میز پوکر کورشول – بچه پوکر جدید در بلوک!

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

میز پوکر کورشول – بچه پوکر جدید در بلوک!

میز پوکر کورشول – بچه پوکر جدید در بلوک!

میز پوکر کورشول در حال تبدیل شدن بـه همه ی خشم اسـت. مشابه اوماها، این نوع پوکر چندین پیچش را اضافه می کند. بازی پوکر خودرا با پوکر Courchevel ادویه کنید.اگر بـه دنبال انجام یک بازی پوکر پر اکشن هستید، بـه Courchevel Poker نگاه کنید !

 

بازی در اوماها ریشه دارد، جایی کـه بازیکن چهار کارت دریافت می کند. آن ها باید از دو تای آن ها همراه با سه کارت مشترک استفاده کنند تا بهترین دست پنج کارتی خودرا بسازند.اما دو تفاوت عمده بین پوکر Omaha و Courchevel وجوددارد، نوع پوکری کـه افراد زیادی بازی نکرده اند .

 

در مرحله اول، بازیکنان بـه جای چهار کارت، پنج کارت دریافت می کنند .در مرحله دوم، از کارت اول در دسترس preflop قبل از دور اول شرط بندی می‌گیرد.

 

ممکن اسـت دو تفاوت جزئی بـه نظر برسند، اما دنیایی از تفاوت را ایجاد می کنند. این ویژگی ها پوکر Courchevel را بـه عنوان یکی از فرارترین و لذت بخش ترین بازی هاي‌ پوکر موجود معرفی می کند.

 

تاریخچه پوکر کورشول
نحوه بازی پوکر Courchevel
قوانین کورشول پوکر
رتبه بندی دست پوکر Courchevel
استراتژی هاي‌ پوکر کورشول
Courchevel Hi-Lo Pokery
سوالات متداول
خلاصه

 

تاریخچه پوکر کورشول

مانند تعداد زیادی از انواع پوکر ؛ منشاء دقیق بازی مشخص نیست. اما شایعات حاکی از ان اسـت کـه در اواخر دهه 1980 یا اوایل دهه 1990 در پیست اسکی آلپ فرانسه بـه همین نام سرچشمه گرفته اسـت.

 

ظاهرا عده اي از گردشگرانی کـه از استراحتگاه کورشول در نزدیکی مرز ایتالیا بازدید می‌کردند میخواستند پوکر بازی کنند. اگر چه پوکر چیزی بود کـه هیچکس تا بـه حال بازی نکرده بود. بنابر این، انها بازی خودرا اختراع کردند.

 

Courchevel Poker در باشگاه هوانوردی پاریس کـه اکنون تعطیل شده اسـت، نسبتاً محبوب شد، کـه با توجه بـه این کـه بازی در فرانسه منشا گرفته اسـت، منطقی اسـت.

 

درسال 2013؛ این بازی برای نخستین بار بـه صورت آنلاین ظاهر شد. اما هرگز واقعاً مورد توجه توده ها قرار نگرفت. هرگز یک رویداد پوکر Courchevel در سری جهانی پوکر « WSOP » و هیچ ایستگاه پوکر مهم مدرنی وجود نداشته اسـت.

 

نحوه بازی میز پوکر کورشول

در حالی کـه این بازی می تواند هم محدود و هم بدون محدودیت باشد، پوکر Courchevel از لحاظ تاریخی یک بازی با ظرفیت محدود بوده اسـت. بنابر این، حداکثر شرط بـه اندازه پات محدود می شود.پرده هم داره بازیکن سمت چپ دکمه دیلر ؛ کور کوچک را قرار میدهد و بازیکن سمت چپ او، کور بزرگ را دارد .

 

بـه هر بازیکن پنج کارت رو بـه پایین داده می شود. اینها بـه عنوان کارت هاي‌ سوراخ بازیکن شناخته می شوند. سپس، نخستین کارت جامعه، مشهور بـه ” کارت در “؛ در وسط جدول رو بـه بالا قرار میگیرد.

 

از آنجا، دست بـه همان شکل هولدم یا اوماها بازی می کند. بازیکن سمت چپ بیگ بلایند ابتدا عمل می کند و می تواند کال کند، بلند کند یا فولد کند.

میز پوکر کورشول - بچه پوکر جدید در بلوک!

قوانین کورشول پوکرقوانین کورشول پوکر

در Courchevel Poker، نخستین دور شرط بندی پس از عمل preflop زیر انجام می شود. همه ی بازیکنان پنج کارت سوراخ خودرا دریافت کرده و نخستین کارت جامعه رو بـه بالا نشان داده می شود.

 

پس از تکمیل، دو کارت جامعه دیگر رو بـه بالا قرار می‌گیرند تا “فلاپ” را کامل کنند.دور دیگری از شرط بندی انجام می شود کـه با بازیکن نزدیک بـه سمت چپ دکمه شروع می شود.

 

مانند هولدم و اوماها، چهارمین کارت جامعه “نوبت” نامیده می شود و پنجمین کارت “رودخانه” اسـت.یک دور شرط بندی بـه دنبال هر یک از آن ها منجر بـه “نمایش بازی” برای همه ی بازیکنان باقیمانده می شود.همان طور کـه در اوماها، Courchevel Poker از بازیکنان میـــخواهد کـه بهترین دست پنج کارته خودرا بسازند. آن ها باید از دو کارت از دست خود و سه کارت از کارت هاي‌ جامعه استفاده کنند.

 

مجدداً باید دقیقاً دو شماره از دست خود و سه شماره از تخته برای ساختن یک عقربه پنج کارتی استفاده کنید .این بدان معناست کـه اگر دست شـما A♣A♦K♦K♠Q♠ باشد و صفحه 3♣2♣10♣Q♣7♥ را نشان دهد، شـما فلاش با آس بالا ندارید .برای داشتن ان؛ از یک کارت از دست خود و چهار کارت از کارت هاي‌ جامعه استفاده می کنید. کـه جایز نیست.

 

بـه یاد داشته باشید، شـما باید از دو دست و سه تا از تخته استفاده کنید.هر شخصی کـه بهترین دست پنج کارته را داشته باشد، برنده پات اسـت.

 

رتبه بندی دست میز پوکر کورشول

رتبه بندی استاندارد دست پوکر برای میز پوکر کورشول اعمال می شود. این بدان معناست کـه یک رویال فلاش هنوز هم پدربزرگ همه ی دستها تا یک کارت بالا اسـت.

 

گفته می شود، هر بازیکنی کـه پنج کارت پایین دریافت می کند تا با پنج کارت مشترک استفاده کند، طبق معمولً منجر بـه دست‌هاي‌ بزرگ می شود.

 

شـما بـه ندرت شاهد برنده شدن یک دست با کارت بالا هستید – یا حتی یک یا دو جفت. دست هایي مانند صاف، فلاش، و خانه کامل بسیار رایج تر و استاندارد هستند.

 

بـه بیان دیگر، رتبه بندی دست مانند بازی هاي‌ دیگر اسـت. اما دست‌هاي‌ بزرگ تر در پوکر کورشول بیشتر ظاهر می شوند.

 

رتبه بندی دست پوکر

استراتژی های پوکر کورشول

نخستین چیزی کـه در هنگام بازی پوکر Courchevel باید بـه ان توجه کنید ” کارت در ” اسـت. بـه یاد داشته باشید، این کارت بـه عنوان نخستین کارت جامعه آشکار می شود.

 

واکنش سایر بازیکنان به این کارت چگونه است؟

چگونه در دست شما بازی می کند؟

این اطلاعات کمی اضافی کـه در اوماها معمولی بـه دست نمی آورید می تواند تفاوت را ایجاد کند.برای مثال، اگر دستی مانند A♦Q♦J♣3♣2♥ بگیرید و نخستین کارت J♦ باشد، خیلی خوب اسـت.

 

شـما نه تنها حداقل یک جفت را دارید، بلکه الماس خبر بسیار خوبی برای یک قرعه کشی الماس با بالاترین نقطه اسـت.بـه هرحال، هنوز چهار کارت باقیمانده اسـت. اگر دو تا از آن ها الماس باشد، شـما وارد تجارت خواهید شد.

 

از طرف دیگر، اگر دستی مانند 9♦9♣6♣6♥5♥ داشته باشید و نخستین کارت Q♠ باشد، این فاجعه آمیز اسـت. دست شـما بـه شدت بی ارزش شده اسـت .نه تنها ملکه بالاتر از جفت جیب شماست، بلکه کت و شلوار با وسایل شـما هم خوانی ندارد.

 

دست شـما از حدس و گمان بـه تقریبا بی ارزش تبدیل شد.با این حال، تصور کنید کـه همان دست را دارید و نخستین کارت 9♥ اسـت. اکنون شـما یک ست بالا و یک کارت در کت و شلوار دارید کـه بـه خوبی با سایر وسایل شـما کار می کند. «شـما هم امکان مستقیم و هم تراز را دارید.»

 

بهترین استراتژی برای میز پوکر کورشول این اسـت کـه بـه خاطر داشته باشید کـه دست هاي‌ بزرگ بیشتر اتفاق میوفتد. بنابر این، بـه بافت تخته دقت کنید.

 

فرض کنید کـه روی یک تخته جفتی با کارت‌هاي‌ بزرگ و امکانات مستقیم ؛ یک فلاش با ارتفاع جک دارید . دست شـما احتمالاً خوب نخواهد بود حتی اگر بـه ان ضربه بزنید.همیشه سعی کنید بـه سمت دستی بکشید کـه یا مهره ها را بـه شـما بدهد یا چیزی نزدیک بـه ان.

 

پوکر Courchevel Hi-Lo

مانند Omaha و 7-Card Stud، Courchevel Poker میتواند با چرخش Hi-Lo داشته باشد. نیمی از پات بـه دست بالا و نیم دیگر بـه پایین ترین حد واجد شرایط دراین نوع می‌رود.

 

یک دست پایین واجد شرایط باید دارای پنج کارت جفت نشده، هشت کارت یا کمتر باشد. استریت و فلاش در مقابل دستکم حساب نمی‌شوند، اما می‌توانند بـه بردن دست بالا کمک کنند.

 

بـه عنوان مثال، اگر بهترین دست پنج کارتی شـما 7♥6♥5♥2♥A♥ باشد، شـما هم یک کم خوب «7-6-5-2-A پایین» و هم بالا «یک فلش آس-بالا» دارید.

 

اگر ثابت شود کـه هم بهترین دست پایین و همدست بالا اسـت، هردو نیمه پات را برنده میشوید و ان را « اسکوپ » می کنید.
کارت درب عامل مهمی در میز پوکر کورشول Hi-Lo اسـت . اگر هشت یا کمتر باشد، شانس شکافتن دیگ نسبت بـه زمانی کـه کارت درب 9 یا بالاتر باشد، افزایش مییابد.

 

بگوییم کـه هیچ بازیکنی امتیاز پایینی ندارد «یعنی هیچکس پنج کارت جفت نشده هشت یا کمتر ندارد». سپس پایین وجود ندارد و بهترین دست بالا کل پات را برنده خواهد شد.

میز پوکر کورشول - بچه پوکر جدید در بلوک!

سوالات متداول میز پوکر کورشول

از چه نوع شرط بندی در پوکر کورشول استفاده می کنید؟

Courchevel Poker بـه طور سنتی یک بازی با ظرفیت محدود اسـت. اما درصورت تمایل میتوانید ان را بـه صورت حد ثابت یا بدون محدودیت نیز بازی کنید.

 

ضروری ترین چیزی که در مورد پوکر کورشول باید بدانید چیست؟

مانند اوماها، مهم‌ترین چیزی کـه باید بـه خاطر بسپارید این اسـت کـه باید از دو کارت از دست خود و سه کارت از تخته استفاده کنید تا بهترین دست پنج کارتی خودرا بسازید.

 

تفاوت های اصلی بین پوکر Courchevel و Pot-Limit Omaha «PLO» چیست؟

در PLO، بازیکنان چهار کارت پایین دریافت میکنند و یک دور شرط‌بندی قبل از سه کارت اول شروع میشود.در پوکر Courchevel، بازیکنان بـه جای چهار کارت، پنج کارت دریافت می کنند. قبل از دور اول شرط بندی، نخستین کارت جامعه، کـه بـه عنوان “کارت در” شناخته می شود، آشکار می شود.

 

آیا پوکر Courchevel می تواند یک نوع Hi-Lo باشد؟

بله، مانند Omaha و 7-Card Stud، Courchevel Poker، میتوانید ان را بـه صورت Hi-Lo بازی کنید. این بدان معناست کـه بهترین دست بالا نیمی از پات را دریافت می کند، و بهترین دست پایین واجد شرایط نیمی دیگر را دریافت می کند.

 

دست های خوب در پوکر Courchevel چیست؟

با توجه بـه این کـه هر بازیکن پنج کارت دریافت می کند، شانس بیشتری برای دستیابی دارد. بـه این ترتیب، دست هاي‌ بزرگ مانند استریت، فلاش، و خانه کامل بسیار رایج هستند. همچنین فلاش هاي‌ چهارگانه، مستقیم و حتی فلاش رویال در فرکانس بالاتری رخ میدهند.

 

خلاصه پوکر Courchevel

Courchevel Poker یک بازی سرگرم کننده و اکشن اسـت کـه امروزه یافتن ان راحت نیست. بیشتر کارت‌خانه‌ها ان را پخش نمیکنند. حتی اگر یک بازی آنلاین پیدا کنید، جذب بازیکنان می تواند چالش برانگیز باشد.اما اگر موفق شدید یکی را پیدا کنید، این یک راه مطمئن برای بازی دست هاي‌ بزرگ برای پول کلان اسـت!

 

بهترین گزینه برای بازی Courchevel Poker ممکن اسـت این باشد کـه ان را در بازی خانگی محلی خود معرفی کنید. این ایده ممکن اسـت کارساز باشد، بـه خصوص اگر در حال حاضر در حال بازی با محدودیت پات اوماها «PLO» هستید.اضافه کردن کارت اضافی و نشان دادن نخستین کارت جامعه فقط کمی پیچش بازی اسـت کـه هزاران بازیکن در سراسر جهان از ان لذت میبرند.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *