چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم ؟

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم ؟

چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم. یک بازی محبوب اسـت کـه می توانید با 4 بازیکن یا بیشتر بازی کنید. هدف این اسـت کـه ابتدا کارت‌ها تمام شود تا رئیس‌جمهور دور بعدی باشید.

 

سایر رتبه‌بندی‌هاي‌ اجتماعی، مانند معاون رئیس‌جمهور و شهروند، بـه بازیکنان باقی‌مانده بسته بـه زمان تمام شدن کارت داده می شود.

 

آخرین فردی کـه کارت هایش تمام می شود، احمق درنظر گرفته می شود. راندهای بعدی با توجه بـه رتبه اجتماعی هر بازیکن قوانین خاصی دارند کـه بازی را سرگرم کننده تر می کند!

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

قسمت 1 راه اندازی دور اول

1- حداقل 4 بازیکن را دور یک میز برای بازی جمع کنید. برای بازی در بازی Presidents and Assholes بـه حداقل 4 بازیکن نیاز دارید. اگر از یک دسته استاندارد 52 کارتی استفاده می‌کنید، می توانید حداکثر 7 بازیکن داشته باشید.

 

اگر میخواهید با 8 بازیکن یا بیشتر بازی کنید، باید از 2 دسته کارت استاندارد استفاده کنید. 

 

توجه: حتماً سطح صافی پیدا کنید کـه همه ی بازیکنان بتوانند بـه اسانی در اطراف ان قرار بگیرند تا بازی را انجام دهند.

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

2- برای هر بازیکن صندلی هایي تعیین کنید کـه سطح اسانی آن ها متفاوت باشد. یک صندلی بزرگ و آسان در سر میز قرار دهید.

 

چند صندلی معمولی در اطراف ان قرار دهید و یک صندلی ناخوشایند مانند جعبه یا جعبه مقوایی در نزدیکی ان قرار دهید. این صندلی ناخوشایند برای احمق هاي‌ آینده محفوظ اسـت. رئیس جمهور همیشه صندلی خوب را می گیرد!

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

3- بازیکنی را بـه عنوان فروشنده برای دور اول انتخاب کنید. برای دور اول، می توانید هر شخصی را بـه عنوان فروشنده انتخاب کنید. در راندهای بعدی، آشول «بازنده دور قبل» کارت ها را میپردازد.

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

4- همه ی کارت ها را بـه بازیکنان تقسیم کنید. فروشنده باید هردو جوکر را از عرشه خارج کند و کارت ها را بـه هم بزند. سپس، کارت ها را بـه طور مساوی در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز بین بازیکنان پخش می‌کنند و از بازیکن سمت چپ شروع می شود. 

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

5- انبوه کارت هاي‌ خودرا بردارید و بـه انچه دارید نگاه کنید. هنگامی کـه کارت ها پخش شد، همه ی بازیکنان باید کارت هاي‌ خودرا بردارند و بـه آن ها نگاه کنند.

 

ممکن اسـت بخواهید انها را بـه روشی خاص مرتب کنید یا مانند ان رابا like قرار دهید تا در طول بازی منظم بمانید.اجازه ندهید حریفان کارت هاي‌ شـما را ببینند!

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

6- کارت ها را بـه ترتیب نزولی از آس تا 4 رتبه بندی کنید. از آنجا، کارت ها بـه ترتیب نزولی از کینگ، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ و 4 رتبه بندی می‌شوند. کارت هاي‌ چهار پایین ترین رتبه بندی در عرشه هستند.

 

دو و سه کارت هاي‌ ویژه هستند ودر رتبه بندی لحاظ نمی‌شوند. شـما می توانید یک راند رابا بازی 2 پاک کنید و از سه بازی بـه عنوان کارت هاي‌ وحشی استفاده کنید.

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

7- کت و شلوار و رنگ کارت را نادیده بگیرید. برای رئیس جمهورها و احمق ها، کت و شلوار کارت مهم نیست. قرمز و سیاه را نیز می توان نادیده گرفت. تنها نگرانی شـما رتبه کارت هاست.

 

رتبه هاي‌ بالاتر همیشه بر رتبه هاي‌ پایین تر برتری دارند. هدف نوبت هر بازیکن این اسـت کـه بالاترین رتبه یا کارت هاي‌ مورد نیاز برای برتری در بازی قبلی را بازی کند.

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

قسمت 2 بازی در دور اول

1- برای شروع بازی، یک کارت یا مجموعه اي از کارت ها را رو بـه بالا بازی کنید. بازیکن سمت چپ فروشنده ابتدا می‌رود. بازیکن باید تک کارتی با رتبه بالا رو بـه بالا روی میز بازی کند. ان‌ها همچنین میتوانند مجموعه‌اي از کارت‌هاي‌ با رتبه مساوی، مانند یک جفت یا ۳ کارت بازی کنند.

 

بـه عنوان مثال، انها ممکن اسـت یک ملکه یا یک جفت هفت بازی کنند.پس از قرار دادن کارت هاي‌ خود روی میز، نوبت آن ها بـه اتمام می‌رسد.

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

2- بـه نوبت در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز حرکت کنید. هر بازیکن بـه طور جداگانه بـه نوبت میپردازد – هیچ گیم پلی همزمانی وجود نخواهد داشت.

 

وقتی نوبت شـما شد، ورق هاي‌ خودرا بازی کنید. وقتی کارتان به پایان رسید، نفر بعدی ورق هاي‌ خودرا بازی می کند. همین طور ادامه دهید تا زمانی کـه کارت هاي‌ شخصی تمام شود.چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

3- یک کارت بالاتر یا مجموعه اي از کارت ها را بازی کنید تا بازی قبلی را شکست دهید. اگر شخص قبل از شـما یک 9 تک بازی می کند.

 

باید یک 10 یا بالاتر بازی کنید تا بازی وی را با یک کارت شکست دهید. همچنین می توانید با بازی کردن یک مجموعه کارت مشابه، مانند یک جفت یا 3 کارت، بازی انها را شکست دهید. اگر شخص قبل از این کـه شـما یکسری کارت بازی کرده‌اید، باید مجموعه اي از کارت هاي‌ با رتبه بالاتر بازی کنید تا بازی وی را شکست دهید.

 

بـه عنوان مثال، می توانید با بازی یک جفت هشت یا سه جک، یک 9 را شکست دهید.اگر بازیکن قبل از این کـه شـما یک جفت شش بازی کند، باید یک جفت هفت یا بالاتر بازی کند.

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

4- برای پاک کردن جدول و شروع یک دور جدید، یک 2 بازی کنید. هر بازیکنی کـه در طول نوبت خود 2 رو بـه بالا بازی کند جدول را پاک می کند.

 

این بدان معنی اسـت کـه مهم نیست کـه چه کارت هایي از قبل روی میز هستند، جدول پاک می شود و یک دور جدید آغاز می شود. هرکسی کـه 2 را بازی کند دراین دور جدید اول می شود.

 

هنگامی کـه کارتی برای شکست دادن بازی قبلی ندارید، ممکن اسـت یک 2 بازی کنید تا جدول را پاک کنید. هنگامی کـه جدول پاک شد.

 

می توانید هر چیزی کـه می‌خواهید بازی کنید.پس از پاک کردن جدول، باید کمترین کارت یا کارت هاي‌ خودرا بازی کنید تا بتوانید از شر آن ها خلاص شوید.

چگونه رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

5- برای پاک کردن جدول، یک 3 تک بـه عنوان کارت وایلد یا 2 سه تایی بازی کنید. سه‌ها کارت‌هاي‌ وحشی هستند و می توان انها را بـه‌عنوان هر مقداری بـه جز 2 بازی کرد.

 

اگر کسی 2 بازی سه‌گانه بازی کند، جدول را پاک میکند و یک دور جدید شروع میشود «دقیقاً مانند زمانی کـه یک 2 بازی میشود».

 

اگر می‌خواهید یک جفت ملکه را شکست دهید اما فقط 1 سلطان در دست دارید، می توانید باهم بازی King و 3 را انجام دهید تا یک جفت سلطان ایجاد کنید. یک جفت سلطان یک جفت ملکه را شکست میدهد.

 

اگر یک جفت سه تایی در دست دارید اما هیچ دوتایی ندارید، می توانید با سه تایی جدول را پاک کنید. سپس سعی کنید از شر کمترین کارت یا کارت هایي کـه در دست دارید خلاص شوید تا بازی دوباره شروع شود.

چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

6- اگر نوبت شماست نمی‌توانید ورق بازی کنید از ماء شعیر خود بنوشید. اگر بازیکنی نتواند کارت بازی کند، باید آبجوی خودرا بنوشد و نوبت خودرا بـه بازیکن بعدی بدهد. یک فرد همچنین می‌تواند انتخاب کند کـه نوبت خودرا بگذراند، اما هنوز باید یک نوشیدنی بنوشد.

 

ماء شعیر بهترین نوشیدنی الکلی برای این بازی نوشیدن اسـت. بازی با مشروب سفت یا شراب همه ی را خیلی سریع مست می کند!

قسمت 3 پایان دور 1 و رقابت در راندهای بعدی

1- ابتدا از کارت هاي‌ خود خلاص شوید تا در راند پیروز شوید و رئیس جمهور شوید. هدف رئیس جمهورها و احمق ها تمام شدن کارت اسـت.

 

بازیکنی کـه ابتدا تمام کارت هاي‌ خودرا بازی می کند، راند را برنده می شود و رئیس جمهور می شود. بـه سایر بازیکنان بـه ترتیبی کـه کارتشان تمام شود، یک رتبه اجتماعی داده می شود.

2- بـه بازی دور ادامه دهید تا زمانی کـه کارت همه ی تمام شود. رتبه اجتماعی برای دور بعدی بر اساس ترتیبی کـه کارت هاي‌ بازیکنان باقیمانده تمام می شود، تعیین می شود.

 

پس از رئیس جمهور، بازیکن بعدی کـه تمام می شود، معاون رئیس جمهور اسـت. بقیه بازیکنان سیتیزن درنظر گرفته می‌شوند، بـه جز آخرین نفری کـه تمام می شود. نفر آخر، آدم زباله و بازنده راند اسـت.

چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

3- صندلی ها را طبق قوانین رتبه اجتماعی تغییر دهید. برای دور بعدی، بازیکنان باید صندلی‌ها را جابجا کنند تا بـه ترتیب رتبه در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت بنشینند.

 

رئیس‌جمهور صندلی آسان را در سر میز میگیرد، معاون رئیس‌جمهور در سمت چپ رئیس‌جمهور مینشیند و غیره. احمق در سمت راست رئیس جمهور، ترجیحاً روی یک جعبه یا جعبه مقوایی می نشیند.

 

برای دور جدید، Asshole مسئول بـه هم زدن و تقسیم کارت ها، گرفتن نوشیدنی هاي‌ تازه بـه بازیکنان دیگر و هر کار تحقیرآمیز دیگری اسـت کـه افراد دارای رتبه اجتماعی بالاتر تصمیم می‌گیرند.

چگونه بازی رئیس جمهورها و احمق ها را بازی کنیم

4 – از احمق بخواهید برای شروع دور بعدی کارت ها را پخش کند. آشول نخستین کارت دور جدید را بـه رئیس جمهور خواهد داد و از آنجا در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت می کند. پس از پخش کارت ها، احمق باید بالاترین کارت خودرا بـه رئیس جمهور بدهد. 

 

5- از رئیس جمهور بخواهید نخستین کارت یا مجموعه کارت ها را برای شروع دور بازی کند. در طول این دور، بازیکنان میتوانند بـه افراد دارای رتبه اجتماعی پایینتر بگویند کـه هر زمان کـه خواستند نوشیدنی بنوشند.

 

رئیس جمهور میتواند هر زمان کـه بخواهد بـه هر شخصی بگوید کـه مشروب بخورد. البته هیچکس نمیتواند بـه رئیس جمهور بگوید آب بنوشد. هرکسی میتواند هر وقت بخواهد بـه احمق بگوید کـه بنوشد!  برای هر دور یک رئیس، معاون رئیس جمهور، و یک آشول جدید اعلام می شود.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *