معمای قمار دیگری درباره برد و باخت

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

معمای قمار دیگری درباره برد و باخت

معمای قمار دیگری درباره برد و باخت

معمای قمار دیگری درباره برد و باخت دراین مطلب، من وضعیت فرضی را برای آزمایش دیدگاه شـما در قمار کازینو ارائه می‌کنم. و من میخواهم از شـما بپرسم کـه چه وضعیتی برای یک قمارباز بهتر اسـت؟

 

قبل از این کـه من توضیح کاملی بدهم، ابتدا باید در مورد پاسخ خود بـه سؤال فکر کنید. چه در مورد پاسخ خود فکر کنید، چه ان را روی یک کاغذ یا تلفن خود بنویسید، بهتر اسـت یادداشت کنید کـه چرا بـه این نتیجه رسیدید.

 

سپس، با خواندن توضیحات من، بفهمید کـه چه چیزی میتوانید از این معما بیاموزید.

 

وضعیت فرضی قمار

دوستان من پاتریک و لي دو قمارباز مورد بحث هستند. پاتریک سه بار بـه کازینو می‌رود. او در سفر اول 100 دلار ودر سفر دوم 200 دلار ضرر میکند.

 

اما در سفر سوم خود بـه کازینو ؛ 300 دلار برنده می‌شود.

 

پس از سه بار سفر بـه کازینو و برنده شدن 300 دلار، او باهم شکست می‌خورد. پاتریک سودی نبرده اسـت، اما ضرر خالص هم ندارد.

 

از سوی دیگر، لي برای سهام بالاتر بازی میکند. در نخستین سفر از سه سفر خود بـه کازینو، او 1000 دلار از دست میدهد. ودر سفر دومش 2000 دلار ضرر می‌کند.

 

در سومین سفر خود بـه کازینو، لي 3000 دلار برنده شد.

 

لي نیز حتی پس از سه بار سفر بـه کازینو شکسته اسـت. بدون برد خالص، اما بدون باخت خالص نیز.

 

حالا سوال اینجاست:

کدام یک در وضعیت قمار بهتر اسـت؟

معمای قمار دیگری درباره برد و باخت

چند فرض در مورد دو قمارباز

اول، بیایید فرض کنیم کـه پاتریک و لي هردو قماربازان حرفه اي هستند. آن ها فقط زمانی شرط بندی میکنند کـه برتری بیشتری نسبت بـه کازینو داشته باشند. هر دوی آن ها ترجیح می‌دهند جگر رابا پیاز بخورند تا این کـه انتظار منفی داشته باشند.

 

دوم، بیایید فرض کنیم کـه هر دوی ان‌ها بـه اندازه‌اي خوب سرمایه‌گذاری شده‌اند کـه ریسک یا خرابی ان‌ها بـه طور مناسب کم باشد – کمتر از 1%.

 

بازی های کازینو

اگر این دو مورد را فرض کنید، چگونه تصمیم میگیرید کـه کدام یک از این دو قمارباز در وضعیت بهتری قراردارند؟

 

چه کسی اینکار را درست انجام میدهد؟

 

تأثیر روانشناسی در قمار

عده اي از افراد ممکن اسـت موقعیت پاتریک را ترجیح دهند. حتی باوجود این کـه او بـه حدی رسید، اما هرگز بیش از 300 دلار پایین نیامد. عده اي از افراد در مواجهه با ریسک هاي‌ پایین تر آسان تر هستند.

 

این افراد ممکن اسـت حتی اگر بـه شرط‌بندی‌هاي‌ انتظارات مثبت پایبند باشند، حرفه‌اي نیستند. بـه هرحال، اگر پول کافی را بـه کار نگیرید، مزیت شـما بـه دلار و سنت کافی برای کسب درآمد تبدیل نخواهد شد.

 

همانگونه کـه ممکن اسـت کاهش 3000 دلاری برای برخی افراد ترسناک بـه نظر برسد، نتایج لي پس از دو سفر اول بـه کازینو اصلاً وی را اذيت نمیدهد. او مطمئن اسـت.

 

کـه همیشه تصمیمات درستی می‌گیرد. و همچنین خیالش آسان اسـت کـه خراب نمی‌شود. او بـه اندازه کافی سرمایه بزرگی برای بازرسی نوسانات دارد.

 

در این جا آمده اسـت کـه چه کسی اینکار را بـه درستی انجام می‌دهد، با این فرض کـه هر دوی آن ها دارای حجم سرمایه گذاری یکسانی هستند:

لي

روشی کـه یک لبه در قمار با پول واقعی کار می‌کند این اسـت کـه ان را در مقدار عملی کـه انجام می‌دهید ضرب می‌کنید تا مقدار برد یا باخت مورد انتظار خودرا تعیین کنید.

 

اگر تنها 600 دلار را در طی سه سفر بـه کازینو وارد کنید، تنها درصورت داشتن مزیت 1 درصدی، بـه طور میانگین 6 دلار برنده خواهید شد. البته، پاتریک احتمالاً بیش از این پول را وارد عمل کرده اسـت. بعد از همه ی، او عده اي از شرط هاي‌ خودرا در هر سفر برد.

 

بنابر این، بیایید فرض کنیم کـه او 60000 دلار را برای ایجاد این نتایج بـه کار گرفته اسـت. برد مورد انتظار او 600 دلار بود.

 

و حتی اگر دراین سه سفر شکست خورد، اما اگر قمار را بـه این روش ادامه دهد، نتایج او در نهایت مانند نتایج مورد انتظار خواهد بود. قانون اعداد بزرگ در نهایت وارد خواهد شد.

 

لي احتمالاً 10 برابر بیشتر پول را وارد عمل کرده اسـت، بنابر این سود مورد انتظار او 6000 دلار اسـت. قانون اعداد بزرگ در نهایت برای لي نیز اجرا خواهد شد.

 

اما بحث فراتر از پیروزی هاي‌ نظری در دراز مدت اسـت.

 

کازینوها به بازیکنان بزرگتر پاداش می دهند

وقتی در کازینوها پول زیادی از دست می‌دهید، مدیریت کازینو با شـما مانند یک ستاره راک رفتار می‌کند. انها با ضرر 300 دلاری کـه در دو سفر اول خود بـه کازینو متحمل شدید، تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.

 

بنابر این، آن ها احتمالاً چیز زیادی در قالب کامپ بـه شـما نمیدهند. پاتریک خوش شانس خواهد بود کـه چند نوشیدنی رایگان دریافت کند.

 

از سوی دیگر، لي در دو سفر اول خود 3000 دلار از دست داده اسـت و این نوع اقدام از کازینو دور نمی‌ماند. انها احتمالاً بـه او وعده هاي‌ غذایی رایگان و یک اتاق رایگان با اینگونه ضررها میدهند.

 

و بله، کازینو متوجه خواهد شد کـه آن ها در سفر سوم برنده شدند. اما تا زمانی کـه نه پاتریک و نه لي کاری انجام ندهند کـه کازینو را مشخص کند کـه آن ها بازیکنان برتر هستند.

 

کازینو اهمیتی نخواهد داد. اگر 300 دلار برنده شوید، کازینو نشان میدهد کـه فردا برمی گردید و 600 دلار ضرر می‌کنید.

 

و اگر امروز 3000 دلار برنده شوید، کازینو نشان میدهد کـه فردا برای از دست دادن 6000 دلار باز میگردید.

 

آن ها هر کاری کـه می‌توانند انجام می‌دهند تا شـما را تشویق کنند کـه برگردید و بـه قمار ادامه دهید.

 

پول

با این حال، برای قماربازان مزیت، همه ی این مزایا فقط درکنار بردهای مورد انتظارشان اسـت.

 

بر اساس ضررهایتان چقدر می توانید انتظار داشته باشید که از یک کازینو برگردید؟

شخصی مانند پاتریک کـه در دو سفر اول خود فقط 300 دلار از دست داد، ممکن اسـت چیزی رایگان دریافت نکند. اگر خوش شانس باشد، در کافی شاپ یک غذای آماده میگیرد.

 

اما شخصی مانند لي احتمالاً شاهد بازگشت چیزی درحدود 10 درصد از ضررهای او بـه شکل کامپ خواهد بود. از آنجایی کـه او 3000 دلار از دست داده اسـت.

 

احتمالاً 300 دلار بـه صورت رایگان دریافت خواهد کرد. این ممکن اسـت فقط یک وعده غذایی خوب در استیک‌خانه باشد، اما این علاوه بر پیروزی‌هاي‌ احتمالی او نیز هست.

 

در اینجا یک موقعیت فرضی دیگر است

شـما نظارت زیادی روی این موضوع ندارید، اما اگر در سفر عدد 1 برنده شوید ودر سفر های عدد 2 و 3 شکست بخورید، رفتار مشابه فرش قرمز کازینو را نخواهید دید.

 

بیایید فرض کنیم کـه لي در نخستین سفر خود بـه کازینو 3000 دلار برنده شد، اما در سفر دوم خود بـه کازینو 2000 دلار از دست داد.

 

لي امیدوار اسـت کـه کازینو بر اساس ضرر 2000 دلاری بـه او کمک کند، اما شـما باید از دیدگاه کازینو در مورد ان فکر کنید.

 

از آنجایی کـه او در نخستین سفر خود 3000 دلار برنده شد، فقط بخشی از چیزهایی را کـه قبلاً برده بود بـه کازینو از دست می‌دهد. تا جایی کـه بـه مدیریت کازینو مربوط میشود، لي با پول خانه بازی میکند.

 

من و تو هردو حماقت را بـه عنوان یک بازیکن می‌دانیم کـه فکر میکنی با پول خانه بازی میکنی. هر پولی کـه بـه شـما تعلق دارد در واقع متعلق بـه شماست. فرقی نمی‌کند کـه ان را از کازینو برده باشید یا برای بـه دست آوردن پول خندقی حفر کنید.

معمای قمار دیگری درباره برد و باخت

این پول شماست.

اما کازینو ایده هاي‌ متفاوتی دارد.

زندگی همینه

 

اما پس از سفر عدد 3؛ جایی کـه در نهایت دوباره بـه ان بازگشتید، کازینو ممکن اسـت بر اساس ضرر و زیان ناشی از ان سفرها بـه شـما پیشنهاد دهد، حتی باوجود این کـه شـما بـه طور کامل شکست خورده اید.

 

با این حال، آن ها ممکن اسـت نباشند. انها ممکن اسـت بخواهند قبل از پهن کردن مجدد فرش قرمز، اقدامات بیشتری از شـما ببینند.

 

نتیجه معمای قمار دیگری درباره برد و باخت

نوع دیگری از این معما در فیلم پوکر میلیون دلاری توسط باب دانسر ارائه شده اسـت، اگر چه من عده اي از ایده‌هایي را کـه او از قلم انداخته اسـت در کتابش توضیح داده‌ام.

 

اگر برای امرار معاش در مورد قمار جدی هستید، یادگیری نحوه فکر کردن در مورد این موقعیت ها بسیار مهم اسـت. حتی اگر یک قمارباز تفریحی هستید، باید فرآیند ریاضی و فکر را بـه خوبی درک کنید تا بیشترین سود را برای پول خود داشته باشید.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *