5 نسخه جدید از بازی های قدیمی کازینو

5 نسخه جدید از بازی های قدیمی کازینو بیشتر بازی‌هاي‌ کازینو جدید فقط بازی‌هاي‌ قدیمی کازینو هستند کـه با قوانین جدید پوشیده شده‌اند. انها همان چیزی هستند کـه شـما ممکن اسـت.

“انواع” بازی هاي‌ موجود را درنظر بگیرید. بـه هرحال، چرا بـه کسی یک بازی کاملاً جدید آموزش دهید، در حالی کـه فقط می توانید توضیح دهید کـه این بازی چگونه با بازی اي کـه یک قمارباز قبلاً می‌داند چگونه بازی کند متفاوت اسـت؟

این بدان معنی اسـت کـه انواع باکارات، بلک جک، کرپس و رولت کـه در کازینوها میبینید، فقط نسخه هاي‌ جدید کلاسیک هستند. مطمئن نیستم.

کـه بازی کازینوی جدید بعدی کـه واقعاً یک بازی کازینویی جدید اسـت چه زمانی برای نخستین بار عرضه خواهد شد، اما بـه نظر می‌رسد روند بـه روز رسانی بازی هاي‌ قدیمی با قوانین جدید ادامه خواهد داشت.

دراین مطلب، شانس ها و استراتژی هاي‌ 5 نسخه جدید از بازی های قدیمی کازینو را بررسی می کنم:

بازی های کازینو و بهترین رویکرد برای برنده شدن

1- مزخرفات پاداش

دیدم کـه یک بازی جدید بـه نام Bonus Craps در کازینو Choctaw در اوکلاهما موجود اسـت. نمی دانم کجای دیگری در معرض اسـت، اما گمان میکنم کـه منحصر بـه ان ملک نیست.

دراین نوع کرپ ؛ شـما تمام ویژگی‌هاي‌ سنتی را دارید، اما بازی‌هاي‌ پاداش دارای 3 شرط جدید اسـت:

همه ی کوچک

همه ی بلند

همه ی انها را بسازید

این 3 شرط پیش از شروع بازی در معرض هستند و هر یک از این شرط‌ها جدا از بازی اصلی یا هر شرط دیگری اسـت کـه ممکن اسـت انجام دهید. همچنین، این شرط‌ها فقط در رول بیرون آمدن در معرض هستند.

هنگامی کـه تیرانداز چیزی غیر از 7 را میزند، لاممر جایزه روی دایره اي قرار می‌گیرد کـه مربوط بـه عددی اسـت کـه تیرانداز زده اسـت.

شرط تمام کوچک شرطی اسـت کـه تمام اعداد کوچک – 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ و 6 – قبل از قرار گرفتن 7 قرار میگیرند. اگر قبل از ان 7 بـه دست بیاید، شرط کوچک باخت. درصورت برنده شدن دراین شرط، 30 بـه 1 بر روی پول خود دریافت می کنید.

شرط تمام قد شرطی اسـت کـه تمام اعداد بلند – 8؛ 9؛ 10؛ 11؛ و 12 – قبل از قرار گرفتن 7 انجام شود. اگر 7 قبل از این اتفاق بیفتد، شرط تمام شده باخت. همان طور کـه ممکن اسـت تصور کنید، این یکی نیز 30 بـه 1 سود می کند.

شرط make ’em all شرط بندی اسـت کـه تمام اعداد ممکن قبل از این کـه 7 قرار بگیرد زده میشود. این بدان معناست کـه شـما شرط می بندید کـه 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6؛ 8؛ 9؛ 10؛ 11؛ و 12 قبل از 7 رول شود. این شرط با ضریب 150 بـه 1 نتیجه میدهد.

بـه هرحال، لبه خانه در هر 3 این شرط ها ترسناک اسـت. لبه خانه برای شرط بندی هاي‌ همه ی کوچک و همه ی بلند یکسان اسـت – 18.3%. لبه خانه در شرط ساخت همه ی بدتر اسـت و 20.61٪ اسـت.

2- بلیزینگ 777 بلک جک پروگرسیو

Blazing 777 Blackjack Progressive درست مانند بلک جک معمولی بازی میشود، اما یک شرط جانبی بر روی یک جکپات مترقی ارائه میدهد.

شـما لازم نیست شرط بندی جانبی را انجام دهید، بنابر این اگر می‌خواهید می توانید بلک جک معمولی را در میز Blazing 777 Blackjack Progressive انجام دهید.

اگر تصمیم بـه بازی دارید، شرط استاندارد بلک جک خودرا میگذارید و شرط جانبی Blazing 7s را می‌گذارید. شـما دست بلک جک خودرا مانند معمول بازی می کنید.

اگر یکی از 2 کارت اول شـما 7 باشد، برنده شرط جانبی هستید. اگر هردو کارت 7s باشند، پرداخت بیشتری دریافت خواهید کرد. اگر کارت رو بـه بالا فروشنده نیز 7 باشد، پول بیشتری برنده خواهید شد.

این ها تنها 3 مراقبت هستند کـه روی شرط جانبی تأثیر می گذارند – 2 کارت شـما و کارت رو بـه بالا فروشنده.

پرداخت ها بر اساس جدول پرداخت اسـت کـه میتواند با توجه بـه قوانین خانه کازینو متفاوت باشد. مهم نیست کـه قوانین خانه کازینو چیست، اما جایزه برتر جکپات مترقی اسـت. جایزه دوم 10% جکپات اسـت.

بلک جک

اگر یک شماره 7 دریافت کنید، پرداخت 2 بـه 1 اسـت. اگر هردو کارت شـما 7s هستند، پرداخت 25 بـه 1 اسـت.

و اگر 7s دریافت کنید و کارت رو بـه بالا فروشنده 7 باشد، 200 برای 1 برنده می‌شوید.

پرداخت هاي‌ دیگر متفاوت اسـت – عده اي از کازینوها برای 7 یا 7 هاي‌ همرنگ مناسب پرداخت می کنند. انها همچنین ممکن اسـت بر اساس یک کت و شلوار 7s پرداخت کنند. بـه عنوان مثال، جایزه برتر ممکن اسـت برای 7 ها کـه همه ی الماس هستند رزرو شود.

لبه خانه بر اساس اندازه جکپات پیشرونده متفاوت اسـت. هر چه جکپات بزرگ تر باشد، لبه خانه پایین تر اسـت.

بیشتر اوقات، بهترین کار – از نظر ریاضی، نادیده گرفتن شرط جانبی اسـت. مانند هر جکپات پیشرونده، لبه خانه طبق معمولً واقعاً بالاست.

همچنین، شانس دستیابی بـه ان جکپات اغلب آن قدر کم اسـت کـه انتظارات واقعاً اهمیت چندانی ندارد. در نسخه لیبرال‌تر بازی، احتمال ضربه زدن بـه 3 7 مناسب 0.0015 درصد اسـت. ودر حدود 85 درصد مواقع شرط جانبی را بـه طور کلی از دست خواهید داد.

اگر شـما یک شکارچی جکپات هستید، این میتواند سرگرم کننده باشد.

3- بلک جک رایگان شرط بندی

بلک جک شرط رایگان یک نوع بلک جک درگیرتر از Blazing 7s اسـت. حقه بزرگ دراین نسخه این اسـت کـه شـما مجاز بـه تقسیم یا دو برابر کردن یک‌بار بـه صورت رایگان هستید. «در بازی هاي‌ سنتی بلک جک ؛ شـما باید شرط دیگری بگذارید.»

هنوز هم فقط در صورتی می توانید تقسیم کنید کـه یک جفت داشته باشید – 2 کارت با رتبه یکسان. با این حال، نمی‌توانید 10 ها را بـه صورت رایگان تقسیم کنید. فروشنده شرط رایگان شـما رابا یک دکمه در سمت راست شرط اصلی شـما نشان می‌دهد.

شـما همان‌ گونه می توانید با قرار دادن یک شرط اضافی، 10 ها را تقسیم کنید، و همچنین می توانید با قرار دادن شرط هاي‌ اضافی، زمان هاي‌ بیشتری را تقسیم کنید.

همچنین درصورت داشتن 9؛ 10 یا 11 می توانید بـه صورت رایگان دو برابر کنید. فروشنده از همان دکمه برای نشان دادن شرط اضافی استفاده می کند. می توانید مجموع‌هاي‌ دیگر را دو برابر کنید، اما برای انجام اینکار باید شرط‌بندی اضافی بگذارید.

مرحله مسابقه در بلک جک شرط بندی رایگان بـه طور متفاوتی انجام می‌شود. اگر فروشنده با مجموع 17 تا 21 بـه اتمام برسد، باید مجموع بالاتری «21 یا کمتر» داشته باشید تا فروشنده را شکست دهید.

پرداخت‌ها حتی پول هستند، مگر این کـه بلک جک داشته باشید، دراین صورت شـما یک پرداخت 3 بـه 2 در شرط خود دریافت میکنید.

شرط‌هاي‌ رایگان حتی پول نیز پرداخت می کنند.

9 ویژگی ضروری برای هر کازینو آنلاین

این شکار است:

هر زمانی کـه فروشنده بـه شماره 22 برسد، هرکسی کـه شکست نخورده اسـت بـه عنوان یک فشار تلقی میشود. بـه عبارت دیگر، فروشنده دیگر در مجموع 22 رکود نمیکند.

لبه خانه برای بلک جک شرط بندی رایگان، اگر با استراتژی پایه اي عالی بازی کنید، حدود 1٪ اسـت.

4- دای باک

Dai Bacc یک نوع باکارات با تم آسیایی اسـت. مانند تعداد زیادی از تغییرات بلک جک، این بازی دقیقاً مانند بازی اصلی انجام میشود، اما گزینه هاي‌ شرط بندی جدیدی را ارائه می‌دهد.

برای بازی Dai Bacc، شـما یک بانکدار یا بازیکن شرط بندی می کنید، درست مانند بازی باکارات سنتی.شـما همچنین شرط هاي‌ اختیاری زیر را در معرض دارید:

ببر 7

گاو 6

جایزه کشتن

معامله درست مانند باکارات معمولی انجام می‌شود و دست بـه 9 برد نزدیک می‌شود. این شرط بندی حتی با پول هم جواب میدهد. اگر بانکدار با 3 کارت 7 برنده شود، بـه عنوان یک فشار تلقی میشود.

در اینجا نحوه عملکرد شرط های جانبی آمده است:

شرط ببر 7 هر زمانی کـه بانکدار مجموع 3 کارت 7 داشته باشد برنده میشود و برنده میشود. 40 بـه 1 جواب میده.

شرط Ox 6 هر زمانی کـه بازیکن مجموع 3 کارت 6 داشته باشد برنده می‌شود و برنده میشود. 40 بـه 1 هم جواب میده.

قمار

اگر یکی از موارد زیر اتفاق بیفتد، شرط جایزه کشتن برنده میشود:

اگر شرط Tiger با یک بانکدار 3 کارتی شکست بخورد 7

اگر شرط Ox با بازیکن 3 کارته ببازد 6

شرط Kill Bonus 30 بـه 1 نتیجه می‌دهد.

هر زمان کـه تساوی باشد، همه ی شرط‌هاي‌ جانبی بـه جز شرط Kill Bonus بازنده می شوند.

اگر دست هاي‌ بازیکن و بانکدار با مجموع 3 کارت 6 یا 7 مساوی شود، شرط جایزه کشتن برنده می‌شود.

همچنین اگر 3 کارت 6 بازیکن با 2 کارت 6 بانکدار مساوی شود برنده می‌شود.

و اگر بازیکن 2 کارت 7 با 3 کارت 7 بانکدار مساوی کند برنده میشود.

من همیشه از پیچیدگی باکارات در شرایطی کـه بسیار شبیه شرط بندی روی پرتاب سکه اسـت حيرت زده شده ام. هیچ مهارتی در بازی وجود ندارد و هیچ مهارتی برای شرط بندی هاي‌ جانبی وجود ندارد.

این شرط‌بندی‌هاي‌ جانبی امتیاز بالایی دارند، بنابر این بهتر اسـت از ان‌ها صرفنظر کنید و مانند معمول باکارات بازی کنید.

5- تگزاس هولدم نهایی

بازی Ultimate Texas Hold’em بـه اندازه کافی قوی اسـت کـه یک پست وبلاگ کامل را تضمین می کند. این یکی از تعداد زیادی از بازی‌هاي‌ جدید اسـت کـه از ویژگی‌هاي‌ پوکر استفاده میکند و ان را بـه یک بازی کازینو تبدیل می کند کـه در ان مقابل خانه بازی میکنید.

برای بازی، یک شرط قبل و یک شرط کور قرار میدهید. شـما همچنین یک شرط جانبی اختیاری دارید – شرط پاداش سفر. شـما با گرفتن 2 کارت شروع می کنید، درست مانند هولدم معمولی تگزاس.

پس از گرفتن 2 کارت سوراخ خود، می توانید بررسی کنید، اما همچنین می توانید 3 یا 4 برابر آنت خود شرط بندی کنید. پس از تصمیم گیری، فروشنده 3 کارت را رو بـه بالا روی میز قرار می‌دهد – فلاپ.

دراین مرحله، فرصت دیگری برای چک کردن یا شرط بندی دارید. اینبار، فقط در صورتی می توانید شرط بندی کنید کـه قبلاً شرط بندی بازی را انجام نداده باشید، و محدود بـه شرط بندی دو برابر اندازه ante خود هستید.

سپس 2 کارت آخر – نوبت و ریور – داده می‌شود. اکنون 2 گزینه دارید – می توانید فولد کنید یا می توانید شرط بندی کنید. اینبار اندازه شرط باید برابر با شرط قبل باشد.

برای برنده شدن، دست شـما باید دست فروشنده را شکست دهد. «فروشنده همچنین 2 کارت سوراخ دارد.» شـما حتی پول را در آنت خود برنده می‌شوید و شرط بندی می کنید.

اگر دست دلال دست شـما را بزند، شرط هاي‌ خودرا باخته اید.

عده اي از قوانین اضافی بر اساس نیاز فروشنده بـه یک جفت برای واجد شرایط بودن وجوددارد، اما Ultimate Texas Hold’em یک بازی بـه اندازه کافی ساده و بسیار سرگرم کننده اسـت. لبه خانه حدود 2.2٪ اسـت.

نتیجه 5 نسخه جدید از بازی های قدیمی کازینو

همان طور کـه میبینید، چیزی کـه کازینو بازی جدید می نامد طبق معمولً اصلاً جدید نیست. این اغلب یک تغییر دریک بازی موجود یا شاید عده اي از شرط‌بندی‌هاي‌ جانبی اسـت کـه طبق معمولً در معرض نیستند.

می توانید نسخه‌هاي‌ «جدید» باکارات، بلک جک و کرپس را در اکثر کازینوهای زمینی بیابید. عده اي از آن ها حتی از نظر منطقه اي خاص هستند. اکثر اوقات لبه خانه در نسخه اصلی بازی بهتر اسـت.

محبوب ترین بازی های کازینویی برنده شدن بدون هیچ استراتژی


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *