چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم !

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم !

چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم !

«هفت» کـه «تق» نیز نامیده می شود! در زدن!’ ؛ یک بازی کارتی سرگرم کننده و خانوادگی اسـت. من نخستین بار در کودکی بازی را یاد گرفتم کـه پدرم از انجام بازی هاي‌ پشت سر هم اسنپ خسته شد.چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم! این سوال کـه برای بازی بسیار عالی و جذاب هفت هست رابا مطالعه مطلب زیر مطالعه کنید.

 

Sevens را می‌توان با دو یا چند نفر بازی کرد، اگر چه ممکن اسـت بخواهید از دو بسته کارت استفاده کنید اگر با بیش از شش یا هفت بازیکن بازی می‌کنید.

 

من مطمئن نیستم کـه Sevens از کجا سرچشمه گرفته اسـت، زیرا قوانین و “چگونه بازی” توسط پدرم بـه من آموخته شده اسـت، یا ممکن اسـت چه کسی ان را ایجاد کرده باشد.

 

Sevens سرگرم کننده اسـت، نیاز بـه استفاده از یک بسته استاندارد از 52 کارت بازی «بدون جوکر» دارد و یادگیری ان واقعا راحت اسـت. من ساعت هاي‌ بی پایانی را در تعطیلات مدرسه صرف بازی Sevens با پدرم کرده ام. ممکن اسـت یک تنوع یا ترکیبی از بازی هاي‌ کارتی مانند Knock Rummy باشد.

 

مورد نیاز است

عرشه کارت 52; سه تا هشت بازیکن؛ تراشه هاي‌ پوکر

 

با توجه به

هر بازیکن قبل از پخش شدن کارت ها، یک تراشه را دریک گلدان وسط قرار می‌دهد.

 

معامله

همه ی کارت ها، یک کارت دریک زمان پخش می شوند. اگر عده اي از بازیکنان یک کارت بیشتر از دیگران داشته باشند، اشکالی ندارد.

 

شروع شدن

یک فروشنده انتخاب کنید همانگونه کـه می توانید چندین بار این بازی را بازی کنید، فروشنده می تواند با هر بازی تغییر کند.
تصمیم بگیرید کـه بـه کدام سمت بازی کنید.

 

در جهت عقربه هاي‌ ساعت یا خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت. اگر بیش از یک بازی انجام می دهید و تعداد هر برد را نگه می‌دارید، ممکن اسـت بخواهید جهت بازی را تغییر دهید، زمانی کـه همه ی فرصت انجام بازی را پیدا کردند تا هیچ مزیت یا طرفداری ناعادلانه‌اي وجود نداشته باشد.

 

هر جوکر را از بسته کارت ها حذف کنید زیرا دراین بازی نیازی بـه انها نیست.

کارت ها را خیلی خیلی خوب باهم مخلوط کنید. این بازی ورق بـه اندازه استراتژی بـه شانس متکی اسـت.

 

فروشنده بـه هر بازیکن هفت کارت رو بـه پایین میدهد. هفت کارت تبدیل بـه دست باز بازیکن می شود.

 

فروشنده کارت هاي‌ باقی مانده را در وسط میز رو بـه پایین «بسته» قرار میدهد.

چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم!

فروشنده کارت بالایی را درکنار بسته رو بـه بالا می چرخاند. این تبدیل بـه توده دور ریختنی می شود.

 

کارتی کـه فروشنده رو بـه بالا چرخانده اسـت، لباس بازی را تعیین میکند. اگر یک باشگاه اسـت، پس باشگاه ها لباس بازی هستند. اگر الماس اسـت، الماس لباس بازی اسـت.

چگونه "Sevens" یا "Knock" را بازی کنیم!

چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم!

حرکت در جهت انتخابی بازی، هر بازیکن هر بار یک کارت را دور می اندازد و ان را بالای لباس بازی قرار می‌دهد. کارت دور انداخته یا باید با لباس بازی یا عدد کارتی کـه آخرینبار در بالا بود مطابقت داشته باشد، یا باید کارت برداشت باشد.

 

وقتی همه ی کارت‌هاي‌ بسته از وسط انتخاب شدند، فروشنده می تواند کارت‌هاي‌ دور ریخته شده را تغییر دهد و یک بسته جدید ایجاد کند کـه بازیکنان میتوانند از ان بردارند.

 

فروشنده باید کارت دور ریخته شده بالایی «نماینده کت و شلوار بازی» را قبل از جابجایی کارت ها جدا کند تا بازیکنان بتوانند بـه پیروی از کت و شلوار ادامه دهند.

 

نحوه تغییر لباس بازی

کت و شلوار بازی را می‌توان با یکی از موارد زیر تغییر داد:

دور انداختن کارتی با همان عدد اما لباس متفاوت؛ بـه عنوان مثال، اگر سه الماس آخرین کارت بازی بود، بازیکن بعدی میتواند با دور انداختن سه قلب، کت و شلوار را بـه قلب تغییر دهد.

 

کارت های وانت

کارت هاي‌ وانت شامل هر آس، هردو و پنج الماس اسـت. هنگام بازی آس، دو و پنج الماس، فرقی نمیکند کـه کدام کت و شلوار نواخته شود و فرقی نمی کند کـه چه لباسی در بالای وسط جدول باشد.

 

یک بازیکن می تواند از کارت وانت برای تغییر لباس بازی بـه هر لباسی کـه بازیکن هنگام دور انداختن کارت صدا میکند استفاده کند. بازیکنی کـه نوبت بعدی او خواهد بود، یک نوبت را از دست می‌دهد.

 

و وادار می شود کـه یک کارت، اگر یک آس بازی می شد، یا دو کارت، اگر یک دو بازی می شد، بردارد. اگر پنج الماس بازی شد، بازیکن بعدی باید پنج کارت بردارد.

 

از دست دادن یک نوبت

وقتی بازیکن قبل از او یک کارت وانت بازی کرده باشد، یک نوبت را از دست می‌دهد.

 

اگر بازیکنی نتواند دور بزند، ممکن اسـت یک نوبت را از دست بدهد. این زمانی اتفاق می‌افتد کـه بازیکن کارتی مطابق با لباس بازی نداشته باشد، کارتی مطابق با عدد کارت بازی نداشته باشد.

 

و کارتی برای بازی کردن نداشته باشد. اگر بازیکنی بـه دلیل ناتوانی در دور انداختن یک نوبت را از دست بدهد، باید یک کارت بردارد.

 

اگر بازیکنی انتخاب کند کـه دور نریزد اما یک کت و شلوار مطابق، یک عدد کارت مطابق یا یک کارت وانت در دست داشته باشد، جریمه اي وجود ندارد. انها همان‌ گونه باید یک کارت را بردارند، گویی نمیتوانند دور بیندازند.

 

کی در میزنی؟

وقتی بازیکنی نوبت خودرا دارد و کارت سوم تا آخر خودرا دور می اندازد، باید ضربه بزند، یعنی با بند انگشتان خود روی میز بکوبد، انگار کـه در را میزند. اگر بازیکنی کـه کارت سوم خودرا دور می اندازد نتواند ضربه بزند و بازیکن دیگری متوجه شود و فریاد بزند “تق! در زدن!

 

‘ قبل از این کـه بازیکن بعدی نوبت خودرا بگیرد، بازیکنی کـه موفق بـه ضربه زدن نشد باید کارت دور انداخته شده خودرا از روی میز پس بگیرد، هفت کارت جدید را بردارد و نوبت خودرا از دست بدهد.

 

اگر بازیکن در حالی کـه دارند کارت سوم خودرا پایین می‌اندازد ضربه بزند. انها “ایمن” درنظر گرفته می شوند.

 

اگر بازیکن بعدی نوبت خودرا گرفته باشد و قبلاً کارت خودرا روی بسته انداخته باشد یا کارت جدیدی را از وسط بـه دلیل از دست دادن یک نوبت برداشته باشد، بازیکنی کـه نتوانسته ضربه بزند سالم اسـت و بازی ادامه می‌یابد.

 

اگر بازیکنی صدا زد «تق»! در زدن!’ و بازیکن دیگری را بـه چالش می‌کشد، و اگر بازیکنی کـه نوبت را میگرفت ضربه زده باشد یا کارت سوم تا آخر خودرا دور نمی اندازد، دراین صورت حریف باید هفت کارت را بـه عنوان جریمه برای صدا زدن “تق” بردارید! در زدن!’ در اشتباه.

 

پایان دادن به بازی

زمانی کـه بازیکنی همه ی کارت ها را از دستان خود دور انداخت، بازی بـه اتمام می‌رسد و شخصی کـه هیچ کارتی باقی نمانده اسـت برنده اعلام می شود. شـما می توانید انتخاب کنید کـه یک بازی دیگر رابا انتخاب یک فروشنده جدید انجام دهید.

 

امتیاز دهی «افزودن بازی»

اگر چندین بازی انجام می دهید، ممکن اسـت بخواهید امتیاز خودرا حفظ کنید. آمار برنده هر بازی را نگه دارید. بازیکنی کـه بیشترین بازی را برده باشد برنده کلی اسـت.

 

امتیازدهی پیشرفته

اگر با کودکان بزرگ تر یا بزرگسالان بازی میکنید، ممکن اسـت ترجیح دهید از روش امتیازدهی پیشرفته استفاده کنید. برنده 0 امتیاز دریافت می‌کند.

 

بازیکنانی کـه کارت هاي‌ انتخابی دارند امتیاز زیر را کسب می‌کنند:

آس: 2 امتیاز

دو: 3 امتیاز

Five of Diamonds: 5 امتیاز

 

بازیکنانی کـه کارت هاي‌ غیر برداشتی در دست دارند، بـه ازای هر کارت 1 امتیاز کسب میکنند. پس از اتمام بازی بـه تعداد دست‌هایي کـه می توانید از ان لذت ببرید، امتیازات هر بازی جمع میشود. برنده کلی کمترین امتیاز را کسب کرده اسـت.

چگونه "Sevens" یا "Knock" را بازی کنیم!

چگونه “Sevens” یا “Knock” را بازی کنیم!

هدف، واقعگرایانه

هدف بازی این اسـت کـه نخستین بازیکنی باشید کـه در هر دور از کارت هاي‌ خود خلاص می شود. بازیکنان می توانند کارت هایي را تا وسط بازی کنند کـه از 7 ها ساخته شده اسـت.

 

رتبه کارت

بالاترین تا کمترین – K، Q، J، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2؛ A

 

بازی بازی

7 ها شمع هاي‌ پایه را شروع میکنند کـه همه ی کارت هاي‌ دیگر از ان ساخته شده اند. بازیکن سمت چپ فروشنده نخستین بازی اسـت. 7 باید نخستین کارتی باشد کـه بازی می شود. هنگامی کـه یک 7 پخش می شود، یک 6 یا 8 در همان لباس می تواند از ان 7 پخش شود.

 

کارت‌ها بـه ترتیب از کارت‌هاي‌ موجود روی شمع‌هاي‌ پایه میانی بازی میشوند. در هر نوبت فقط یک کارت بازی می شود. اگر بازیکنی نتواند یک کارت را در وسط بازی کند، یک تراشه را بـه پات وسط میپردازد.

 

زمانی کـه بازیکن آخرین کارت خودرا بازی کند، دور بـه اتمام می‌رسد. همه ی بازیکنان دیگر تراشه هاي‌ پات را برابر با تعداد کارت هایي کـه در پایان در دست دارند پرداخت می‌کنند.

 

بـه برنده راند تمام تراشه هاي‌ موجود در گلدان میانی تعلق می‌گیرد. برنده بازیکنی اسـت کـه پس از یک مقدار قرارداد توافق شده، بیشترین تراشه را داشته باشد.

 

قانون

اگر بازیکنی بتواند بازی بسازد، بازیکن باید بازی کند.

 

منبع مطالب: bettingsites90.com


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *