بازی با ورق Scat | نکات و ترفندهایی برای برنده شدن

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

بازی با ورق Scat | نکات و ترفندهایی برای برنده شدن

قوانین بازی دست و پا | نکات و ترفندهایی برای برنده شدن در بازی

بازی با ورق Scat اسکات یکی از انواع مختلف بازی هاي‌ ورقی اسـت کـه در میان مردم با نام هاي‌ Blitz یا 31 نیز شناخته می شود. اما بـه دلیل شباهت نام این بازی رابا بازی هایي مانند Dutch Blitz، Skat، Baking game 31 و غیره اشتباه نگیرید.

 

Skat بازی کارت ملی کشور آلمان اسـت کـه هیچ ارتباطی با این بازی ندارد.

 

در حالی کـه German 31 «Schwimmen، Schnauz یا Hosen ‘runter» شبیه بـه این بازی آلمانی اسـت، اما دراین بازی، برخلاف مکانیسم قرعه کشی و دور انداختن، کارت ها با سه کارت رد و بدل می شوند.

 

بازی بانکی یونانی 31 ؛ هدف این اسـت کـه کارت هایي را بکشید کـه مجموع آن ها تا حد امکان بـه 31 نزدیک می شود بدون این کـه انها را پاس کنید.

 

هدف از گم شدن کارت بازی – برای کارت هاي‌ گرد آوری از یک کت و شلوار در مجموع ارزش دست 31 یا بـه عنوان نزدیک بـه 31 امکان‌پذیر اسـت.

 

تعداد کل بازیکنان – 2-9 بازیکن
تعداد کارت – کارت هاي‌ بازی استاندارد 52 عرشه
نوع بازی – بازی قرعه کشی و دور انداختن
مخاطبان بازی – همه ی سنین

 

1 چگونه برخورد کنیم؟
2 چگونه بازی کنیم؟
2.1 ضربه زدن
3 بازی با ورق چه کسی باد می کند؟
3.1 بازیکن در حال تماس 31.
4 امتیاز
4.1 تغییرات

 

چگونه برخورد کنیم؟

بازیکنان می توانند فروشنده را از بین خود انتخاب کنند و نوبت در جهت عقربه هاي‌ ساعت می گذرد. «معامله فروشنده اول را مشخص می کند».

 

یا طبق معمولً بازیکن سمت چپ فروشنده بازی را در جهت عقربه هاي‌ ساعت شروع می کند.

 

کارت‌ها باهم مخلوط میشوند و فروشنده ان‌ها را یکی یکی بـه هر بازیکن، از سمت چپ شروع میکند. اینکار تا زمانی ادامه می‌یابد کـه هر بازیکن 3 کارت بگیرد.

 

چرخش معمولی شامل کشیدن کارت بالای شمع دور ریختن اسـت و این تبدیل بـه شمع دور انداختن می شود. این توده دور ریختنی قابل مشاهده اسـت.

 

در طول بازی، شمع دور انداختن همیشه “مربع” نگه داشته می شود تا فقط کارت بالایی قابل مشاهده باشد و برای انتخاب در معرض باشد.اگر بازیکنی از روی شمع دور انداختن یک کارت بکشد، نمیتواند همان کارت را در همان نوبت دور بیندازد.چگونه بازی کنیم؟

 

بازیکن سمت چپ فروشنده بازی را شروع می کند و بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه می‌یابد.

 

در نوبت خود، یک بازیکن میتواند یک کارت از شمع دور انداخته و یک کارت را دور بیندازد.

 

هیچ بازیکنی اجازه ندارد کارت بالایی را از روی شمع دور انداخته بکشد و بلافاصله ان را دور بریزد. با این حال، می‌توانید کارت ها را از بالای عرشه در همان نوبت دور بیندازید.کلمات کلیدی مرتبط: بازیکن تصمیم می گیرد، دست هاي‌ گلزنی، همان کارت، حداقل امتیاز

 

در زدن

یک بازیکن زمانی میتواند ضربه بزند کـه باور داشته باشد کـه دستش آن قدر بالاست کـه بتواند حداقل یکی از حریفان خودرا شکست دهد. وقتی بازیکنی ضربه میزند، نوبت او بـه اتمام میرسد و دست فعلی او یکسان یا دستش بدون تغییر باقی می‌ماند.

 

و وقتی بازیکن سمت راست کوبنده را دور می اندازد، سایر بازیکنان کارت هاي‌ خودرا آشکار میکنند. امتیازدهی با تعیین «امتیاز امتیاز» و جمع کردن مقدار کارت‌ها در همان لباس انجام میشود.

 

بازیکن با کمترین دست جان خودرا از دست می دهد. تساوی شامل ضربه زننده و سایر بازیکنان فقط منجر بـه از دست دادن جان ان بازیکن می شود.

 

چه کسی بازی با ورق Scat را باد می کند؟

پخش کننده 31 را فرا میخواند.هنگامی کـه یک بازیکن یا پس از تساوی و دور انداختن یا با کارت هایي کـه در ابتدا پخش شده اسـت بـه امتیاز 31 می‌رسد، بازیکنان بلافاصله کارت هاي‌ خودرا آشکار میکنند و ادعای پیروزی میکنند. بقیه بازیکنان می‌بازند. بازی ادامه می‌یابد تا زمانی کـه یک بازیکن بازنده شود.

 

در موقعیتی کـه دو یا چند بازیکن در معامله اولیه خود 31 میگیرند، هر بازیکنی بـه جز بازیکنانی کـه 31 دارند بازنده می شوند.

 

گلزنی

یک دست شامل 3 کارت اسـت. بازیکنان می توانند 3 کارت از همان لباس را برای بـه دست آوردن امتیاز اضافه کنند. این بازی با داشتن 3 پنی انجام می شود. وقتی یک بازیکن جان خودرا از دست می دهد، باید یک پنی در جبه بگذارد.

 

برعکس، اگر بازیکنی با عدد 31 تماس بگیرد، همه ی بازیکنان دیگر باید یک پنی در کیتی بگذارند. و همان طور کـه ممکن اسـت تا بـه حال فهمیده باشید، اگر سکه هایتان تمام شود، از بازی خارج شده اید.

 

بـه این ترتیب بازی بـه اتمام میرسد و بازیکنی کـه باقی می‌ماند، برنده بازی اسکات می شود.

آس = 11 امتیاز
سلطان = 10 امتیاز
ملکه = 10 امتیاز
جک = 10 امتیاز
کارت هاي‌ عدد = ارزش اسمی
کلمات کلیدی مرتبط: دو کارت ده امتیازی، همان کت و شلوار، کت و شلوار تک

 

تغییرات

درست مانند هر بازی دیگری، بازی Scat Card نیز دارای تغییراتی اسـت کـه با تغییر دادن بازی اصلی میتواند سرگرم کننده باشد. در این جا عده اي از محبوب ترین انواع اسکات آورده شده اسـت.

بازی با ورق Scat | نکات و ترفندهایی برای برنده شدن

استریت فلاش :

این بازی 30 امتیاز دارد اما بـه جز AKQ کـه 31 امتیاز اسـت.

 

Three of a Kind :

این بازی 30 امتیاز دارد.

 

پرتاب به پایین:

بازیکنان می توانند بدون نگاه کردن بـه کارت هاي‌ خود یک پرتاب بـه پایین را اعلام کنند و دست هاي‌ خودرا در معرض دید قرار دهند. بقیه بازیکنان باید از این روند پیروی کنند.

 

حداقل امتیاز ضربه – این بازی 17-21 ارزیابی می شود.

 

برخی بازی می‌کنند کـه درصورت تساوی بین یک ناک و یک یا چند بازیکن، ناک دو جان خودرا از دست می دهد در حالی کـه سایر بازیکنان مساوی یک جان از دست می دهند. اگر بازیکنی پس از ضربه زدن 31 را اعلام کند، بازیکن در 31 سالگی سالم اسـت.

بازی با ورق Scat

ضربه‌دهنده دو جان خودرا از دست می دهد و سایر بازیکنان هر کدام یک جان خودرا از دست میدهند. با این نوع این امکان وجوددارد کـه همه ی بازیکنان باقیمانده بـه طور هم زمان آخرین زندگی خودرا از دست بدهند. دراین حالت، ان بازیکنان با دست دیگری «کـه در ان همه ی بـه افتخار / شهرستان خود بازی می‌کنند» بازی میکنند تا تساوی را بشکنند.

 

بعضی ها بازی میکنند کـه اگر با کوبنده مساوی شود، فقط ضربه زن می‌بازد. در حالی کـه برخی شرط بندی میکنند کـه ضربه زننده با کمترین امتیاز فقط یک جان از دست می دهد، نه دو.

 

ضربه زدن به زیر اسلحه:

دراین نوع، نخستین بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده اسـت، بـه جای کشیدن مستقیم، گزینه اي برای گفتن “Hammer” دارد. در این جا، همه ی باید کارت هاي‌ خودرا آشکار کنند، هیچکس نمی‌تواند یک کارت بکشد و دست دقیقاً بـه عنوان ضربه بـه ثمر میرسد. اگر نخستین بازیکنی کـه برای افشای کارت خود فراخوانده می شود کارت هایي با کمترین ارزش دست داشته باشد، دو جان خودرا از دست می دهد.

 

در غیر این صورت، بازیکن با کمترین امتیاز یک زندگی را از دست می دهد. اگر کسی بـه اندازه کافی خوش شانس باشد کـه 31 را بگیرد، همه ی بازیکنان دیگر جان خودرا از دست می دهند. بدیهی اسـت کـه این دور بازی زمان بسیار کمی می‌برد کـه باعث افزایش سرعت بازی می شود.

بازی با ورق Scat

کادیلاک: این نوع بازی توسط کیت همیلتون توصیف شده اسـت کـه در ان هر بازیکن با چهار نیکل شروع می کند. بازیکنی کـه جان خودرا از دست می دهد باید یک نیکل بـه دیگ بپردازد. با این حال، زمانی کـه بازیکنی کـه نیکل ندارد فقیر اسـت و بازیکنی کـه در زمان ضعیف جان خودرا از دست می دهد از بازی خارج می شود.

 

در صورتی کـه کوبنده در بازی بـه دلیل پایین ترین دست با یک بازیکن دیگر مساوی شود، ضربه زن در نهایت دو جان خودرا از دست می دهد در حالی کـه دیگران اینکار را نمیکنند. “کادیلاک” زمانی اعلام می شود کـه ارزش دست بازیکن 31 شود .

 

پس از اعلام این کـه بقیه بازیکنان جان خودرا از دست داده اند. دراین مورد، موارد خاص کمی وجوددارد کـه باید مانند “Grand Cadillac” بـه ارزش 33 امتیاز نامیده شود . زمانی کـه فردی سه آس داشته باشد و مکانیسم ان مانند کادیلاک باشد بـه همین صورت اعلام می شود.

بازی با ورق Scat

جین:

انجی بری نوعی بـه نام GIN را توصیف کرد کـه در ان یک ضربه نویدی برای کسب بالاترین امتیاز اسـت. هر سه زندگی با حروف کلمه “جین” نشان داده می شوند و بازیکنی کـه هر سه حرف را دارد از بازی خارج می شود. پس از انجام ضربه، بازیکن دیگر نوبت خودرا می گیرد و بازی می کند.

 

اگر دست کوبنده بالاترین یک باشد یا برابر با بالاترین باشد، هر بازیکن دیگری کـه ضربه زننده اسـت، یک حرف دریافت می کند. و اگر بازیکن دیگری بالاترین ارزش را داشته باشد، Knocker یک نامه دریافت می کند. اینگونه اسـت کـه چگونه کار می کند.

 

سوار اتوبوس:

نوع سوار اتوبوس راه دیگری برای ردیابی برد و باخت دارد. همه ی بازیکنان شروع بـه “نشستن” در پشت اتوبوس می‌کنند. بازیکنانی کـه دست خودرا از دست می دهند دریک سکانس پیش میروند. ترتیب یک بازیکن دراین اتوبوس طبق معمولً بـه این صورت اسـت: ابتدا از پشت اتوبوس شروع می کنید، سپس بـه وسط اتوبوس میروید، سپس در جلو، سپس از پله‌ها ودر نهایت از اتوبوس پیاده میشوید.

 

بازیکنانی کـه از اتوبوس پیاده می شوند درنظر گرفته می شوند کـه سوار اتوبوس نیستند. از این رو انها از بازی حذف می شوند. اگر یک دست بردید، موقعیت خودرا حفظ کنید. وقتی یک دست برنده میشوید یک قدم بـه عقب برنمی‌گردید.

بازی با ورق Scat

سیستم امتیازدهی این نوع کاملاً منعطف اسـت و روشی تا حدودی متفاوت اسـت زیرا میتوان ان را بر اساس تعداد دست هایي کـه بازیکنان می‌خواهند بازی کنند تغییر داد. از آنجایی کـه این بازی بسیار غیر رسمی اسـت، طبق معمولً در میانه بازی با توافق همه ی بازیکنان این اتفاق میوفتد.

 

برای مثال، اگر بازیکنی روی پله‌ها ایستاده و میـــخواهد از اتوبوس پیاده شود، بازیکنان دیگر می توانند متقابلاً تصمیم بگیرند و اعلام کنند کـه «بازیکن در مرحله دوم» یا «از راننده بخواهد اتوبوس را متوقف کند». این طبق معمولً زمانی انجام می شود کـه بازیکنان در حال تفریح ​​هستند و می‌خواهند بـه بازی ادامه دهند. این را می‌توان بـه صورت آنلاین بازی کرد.

 

اریک کنت پیشنهاد میکند کـه این بازی زمانی کـه با 3 بازیکن انجام میشود بهتر اسـت.

بازی با ورق Scat | نکات و ترفندهایی برای برنده شدن

نسخه فرانسوی:

کانادایی 31 کـه در ان پس از ضربه زدن یک بازیکن و هر کس دیگری نوبت بـه بازیکنی کـه بالاترین امتیاز را داشته باشد یک امتیاز دریافت می کند. درصورت تساوی، بازیکنی کـه ضربه نزده برنده می شود. اگر موقعیتی وجود داشته باشد کـه بین دو بازیکنی کـه هنوز ضربه نزده اند مساوی شود.

 

یک امتیاز می گیرد بازیکنی کـه 31 می کند و اعلام میکند بلافاصله یک امتیاز میگیرد. ظاهرا این بازی تا زمانی ادامه می‌یابد کـه یک بازیکن امتیاز 31 را بـه ثمر برساند زیرا حداکثر مقدار دست اسـت.

نسخه دیگری از این وجوددارد کـه توسط جفری جیکوبز توصیف شده اسـت کـه در ان بازیکنان نمی‌توانند ضربه بزنند مگر این کـه سه کارت متعلق بـه یک لباس داشته باشند.

 

مایک آرمسترانگ نسخه کمی متفاوت از 31 رابا مکانیزم بازی گلف مانند توصیف می کند. در این جا، هر بازیکن 3 کارت بـه صورت رو بـه پایین دریافت می کند و بازیکنان نمیتوانند بـه کارت ها نگاه کنند. کارت بعدی رو بـه بالا پخش می شود تا شمع دور انداختن شروع شود، و کارت هاي‌ باقیمانده بـه صورت رو بـه پایین بـه عنوان ذخیره روی هم چیده می شوند.

بازی با ورق Scat

کارت بالایی را از شمع دور انداخته بردارید یا شمع بکشید و ان را بـه جای یکی از کارت هاي‌ «ناشناس» رو بـه پایین قرار دهید. کارت جای گزین شده رو بـه بالا دور انداخته می شود.

 

کارت بالایی را از روی عرشه بکشید، بـه ان نگاه کنید، سپسشما باید این کارت را رو بـه بالا بـه جای کارت رو بـه پایین خود قرار دهید

 

کارت کشیده شده را رو بـه بالا دور بیندازید و یکی از کارت هاي‌ خودرا بـه صورت رو بـه پایین در انبوه قرعه کشی نشان دهید.

 

این همه ی چیز در مورد بازی کارت Scat بود. امیدواریم کـه مقاله استفاده فوق را پیدا کرده باشید و همچنین از بازی ان بسیار لذت ببرید. در صورتی کـه در مورد این بازی قرعه کشی و دور انداختن سوالی دارید، دربخش نظرات زیر از ما بپرسید. ما در اسرع وقت با شـما تماس خواهیم گرفت.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *