بازی رامی چگونه با بیش از دو نفر رامی بازی کنیم ؟

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

بازی رامی چگونه با بیش از دو نفر رامی بازی کنیم ؟

بازی رامی چگونه با بیش از دو نفر رامی بازی کنیم

بازی رامی یک بازی با ورق اسـت کـه میتوان ان رابا دو یا چند نفر بازی کرد.این بازی مهیج دارای قوانینی زیادی اسـت کـه مطالعه کامل مطلب زیر بـه این موضوعات دسترسی دارید.

بازی رامی چگونه با بیش از دو نفر رامی بازی کنیم

روش 1 برپایی

1- کارت ها را بـه هم بزنید.

بازی رامی چگونه با بیش از دو نفر رامی بازی کنیم

2- بـه هر بازیکن هفت کارت بدهید. شـما باید کارت ها را در جهت عقربه هاي‌ ساعت پخش کنید.

بازی رامی چگونه با بیش از دو نفر رامی بازی کنیم

3- کارت هاي‌ باقی مانده رابا پشتی بـه سمت بالا قرار دهید. این پشته نامیده میشود .

بازی رامی چگونه با بیش از دو نفر رامی بازی کنیم

4 -کارت بالایی پشته را برگردانید و ان را بـه سمت بالا درکنار پشته قرار دهید. بـه این شمع دور ریختن می‌گویند . شـما باید بتوانید ببینید کـه چه کارتهایی در شمع دور ریختنی هستند.

بازی رامی چگونه با بیش از دو نفر رامی بازی کنیم

روش 2 انجام بازی واقعی

1- بازیکن در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت تا فروشنده بـه کارت‌هاي‌ خود نگاه میکند و می تواند یک کارت را از پشته بردارد یا می تواند یک یا چند کارت را از شمع دور انداخته بگیرد.

بازی رامی چگونه با بیش از دو نفر رامی بازی کنیم

2-بـه کارت ها نگاه کنید و سعی کنید دنباله اي از 3 یا بیشتر کارت را دریک لباس پیدا کنید «مثلا: 5؛ 6؛ 7 قلب یا سه کارت از یک نوع کارت «مثلا: سه 2 یا سه سلطان».بازیکن اگر مجموعه اي داشته باشد می تواند این کارت ها را زمین بگذارد.

3-برای پایان دادن بـه نوبت خود، باید یک کارت را در شمع دور انداختن بیندازید. مهم نیست کـه از نوبت خود برای زمین گذاشتن چیزی استفاده می‌کنید یا نه، برای پایان دادن بـه نوبت خود، یک کارت را در انبوه دور انداختن بگذارید کـه برای شـما مفید نیست.

 

می‌توانید بـه جلو نگاه کنید و سعی کنید دنباله اي برای ساختن با کارت هاي‌ خود یا مجموعه اي از کارت هاي‌ مشابه بیابید.بازیکن بعدی در جهت عقربه هاي‌ ساعت اکنون نوبت می‌گیرد.

4- این بازیکن اکنون نوبت خودرا برای انتخاب دارد. او می تواند کارت بالایی را در پشته، کارت بالایی را روی شمع دور انداختن، یا بیش از یک کارت را از شمع دور انداخته بگیرد.

 

اگر بازیکن تصمیم بگیرد کـه بیش از یک کارت از انبوه دور انداخته بردارد، بازیکن باید بتواند کارت پایین، دورترین کارت از کارت هاي‌ برداشته شده را بازی کند. اگر این امکان‌پذیر نباشد، بازیکن ممکن اسـت این کارت ها را نگیرد.

5- کارت ها را بگذارید. این بازیکن اکنون باید چیزی را زمین بگذارد. یک مجموعه سه تایی دریک دنباله، مانند کارت‌ها، یا اعلام می کنند کـه با نوبتشان تمام شده اسـت و یکی از کارت‌هاي‌ خودرا بـه شمع دور می اندازند.

6- بـه دنبال این الگو از طریق همه ی بازیکنان ادامه دهید. انتخاب کنید تا بتوانید کارت‌ها را کنار بگذارید و یک کارت از ان‌ها باقی بماند تا بگوید نوبت آن ها تمام شده اسـت.

روش 3 یک برنده را مشخص کنید

1- برنده باید در ابتدای نوبت خود مانند بقیه یک کارت بردارد.

2 -بازیکن باید تا پایان نوبت دست خودرا خالی کند. این شامل کارتی نمی شود کـه باید داشته باشند تا بگویند نوبتشان تمام شده اسـت.

 

زیرا همه ی بازیکنان باید با انداختن یک کارت در انبوه دراپ بـه اتمام برسند. کارت رها شده ممکن اسـت بازی کند، اما خوب اسـت بازیکن وادار نیست ان را بازی کند.

3- امتیازات همه ی بازیکنان را ارزیابی کنید. کارت هاي‌ روی میز دریک مجموعه بـه یک امتیاز اضافه میشود و کارت هاي‌ در دست شـما کم می‌شود.

 

کارت هاي‌ اعداد از 2 تا 9 هر کدام 5 امتیاز، 10؛ جک ها، کوئین ها و پادشاهان 10 امتیاز و آس و جوکرها 15 امتیاز هستند.

4- بازیکنان می‌توانند پس از این دور بازی را بـه اتمام برسانند و برنده را بر اساس امتیاز این دور قرار دهند یا امتیاز خودرا روی کاغذ بنویسند و بازی کنند تا زمانی کـه فردی بـه امتیاز 300 یا 500 برسد.

 

ممکن اسـت بـه نظر برسد کـه مدتی طول میکشد، اما تعجب آور اسـت کـه چقدر سریع می تواند انجام شود.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *