بازی اتصال چگونه در Connect 4 برنده شویم ؟

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

بازی اتصال چگونه در Connect 4 برنده شویم ؟

چگونه در بازی اتصال برنده شویم

بازی اتصال «Connect 4» یک بازی استراتژیک دو نفره اسـت کـه می توان ان را روی کامپیوتر یا با برد و دیسک بازی کرد. تخته از ستون‌هاي‌ افقی و عمودی تشکیل شده اسـت کـه حاوی شکاف‌ها هستند و هر بازیکن بـه نوبت دیسک‌هاي‌ خودرا درون شکاف‌ها می‌اندازد.

 

هدف بازی این اسـت کـه چهار دیسک خودرا دریک خط متصل، بـه صورت افقی، عمودی یا مورب مطابقت دهید. در حالی کـه ممکن اسـت.

 

این یک کار ساده بـه نظر برسد، اما استراتژی هاي‌ زیادی در ان دخیل اسـت و یادگیری تکنیک ها و تاکتیک هاي‌ مختلف می تواند بـه شـما کمک کند بازی را بیشتر برنده شوید.

بازی اتصال چگونه در Connect 4 برنده شویم

قسمت 1 یادگیری استراتژی های اساسی

1- مرکز را نظارت کنید. یک استراتژی اساسی برای Connect 4 داشتن دیسک در وسط اسـت، زیرا اینکار بیشترین فرصت ها را برای برقراری ارتباط برای شـما باز می‌کند.

 

از آنجایی کـه تعداد ستون‌ها فرد اسـت، وجود دیسک در وسط بـه این معنی اسـت کـه میتوانید در هر جهتی اتصال برقرار کنید.

 

اگر بازیکن یک هستید، نخستین دیسک خودرا در شکاف وسط پایینی قرار دهید. اگر بازیکن یک یا دو هستید، سعی کنید تا جایی کـه ممکن اسـت دیسک هاي‌ زیادی را وارد ستون مرکزی کنید.

بازی اتصال چگونه در Connect 4 برنده شویم

بازی اتصال

2- چندین حرکت را از قبل برنامه ریزی کنید. درست مانند شطرنج، حرکات در Connect 4 می تواند شـما یا حریفتان را وادار بـه انجام یک حرکت ارتجاعی برای پیشگیري از پیروزی کند.

 

از موقعیت‌هایي مانند این میتوان بـه نفع خود استفاده کرد، بنابر این مهم اسـت زمانی کـه قصد حرکتی را دارید، از قبل در مورد واکنش رقیب خود فکر کنید.

 

بـه عنوان مثال، اگر می خواهید مطمئن شوید کـه شانس قرار دادن یک دیسک دریک شکاف خاص را دارید، می توانید خودرا برای یک برد احتمالی در جای دیگری روی برد آماده کنید.

 

سپس، رقیب شـما وادار خواهد شد تا برد شـما را مسدود کند و حرکت بعدی شـما را برای پر کردن شکافی کـه در ابتدا دنبال می کردید آزاد میگذارد.

 

بـه طور مشابه، قبل از این کـه حرکتی انجام دهید، ببینید چگونه می تواند بر رقیب شـما تأثیر مثبت بگذارد. شـما نمیخواهید حرکتی انجام دهید کـه رقیب شـما را برای پیروزی آماده کند، بنابر این از قبل بـه این فکر کنید کـه رقیب شـما چگونه می تواند از حرکت شـما استفاده کند.

بازی اتصال چگونه در Connect 4 برنده شویم

بازی اتصال

3- رقیب خودرا بلاک کنید یک استراتژی بسیار اساسی در هر بازی این اسـت کـه اگر نمی‌خواهید ببازید، باید از بردن رقیب خود پیشگیری کنید.

 

در Connect 4؛ این بـه معنای دفاع در برابر تاکتیک هاي‌ رقیب و قرار دادن دیسک هاي‌ خود در نقاط باز اسـت کـه بـه انها اجازه میدهد یک اتصال چهار دیسکی را تکمیل کنند.

 

درصورت امکان، رقیب خودرا از ایجاد یک اتصال سه دیسکی پیشگیري کنید، زیرا این بدان معناست کـه انها یک اتصال تا برنده شدن فاصله دارند.

 

علاوه بر این، ممانعت از اتصالات سه دیسکی باعث می‌شود کـه رقیب شـما تله اي برای شـما ایجاد نکند، یعنی زمانی کـه یک بازی را می توان در چند جهت برد اما فقط از یک جهت مسدود کرد.

بازی اتصال چگونه در Connect 4 برنده شویم

بازی اتصال

4- از اشتباهات رقیب خود استفاده کنید. در Connect 4؛ یک اشتباه بـه این معنی اسـت کـه حرکات رقیب را مسدود نمیکند ودر نتیجه بـه رقیب اجازه می‌دهد تا برنده شود.

 

برای جلوگیري از این امر، باید بـه تابلو و پیامد های هر حرکت توجه کنید تا بتوانید از اشتباهات استفاده کنید.

 

بـه عنوان مثال، اگر شـما سه دیسک دریک خط افقی قرار داده اید و رقیب شـما دیسکی را در بالای صفحه قرار نمیدهد تا شـما را مسدود کند، حرکت بعدی شـما استفاده از شکاف باز و تکمیل اتصال چهار دیسک برای برنده شدن اسـت. .

بازی اتصال چگونه در Connect 4 برنده شویم

بازی اتصال

5- تهاجمی بازی کن در حالی کـه مهم اسـت کـه دفاعی بازی کنید و رقیب خودرا مسدود کنید، برای پیروزی در Connect 4 باید با دیسک هاي‌ خود نیز ارتباط برقرار کنید. شـما می توانید اینکار را انجام دهید:

 

ساختن ردیف ها بـه سمت بیرون بـه صورت افقی.

انباشتن دیسک ها روی هم برای ایجاد اتصالات عمودی.

استفاده از دیسک هاي‌ خود و دیسک هاي‌ رقیب برای ایجاد ارتباط مورب با سطرها و ستون هاي‌ خود.

 

درصورت امکان، دیسک‌هاي‌ خودرا در شکاف‌هایي قرار دهید کـه چندین امکان اتصال ایجاد می کنند. بـه عنوان مثال، اگر دیسک هایي دارید کـه با یک ستون یا ردیف از هم جدا شده اند.

 

یک شکاف میانی پیدا کنید کـه دیسک ها را بـه هم متصل میکند و فرصت هایي را در جهت مورب، افقی یا عمودی بـه شـما میدهد.

بازی اتصال

6- یک شکاف را تحت یک حرکت پایان بازی پر نکنید. در Connect 4؛ یک تهدید فضای خالی در مجاورت یک اتصال سه دیسکی اسـت کـه می تواند برنده بازی باشد.

 

گاهی اوقات، بـه دلیل وجود فضاهای باز در اطراف آن ها، نمیتوان از این تهدیدها استفاده کرد و باید از پر کردن این فضاها با دیسک هاي‌ خود اجتناب کنید.

 

زیرا این امر می تواند منجر بـه حرکت رقیب شـما برای پایان بازی شود.

 

بـه طور مشابه، اگر می خواهید یک برد تنظیم کنید اما نیاز دارید فضای زیر تهدیدتان پر شود، ان رابا دیسک خود پر نکنید، در غیر این صورت رقیب شـما می تواند پیروزی شـما را مسدود کند.

قسمت 2 استفاده از تاکتیک های پیشرفته

1 -تمرین. بیش از چهار تریلیون راه وجوددارد کـه هر بازی Connect 4 می تواند انجام دهد، و این بـه این معنی اسـت کـه در هر سناریویی غیرممکن اسـت.

 

کـه حرکت درست را بـه خاطر بسپارید. با این حال، تمرین مهارت هاي‌ استراتژی شـما و توانایی شـما در برنامه ریزی و واکنش بـه حرکات خاص را التیام می بخشد.

 

بازی‌هاي‌ آنلاین و رایانه‌اي زیادی وجود دارند کـه می توانید ان‌ها را بازی کنید، یا می توانید تخته‌هاي‌ خاصی را مطالعه کنید تا بـه شـما در تمرین استراتژی‌تان کمک کند. 

بازی اتصال

2- یک حمله چند جهته راه اندازی کنید. این زمانی اسـت کـه دیسک‌هاي‌ خودرا طوری قرار میدهید کـه یک اتصال سه دیسکی داشته باشید.

 

کـه میتوان ان را بـه یک اتصال چهار در جهات مختلف گسترش داد، بـه این معنی کـه حرکت پایان بازی شـما می تواند در یکی از چندین اسلات باشد.

 

وقتی این اتفاق می‌افتد، رقیب خودرا در موقعیتی قرار میدهید کـه فقط یک جهت را می توان مسدود کرد، و بقیه جهت‌ها را برای حرکت آخر بازی آزاد می گذارید.

 

این روش نیاز بـه برنامه ریزی دارد و گاهی اوقات بـه این بستگی دارد کـه رقیب شـما اشتباه کند یا متوجه نشود کـه شـما یک تله درست میکنید.

بازی اتصال

3- یک تله 7 درست کنید. یک تله 7 نامی برای یک حرکت استراتژیک بسیار خاص اسـت.

 

کـه در ان دیسک هاي‌ خودرا در پیکربندی شبیه بـه 7 قرار می دهید، با سه دیسک افقی متصل بـه دو دیسک مورب کـه از سمت راست ترین دیسک افقی منشعب می‌شوند.

 

7 در واقع می تواند بـه هر شکلی پیکربندی شود، از جمله درست، عقب، وارونه، یا حتی وارونه و عقب.

 

این تشکیل دیسک استراتژی خوبی اسـت زیرا چندین جهت را بـه شـما می‌دهد کـه در آن ها می توانید یک اتصال چهار ایجاد کنید.

بازی اتصال

4- یک حمله هفت گانه بسازید. حمله هفت گانه مشابه حمله چند جهته اسـت، اما در مقیاس بسیار بزرگ تر. همان طور کـه از نام ان پیداست، این استراتژی شـما را برای برنده شدن در یکی از هفت جهت آماده می‌کند.

 

برای اجرای ان؛ باید یک پیکربندی بسیار خاص با دیسک هاي‌ خود ایجاد کنید و باید بازرسی کنید:

دیسک مرکزی پایین.
در ردیف دوم از پایین، شیارها از هر طرف یکی داخل شوند.
در ردیف سوم از پایین، سه شکاف مرکزی «دریک پیکربندی افقی».
در ستون وسط، چهارمین و پنجمین شیار از پایین بـه بالا.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *