نحوه بازی Pitch (یک بازی با ورق)

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

نحوه بازی Pitch (یک بازی با ورق)

نحوه بازی Pitch «یک بازی با ورق»

نحوه بازی Pitch «همچنین بـه عنوان شکست، و یا حراج زمین شناخته می شود» یک بازی با ورق کـه من بازی با گسترش من بوده اسـت الکترونیکی خانواده تا زمانی کـه من میتوانم بـه یاد داشته باشید. هر زمان کـه در جمع هاي‌ خانوادگی هستیم، این بازی همیشه مورد توجه اسـت.

 

با این حال، من فکر نمی‌کنم تا بـه حال با شخص دیگری برخورد کرده باشم کـه حتی نام بازی را شنیده باشد. اکنون کـه همه ی ما چند هفته اي اسـت.

 

کـه در بحبوحه ویروس کرونا فاصله اجتماعی گرفته ایم، من و برادرانم بیشتر شبها شروع بـه انجام یک یا دو بازی Pitch کرده ایم. فکر کردم اگر بـه دنبال بازی جدیدی برای بازی هستید، دستورالعمل‌هایي را در مورد نحوه انجام بازی بـه اشتراک بگذارم.

 

تحمل کنید، کمی پیچیده می شود، اما وقتی ان را بردارید، یک بازی واقعا سرگرم کننده اسـت.انواع مختلفی از Pitch وجوددارد، بسته بـه منطقه و ترجیح شخصی، اما من قصد دارم نسخه اي را کـه با ان بزرگ شده ام بـه اشتراک بگذارم.

 

مبانی

Pitch یک بازی چهار نفره اسـت کـه در دو تیم دو نفره بازی می شود. هدف از این بازی رسیدن بـه 12 امتیاز اسـت. هم تیمی ها روبروی هم می‌نشینند و نمیتوانند کارت هاي‌ یک دیگر را ببینند.

 

«نکته: هنگام نخستین یادگیری، ممکن اسـت بازی کردن چند دست باز، جایی کـه همه ی می توانند همه ی کارت‌هاي‌ روی میز را ببینند، مفید باشد».

 

هر شخصی می‌تواند ابتدا معامله کند، زیرا هر دست فروشنده متفاوتی وجوددارد. کارتهای آس بالاترین ارزش و 2 کارت کمترین ارزش را دارند.

نحوه بازی Pitch «یک بازی با ورق»

معامله

فروشنده 6 کارت را بـه هر بازیکن تقسیم می‌کند، ابتدا بـه بازیکن سمت چپ کارت میدهد ودر آخر بـه خودش می‌دهد. فروشنده هر بار سه کارت را بـه صورت رو بـه پایین میدهد.

 

دستی کـه بـه تازگی پخش می شود شامل 6 چرخش یا “ترفند” اسـت کـه در Pitch نامیده می شود، زیرا هر بازیکن 6 کارت دارد. پس از بازی کامل دست، شخصی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد، فروشنده جدید خواهد شد.

 

نکته ها

اینجاست کـه کار مشکل می شود. در هر دستی کـه پرداخت می شود، در مجموع چهار امتیاز ممکن وجوددارد. امتیازات توسط کت و شلوار ترامپ تعیین می شود «کت و شلوار ترامپ در قسمت مناقصه توضیح داده خواهد شد».

 

چهار امتیاز عبارتند از: کارت بالای ترامپ «طبق معمول یک آس یا شاه»؛ کارت کم ترامپ «طبق معمولً یک کارت 2 یا 3»؛ کارت جک ترامپ، و امتیاز بازی «کـه کمی پیچیده‌تر اسـت و بخش جداگانه‌اي دارد. ».

 

از آنجایی کـه در هر دست فقط 24 کارت پخش می شود، همیشه یک جک برنده وجود نخواهد داشت و کارت هاي‌ بالا و پایین می توانند از دست بـه دست دیگر متفاوت باشند.

 

بالاترین مطلق آس، و کمترین مطلق 2 اسـت، اما این ها نیز الزاماًً پرداخته نمی‌شوند. بنابر این، هر دست، شـما و هم تیمی‌تان میخواهید سعی کنید تا حد امکان از این چهار امتیاز کسب کنید.

 

نقطه بازی

امتیاز بازی تنها امتیازی اسـت کـه بر اساس لباس ترامپ نیست. در عوض، این تعداد کارت‌هاي‌ صورت و کارت‌هاي‌ «10» اسـت کـه تیم شـما در طول دست بـه دست آورده اسـت «یک دست 6 ترفند اسـت، زمانی تمام میشود کـه همه ی کارت‌هاي‌ خودرا پرتاب کنند».

 

هر کارت چهره و 10 کارت دارای ارزشی اسـت کـه اضافه می شود و تیمی کـه ارزش بالاتری دارد، امتیاز “بازی” را دریافت می‌کند.

 

مقادیر عبارتند از:
آس = 4 امتیاز
شاه = 3 امتیاز
ملکه = 2 امتیاز
جک = 1 امتیاز
10 = 10 امتیاز

 

این باعث می شود 10 کارت بسیار با ارزش باشد، زیرا هنگام اضافه کردن امتیاز بازی، ارزش شـما را بـه طور قابل توجهی بیشتر از کارت هاي‌ چهره افزایش میدهد. بـه یاد داشته باشید، کت و شلوار برای امتیاز بازی مهم نیست، همه ی کارت هاي‌ صورت و 10 کارت اضافه میشوند.

 

مناقصه

بازیکنان برای تعداد امتیازی کـه فکر می‌کنند تیمشان می‌تواند در دست کسب کند، پیشنهاد می دهند. شـما نمیتوانید 1 را پیشنهاد دهید، و بالاترین قیمتی کـه می توانید پیشنهاد دهید 4 اسـت.

 

زیرا هر دست تنها 4 امتیاز دارد «پیشنهاد 4 نادر اسـت، برای ارائه با خاطرجمعی 4 امتیاز بـه یک دست بسیار خوب نیاز دارید». مناقصه برای بازیکن سمت چپ فروشنده شروع می شود. گزینه ها عبارتند از پیشنهاد 2 امتیاز، 3 امتیاز، 4 امتیاز یا پاس. مزیت مناقصه این اسـت کـه شـما می توانید لباس ترامپ را انتخاب کنید «مگر این کـه بازیکن دیگری از شـما پیشی گرفته باشد».

 

با این حال، اگر پیشنهاد دادید و انجام ندهیداین تعداد امتیاز «یا بیشتر» را کسب کنید، هر چیزی را کـه پیشنهاد دهید از دست میدهید. بنابر این، از طرف اول، اگر شـما 2 پیشنهاد دهید و تیم شـما نتواند 2 امتیاز کسب کند، امتیاز شـما -2 خواهد بود.

 

پاس دادن بسیار رایج اسـت، زیرا بازیکنان نمی خواهند روی یک دست بد پیشنهاد بدهند و بـه طور بالفعل امتیاز از دست میدهند. اگر همه ی بگذرند، فروشنده با یک پیشنهاد 2 گیر کرده اسـت.

 

اگر کسی یک پیشنهاد 2 داده اسـت، اما شـما می خواهید پیشنهاد بدهید، باید بالاتر از او با 3 یا 4 پیشنهاد بدهید. آس، و دیگری کـه یک کارت چهره اسـت.

 

با این حال، همیشه اینطور نیست، و شـما ممکن اسـت فقط با دو کت و شلوار یکسان یا حتی فقط یکی گیر کنید. اگر یک آس یا یک سلطان ندارید، احتمالاً پیشنهاد خوبی نیست.

 

کت و شلوار ترامپ

هر شخصی کـه بالاترین پیشنهاد را داشته باشد میتواند نخستین کارت را پرتاب کند. هر کت و شلواری کـه ابتدا پرتاب شود برای کل ان دست بـه “ترامپ” تبدیل می شود و هر کارتی در ان لباس بـه کارت بالاترین رتبه تبدیل می شود. بنابر این، فرض کنید فروشنده بازیکن 1 اسـت، در سمت چپ انها بازیکن 2؛ سپس بازیکن 3 و 4 اسـت.

 

بازیکن 2 ابتدا پیشنهاد میدهد، فرض کنید انها 2 پیشنهاد می دهند و بقیه پاس می دهند. این بـه بازیکن 2 این فرصت را می‌دهد کـه لباس ترامپ را انتخاب کند، بنابر این آن ها میخواهند چیزی را انتخاب کنند کـه فکر می‌کنند می توانند با ان برنده شوند.

 

بازیکن 2 نخستین کارت را پرتاب میکند، و فرض کنید کـه این یک Ace of Spades اسـت. این باعث می شود کـه بیل‌ها برای تمام دست‌ها مناسب باشند و بالاترین کارت بیل در هر دست برنده این ترفند اسـت. امیدواریم بین بازیکن 2 و 4؛ آن ها بتوانند با Ace of Spades، 2 of Spades و Jack of Spades دست پیدا کنند. کـه ¾ امتیاز برای ان دست اسـت.

 

اگر زوج ها بـه اندازه کافی پیک بین خود داشته باشند، احتمالاً بـه اندازه کافی کارت هاي‌ صورت و 10 کارت برای کسب امتیاز بازی نیز خواهند برد.نحوه بازی Pitch.

 

سناریوی بازی بازی

با درنظر گرفتن همان سناریوی بازی بالا، جایی کـه بازیکن 2 با Ace of Spades رهبری میکرد، بازیکن 3 بازیکن بعدی خواهد بود کـه کارت خودرا پرتاب میکند. از آنجایی کـه کارت بیل نخستین کارتی بود کـه با این ترفند پرتاب شد، بازیکن 3 درصورت داشتن کارت باید یک کارت بیل پرتاب کند.

 

اگر اینکار را نکنند، می توانند هر چیزی را پرتاب کنند، اما ممکن اسـت بخواهند هر کارت چهره یا 10 کارت را نگه دارند. با این حال، فرض کنید بازیکن 3 دارای جک بیل اسـت، و این تنها بیل آنهاست، بازیکن 3 باید ان کارت را پرتاب کند کـه بـه جک پیک امتیاز می‌دهد. حالا نوبت بازیکن 4 اسـت.

 

بازیکن 4 هیچ برگ برنده اي ندارد «بیل، این دست» اما آن ها 10 دارند. بازیکن 4 میداند کـه “زنان” برنده این ترفند خواهند بود، زیرا شریک انها در ابتدا بالاترین کارت را پرتاب کرد «تک بیل» .

 

یک کارت 10 ممکن اسـت برنده ترفند نباشد، اما چون زوج ها قبلاً این یکی را برده اند، بازیکن 4 میتواند با خیال آسان کارت 10 را پرتاب کند کـه در انتهای دست بـه امتیاز بازی می‌رسد. حالا نوبت بازیکن 1 «فروشنده» اسـت. بازیکن 1 دارای 5 و 2 بیل اسـت.

 

از آنجایی کـه هیچ یک از این کارت ها بر آسی کـه بازیکن 2 پرتاب کرده اسـت نمیزند، بازیکن 1 می‌خواهد 5 بیل را پرتاب کند. باید بیل پرتاب کنند، چون بیل هدایت می شد، اما 2 بیل یکی از امتیازات دست اسـت.

نحوه بازی Pitch «یک بازی با ورق»

نحوه بازی Pitch

اگر بازیکن 1 2 بیل را دریک ترفند متفاوت و بدون بیل دیگر پرتاب کند، بازیکن 1 ان ترفند را برنده می شود زیرا برگه هاي‌ برنده از همه ی کارت هاي‌ دیگر بالاتر اسـت. باید بیل پرتاب کنند، چون بیل هدایت می شد، اما 2 بیل یکی از امتیازات دست اسـت.

 

اگر بازیکن 1 2 بیل را دریک ترفند متفاوت و بدون بیل دیگر پرتاب کند، بازیکن 1 ان ترفند را برنده می شود زیرا برگه هاي‌ برنده از همه ی کارت هاي‌ دیگر بالاتر اسـت. باید بیل پرتاب کنند، چون بیل هدایت می شد، اما 2 بیل یکی از امتیازات دست اسـت.

 

اگر بازیکن 1 2 بیل را دریک ترفند متفاوت و بدون بیل دیگر پرتاب کند، بازیکن 1 ان ترفند را برنده می شود زیرا برگه هاي‌ برنده از همه ی کارت هاي‌ دیگر بالاتر اسـت.

 

حالا چون بازیکن 2 این ترفند را برد، ترفند بعدی را نیز پیش خواهد برد. زوج‌ها قبلاً 2 امتیاز پیشنهادی را تضمین کرده‌اند «نقطه بالاتر – آس و نقطه جک» بنابر این نگران بـه دست آوردن «ست» نیستند «امتیازهایی را کـه پیشنهاد داده‌اید از دست میدهند، زیرا بـه ان شماره نرسیده‌اید. از امتیازات».

 

فرض کنید بازیکن 2 یک بیل دیگر دارد، اما ان 10 اسـت، و آن ها نمیدانند کـه آیا شانس هنوز هم بیل اسـت یا نه، زیرا هردو توانستند در دور اول بیل را دنبال کنند. اگر یکی از انها سلطان یا ملکه را داشت، بازیکن 2 10 را از دست می داد.

 

با این حال، انها یک سلطان الماس دارند، بنابر این تصمیم می‌گیرند با ان در ترفند شماره 2 رهبری کنند. حالا این دیاموندز را تبدیل بـه کت و شلوار ترامپ نمی‌کند، زیرا هنوز همان دست اسـت «با 6 ترفند دریک دست».

نحوه بازی Pitch

با این حال، از آنجایی کـه الماس ها در ابتدای دست هدایت میشدند، بازیکنان درصورت داشتن الماس باید ان را دنبال کنند.یا می توانید در هر زمانی کـه بخواهید بـه ان حمله کنید. اینبار، تنها بازیکن دیگری کـه ترامپ دارد، بازیکن 1 اسـت کـه هنوز 2 بیل را دارد.

 

بنابر این، بازیکن 2 با سلطان الماس پیشتاز اسـت. فرض کنید بازیکن 3 و 4 الماس دارند اما آن ها فقط یک 7 و یک 5 هستند. این کارت ها هیچ ارزشی ندارند، زیرا آن ها لباس برنده «بیل دراین دست» نیستند و کارت هاي‌ صورت یا 10 نیستند، بنابر این انها برای امتیاز بازی بـه حساب نمی‌آیند. با این حال، آن ها تنها الماس هایي هستند کـه دارند، بنابر این باید از انها پیروی کنند.

 

حالا نوبت بازیکن 1 اسـت و چون بیل پرتاب نشده اسـت، 2 بیل برنده این ترفند خواهند بود. بازیکن 1 در حال “ترامپ کردن” اسـت و کمترین امتیاز را برای دست بـه دست خواهد آورد. از آنجایی کـه بازیکن 1 ان ترفند را برد، نخستین نوبت در ترفند شماره 3 را خواهد داشت، و هر لباسی کـه پرتاب می شود، بازهم، بازیکنان باید درصورت امکان از ان پیروی کنند، یا برنده شوند.

 

بنابر این، نوشتن این موضوع کمی پیچیده‌تر از ان چیزی بود کـه تصور می کردم. قوانین زیادی وجوددارد، و تلاش برای یادگیری هر چیزی از دستورالعمل هاي‌ نوشته شده می‌تواند چالش برانگیز باشد.

نحوه بازی Pitch

اما اگر بـه آموزش تصویری نیاز دارید، آموزش هاي‌ بسیار خوبی در یوتیوب و وبسایت هاي‌ بازی ورق وجوددارد. یا، نظر خودرا بگذارید و من خوشحال میشوم بـه هر سؤالی در مورد Pitch پاسخ دهم.

 

همه ی ما اکنون زمان زیادی برای یادگیری چیزهای جدید داریم، بنابر این میخواستم این بازی با ورق را بـه اشتراک بگذارم کـه تمام زندگی‌ام را انجام داده‌ام، اما در طول قرنطینه یک فعالیت عصرانه عالی بوده اسـت.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *