این شب کاملاً متفاوت با دوستان اسـت.»

 

بـه هرحال ؛ اگر می‌خواهید دوستان خودرا تحت تاثیر قرار دهید و پول زیادی خرج نکنید ؛ می‌توانید بـه یکی از تعداد زیادی از سایت هاي‌ آنلاین بروید و کارت هاي‌ سفارشی ایجاد کنید. اگر مطمئن نیستید کجا را نگاه کنید ؛ همیشه میتوانید با Etsy شروع کنید.

 

هرچقدر هم کـه بـه دنبال ان بروید ؛ متوجه خواهید شد کـه میتوانید هم پشت کارت ها و هم جلوی کارت ها را بـه دلخواه خود در هر اندازه دسته اي کـه بـه دنبال خرید ان هستید ؛ دریافت کنید. عده اي از ایده ها ممکن اسـت شامل عکسهای خنده دار/خجالت آور در قسمت جلویی یا صحبت هاي‌ مستهجن در پشت باشد.

 

هر کاری کـه میکنید ؛ داشتن کارت هاي‌ سفارشی برای بازی کارت با دوستان یک ویژگی خوب اسـت.

10 راه برای میزبانی یک شب بهتر پوکر با دوستان خود

9. دعوت های جالب ایجاد کنید

وقتی در مورد دعوت نامه هاي‌ جالب می‌خوانید ؛ نخستین فکر شـما «مانند من» احتمالاً یک پروژه صنایع دستی درخشان بود کـه مستقیماً از یک جشن دبیرستان بـه نظر میرسید.

 

بله ، منظور من این نیست.

در عوض ؛ زودتر مشخص کنید کـه این یک شب معمولی پوکر نیست و دعوت نامه هایي مناسب یک اتاق پوکر درجه یک ؛ Speakeasy دوران ممنوعیت ؛ پیام مخفی مناسب یک جاسوس و غیره وجوددارد.

 

صرف نظر از این کـه چه موضوعی را انتخاب می‌کنید ؛ مطمئن شوید کـه جزئیات مربوطه «زمان و مکان» را در اختیار دارید ؛ درصورت نیاز بـه دریافت سرشماری ؛ RSVP ؛ انچه باید همه ی با خود بیاورند ؛ خرید ان چیست و اگر بازخرید وجوددارد ؛ در اختیار داشته باشید.اگر بتوانید اینکار را انجام دهید ؛ شب را بدون هیچ چیز بیشتر از چند تکه کاغذ درست میکنید.

 

8. موسیقی مناسب را پیدا کنید

موسیقی مناسب میتواند همه ی چیز را برای شب پوکر تغییر دهد. بازی پوکر در سکوت در واقع می‌تواند نوعی حواس پرتی باشد زیرا کمی سر و صدا میتواند بـه مغزهای مشغول تمرکز دهد.

 

از سوی دیگر ؛ موسیقی واقعاً بلند یا آهنگهای واقعاً تهاجمی «فکر کنید هوی متال یا الکترونیک باس هوی» تأثیر معکوس خواهد داشت و باعث می‌شود مهمانان با سردرد ترک کنند. بـه همین دلیل من دوست دارم چیزی کلاسیک مانند گروه هاي‌ بزرگ دهه 1950 «بله ؛ کلیشه اي اسـت اما کار میکند» را انتخاب کنم و ان رابا حجم مناسب اجرا کنم.

 

ارتباط طبیعی ان دوران موسیقی با قمار ؛ همه ی را در روحیه قرار می‌دهد و جریان تراشه ها را آغاز میکند.

 

7. سیگارهای مختلف را پیشنهاد دهید

پیشنهاد سیگار برگ برای مهمانی خطراتی دارد: سیگار کشیدن زیر سن ؛ آتش زدن وسایل ؛ سرطان ریه و غیره و غیره.

 

با این وجود ؛ اگر گروهی از بزرگسالان مسئول را دریک مهمانی باهم داشته باشید ؛ گاهی اوقات یک استوجی زیبا تنها چیزی اسـت کـه عصر را سرگرم کننده و سبک نگه می دارد. اگر شبیه شب خود هستید ؛ می‌توانید بـه یک فروشگاه سیگار برگ بروید و مجموعه اي رابا قیمت کمتر از ده دلار بخرید.

 

سپس انها رابا چند دستگاه سیگار برش و وسایل آتش ساز بگذارید. فقط واضح باشید کـه آیا سیگار کشیدن در داخل خانه مجاز اسـت یا این کاری اسـت کـه همه ی باید از ان دور شوند. همچنین در هر صورت کپسول آتشنشانی داشته باشید.

 

6. میان وعده های بهتر بخورید

هدف اصلی شب پوکر غذا دادن بـه مهمانان نیست ؛ اما با این وجود ؛ اگر سعی میکنید بازی پوکر خودرا در شب افزایش دهید ؛ ماء شعیر سبک و چیپس کهنه را سرو نکنید. بـه خصوص اگر برای ساختن عرشه هاي‌ سفارشی ؛ پخش موسیقی مناسب و غیره بـه زحمت افتاده اید.

 

در عوض ؛ با غذا هاي محلی خود ؛ مغازه غذای ایتالیایی یا خواربارفروشی درجه یک تماس بگیرید و گزینه هاي‌ جای گزین انها را محاسبه کنید. بـه دنبال مواردی باشید کـه خوب نشسته «بدون غذا هاي میگو یا سس مایونز» و دارای هوای درجه یک هستند.مقداری ویسکی و ماء شعیر خوب اضافه کنید ؛ خواهید دید کـه همه ی زمان بهتری دارند.

 

5. وسایل کمک بازی داشته باشید

بسته بـه گروه دوستان شـما ؛ این شانس خوب وجوددارد کـه همه ی با استفاده از قوانین کامل بازی بـه یاد کارت نباشند. همچنین ؛ بسته بـه نحوه تنظیم موارد ؛ ممکن اسـت شخصی یک دوست یا شخص مهم دیگری را کـه در بازی جدید اسـت بیاورد.

 

اگر می‌خواهید ان شخص برگردد ؛ باید از مهمان خود استقبال کنید ؛ و یکی از راه هاي‌ اینکار این اسـت کـه بازی را برای او راحت کنید. یک آموزش سریع بـه انها ارائه دهید ؛ پیوندی بـه راهنمای پوکر کـه می‌توانند بخوانند ؛ برگه اي با قوانین بازی شـما ؛ و یک کمک بصری برای نقاط قوت دست «دو جفت بهتر از یک و غیره» اسـت.

 

این بـه انها احساس آرامش میدهد و بـه همه ی اجازه میدهد استراحت کنند.

 

4. از لیوان های سفارشی استفاده کنید

شب پوکر شـما اتاق پوکر شـما اسـت ؛ و کدام اتاق پوکر کـه نمک ان ارزش دارد ظروف آشپزی مخصوص خودرا ندارد؟

خبر خوب این اسـت کـه مکان هاي‌ زیادی وجوددارد کـه چهره شـما ؛ لوگوی شـما یا عبارت مورد علاقه شـما را بدون هزینه زیادی روی لیوان قرار می‌دهد. سپس ؛ هر شب پوکر ؛ میتوانید لیوان هاي‌ شخصی خودرا بیرون بیاورید و برای پیروزی خود و شکست دوستان خود بنوشید.

 

همچنین اگر تمایل زیادی دارید «و باور کنید ؛ کسی از شـما می پرسد» میتوانید آن ها را بـه عنوان نعمت جشن انتخاب کنید ؛ اما یک یا دو لیوان را برای خود نگه دارید تا اوقات خوب را فراموش نکنید.

 

3. حواس پرتی ها را به حداقل برسانید

این یک نوع توصیه کلی اسـت کـه باید در ذهن داشته باشید.دوستان شـما برای بازی پوکر در خانه شـما هستند ؛ نه تماشای تلویزیون. انها برای خواندن مجلات «با هر تنوع» و غیره نیستند. اگر مجموعه اي چشمگیر از نوعی یا قایق جدید یا چوب هاي‌ گلف سرد دارید ؛ می‌توانید انها را بـه نمایش بگذارید ؛ اما این نقطه شب نیست. پوکر اسـت

 

بنابر این ؛ سعی کنید حواس پرتی ها را بـه حداقل برسانید. تلویزیون را خاموش نگه دارید یا تکرارهای تور جهانی پوکر یا چیزهای خنثی را پخش نکنید. بـه این ترتیب ؛ همه ی می‌توانند روی بازی پوکر تمرکز کنند ؛ بـه همین دلیل اسـت کـه در آنجا حضور دارند.

 

2. از خوردن غذای کثیف خودداری کنید

همان طور کـه در بالا ذکر شد ؛ شـما می‌خواهید غذای متنوعی را کـه مردم دوست دارند ارائه دهید. علاوه بر این ؛ شـما می‌خواهید این غذاها بـه اسانی با انگشتان ؛ خلال دندان «چیزی کـه گوردون رمزی بـه ان کوکتل میگوید» یا در بدترین حالت ؛ چنگال پلاستیکی مصرف شود.

 

انچه شـما نمی‌خواهید غذاهایی هستند کـه بسیار سس شده اند ؛ روی کارت یا چیپس باقی می‌مانند و بـه طور کلی کثیف هستند. اول ؛ گرفتن یک کارت یا یک چیپس و پیدا کردن غذای نیمه خورده کسی در همه ی چیز ناخوشایند اسـت.

 

در مرحله دوم ؛ این یک راه شگفت آور خوب برای علامت گذاری یک کارت اسـت. فقط کمی مارینارا یا گرد و غبار Cheetos در گوشه بـه شـما امکان میدهد بدانید کـه چیست. بنابر این ؛ درصورت امکان از اینکار اجتناب کنید.

 

همچنین ؛ غذا هاي کثیف می‌توانند ریخته شوند ؛ بازی را قطع کرده و گاهی میزها ؛ نمد ؛ اثاثه یا لوازم داخلی ؛ پیراهن ها و غیره را خراب میکنند ؛ در نهایت ؛ غذا هاي کثیف پس از رفتن همه ی بـه سختی تمیز میشوند. شـما زمان زیادی را صرف سازماندهی مهمانی کردید. شـما نمیخواهید نگران تمیز کردن ان باشید.

10 راه برای میزبانی یک شب بهتر پوکر با دوستان خود

10 راه برای میزبانی یک شب بهتر پوکر با دوستان خود

1. از تراشه های پوکر سفارشی استفاده کنید

این شاید مورد قابل تنظیم مورد علاقه من باشد فقط بـه این دلیل کـه من خودخواهی بزرگی دارم و جوک ها خودشان مینویسند. من ایده داشتن مجموعه تراشه هاي‌ پوکر سفارشی را دارم کـه میتوانم در شب هاي‌ پوکر از انها استفاده کنم.

 

من ایده داشتن تراشه هایي با صورت روی آن ها را بیشتر دوست دارم. فقط میتوانم خودم را ببینم کـه بـه همه ی می‌گویند تراشه ها را بـه من بدهند ؛ زیرا انها عکس من را روی ان قرار داده اند در حالی کـه در قابلمه بعد از قابلمه چنگ میزنم.

 

شاید شـما چیزی کمی کمتر شبیه انسان دوست دارید «مثلا نشان یا نشان خانواده». این هم خوب اسـت ؛ اما فراموش نکنید کـه حداقل بـه فکر داشتن چیپر پوکر با صورت خود باشید…

 

نتیجه

راه هاي‌ زیادی برای داشتن یک شب خوب پوکر وجوددارد. اگر مایل نیستید نیازی بـه انجام هیچ کاری دراین فهرست ندارید و هنوز همزمان کاملی رابا دوستان خود خواهید داشت.

 

با این اوصاف ؛ اگر احساس می‌کنید همه ی چیز را بالا میبرید ؛ شاید بررسی کنید کـه برای سفارشی کردن عده اي از کارت هاي‌ بازی یا چیپ هاي‌ پوکر ؛ انتخاب غذا هاي خودرا در حالی کـه از غذا هاي کثیف اجتناب میکنید ؛ بالا ببرید و حواس پرتی ها را بـه حداقل برسانید.شـما عاشق انچه در بازی هاي‌ پوکر شـما میکند ؛ خواهید شد.

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *