نحوه بازی رولت – قوانین اصلی رولت، شانس ها و پرداخت ها

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

نحوه بازی رولت – قوانین اصلی رولت، شانس ها و پرداخت ها

نحوه بازی رولت – قوانین اصلی رولت، شانس ها و پرداخت ها

چه از بازی‌هاي‌ قمار لذت ببرید یا نه، تقریبا بـه طور قطع نام رولت را شنیده‌اید و چرخ رولت را در فیلم‌هاي‌ قمار یا تلویزیون دیده‌اید .نحوه بازی رولت بـه اسانی یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ کازینو در جهان اسـت و بـه ندرت کازینوی مناسبی وجوددارد کـه نسخه اي از این بازی را نداشته باشد.

 

مکان هاي‌ آجر و ملات و کازینوهای آنلاین بـه طور یکسان بازی هاي‌ رولت را بـه بازیکنان خود ارائه می دهند.اگر در مورد نحوه بازی رولت، چه شانسی در شرط بندی هاي‌ مختلف یا هر چیز دیگری در مورد این بازی چرخ خواهید داشت، سؤال یا شک دارید، این صفحه برای شـما مناسب اسـت.

 

دراین راهنما، من بـه شـما یاد می دهم کـه چگونه رولت بازی کنید، چه قوانین اساسی رولت را همیشه باید در پشت سرخود نگه دارید و چگونه می توانید هنگام بازی کردن، برنده بیشتری داشته باشید.بیایید با توضیح اصول اولیه چرخ رولت، گزینه‌هاي‌ مختلف شرط‌بندی و نحوه اجرای بازی در کازینوهای زنده و آنلاین شروع کنیم.

 

قوانین رولت: تسلط بر اصول

قبل از پرداختن بـه شرط‌بندی‌هاي‌ خاصی کـه می توانید در رولت انجام دهید، ابتدا باید نحوه انجام بازی را در وهله اول برای تازه‌کاران مطلق توضیح دهیم.

 

بازی رولت روی چرخ رولت و میز رولت کـه در مجاورت یک دیگر قراردارند انجام می شود.میز رولت برای شرط بندی استفاده می شود، در حالی کـه چرخ جایی اسـت کـه نتیجه شرط بندی ها تعیین می شود.

 

همه ی بازیکنان می‌توانند تراشه ها را در زمین هاي‌ مختلف دور میز قرار دهند و روی چیزهای مختلف شرط بندی کنند. هنگامی کـه همه ی شرط بندی ها انجام شد، فروشنده توپ را از طریق چرخ می چرخاند ودر نهایت بـه یکی از شکاف ها با شماره اختصاصی می رسد.

 

هنگامی کـه توپ هنوز در یکی از زمین ها باشد، شرط ها تصمیم گیری می شود.بازیکنانی کـه شرط‌بندی‌هایي را انجام داده‌اند کـه دقیقاً با ان زمینه مطابقت دارند، طبق پرداخت‌هاي‌ ثابت رولت پرداخت می شوند. دیگران باید در چرخش بعدی بـه دنبال شانس خود باشند.

نحوه بازی رولت - قوانین اصلی رولت، شانس ها و پرداخت ها

چیدمان میز رولت

میز رولت برای شرط بندی شـما استفاده می شود و بسته بـه بازی واقعی، ممکن اسـت کمی بـه تعویق بیفتد.در نسخه استاندارد میز رولت اروپایی اسـت کـه دارای 37 فیلد مختلف با اعداد از 0 تا 36 اسـت:

18 زمین قرمز
18 میدان سیاه
1 فیلد سبز “0”.

 

اگر بازی رولت دارای فیلد صفر نبود، این بازی حتی پول می شد و کازینو هیچ سودی نداشت، بنابر این بخش اساسی بازی اسـت.میدان سبز یک لبه خانه 2.7٪ ایجاد می کند ودر مورد رولت آمریکایی، کـه دومین فیلد سبز “00” بـه اعداد ذکر شده قبلی اضافه می شود، لبه خانه بـه 5.26٪ افزایش مییابد.

 

چرخ رولت

یکی از قسمت هاي‌ اصلی این بازی چرخ رولت اسـت کـه برای چرخاندن توپ و تعیین برنده استفاده می شود.تمام فیلدهای عددی مشابه روی میز برای نشان دادن شرط ها دارد، بنابر این چرخ رولت دارای موارد زیر اسـت:

37 زمینه در رولت اروپایی
38 فیلد در رولت آمریکایی

 

چیز زیادی لازم نیست در مورد خود چرخ رولت بدانید زیرا فروشنده فقط از ان برای چرخاندن توپ استفاده می کند و تمام بازی روی میز انجام می شود.

 

شانس رولت و پرداخت

برخلاف تصور رایج، لبه خانه در همه ی شرط‌ها یکسان اسـت، بنابر این در درازمدت فرقی نمیکند کدام شرط‌ها را انتخاب کنید.

رولت اروپایی دارای 2.7٪ لبه خانه اسـت
رولت آمریکایی دارای 5.26٪ لبه خانه اسـت

 

همان طور کـه گفته شد، شانس واقعی رولت برای زدن یک شرط یا شرط دیگر کاملاً متفاوت اسـت، بنابر این بخش مهم در این جا مدیریت سرمایه اسـت و اگر می خواهید رویکردی با ریسک بالا و پاداش بالا یا گزینه واریانس کمتر انتخاب کنید.دربخش بعدی شانس رولت را برای هر شرط احتمالی تجزیه خواهیم کرد.

 

نحوه بازی رولت – شرط بندی توضیح داده شده است

نخستین بار روی میز رولت می تواند دلهره آور باشد، زیرا ممکن اسـت دقیقاً ندانید کـه چه کاری انجام می دهید. این مانند بازی پوکر 3 کارتی نیست کـه در ان شـما فقط چند گزینه دارید، بنابر این بهتر اسـت بدانید کـه چه انتظاری دارید.

 

من تمام شرط‌هایي را کـه احتمالاً می توانید انجام دهید، توضیح می دهم، از ساده ترین گزینه‌ها شروع می شود و تا پیچیده‌ترین گزینه‌ها را می‌سازم.زمانی کـه خواندن اینبخش را تمام کردید، می دانید کـه چگونه شرط‌بندی‌هاي‌ داخلی، شرط‌هاي‌ خارجی و حتی شرط‌هاي‌ اعلام‌شده را انجام دهید، کـه ممکن اسـت سرگرم‌کننده‌ترین بخش رولت باشد.

 

شرط بندی های داخلی

بیایید با شرط بندی هاي‌ داخلی شروع کنیم. شرط‌بندی‌هاي‌ داخلی ساده ترین شرط‌ها در رولت هستند و اغلب بیشترین پرداخت‌هاي‌ رولت را دارند.شرط‌هاي‌ داخلی با قرار دادن تراشه‌ها در مکان‌هاي‌ مختلف در قسمت اصلی میز رولت، جایی کـه اعداد قراردارند، انجام میشود.

 

در رولت اروپایی، در مجموع 37 شماره وجوددارد، از 0 تا 36. در رولت آمریکایی، 00 نقطه اضافی بـه جدول اضافه می شود کـه در مجموع 38 شماره می شود.

نحوه بازی رولت - قوانین اصلی رولت، شانس ها و پرداخت ها

رولت داخل شرط بندی

ممکن اسـت ایده اولیه اي از نحوه کارکرد شرط هاي‌ داخلی در رولت داشته باشید، اما بیایید همه ی آن ها را خلاصه کنیم و معنی آن ها و نحوه قرار دادن آن ها را توضیح دهیم:

«1» استریت:

شرط مستقیم ساده ترین از همه ی اسـت، بـه این معنی کـه شـما روی یک شماره خاص شرط بندی میکنید. تراشه هاي‌ خودرا در مربع یک شماره قرار دهید، و اگر شماره شـما فرود آمد، 35:1 بـه شـما پرداخت می شود.

 

«2» تقسیم:

یک شرط تقسیم با قرار دادن تراشه ها روی خط تقسیم دو شماره همسایه روی میز انجام می شود. این شرط 17:1 پرداخت می کند ودر صورتی کـه هر یک از دو شماره برنده باشد پرداخت می شود.

 

«3» گوشه:

یک شرط گوشه یا مربع چهار شماره را پوشش می دهد. شـما ان رابا قرار دادن تراشه ها روی سطح مقطع این چهار شماره روی میز قرار می دهید. شرط در صورتی کـه فرود بیاید 8:1 پرداخت می کند.

 

«4» خیابان:

یک شرط خیابانی شامل سه شماره دریک خط رولت اسـت. شـما ان رابا قرار دادن تراشه هاي‌ خود در خط بیرونی کمترین این اعداد قرار می دهید. شرط زمانی کـه بـه زمین می رسد 11:1 پرداخت می کند.

 

«5» شش خط:

تراشه هاي‌ خودرا از شرط خیابانی کمی بـه گوشه بیرونی مشترک دو خط رولت منتقل کنید و هم زمان روی شش شماره شرط میگذارید. پرداخت 5:1 اسـت و هر یک از شش شماره برنده هستند.

 

«6» سبد:

یک شرط منحصر بـه فرد کـه فقط 0؛ 1؛ 2 و 3 را پوشش می دهد، این شرط در گوشه بیرونی مربع هاي‌ 0 و 1 قرار می‌گیرد. این شرط چهار شماره را پوشش می دهد و بنابر این پرداخت 6:1 اسـت.

 

«7» Trio:

این شرط با قرار دادن تراشه ها در گوشه 0 و دو شماره از اعداد مجاور ان؛ بـه عنوان مثال، 1 و 2 انجام می شود. این شرط مانند یک شرط خیابانی 11:1 پرداخت می کند ودر کل سه شماره را پوشش می دهد.

 

همان طور کـه میبینید، شرط هاي‌ داخلی شرط هایي هستند کـه تعداد نسبتاً کمی مربع را پوشش می دهند و اغلب با پرداخت هاي‌ بالایی همراه هستند.

 

شانس رولت برای انجام این شرط‌ها از 2.7٪ در شرط مستقیم «در رولت اروپایی» بـه 16.2٪ دریک شرط خیابانی یا شش خطی میرسد.پرداخت ها نیز با این احتمالات مطابقت دارند و هر چه احتمال برنده شدن شرط کمتر باشد، دست مزد بیشتری دریافت میکنید.

 

شرط‌های خارجی

شرط‌بندی‌هاي‌ خارجی شانس بسیار بیشتری برای پرداخت‌ها دارند، اما این پرداخت‌ها را کوچک‌تر می کنند. این شرط‌بندی‌ها اغلب حتی پول یا پرداخت 2:1 بـه بازیکن میدهند.شرط‌هاي‌ بیرونی در بین بازیکنان تازه‌کار کـه دوست ندارند زیاد ریسک کنند، ترجیح داده میشوند.

 

آن ها همچنین بخشی از عده اي از استراتژی هاي‌ رولت محبوب هستند، مانند Martingale یا Paroli.شرط‌هاي‌ خارجی از جهاتی شبیه بـه شرط‌هاي‌ داخلی هستند، زیرا تعدادی مربع روی میز را نیز پوشش می دهند. با این حال، ساخت و پیگیری انها حتی از شرط‌بندی‌هاي‌ داخلی راحت‌تر اسـت.

 

نحوه بازی رولت خارج از شرط بندی

این‌ها شرط هاي‌ خارجی هستند کـه می توانید انجام دهید و پرداخت هاي‌ رولت انها:

«8» قرمز یا سیاه:

با قرار دادن چیپس روی مربع قرمز یا سیاه روی میز قرار میگیرد. اگر شماره برنده رنگ مربوطه را داشته باشد، شرط برنده اسـت. پرداخت حتی پول اسـت، و لبه خانه 2.7٪ در رولت اروپایی اسـت.

 

«9» فرد یا زوج:

تقریبا مشابه قرمز یا سیاه اسـت. شـما تراشه ها را در مربعی کـه می خواهید روی ان شرط بندی کنید قرار می دهید و امیدوار هستید کـه توپ با یک شماره فرد یا زوج در شکاف قرار بگیرد. پرداخت ها نیز برابر پول و همان لبه خانه قرمز/سیاه اسـت.

 

«10» کم یا زیاد:

همانگونه کـه می توانید روی قرمز یا سیاه و فرد یا زوج شرط بندی کنید، همچنین می توانید روی شماره زیاد «19-36» یا کم «1-18» شرط بندی کنید. Zero برای هیچکدام بازی نمی کند، و پرداخت حتی پول اسـت.

 

«11» ده ها:

شرط دوجین در مجموع شامل 12 شماره اسـت کـه یک سوم تمام اعداد بـه غیر از صفر اسـت. بنابر این پرداخت 2:1 اسـت و شانس ضربه 32.4٪ اسـت.

 

«12» ستون ها:

شرط بندی هاي‌ ستونی تا حدودی بـه ندرت انجام می شود، اما انها همچنین شامل 12 شماره می شوند کـه در سراسر میز رولت ردیف می شوند. شرط بندی هاي‌ ستونی در سمت راست میز شرط بندی انجام می شود و 2:1 پرداخت می شود.

 

همانگونه کـه میبینید، شرط هاي‌ بیرونی با واریانس بسیار کمتری نسبت بـه شرط هاي‌ درونی همراه هستند و ضربه زدن بـه انها بسیار راحت تر اسـت. با این حال، پرداخت ها دراین موارد نیز کمتر اسـت.

 

اگر می خواهید شرط‌بندی بزرگی انجام دهید، ممکن اسـت بخواهید عده اي از شرط‌بندی‌هاي‌ بیرونی را در بازی خود ترکیب کنید تا واریانس را کاهش دهید و سعی کنید با چند بار دوبل‌آپ راحت کمی پول بـه دست آورید.

نحوه بازی رولت - قوانین اصلی رولت، شانس ها و پرداخت ها

به نام شرط

گروه آخر شرط‌هایي کـه باید هنگام یادگیری نحوه بازی رولت درک کنید، شرط‌بندی نامیده می شود.این شرط‌بندی‌ها گاهی اوقات با قماربازان جدی‌تری کـه مدتی در اطراف بوده‌اند مرتبط می شوند، اما در واقع درک و انجام ان‌ها بسیار راحت اسـت.

 

تفاوت بین شرط‌هاي‌ معمولی و شرط‌بندی‌هاي‌ فراخوانی شده دراین اسـت کـه اعداد در شرط‌هاي‌ فراخوانی شده بر اساس موقعیت انها روی چرخ گروه بندی میشوند، نه جدول شرط‌بندی.

 

از آنجایی کـه شماره روی چرخ بـه درستی نزدیک نیست، این شرط‌بندی‌ها گاهی اوقات ممکن اسـت کمی نامناسب بـه نظر برسند. با این حال، هنگامی کـه شرط هاي‌ فراخوانی شده خودرا یاد گرفتید، بـه سرعت یاد خواهید گرفت کـه تشخیص دهید کدام اعداد در کدام دسته قرار میگیرند.

 

قوانین رولت به نام شرط بندی

بنابر این، اجازه دهید بـه عده اي از رایجترین شرط بندی ها و معنای انها بپردازیم:

 

«13» Le Tiers du Cylindre:

ترجمه شده بـه “یک سوم چرخ”؛ این شرط بندی اعداد بین 33 تا 27 روی چرخ را پوشش می دهد. در مجموع 12 شماره دراین قسمت از چرخ وجوددارد.

 

«14» Orphelins:

اعداد بین دو شرطی کـه بـه آن ها اشاره کردم دربخش orphelins یا “یتیمان” چرخ قرار می‌گیرند. این اعداد عبارتند از 1؛ 6؛ 9؛ 14؛ 17؛ 20؛ 31 و 34.

 

«15» Voisons du Zero:

همسایگان صفر شرط نامیده می شود کـه اعداد نیمه بالایی چرخ رولت را پوشش می دهد. اعداد از 22 تا 25 روی چرخ پوشیده شده اسـت کـه در مجموع 17 شماره از آنهاست.

 

Neighbors:

اگر همسایه هاي‌ هر عددی را روی چرخ اعلام کنید، عملاً روی ان شماره و دو نفر از همسایگان ان در هر طرف، در مجموع پنج شماره شرط بندی میکنید.

 

هنگامی کـه یک شرط بندی را فراخوانی می‌کنید، فروشنده ان را بـه گونه اي درنظر میگیرد کـه گویی چند تراشه روی شرط هاي‌ داخلی خاصی قرار داده اید. با این حال، لازم نیست در بازی روی هر شماره یک تراشه قرار دهید.

 

در عوض، این شرط‌بندی‌ها روش خاصی برای قرار دادن دارند. بـه عنوان مثال، شرط “orphelins” با قرار دادن چهار تراشه در مجموع قرار میگیرد. یک تراشه روی 1 مربع می‌رود. یک تراشه بین 6 و 9؛ یکی بین 17 و 20 و یکی بین 31 و 34 تقسیم می شود.

 

توجه داشته باشید کـه این بدان معناست کـه پرداخت شـما برای فرود توپ روی 1 نیز بالاتر خواهد بود زیرا این یک شرط بندی مستقیم اسـت. همین امر در مورد “voisons du zero” و “le tiers du cylindre” نیز صدق می کند، کـه هردو دارای پرداخت هاي‌ متفاوتی برای اعداد مختلف در سری هستند.

 

تغییرات بازی رولت – چگونه به روش صحیح بازی کنیم

درست مانند تگزاس هولدم کـه تنها یکی از انواع پوکر اسـت، نام رولت برای هر بازی با چرخ و میز شرط بندی استفاده می شود، اما تفاوت زیادی بین بازی هاي‌ رولت مختلف وجوددارد.

 

حتی قبل از ظهور کازینوهای آنلاین، نسخه‌هاي‌ متعددی از این بازی در جهان وجود داشت. امروزه، کازینوهای آنلاین حتی انواع مختلف رولت را ارائه می دهند.

 

هر یک از این بازی‌ها شانس‌هاي‌ مختلف رولت، فرصت‌هاي‌ شرط‌بندی و قوانین خاصی را بـه همراه دارند کـه باید درنظر بگیرید.این‌ها تعدادی از محبوب ترین نسخه هاي‌ رولت هستند کـه در آجر و ملات و کازینوهای آنلاین پیدا خواهید کرد.

 

بازی رولت اروپایی

این بازی کـه اغلب رولت کلاسیک نامیده می شود، رایجترین بازی رولتی اسـت کـه در بیشتر مکان ها پیدا می‌کنید.رولت اروپایی در مجموع دارای 37 شماره اسـت کـه از 0 تا 36 متغیر اسـت.

 

این بازی اصلی رولت اسـت و شرط ها و قوانین توضیح داده شده دراین راهنما بیشتر بـه رولت اروپایی اشاره دارد.مزیت کلی خانه در رولت اروپایی 2.7٪ اسـت و این بدون توجه بـه این کـه کدام شرط بندی را انتخاب میکنید تغییر نمی کند.هر شماره احتمال یکسانی برای فرود در هر چرخش دارد، بنابر این هیچ استراتژی بـه شـما یک مزیت ریاضی واقعی بر خانه در بازی نمیدهد.

 

تفاوت رولت آمریکایی

همان طور کـه از نام ان پیداست، این بازی اغلب در کازینوهای آجر و ملات در سراسر ایالات متحده یافت می شود. این بازی بسیار شبیه بـه رولت اروپایی اسـت، با یک پیچ بزرگ.یک شماره اضافی بـه نام 00 بـه چرخ اضافه می شود.

 

با این حال، پرداخت هاي‌ رولت بـه هیچ عنوان تغییر نمی کند و با پرداخت هاي‌ رولت اروپایی یکسان اسـت.این بـه وضوح بـه این معنی اسـت کـه بازی برای بازی کمتر مطلوب اسـت، کـه در شانس رولت کاملاً منعکس می شود.لبه خانه در رولت آمریکایی 5.26 درصد اسـت کـه تقریبا دو برابر نسخه اروپایی اسـت.

 

در واقع، کازینوهای آمریکایی فقط می‌خواستند از بازیکنان رولت پول بیشتری بـه دست آورند و تعداد دیگری را اضافه کردند تا شکست دادن آن ها برای بازیکنان دشوارتر شود.

 

با درنظر گرفتن این موضوع، من ان بازی نیست کـه باید بـه دنبال ان باشید، بنابر این بـه قوانین رولت اروپایی پایبند باشید، کـه شانس بسیار بهتری بـه شـما می دهد.

 

رولت فرانسوی

کاملاً برعکس رولت آمریکایی، رولت فرانسوی یک نسخه بازی اسـت کـه بـه بازیکنان شانس بیشتری برای برنده شدن با شانس معقول‌تر میدهد.

 

اگر در حال شرط‌بندی داخلی هستید، بازی مشابه رولت اروپایی خواهد بود. با این حال، دو قانون اضافی برای بازیکنانی اعمال میشود کـه در خارج از شرط‌بندی بـه صورت زوج درآمد دارند.

 

این قوانین «En Prison» و «La Partage» هستند.این قوانین زمانی وارد عمل می شوند کـه توپ در شکاف 0 فرود آید و شـما یک شرط قرمز/مشکی، فرد/ زوج یا زیاد/کم داشته باشید.دراین صورت، فرصتی خواهید داشت کـه نیمی از پول خودرا پس بگیرید «la partage» یا پول را برای یک چرخش جدید «en زندان» بگذارید.

 

این قانون، لبه خانه دراین شرط ها را بـه 1.35٪ کاهش می دهد.نسخه رولت فرانسوی یکی از بهترین گزینه هاي‌ موجود برای شماست، اما متأسفانه، این بازی چندان محبوب نیست، بنابر این اغلب این گزینه را نخواهید داشت.

نحوه بازی رولت - قوانین اصلی رولت، شانس ها و پرداخت ها

رولت چند توپی

رولت چند توپی یک بازی اسـت کـه طبق معمولً فقط در کازینوهای آنلاین موجود اسـت.هنگام بازی رولت چند توپی، روی میز و چرخ رولت اروپایی شرط بندی می‌کنید، اما در هر چرخش دو توپ در چرخ قرار می‌گیرد.

 

توپ ها در دو اسلات فرود می‌آیند و بـه ازای هر ضربه اي کـه می‌زنید بـه شـما پول پرداخت می شود. همان طور کـه می توانید تصور کنید، پرداخت هاي‌ رولت بـه نصف کاهش مییابد، اما شانس کلی ثابت می‌ماند.

 

عده اي از نسخه‌هاي‌ رولت آنلاین چند توپی اجازه میدهند هردو توپ دریک سوکت فرود آیند، دراین صورت پاداش ویژه‌اي بـه شـما پرداخت میشود.

 

رولت چند چرخ

آیا از این کـه فقط یک چرخش رولت بازی کنید خسته شده اید؟ رولت چند چرخ یکیدیگر از اختراعات صنعت کازینو آنلاین اسـت کـه بـه شـما امکان می دهد چندین چرخ را بـه طور هم زمان بچرخانید.

 

شرط‌بندی‌هایي کـه انجام میدهید برای هر یک از چرخ‌هاي‌ بازی اعمال می شود، و پرداخت‌ها بر اساس تعداد چرخ‌هاي‌ موجود تقسیم می شوند.عملکرد رولت چند چرخ این اسـت کـه یک بازی با پرداخت هاي‌ بیشتر، واریانس کمتر و محیطی پر از اکشن بـه شـما ارائه دهد.

 

آنلاین در مقابل رولت زنده: شباهت ها و تفاوت ها

اکنون کـه تمام نسخه‌هاي‌ مختلف بازی رولت را پوشش داده‌ام و نحوه انجام بازی را توضیح داده‌ام، اجازه دهید در مورد این کـه بهتر اسـت ان را بـه صورت آنلاین یا دریک کازینو زنده بازی کنید صحبت کنیم.همان طور کـه انتظار داشتید هر دوی این انتخاب ها مزایایی دارند.رولت برای بازی زنده کازینو اختراع شد و احتمالاً بازی زنده لذت بخش تر اسـت.

 

میزهای رولت کازینو زنده طبق معمول مکان‌هاي‌ سرگرم‌کننده‌اي هستند کـه اکشن زیادی دارند و شخصیت‌هاي‌ رنگارنگ همیشه در حال دویدن هستند.

 

بازی دریک کازینو آجر و ملات واقعاً می تواند احساس خوبی در هنگام برنده شدن در شـما ایجاد کند، زیرا دیگران برای جشن گرفتن بردهای شـما در اطراف هستند. در بیشتر جاها، حتی دلالان نیز از برنده شدن شـما خوشحال خواهند شد.با این حال، رولت یک بازی اسـت کـه در ان تعداد زیادی از چیزها ممکن اسـت اشتباه پیش برود.

 

اگر تراشه هاي‌ خودرا اشتباه قرار دهید یا فروشنده شرط اعلام شده شـما را نشنود، ممکن اسـت مشکلی پیش بیاید.بازی هاي‌ رولت آنلاین راه حل هایي را برای اکثر این مشکلات ارائه می دهند. بازی هاي‌ مجازی هر مقدار زمانی را کـه بخواهید در اختیار شـما قرار می دهند و بـه هیچ عنوان بـه شـما فشار نمی آورند.

 

با این حال، بزرگ ترین مزیت کازینوهای آنلاین، پاداش هاي‌ بزرگی اسـت کـه ممکن اسـت ارائه دهند. تبلیغات در کازینوهای زنده ارزش بسیار کمتری دارند.

 

در پایان، تصمیم بین فضای زنده و آسانی بازی آنلاین خواهد بود. آیا پاداش کازینو را ترجیح می دهید یا نوشیدنی رایگان نامحدود؟ همه ی چیز بـه شـما بستگی دارد کـه تصمیم بگیرید!

نحوه بازی رولت - قوانین اصلی رولت، شانس ها و پرداخت ها

استراتژی های رولت و آیا واقعا کار می کنند

تعداد زیادی از استراتژی هاي‌ رولت در اطراف شناور هستند، اما ما در مقاله دیگری بـه آن ها خواهیم پرداخت.همان طور کـه قبلاً اشاره کردم، رولت واقعاً یک بازی شانسی اسـت کـه مهارت در ان نقش بسیار کمی دارد.روش‌هاي‌ مختلفی برای شرط‌بندی و بازی وجوددارد، اما هیچ‌کدام بر شانس رولت نهایی تأثیر نمیگذارند.

 

شـما از قبل باید قوانین رولت و نحوه انجام بازی هاي‌ رولت را بـه روشی کـه مناسب شـما اسـت بدانید، پس ادامه دهید و ان را امتحان کنید. تعداد زیادی گزینه رایگان آنلاین وجوددارد، بنابر این مکان خودرا انتخاب کنید و قبل از این کـه پول واقعی را بـه خطر بیندازید، مهارت هاي‌ خودرا آزمایش کنید.

 

اگر بـه دنبال یادگیری یک بازی هیجان‌انگیز دیگر هستید، من بـه شدت توصیه می کنم قوانین craps را بررسی کنید و ان را امتحان کنید.

 

سوالات متداول رولت

رولت چگونه کار می کند؟

رولت یک بازی قمار نسبتا ساده اسـت کـه شامل یک میز شرط بندی و یک چرخ رولت اسـت.بازیکنان از میز برای شرط بندی استفاده می کنند، در حالی کـه چرخ جایی اسـت کـه توپ میچرخد ​​و نتیجه همه ی شرط ها را تعیین می کند.بازیکنان در طول دور شرط بندی شرط هاي‌ خودرا انجام می دهند کـه پس از ان یک چرخش انجام می شود و سپس بـه همه ی برندگان مطابق با شرط هاي‌ خود پرداخت می شود.

 

شانس رولت چقدر خوب است؟

شانس رولت نسبتاً مطلوب اسـت، اما در واقع بدتر از سایر بازی‌هاي‌ محبوب کازینو اسـت.رولت اروپایی امتیاز 2.7 درصدی را در تمام شرط‌ها بـه خانه میدهد، کـه بـه طور قابل‌توجهی بالاتر از بازی‌هایي مانند بلک جک یا باکارات اسـت کـه بـه درستی انجام شود.

 

کدام شرط های رولت بهترین شانس را دارند؟

شرط هاي‌ خارجی بهترین شانس رولت را ارائه می دهند. یک شرط قرمز/مشکی یا زوج/فرد دارای 48.65% شانس برنده شدن در هر باری اسـت کـه شـما ان را انجام می دهید، کـه فقط کمی کمتر از 50% اسـت کـه شرط باید یک گزاره سربه‌سر باشد زیرا قیمت ان زوج اسـت.

نحوه بازی رولت

شرط بندی داخلی چیست؟

شرط‌هاي‌ داخلی شرط‌هایي هستند کـه با قرار دادن تراشه‌ها در قسمت داخلی میز رولت، جایی کـه اعداد بیرون کشیده می شوند، انجام می شود.

 

شرط‌بندی داخلی می تواند یک شرط مستقیم، یک شرط تقسیم، یک شرط ستونی و غیره باشد. شرط‌هاي‌ داخلی با جزئیات بیشتر قبلاً دراین صفحه توضیح داده شده‌اند.

 

شرط خارجی در رولت چیست؟

شرط‌هاي‌ خارجی با قرار دادن تراشه‌ها در زمینه‌هاي‌ شرط‌بندی خارجی متعدد مانند قرمز، سیاه، فرد، زوج، زیاد، کم و غیره انجام میشوند.

 

شرط‌هاي‌ خارجی بهترین شانس برنده شدن و کمترین پرداخت را بـه نوبه خود ارائه میدهند. این شرط‌بندی‌ها برای شرط‌بندی مبالغ بیشتر عالی هستند.

نحوه بازی رولت

تفاوت رولت اروپایی و آمریکایی چیست؟

یک تفاوت عمده بین نسخه اروپایی و آمریکایی بازی وجوددارد.رولت آمریکایی با یک سوکت اضافی “00” روی چرخ عرضه می شود.با این حال، پرداخت‌هاي‌ رولت یکسان اسـت، بـه این معنی کـه لبه خانه در تمام شرط‌بندی‌هاي‌ رولت آمریکایی تقریبا دو برابر میشود و نسخه اروپایی را برای بازیکنان مطلوب‌تر می کند.

 

بهترین شرط در بازی رولت چیست؟

همه ی شرط‌بندی‌ها در رولت بـه خانه برتری برابری می دهند. بـه همین دلیل، همه ی بـه یک اندازه مطلوب یا نامطلوب هستند.اگر بـه دنبال یک پرداخت بزرگ هستید، بـه شرط بندی هاي‌ داخلی بروید و سعی کنید شماره دقیق را حدس بزنید.

 

اگر ترجیح می دهید بـه‌طور پیوسته ان را بسازید، شرط‌بندی‌هاي‌ بیرونی راه حلی هستند، بنابر این تلاش برای حدس زدن یک رنگ ممکن اسـت بهترین شرط در رولت برای شـما باشد.

نحوه بازی رولت

شانس زدن قرمز یا سیاه در رولت چقدر است؟

شانس زدن قرمز/مشکی یا هر شرط پولی دیگر در رولت 48.65 درصد اسـت.این شانس در نسخه آمریکایی بازی بـه 47.37 درصد کاهش می‌یابد.

 

پرداخت برای ضربه زدن بـه قرمز یا سیاه 1:1 اسـت، بـه این معنی کـه این شرط بـه خانه همان امتیازی را می دهد کـه هر شرط رولت دیگری کـه می توانید انجام دهید.

 

فیلد سبز “0” به چه معناست؟

فیلد 0 در رولت تنها میدان سبز در رولت اروپایی اسـت، در حالی کـه نسخه آمریکایی فیلد 00 اضافی را نیز دارد.این اعداد بـه کازینو برتری می بخشد و تنها اعدادی هستند کـه هیچ پرداختی در شرط هاي‌ بیرونی ارائه نمیدهند.

نحوه بازی رولت

تفاوت بین بازی رولت زنده و آنلاین چیست؟

چندین تفاوت کلیدی بین رولت زنده و آنلاین وجوددارد. بازی‌هاي‌ رولت آنلاین مجازی بـه شـما این امکان را میدهند کـه قبل از چرخاندن توپ زمان زیادی را صرف کنید. در بازی هاي‌ آنلاین نیز هیچ فروشنده اي وجود ندارد و RNG نتایج را ایجاد می کند.البته، کازینوهای آنلاین نیز بازی هاي‌ رولت زنده رابا یک فروشنده واقعی ارائه می دهند و بیشتر شبیه رولت زنده مناسب هستند.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *