نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین و ترفندهای برد

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین و ترفندهای برد

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

پیروی از قوانین رسمی هنگام بازی Monopoly عالی اسـت، اما میتوانید با قوانین اضافی و جای گزین نیز بازی کنید. تعداد زیادی از مردم قوانین جایگزینی دارند.نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین رابا خاطرجمعی بیشتر را دراین پست مطالعه کنید.

 

«کـه اغلب توسط برادران پارکر بـه عنوان “قوانین خانه” نامیده می شود» کـه هنگام بازی Monopoly از انها استفاده میکنند. عده اي از این قوانین جای گزین شامل قوانین پولی، افزایش گزینه هاي‌ توسعه و قوانین متفرقه اسـت.

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

روش1 ایجاد قوانین پولی

1- تصمیم در مورد قاعده اي برای فرود در املاک بی ادعا. اگر در فضایی بی ادعا فرود می آیید کـه نمی توانید ان را بخرید یا نخرید، قوانین رسمی بیان میکند کـه باید برای ان ملک مزایده داشته باشید. با این حال، تعداد زیادی از افراد یا:
اجازه دهید فرد بدون هیچ اقدامی از خرید ملک خودداری کند.

 

ان شخص را از خرید ان ملک منع کنید، اگر دوباره در زمانی کـه ملک بلامعارض اسـت، ان را زمین بگذارد.

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

2- بـه پارکینگ رایگان پول اضافه کنید. تمام هزینه ها را بـه بانک «مانند صندوق شانس یا جامعه» تا وسط هیئت مدیره بپردازید. نفر بعدی کـه در پارکینگ رایگان فرود می آید گلدان را در وسط جمع می کند. مقداری پول «طبق معمولً 50 یا 500 دلار» اضافه کنید تا هرکسی کـه در پارکینگ رایگان فرود می آید، دست خالی را ترک نکند.

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

3- برای فرود در «Go» پول اضافی دریافت کنید. اگر در Go فرود آمدید، 50 یا 100 دلار اضافی بـه علاوه 200 دلار دریافت کنید. همچنین می توانید برای فرود در GO دو پول گرد آوری کنید.

 

کـه 400 دلار خواهد بود. مبلغی کـه برای فرود در Go دریافت میکنید باید قبل از شروع بازی تعیین شود.

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

4- اضافه کردن هزینه هاي‌ تصادفی بازیکنان را وادار بـه پرداخت هزینه برای تخلفات تصادفی کنید. این تخلفات باید قبل از شروع بازی مشخص شود. هزینه ها می تواند شامل تاس باشد.

 

بـه عنوان مثال، اگر شخصی یک تاس درهم ریخته، وادار کنید 50 دلار بـه مرکز تخته بپردازد. اگر کسی تاس را از روی میز انداخت، وادار کنید.

 

50 یا 100 دلار بپردازد. قوانین می‌توانند توسط بازیکنان تنظیم شوند و بـه همان اندازه تصادفی باشند کـه هر شخصی کـه یک قطعه املاک و مستغلات را میزند باید جریمه بپردازد.

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

5- از بازیکنان بخواهید در مورد اجاره صادق باشند. بـه طور معمول، صاحبان املاک و مستغلات باید مراقب بازیکنان دیگر باشند تا ببینند چه کسی در ملک آن ها زمین میگیرد.

 

اگر مالک املاک و مستغلات بازیکنی را کـه در ملک فرود می آید نگیرد، بازیکن وادار نیست پولی بپردازد. یک بازی صادقانه رابا ملزم کردن همه ی بـه پرداخت اجاره انجام دهید، حتی اگر صاحب املاک متوجه نشود کـه بازیکن در ملک مستغلات فرود آمده اسـت. 

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

روش 2 افزایش گزینه های توسعه

1- بـه بازیکنان اجازه دهید مستقیماً بـه هتل ها بروند. اگر بازیکنی پول کافی دارد، بـه او اجازه دهید فورا هتل بخرد. قیمت هتل باید برابر با پنج خانه باشد. حتی اگر خانه هاي‌ کافی برای خرید باقی نمانده باشد.

 

با این قانون جای گزین برای بازیکنانی کـه پول زیادی دارند، اهمیتی نخواهد داشت. تنها چیزی کـه مهم اسـت این اسـت کـه بازیکن پول کافی برای پنج خانه داشته باشد.

 

این گزینه بـه نفع بازیکنانی اسـت کـه پول زیادی دارند، اما بـه بازیکنان با پول کم آسیب میرساند.

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

2- گزینه اموال نامحدود را انتخاب کنید. دریک بازی معمولی، یک بازیکن تنها بر اساس آنچه باقیمانده اسـت مجاز بـه خرید مقدار مشخصی از ملک اسـت و پس از از بین رفتن ان؛ سایر بازیکنان حق خرید ملک را ندارند.

 

اجازه دادن بـه تعداد نامحدود خانه و هتل بـه بازیکنانی کـه در ابتدا با مشکل مواجه بودند این فرصت را می دهد تا با پیشرفت بازی بـه عقب برسند.

 

می توانید انتخاب کنید کـه بـه خاطر بسپارید چند خانه و/یا هتل دارید، یا انها رابا یک تکه کاغذ علامت گذاری کنید.

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

3- اجازه دهید بازیکنان دو هتل داشته باشند. این قانون را تغییر دهید تا بازیکنان بتوانند دو هتل دریک ملک داشته باشند. وقتی بازیکنان دیگر در ان ملک فرود می‌آیند.

 

باید قیمت اجاره دو هتل را بپردازند. همچنین گزینه اي برای داشتن یک هتل و ساختن هتل دیگر با داشتن چندین خانه در ملک اسـت.

 

برای مثال، اگر ملکی دارای یک هتل و سه خانه در بورد واک باشد، اجاره بها 3400 دلار خواهد بود.

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

4- یک مشارکت تشکیل دهید. زمانی کـه دو یا چند بازیکن بین خود انحصار داشته باشند میتوانند شراکت ایجاد کنند. هر بازیکن می تواند برای ان ملک ملک «خانه و هتل» خریداری کند، بـه شرط آنکه قوانین ساخت ملک را رعایت کند.

 

هنگامی کـه شراکت تشکیل شد، می توان ان را بین تاس انداخت. درصورت خروج یکی از شریک ها، شریک دیگر وادار می شود سهم خودرا از شراکت بفروشد.

 

همچنین می توانید خرید سهم شریک سابق از ملک را برای شریک باقی‌مانده انتخاب کنید.

5- ساختن غیر انحصاری را بـه یک گزینه تبدیل کنید. بـه بازیکنان اجازه دهید تا در مکان‌هاي‌ خاصی دارایی بسازند، حتی اگر مالک کل مجموعه ویژگی‌ها نباشند.

 

این می تواند یک گزینه باشد، اما هزینه ملک را دو برابر کنید. اگر بازیکن تصمیم بگیرد ان را بـه بانک بفروشد، بازیکن فقط نیمی از هزینه معمول را دریافت می کند.

روش 3 بازی با قوانین متفرقه

1- یک “فرشته مرگ” را انتخاب کنید. ” نوارهای کاغذی را در کلاه قرار دهید و فقط روی یکی از ورقه ها یک ستاره بکشید. بازیکنی کـه ستاره را می‌کشد “فرشته مرگ” خواهد بود.

 

این بازیکن باید نشان دهد کـه آن ها فرشته مرگ هستند. پس از دو ساعت، این شخص این امکان را دارد کـه در هر زمانی بازی را بدون برنده بـه اتمام برساند. فرشته مرگ اما هنوز باید در بازی باشد تا بـه ان پایان دهد.

2- قوانین راه آهن را تغییر دهید اگر بیش از یک راه‌آهن دارید ودر یکی از راه‌آهن‌هاي‌ خود فرود می آیید، میتوانید بـه جای تاس انداختن، در حرکت بعدی خود با قطار بـه یکیدیگر از راه‌آهن‌هاي‌ خود بروید.

 

اگر بازیکن دیگری در یکی از راه‌آهن‌هاي‌ شـما فرود بیاید، میتواند با پرداخت «کرایه بلیت» توافق شده علاوه بر کرایه معمولی، بـه راه‌آهن دیگری از راه‌آهن شـما نیز سفر کند.

3- دوبل نامحدود مجاز اسـت. بـه طور معمول، سه دوبل متوالی یک بازیکن را در زندان فرو میبرد. این گزینه اي اسـت کـه بـه بازیکن اجازه می دهد.

 

تا دوبل هاي‌ نامحدود بدون عواقب بازی کند. این برای بازیکن خوش شانسی کـه بیش از سه دوبل متوالی رول می کند عالی اسـت، اما ممکن اسـت برای بقیه بازیکنان ناامید کننده باشد.

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

4- یک بازی با تصاحب خصمانه انجام دهید. اگر بازیکنی پیشنهاد دهد کـه «N» برابر ارزش اسمی ملکی را بپردازد «قبل از شروع بازی، ارزش N تعیین می شود» کـه متعلق بـه بازیکن دیگری اسـت کـه نمیخواهد ان را بفروشد.

 

سرنوشت معامله پیشنهادی خواهد بود. با انداختن تاس توسط هردو بازیکن درگیر «خریدار تهاجمی و فروشنده غیر متعهد» تصمیم گیری می شود. هر کس بالاترین امتیاز را کسب کند.

 

طرف معامله خودرا برنده می شود. مناقصه هاي‌ خصمانه باید یا در مورد املاک واحد باشد، یا اگر ملک توسعه یافته باشد، ارزش اسمی باید شامل ارزش اسمی توسعه باشد.

 

اگر فروشنده دارای بسته اي از املاک تک رنگ باشد، پیشنهاد باید N برابر ارزش اسمی بسته باشد «بسته را نمی‌توان با تصاحب خصمانه شکست.

 

فقط دو پیشنهاد خصمانه بین دو بازیکن مجاز اسـت قبل از این کـه خریدار یک دور دور تخته را کامل کند. فقط یک پیشنهاد برای هر ملک برای هر بازیکن در هر دور.

 

فروشنده باید 30 درصد از ارزش تجارت را بـه عنوان مالیات بـه بانک بپردازد «این امر همچنین از تصرف خصمانه معکوس فوری پیشگیری می کند»

 

سایت https://monopoly.hasbro.com/fr-fr

نحوه بازی مونوپولی با قوانین جایگزین

5- یک بازی کوتاه تر انجام دهید. بازی‌هاي‌ مونوپولی را میتوان ساعت‌ها و بدون پایانی کـه ظاهرا قابل مشاهده اسـت، بازی کرد. با این حال، می توان یک بازی کوتاه تر را انجام داد.

 

کـه فقط یک ساعت تا یک ساعت و نیم طول می‌کشد. برای کوتاه‌تر کردن بازی «از مجموعه قوانین کمی متفاوت استفاده کنید:

در ابتدای بازی دو یا سه ملک رایگان از بانک بـه هر بازیکن بدهید.

قبل از ساخت یک هتل بـه جای چهار خانه، تنها سه خانه لازم اسـت.

همیشه در نوبت اول خود از زندان خارج شوید، چه از کارت رایگان خارج شدن از زندان استفاده کنید، چه دو برابر کنید یا 50 دلار بپردازید.

 

هنگام دریافت مالیات بر درآمد، همیشه 200 دلار ثابت بپردازید.

وقتی یک نفر ورشکست شد بازی را تمام کنید. همه ی بازیکنان باید دارایی‌ها و خانه‌ها/هتل‌هاي‌ خودرا بـه قیمت خرید، پول نقد و املاک رهن‌شده‌شان را نصف قیمت خرید جمع کنند. برنده بازیکنی اسـت کـه بیشترین ارزش کل را داشته باشد.

 

اگر میخواهید بازی کوتاه‌تری داشته باشید، هیچ یک از “قوانین خانه” را کـه اجازه پول بیشتر را می دهد، وارد نکنید.

 

نکات

قوانین جای گزین را روی یک برگه بنویسید و ان را در جعبه مونوپولی برای استفاده در آینده قرار دهید.

قبل از بازی قوانین جای گزین زیادی ایجاد نکنید.

این می تواند گیج کننده باشد مگر این کـه قوانین نوشته شده باشند و هر بازیکنی انها را درک کند.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *