5 نکته ساده که چگونه می توان بازیکنان ضعیف پوکر را شکست داد و اغلب برنده شد

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

5 نکته ساده که چگونه می توان بازیکنان ضعیف پوکر را شکست داد و اغلب برنده شد

5 نکته ساده که چگونه می توان بازیکنان ضعیف پوکر را شکست داد 

پوکر یک بازی مهارتی اسـت کـه شانس بسیار کمی دارد. اگر سخت کار کنید و بازی را مطالعه کنید، شکی نیست کـه در درازمدت برنده پول خواهید شد.5 نکته ساده که چگونه می توان بازیکنان ضعیف پوکر را شکست داد.

 

با این حال، نتایج شـما بـه کیفیت سایر بازیکنان روی میز نیز بستگی دارد. بازیکنان پوکر خوب و بد وجود دارند، و زمانی کـه در مقابل حریفان ضعیف‌تر بازی می کنید، شانس شـما برای برنده شدن بیشتر اسـت.در حالی کـه تعداد زیادی از چالش بازی در برابر بازیکنان برتر پوکر لذت می‌برند، دیگران بیشتر بـه برنده شدن پول علاقه دارند.

 

اگر در پوکر مهارت دارید، اگر حریفان شـما ضعیف تر باشند، می‌توانید بـه اسانی برنده شوید. با این حال، شـما باید بدانید کـه چگونه از نقاط ضعف انها بهره برداری کنید و از آن ها سود ببرید.

 

گرایش های آنها را شناسایی کنید

نخستین کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه تمایلات بازیکنان دیگر را شناسایی کنید. بـه گیم پلی آن ها توجه کنید: آیا انها تهاجمی بازی می کنند یا تمایل دارند منفعل باشند؟ آیا انها بیش از حد بازی می کنند؟ انها با دستان قوی خود چه می کنند؟

 

فهمیدن این موارد بـه شـما کمک می‌کند تشخیص دهید کـه آیا در مقابل یک بازیکن ضعیف قرار دارید یا خیر.

 

رفتار یا عادات انها همچنین می تواند نشان دهد کـه انها چه نوع بازیکنی هستند. اگر فردی را دیدید کـه قبل از این کـه پشت میز پوکر بنشیند، بازی هاي‌ کازینو بازی میکند یا چند چرخش رایگان انجام میدهد و با گوشی خود بازی می‌کند، می‌توانید فرض کنید کـه او بازیکن حرفه اي نیست و فقط بـه دنبال سرگرمی اسـت.

 

البته، این رابا کمی نمک مصرف کنید، زیرا عده اي از بازیکنان پوکر بسیار خوب دوست دارند در بازی‌هاي‌ کازینو نیز کمی از بخار خود استفاده کنند.

 

حریفان ضعیف تر تمایل بـه انجام حرکات بد دارند کـه اغلب آن ها را بـه دردسر می اندازد. بـه عنوان مثال، آن ها ممکن اسـت عجله کنند تا یک شرط بزرگ را بدون صرف زمان کافی برای فکر کردن بـه دست انجام دهند.

 

آن ها همچنین بـه ندرت بلدند چگونه بلوف کنند. بلوف در آستین بازیکنان خوب پوکر اسـت. بلوف بد را میتوان از یک مایل دورتر دید – این یکی از نشانه هایي اسـت کـه شـما در مقابل حریفان ضعیف تر بازی می کنید.

 

زبان بدن آن ها نیز بـه خوبی صحبت میکند. در بیشتر موارد، زمانی کـه دچار مشکل میشوند و بیقرار می‌شوند، بـه شدت عرق می کنند.اگر آن ها مضطرب یا عصبی شوند، شـما نسبت بـه انها برتری خواهید داشت.

 

بازیکنان بد پوکر اغلب بی حوصله هستند و این باعث می‌شود در مقابل بازیکنان خوبی کـه بلف زدن بلوف را بلد هستند حتی اگر دست ضعیف تری دارند شکست بخورند.

5 نکته ساده که چگونه می توان بازیکنان ضعیف پوکر را شکست داد و اغلب برنده شد

استراتژی خود را بر اساس مشاهدات آنها تنظیم کنید

هنگامی کـه بدانید انها چگونه بازی می کنند، زمان ایجاد و اجرای یک برنامه عملیاتی اسـت.بر اساس مشاهدات خود، باید استراتژی خودرا تنظیم کنید. اگر کسی منفعلانه بازی می‌کند، باید بسیار مراقب باشید کـه در همه ی خیابانها شرط بندی هاي‌ بزرگ را شروع می‌کند.

 

اگر انها بیش از حد پرخاشگر هستند، باید صبور باشید و بـه انها اجازه دهید دریک نقطه بد مرتکب اشتباهی پرهزینه شوند. این اتفاق تقریبا قطعی اسـت.

 

در حالی کـه «خواندن» بازیکنان بد پوکر سخت اسـت، شـما می‌توانید استراتژی خودرا تنظیم کنید و بـه اسانی انها را شکست دهید.شـما نمیخواهید هیچ حرکت پیچیده یا بلوف بزرگی در برابر بازیکنان ضعیف انجام دهید. اگر ان‌ها نتوانند بفهمند کـه شـما چه چیزی را می خواهید بازنمایی کنید، نمایش شـما کار نخواهد کرد. ان را ساده نگه دارید و بـه پوکر خوب و قدیمی ABC بچسبید.

 

اگر حریف شما از تا زدن متنفر است، بلوف نزنید

بلوف کردن یکی از بدترین ایده ها در میز پوکر با بازیکنان بد اما شل اسـت. این نوع رقیب شـما رابا طیف وسیعی از دست هاي‌ پوکر دعوت می‌کند .

 

حتی زمانی کـه دست ضعیفی دارند، تماس میگیرند زیرا استراتژی مشخصی ندارند – بازیکنان بد فقط بـه پول موجود در پات فکر می کنند و ترس خودرا از نشان دادن بلوف.

 

بلوف کردن هنری اسـت کـه باید در ان مهارت داشت و ممکن اسـت در برابر بازیکنان ضعیف‌تر از خودتان نتیجه معکوس داشته باشد.نیمه بلوف ها ممکن اسـت کارساز باشند، اما بار دیگر نمیتوان پیشبینی کرد کـه بازیکنان بد چه خواهند کرد.

 

شـما باید بـه شرط بندی با بهترین دستان خود پایبند باشید و حریفان را زیر نظر داشته باشید. لحظه اي کـه آن ها مرتکب اشتباه می‌شوند، شـما باید آماده باشید تا بـه ان حمله کنید.

 

اگر بـه تماس ادامه دهند و از تا زدن متنفر باشند، احتمال زیادی وجوددارد کـه خودشان را دفن کنند. دراین مورد، شـما وادار نیستید کاری بیشتر از صبور بودن، هوشمندانه بازی کردن و شارژ کردن انها در هنگام ساخت دست هاي‌ بزرگ انجام دهید.

 

بلوف بازیکنان بسیار تنگ

اگر می خواهید بلوف بزنید و روی میز پوکر بازیکنان بد بازی می کنید، باید اینکار را فقط در برابر حریفان بسیار سخت انجام دهید.این بازیکنان بیشتر مستعد تا شدن هستند. انها اغلب تا میشوند، حتی با یک دست مناسب کـه باید با ان شـما را نگاه کنند.

 

اما، حتی در برابر بازیکنان ضعیف، باید مطمئن شوید کـه بلوف هاي‌ شـما منطقی اسـت.اگر فقط بدون داشتن یک برنامه واقعی شرط‌بندی بزرگی می کنید، حتی یک بازیکن ضعیف هم ممکن اسـت بوی موش را حس کند و شـما را جست‌وجو کند.

 

از سوی دیگر، اگر گرفتار بلوف زدن شدید، این پایان دنیا نیست. همچنین بـه این معنی اسـت کـه ان بازیکنان شل و ول حتی بیشتر مشتاق خواهند بود کـه شـما رابا انواع هولینگ هاي‌ مزخرف جست‌وجو کنند.

 

تصویر میز شـما همیشه مهم اسـت، اما در جدولی پر از بازیکنان ضعیف بسیار مهم اسـت، زیرا آن ها اجازه میدهند تصویر آن ها از شـما بر تصمیم‌هایشان تأثیر بگذارد.

 

بازیکنان تهاجمی رابا دستان قوی خود بـه دام بیاندازید
به دام انداختن-با-دست-قوی

اگر چه بازی تهاجمی بـه طور کلی ایده خوبی اسـت، پرخاشگری کور چندان منطقی نیست. با این حال، بازیکنان بد واقعاً تفاوت را نمی‌دانند.

 

ان‌ها اغلب خطوط عجیب غریبی می گیرند و شرط‌بندی‌هاي‌ بزرگی انجام می دهند تا سعی کنند شـما را از ظرف خارج کنند. وقتی این نوع بازیکن را شناسایی می کنید، باید سعی کنید با دستان بسیار قوی خود با انها درگیر شوید.

 

در مقابل این بازیکنان، شـما می خواهید سخت بازی کنید و آن ها را بـه دام بیندازید. شـما باید بـه انها اجازه دهید شرط بندی را انجام دهند و تا دیر نشده باور کنید کـه بازرسی را در دست دارند.

 

نکته مهم در این جا این اسـت کـه شـما باید بتوانید در زمانی کـه فشار برای هل دادن می‌آید، روی پای خود بایستید.هنگامی کـه با یک شرط بندی بزرگ روبه‌رو می‌شوید و آجیل مطلق را ندارید، هرگز راحت نیست. اما، در برابر بازیکنانی کـه خیلی تهاجمی بازی می کنند، اگر فقط منتظر مهره ها باشید، پول روی میز باقی میگذارید.

 

تا زمانی کـه مدیریت مالی خوبی داشته باشید و خوانش‌هایتان درست باشد، جستجوی این بازیکنان با دست‌هاي‌ نسبتاً قوی بسیار سودآور خواهد بود.

5 نکته ساده که چگونه می توان بازیکنان ضعیف پوکر را شکست داد و اغلب برنده شد

خلاصه – به برنامه خود پایبند باشید

بازی در برابر حریفان ضعیف‌تر گاهی اوقات میتواند پیچیده‌تر از بازی با بازیکنان حرفه‌اي باشد. در مقابل بازیکنان خوب پوکر، می‌دانید کـه باید A-game خودرا برای برنده شدن بیاورید.

 

وقتی در مقابل حریفان بد بازی می کنید، ممکن اسـت انها را دستکم بگیرید، کـه می تواند شـما را در نقاط بد قرار دهد.در حالی کـه بازی در برابر بازیکنان بد بسیار سودآورتر خواهد بود، شـما نمی‌توانید در هیچ نقطه اي از خود مراقبت کنید.

 

بر دانش خود در مورد موقعیت هاي‌ پوکر تکیه کنید ؛ همیشه بـه خودتان زمان کافی برای فکر کردن در مورد تصمیمات مهم بدهید و هیچ کار احمقانه اي انجام ندهید. پیروزی در برابر بازیکنان ضعیف تنها چیزی اسـت کـه لازم اسـت، اما بـه نظر راحت تر از ان چیزی اسـت کـه واقعاً هست.

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *