5 اصل بی رحمانه تجارت که قماربازها می توانند برای برنده شدن از آنها استفاده کنند

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

5 اصل بی رحمانه تجارت که قماربازها می توانند برای برنده شدن از آنها استفاده کنند

5 اصل بی رحمانه تجارت که قماربازها می توانند برای برنده شدن از آنها استفاده کنند

5 اصل بی رحمانه تجارت کـه قماربازها ،صاحبان مشاغل صاحب کازینو و سایر مشاغل قمار هستند و اکثر صاحبان انها بی رحم هستند. البته لازم نیست برای کسب درآمد در تجارت بی رحم باشید، اما کسب درآمد بدون این کـه حداقل کمی بی رحم باشد، کار سختی اسـت.

 

اگر می خواهید برنده شوید، باید کازینو و سایر مشاغل قمار را تغییر دهید. شـما باید حداقل بـه اندازه انها بی رحم باشید. و بهترین راه برای انجام اینکار یادگیری از کسب و کارهای موفق اسـت.

 

در این جا پنج کاری وجوددارد کـه مشاغل بی رحم انجام می دهند و می توانید هنگام قمار از انها استفاده کنید.

 

1- سود تنها چیزی است که اهمیت دارد

مردی کـه از باران پول در می آوردمن زمان زیادی را در دنیای تجارت سپری کرده‌ام، ابتدا کسب‌وکارهایی را برای افراد دیگر راه‌اندازی کردم و سپس کسب‌وکار خودم را راه‌اندازی کردم. ودر حالی کـه این نظر ممکن اسـت محبوب نباشد.

 

صاحبان مشاغلی کـه زنده میمانند و شکوفا می‌شوند، کسانی هستند کـه موضع بی رحمانه اي اتخاذ میکنند کـه سود تنها چیزی اسـت کـه مهم اسـت.

 

تعداد زیادی از افرادی کـه صاحب کسب و کار نیستند و مجبورند برای غذا خوردن بـه کسب و کار خود متکی باشند، سریع از پشتبام ها فریاد میزنند.

 

کـه انگیزه سود شیطانی اسـت. اما نحوه کار دنیای تجارت بـه این صورت اسـت کـه اگر کسب و کار شـما سودی نداشته باشد، برای مدت طولانی کسب و کاری نخواهید داشت.

 

قمار را درنظر بگیرید زیرا یک صاحب کسب و کار باید تجارت خودرا درنظر بگیرد.

 

مثلا:

اگر شـما یک سرمایه مالی داشتید و تنها راهی کـه می توانستید بـه ان پول اضافه کنید، قمار بود. اگر پولتان در بانک تمام شود، دیگر هرگز نمیتوانید قمار کنید.

 

اگر دراین موقعیت قرار گرفتید، ممکن اسـت طرز فکر خودرا در مورد سود تغییر دهید. وقتی تنها راهی کـه می توانید قمار را ادامه دهید کسب سود اسـت، پس سود تنها چیزی اسـت کـه اهمیت دارد بـه نظر چیزی اسـت کـه باید بـه ان فکر کنید.

 

فهرستی از فعالیت‌هاي‌ قمار کـه در ان شرکت می کنید تهیه کنید، و سپس تخمین دقیقی از این کـه هر فعالیت قمار در هر سال چقدر برای شـما سود می‌آورد، انجام دهید.

 

در بیشتر موارد، متوجه خواهید شد کـه فعالیت هاي‌ قمار شـما اصلاً سودی ندارد. در عوض، فعالیت هاي‌ قمار شـما برای شـما هزینه دارد.

 

اما عده اي از قماربازان با قمار پول در می آورند، بنابر این اگر انها می توانند سود ببرند، شـما نیز می توانید. اما اگر می خواهید سود داشته باشید، باید یاد بگیرید کـه آن ها چه می‌کنند.

 

نقشه شـما برای کسب سود در قمار با پذیرش این نکته شروع میشود کـه تنها چیزی کـه اهمیت دارد سود هنگام قمار اسـت.

5 اصل بی رحمانه تجارت که قماربازها می توانند برای برنده شدن از آنها استفاده کنند

5 اصل بی رحمانه تجارت کـه قماربازها

2 – بهترین ابزارها را برای کار به دست آورید

اگر شغل شـما قطع درختان اسـت و بر اساس تعداد درختانی کـه قطع کرده‌اید حقوق دریافت می کنید، آیا می خواهید از تبر یا اره زنجیری استفاده کنید؟

 

صاحبان کسب و کار موفق می‌دانند کـه اگر میخواهند سود را بـه حداکثر برسانند، باید بهترین ابزارها را برای کار پیدا کنند و بـه دست آورند.

 

اکنون، فهرستی از تمام ابزارهایی کـه برای کمک بـه برنده شدن هنگام قمار استفاده می کنید، تهیه کنید. احتمال این وجوددارد کـه شـما لیست خیلی طولانی ندارید زیرا اکثر قماربازان فقط از یک یا دو ابزار استفاده می‌کنند و ابزار اصلی قمار بـه شانه هاي‌ آن ها متصل اسـت.

 

با ارزش ترین ابزار قمار شـما ذهن شماست. اما این تنها ابزار موجود نیست. و این تنها ابزاری نیست کـه برای کسب درآمد هنگام قمار باید از ان استفاده کنید. بنابر این در این جا چند ابزار قمار وجوددارد کـه می توانید از آن ها استفاده کنید.

 

کتاب ها 

بیشتر چیزهایی کـه در مورد برنده شدن در قمار آموخته ام از خواندن بـه دست آمده اند. کتابخانه قمار من بیش از 100 کتاب دارد و بهترین آن ها را بیش از یک‌بار خوانده ام. در حالی کـه ذهن شـما بهترین ابزار شماست، باید ذهن خودرا تغذیه کنید تا ان را بـه با ارزش ترین ابزار ممکن تبدیل کنید.

 

ویدیوها

تنها ویدیوهای موجود در زمانی کـه من در حال یادگیری قمار بودم، چند نوار VHS بود. اما اکنون، میتوانید 1000 ساعت ویدیو را بـه صورت آنلاین تماشا کنید تا در مورد استراتژی‌هاي‌ قمار برنده شوید.

 

مقالات

 من قبلاً هر مجله اي را می خواندم کـه با قمار ارتباطی داشت و بـه دستم می‌رسید. سپس اینترنت آمد و من شروع بـه یافتن  خواندن بهترین مقالات آنلاین در مورد قمار کردم.

 

نرم افزار

می توانید طیف وسیعی از نرم افزارها را بیابید کـه بـه شـما کمک میکند یاد بگیرید چگونه برنده شوید. من از نرم افزار پوکر، نرم افزار استراتژی بلک جک و شمارش، و نرم افزار استراتژی پوکر ویدئویی استفاده کرده ام . و این‌ها تنها تعدادی از ابزارهای نرم افزاری موجود هستند کـه می توانید پیدا کنید.

 

مربیان

در حالی کـه باید مراقب باشید کـه با کسی کار می کنید کـه واقعاً می‌داند چگونه برنده شود، می توانید یک مربی قمار استخدام کنید کـه می‌تواند منحنی یادگیری شـما را بسیار کوتاه کند.

 

مربیان 

اگر یک قمارباز برنده را می شناسید، می توانید سعی کنید یک رابطه ایجاد کنید و ببینید کـه آیا آن ها مایل بـه راهنمایی شـما هستند در حالی کـه شـما یاد میگیرید چگونه برنده شوید.

 

تماشای قماربازان موفق

حتی اگر نمی‌توانید قمارباز برنده اي را پیدا کنید کـه بخواهد شـما را راهنمایی کند، با تماشای قماربازان برنده چیزهای زیادی میتوان آموخت. ببینید چه بازی هایي انجام می دهند و چگونه بازی می‌کنند.

 

3 – داده بیش از احساسات

شـما در حال بازی بلک جک هستید و یک 20 نرم دارید. فروشنده یک شش دارد و شانس شـما بد شده اسـت. بنابر این شـما تصمیم میگیرید کـه روی آس و نه خود بایستید. شـما برنده دست هستید و خوشحال هستید.

 

مشکل این وضعیت این اسـت کـه شـما بر اساس احساسات و نه بر اساس داده ها تصمیم گرفتید. داده ها نشان می‌دهد کـه بهترین بازی دراین شرایط دو برابر کردن اسـت. بنابر این حتی اگر دست را بردید، در درازمدت با دوبرابر کردن، بیشتر برنده خواهید شد.

 

وقتی قمار می کنید، هر تصمیمی کـه می‌گیرید باید 100% بر اساس داده ها باشد. هر بار کـه تصمیم قمار را بر اساس احساسات بـه جای داده ها می‌گیرید، مرتکب اشتباه میشوید و اشتباهات برای شـما هزینه دارد.

 

شـما باید یاد بگیرید کـه داده هاي‌ مناسب چیست و سپس باید از داده ها استفاده کنید. اگر داده‌هاي‌ درست را نمی دانید، تا زمانی کـه نمیدانید تحقیق کنید. و سپس از داده ها در هر موقعیتی استفاده کنید. اگر نتوانید احساسات را در قمار خود حذف کنید، هرگز یاد نخواهید گرفت کـه چگونه برنده شوید.

 

4- بی امان هزینه ها را کاهش دهید

کسب و کارهای موفق بـه طور بی امان هزینه ها را کاهش می دهند. تنها دو راه برای کسب درآمد بیشتر، کسب سود خالص بیشتر و/یا کاهش هزینه هاست. من دربخش اول بـه کسب سود خالص بیشتر پرداختم و اینبخش در مورد کاهش هزینه ها اسـت.

 

در قمار، هزینه بـه معنای ضرر اسـت. بنابر این باید هر ضرری را کـه می توانید بی امان از بین ببرید. قماربازان برنده شرط‌بندی نمیکنند کـه انتظار باخت دارند.

 

منظورم این نیست کـه قماربازان برنده گاهی نمی بازند، اما شرط‌بندی‌هایي کـه انجام میدهند انتظارات مثبتی در درازمدت دارند.

 

مشکل این اسـت کـه تعداد زیادی از فعالیت هاي‌ قمار هرگز انتظار مثبتی ندارند. برای مثال، مهم نیست کـه چه کاری انجام میدهید، رولت هرگز انتظار مثبتی نخواهد داشت.

 

بنابر این باید تعداد معدودی از فعالیت‌هاي‌ قمار را کـه میتوانند انتظارات مثبتی را ایجاد کنند شناسایی کنید و یاد بگیرید کـه چگونه این فعالیت‌ها را بـه گونه‌اي انجام دهید کـه انتظارات بلندمدت مثبتی را فراهم کند.

 

5- مردم فقط ابزاری هستند که باید از آنها استفاده کرد

اگر از اطلاعاتی کـه دربخش اول توضیح دادم راضی نبودید، واقعاً از انچه در اینبخش درباره تجارت بـه شـما میگویم خوشتان نمی‌آید.

 

کسب و کارها از کارمندان مانند ابزار استفاده میکنند و هیچ چیز دیگری. بـه عبارت دیگر، کارمندان تنها ابزاری هستند کـه باید برای کسب درآمد از آن ها استفاده کرد.

 

استفاده از کارمندان بـه عنوان ابزار همیشه آن طور کـه بـه نظر می‌رسد بد نیست، اما هنوز هم دقیق اسـت. مشاغلی کـه با کارمندان خود بـه خوبی رفتار می‌کنند.

 

می توانند زندگی خوبی را برای تعداد زیادی از مردم فراهم کنند و کارمندان خوشحال تمایل دارند بـه کسب و کار کمک کنند تا پول بیشتری کسب کند.

 

اما اگر فردا بمیرید، کارفرمای شـما در اسرع وقت کسی را پیدا می‌کند کـه جای گزین شـما شود. اگر کارمند هستید، فقط ابزاری هستید کـه کسب و کار از ان برای کسب درآمد استفاده میکند.

 

ممکن است از خود بپرسید که این چه ربطی به قمار دارد، و پاسخ اینجاست

هرکسی را کـه ملاقات می کنید یا میتواند بـه شـما در قمار پول درآوردن کمک کند یا نمی‌تواند بـه شـما کمک کند. بنابر این اگر آن ها بـه هر نحوی می توانند بـه شـما کمک کنند تا برنده شوید، باید از موقعیت استفاده کنید.

 

اگر نمی‌توانند در قمار بـه شـما کمک کنند پول بیشتری کسب کنید، وقت خودرا با انها اتلاف نکنید. مطمئناً؛ میتوانید و باید دوستان و خانواده‌اي داشته باشید کـه در زمان قمار بـه شـما کمک نمیکنند کـه برنده شوید، اما باید تمرکز خودرا در زمانی کـه روی برنده شدن کار میکنید، حفظ کنید.

5 اصل بی رحمانه تجارت که قماربازها می توانند برای برنده شدن از آنها استفاده کنند

5 اصل بی رحمانه تجارت کـه قماربازها

نتیجه

اگر می خواهید هنگام قمار برنده شوید، باید مانند یک صاحب کسب و کار بی رحم رفتار کنید. تنها چیزی کـه مهم اسـت سود اسـت و اگر برای یک دقیقه ان را از دست بدهید، در خطر از دست دادن هستید.

 

قمارباز بی رحم بودن بـه این معنی نیست کـه آدم بدی هستید. شـما فقط میزهای کازینو را برمی گردانید زیرا هر صاحب کازینو یک تاجر بی رحم اسـت.

 

صاحبان مشاغلی کـه پول در می آورند بهترین ابزارها را برای کارهایی کـه باید انجام دهند پیدا میکنند و بـه جای احساسات روی استفاده از داده ها تمرکز میکنند. انها هزینه ها و هزینه ها را در هر کجا کـه می توانند کاهش می دهند و بر پیروزی متمرکز می‌شوند.

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *