8 نشانه اعتیاد به قمار و کازینو آنلاین

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

8 نشانه اعتیاد به قمار و کازینو آنلاین

8 نشانه اعتیاد به قمار و کازینو آنلاین

وقتی اکثر مردم بـه “اعتیاد” فکر میکنند، در درجه اول بـه مواد فکر میکنند. الکل، تنباکو، سایر داروهای غیرقانونی و حتی غذا طبق معمولً چیزی اسـت کـه بـه ذهن میرسد.8 نشانه اعتیاد بـه قمار و کازینو آنلاین را در سایت پوما بت مشاهده کنید.

 

اگر چه قمار مدت‌هاست کـه بـه عنوان یک رفتار اعتیاد آور پذیرفته شده اسـت، اما تشخیص علائم هشداردهنده همیشه آن قدر ساده نیست.

 

کـه در مورد سایر اجبارها وجوددارد. یک شب سرگرم کننده در بار باعث نمی‌شود فکر کنید کـه الکلی بودن مشکلی ندارد، اما یک شب خوب در کازینو ممکن اسـت شـما را متقاعد کند کـه ادامه دادن بـه قمار اشکالی ندارد.

 

دراین مقاله، علائمی را توضیح خواهم داد کـه ممکن اسـت در مسیر اعتیاد بـه قمار قرار بگیرید.

 

1 – شما شروع به پنهان کردن آن از دوستان و خانواده خود می کنید

وقتی شروع بـه مخفی کردن برخی رفتارها می کنید، زیرا میدانید اشتباه هستند، این موضوع باعث نگرانی می شود.

 

برای درصد خوبی از قماربازان، چه شرط‌بندان ورزشی و چه بازیکنان کازینو، قمار با پول واقعی یک فعالیت اجتماعی اسـت. شـما اینکار را انجام می دهید.

 

زیرا دوست دارید هیجان رابا دوستان خود بـه اشتراک بگذارید. وقتی بـه نقطه‌اي رسیدید کـه احساس می کنید باید ان را پنهان کنید، مبادا توسط کسانی کـه بـه انها اهمیت می دهید قضاوت شوید، این باید زنگ خطری باشد.

 

اگر وقتی دوستی در مورد آخرین باری کـه قمار کرده اید می‌پرسد دروغ میگویید، یا نمی توانید در مورد دفعات بازدیدتان از کازینو یا کتاب ورزشی صادق باشید، بـه دلایل دروغگویی خود فکر کنید. شـما می توانید بـه دیگران دروغ بگویید، اما نمی توانید بـه خودتان دروغ بگویید.

8 نشانه اعتیاد به قمار و کازینو آنلاین

2- با پولی که نمی توانید از دست بدهید شروع به قمار می کنید

یکی از رایجترین ویژگی هاي‌ اعتیاد بـه قمار ؛ شرط بندی با استفاده از پولی اسـت کـه بـه سادگی نمی توانید از دست بدهید. این ممکن اسـت بخشی از بودجه شـما باشد.

 

کـه برای موارد ضروری مانند اجاره، غذا یا مراقبت از کودک کنار گذاشته اید، اما هر پولی کـه استفاده می کنید ودر بانک شـما وجود ندارد میتواند گامی در جهت اشتباه باشد.

 

اگر زمانی وارد شرط‌بندی میشوید کـه با خود فکر میکنید، “من باید برنده شوم وگرنه با مشکل مالی جدی مواجه خواهم شد”؛ باید یک قدم بـه عقب برگردید و تأثیر قمار بر روی شـما را تشخیص دهید. زندگی قمار یک منبع سرگرمی اسـت، نه یک منبع درآمد واقعی و قابل اعتماد.

 

قمار کازینو

علاوه بر این، اگر تا بـه حال بـه گرفتن وام برای پرداخت بدهی قمار فکر کرده اید یا بدتر از ان؛ قبلاً وام گرفته اید تا برای پرداخت بدهی قمار شرط بندی کنید، وقت ان رسیده اسـت کـه عادت هاي‌ خودرا دوباره محاسبه کنید.

 

3- روی چیزهایی که نمی دانید یا برایشان اهمیتی قائل نیستید شرط بندی می کنید

شاید شرط بندی روی هر بازی فوتبالی کـه ان شب در تلویزیون پخش می شود، اشکالی نداشته باشد. حداقل شـما ورزش را می شناسید و می توانید پیش زمینه اي برای تصمیم گیری تحصیلی بدست آورید. انچه من در اینبخش بـه ان اشاره میکنم، شرط بندی روی چیزهایی اسـت کـه مطلقاً هیچ کسب و کاری روی آن ها قمار ندارید.

 

شرط بندی ورزشی قرار اسـت بازی ها را سرگرم کننده تر کند. وقتی در بازی کمی پوست دارید، تجربه تماشا را بسیار هیجان‌انگیزتر و جذاب‌تر می کند. با این حال، اگر روی هر رویداد ورزشی کـه می توانید آنلاین پیدا کنید، قمار میکنید، بـه دلایل اشتباهی اینکار را انجام می دهید.

 

وقتی شرط‌بندی‌هاي‌ شـما بـه خارج از حوزه سرگرمی میرود، عادت قمار شـما شروع بـه فاصله گرفتن از شـما میکند. بـه یک معنا، شـما را نظارت می کند تا برعکس.

 

اگر متوجه میشوید کـه مرتباً روی رویداد های ورزشی شرط‌بندی میکنید کـه یا چیزی در مورد آن ها نمی دانید، صرفاً بـه این دلیل کـه میخواهید اقداماتی را انجام دهید، این یعنی عبور از مرز.

 

4- دیگر هیجانی به شما دست نمی دهد

برای بیشتر، «عجله» کـه با قمار همراه اسـت چیزی اسـت کـه در مورد ان اسـت. وقتی ان احساس با اضطراب و استرس جای گزین می شود، نشان ‌دهنده این اسـت کـه بـه دلیل نبود کلمه بهتر، چیزی شکسته اسـت.

 

همانگونه کـه معتادان بـه مواد مخدر یا الکل نسبت بـه ماده انتخابی خود تحمل می‌کنند، معتادان بـه قمار نیز تحمل هیجان قمار را افزایش می دهند.

 

برای این افراد، برای رسیدن بـه همان «بالا»؛ ریسک باید بـه طور فزاینده‌اي بالاتر باشد. این بـه معنای قمار با مقادیری پول اسـت کـه می‌تواند تأثیر جدی بر زندگی خود یا خانواده انها بگذارد.

 

هنگامی کـه سرگرمی از قمار حذف شد و احساس کرد کـه شـما بیشتر از انچه کـه «می خواهید» ان را انجام دهید، «نیاز دارید»؛ وقت ان اسـت کـه ان را متوقف کنید.

 

5- بعد از آن احساس پشیمانی می کنید

یکی از ویژگی‌هاي‌ جالبی کـه معتادان از همه ی نوع نشان می دهند این اسـت کـه می دانند کاری کـه انجام میدهند اشتباه اسـت، اما هنوز نمی توانند از انجام ان دست بکشند. در واقع، اگر انها نمی‌دانستند کـه اینکار اشتباه اسـت، ممکن اسـت در نهایت یک اعتیاد نباشد.

 

کارت های پوکر

اگر سفر شـما بـه کازینو با احساس پشیمانی، شرم یا خجالت همراه شود «صرف نظر از این کـه برنده شده اید یا نه»؛ میدانید کـه رفتار شـما دیگر داوطلبانه نیست و تا حد اعتیاد بالا رفته اسـت.

 

بـه خاطر داشته باشید کـه برای تشخیص این کـه چه زمانی رفتار شـما در حال عبور از خط اسـت، نیاز بـه تفکر جدی در خود دارد. اگر بازدید از کازینو بـه عادتی تبدیل شده اسـت کـه کمتر شبیه “سرگرمی” و بیشتر شبیه “رفتار اجباری” شده اسـت، ممکن اسـت زمان ان رسیده باشد کـه کنار بروید.

 

6 – وقتی قمار نمی کنید، چیزی گم شده است

یکی از نشانه‌هایي کـه نشان میدهد یک رفتار در حال اعتیاد اسـت، زمانی اسـت کـه در نبود ان خلأ خاصی احساس می کنید. بـه عنوان مثال، اگر در حال تماشای یک بازی فوتبال هستید و چیزی بـه دلیل این کـه پولی در خط ندارید احساس ناراحتی می کند، باید چیزی در مورد عادت قمار شـما بـه شـما بگوید.

 

از نظر اعتیاد بـه مواد مخدر و الکل، این نوع احساس ممکن اسـت بـه عنوان “خارش” درنظر گرفته شود. برای افرادی کـه سیگار می کشند، بیشتر بـه عنوان ولع مصرف میگویند. صرف نظر از اصطلاحی کـه استفاده میکنید، احساس کلی این اسـت کـه اگر بـه سمت چیزی کـه رفتاری مضر برای سلامت جسمی یا روانی شـما اسـت، تمایل دارید، در حال ورود بـه قلمرو اعتیاد هستید.

8 نشانه اعتیاد به قمار و کازینو آنلاین

7 – تا زمانی که پول شما تمام شود بازی می کنید

اشتباه نکنید، داشتن مشکل «ترک در حالی کـه پیشگام هستید» چیزی اسـت کـه حتی منطقی‌ترین و غیر معتادترین قماربازان را نیز اذيت میدهد. با این اوصاف، اگر هر بار کـه بـه قمار می روید، احساس میکنید نمیتوانید آنجا را ترک کنید تا زمانی کـه تمام پولتان تمام نشود، این یک مشکل جدی اسـت.

 

اگر اخیراً از یک کازینو بازدید کرده اید، ممکن اسـت عده اي از این نوع رفتارها را دربخش خودرو هاي‌ بازی در طبقه بازی مشاهده کرده باشید. اغلب افرادی هستند کـه ساعت‌ها متوالی مینشینند و تقریبا بی‌جان اهرم را بارها و بارها میکشند. گاهی اوقات، فقط با مشاهده می توانید یک اعتیاد بـه قمار را تشخیص دهید.

 

نکته اصلی اینجاست کـه اگر احساس میکنید در زمانی کـه هنوز مقداری پول برای بازی کردن دارید، مشکل زیادی برای خروج دارید، این نشانه واضحی اسـت کـه کنترلی در دست ندارید.

 

8 – شما پول دزدیده اید تا از آن برای قمار استفاده کنید

تقریبا همه ی قماربازان در برخی موارد حداقل یکی از موارد موجود دراین فهرست را تجربه کرده اند. فقط بـه این دلیل کـه یک یا دو بار در زندگی خود نشانه اي از قمار اجباری نشان داده اید، الزاماًً شـما را بـه یک معتاد تمام عیار تبدیل نمی‌کند. اما این داستان متفاوت اسـت.

 

اگر تا بـه حال پیش رفته اید کـه برای قمار پول بدزدید، این نشانه تقریبا قطعی اعتیاد اسـت. در ذهن خود، ممکن اسـت سعی کرده باشید ان رابا گفتن بـه خود توجیه کنید کـه در نهایت ان را پس خواهید داد یا مطمئن هستید کـه می توانید برنده شوید، بنابر این مشکل بزرگی نیست.

 

دزدی پول، بـه هر دلیلی، تقریبا همیشه نشان دهنده اعتیاد اسـت. این الزاماًً بـه این معنی نیست کـه شـما فرد بدی هستید، اما بـه این معنی اسـت کـه ممکن اسـت نیاز بـه کمک داشته باشید.

 

نتیجه 8 نشانه اعتیاد به قمار و کازینو آنلاین 

لازم بـه ذکر اسـت کـه اعتیاد بـه خودی خود یک مشکل واقعی و قابل تشخیص دکتری اسـت. اگر احساس می کنید کـه کنترلی کـه زمانی در قمار داشتید بـه آرامی از نظارت شـما خارج می شود، تعدادی از منابع در معرض شـما هستند.

 

اگر عده اي از رفتارهای موجود دراین مقاله را تجربه می کنید، با خط اعتیاد بـه قمار ایالت خود تماس بگیرید. بهترین زمان برای کمک گرفتن قبل از این کـه اتفاقی جدی برای شـما یا خانواده تان بیفتد اسـت.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *