بازی نرم در پوکر چیست؟

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

بازی نرم در پوکر چیست؟

بازی نرم در پوکر چیست؟

“نرم بازی” در پوکر بـه معنای بازی عمدی یک استراتژی ضعیف در برابر رقیب اسـت، شاید بـه این دلیل کـه خارج از میز با آن ها دوست هستیم.بازی نرم نوعی تبانی محسوب می شود و برخلاف قوانین پوکر اسـت. اگر چه بازی نرم ممکن اسـت بدی کمتر از کار مستقیم با بازیکن دیگر برای مزیت ناعادلانه تلقی شود، بازی نرم همان‌ گونه درصورت شناسایی می تواند ما رابا محرومیت مادام العمر از هر اتاق/کازینو مواجه کند.بازی نرم در پوکر را باید بادقت مطالعه کنید.

 

در این راهنما موارد زیر را یاد خواهیم گرفت –

Q1 – آیا “نرم بازی” برخلاف قوانین پوکر اسـت؟
Q2 – بازی نرم در پوکر چگونه تشخیص داده می شود؟
Q3 – چراباید در مسابقات پوکر آجیل رودخانه را افزایش دهید؟
Q4 – نمونه اي از بازی نرم در پوکر چیست؟

بازی نرم در پوکر چیست؟

آیا بازی نرم بر خلاف قوانین پوکر است؟

بازی نرم «بازی کردن یک استراتژی ضعیف در برابر یک رقیب خاص» برخلاف قوانین پوکر اسـت و بـه طور بالفعل می تواند ما رابا محرومیت مادام العمر بـه اتمام برساند.

 

باوجود این، عموماً بدتر از تبانی عمدی با کسی درنظر گرفته می شود و اغلب در زیر رادار پرواز میکند. همچنین تمایز بازی نرم از بازی بد بـه طور کلی می تواند بسیار دشوار باشد، بنابر این اتاق پوکر تنها زمانی بـه بازیکن نزدیک می شود کـه شواهد کافی را گرد آوری کرده باشد.

 

بازی نرم در پوکر چگونه تشخیص داده می شود؟

بازی نرم طبق معمولً توسط تیم امنیتی اتاق پوکر شناسایی می شود کـه بـه طور فعال هرگونه الگوهایی را کـه نشان دهنده تبانی احتمالی اسـت جست‌وجو می‌کنند. شناسایی الگوها در زمینه پوکر آنلاین کـه تیم‌ها میتوانند از مقادیر زیادی داده‌هاي‌ تاریخی از جمله تمام اطلاعات کارت حفره‌اي استفاده کنند، بسیار راحت‌تر اسـت.

 

انواع خاصی از کنش‌ها پرچم‌هاي‌ قرمز بزرگی را بالا می برند، مانند بالا نبردن رودخانه برای ارزش در هنگام نگه داشتن مهره‌ها یا کال کردن شرط‌بندی‌هاي‌ رودخانه با دست‌هاي‌ ناامیدکننده ضعیف.

 

چرا باید River Nuts را در مسابقات پوکر افزایش دهید؟

هیچ دلیل خوبی وجود ندارد کـه یک بازیکن صادق هنگام رویارویی با یک شرط بندی روی رودخانه، مهره هاي‌ سرد را بلند نکند. نامیدن یکنواخت آجیل رودخانه نوعی « بازی نرم » درنظر گرفته می شود و طبق معمولً جریمه‌اي مانند نشستن خارج از مسابقه برای تعداد معینی از دست‌ها را بـه همراه دارد.

 

یک مثال از بازی نرم پوکر چیست؟

ما یک دست ارزش بسیار قوی روی رودخانه نگه می‌داریم و ترجیح می دهیم بـه جای شرط‌بندی ارزش، چک بک را انجام دهیم، زیرا رقیب را می‌شناسیم و نمی خواهیم تراشه‌هاي‌ زیادی از پشته او برداریم. اگر چه این ممکن اسـت بـه اندازه کافی بی گناه بـه نظر برسد.

 

اما نوعی تبانی محسوب می شود و خلاف قوانین اسـت. بازی‌هاي‌ ملایم جزئی اغلب از بازی بد عمومی قابل تشخیص نیستند، اما بازی‌هاي‌ نرم واضح‌تر درصورت تشخیص توسط اتاق پوکر می تواند منجر بـه محرومیت مادام‌العمر شود.

 

بازی نرم در پوکر چیست؟

خلاصه بازی نرم در پوکر

بازی نرم عمل بازی عمدی یک استراتژی ضعیف در برابر حریفان خاص روی میز اسـت. اگر چه ممکن اسـت بی گناه بـه نظر برسد، اما نوعی تبانی محسوب می شود و خلاف قوانین اسـت.ساده‌ترین راه برای جلوگیري از بازی نرم این اسـت کـه با دوستان خود کـه از خارج از زمینه پوکر می شناسیم پشت میزهای پول واقعی ننشینیم «اگر چه انجام اینکار بـه خودی خود خلاف قوانین نیست».

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *